МЕНИ
Насловна » Архива » Информације о одржаним седницама - 2009

Информације о одржаним седницама 2009. године

31. јул 2009. године

18. седница Републичке изборне комисије

На Осамнаестој седници, која је одржана 31. јула, Републичка изборна комисија размотрила је Изборну листу кандидата за избор одборника Скупштине града Приштине под називом Група грађана "ОПСТАНАК" - проф. др Мирослав Поповић.

Провером документације, достављене уз Изборну листу, утврђено је да постоје недостаци који су сметња за њено проглашење. Републичка изборна комисија је донела Закључак којим се налаже подносиоцу Изборне листе да најдоцније у року од 48 часова отклони недостатке Изборне листе и достави Комисији најмање 316 правно ваљаних и оверених изјава бирача који је својим потписима подржавају.

На овој седници, Републичка изборна комисија размотрила је и Изборну листу кандидата за одборнике у Општини Пећ, коју је поднела Српска радикална странка.

Након провере документације, достављене уз ову изборну листу, Републичка изборна комисија је донела Закључак којим се налаже њеном подносиоцу да најдоцније у року од 48 часова отклони недостатке Изборне листе и достави Комисији најмање 75 правно ваљаних оверених изјава бирача који је подржавају.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

31. јул 2009. године

17. седница Републичке изборне комисије

На седници која је одржана 31. јула, Републичка изборна комисија донела је Решење којим се проглашава Изборна листа број 5 СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА-ДЕЈАН ЈОВАНОВИЋ коју је поднела Социјалдемократска партија за избор одборника Скупштине општине Пећ. Ова изборна листa поднета је 29. јула и, по Закључку РИК-а, допуњена 30. јула 2009. године.

На основу Упутства за спровођење избора за одборнике Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ, Републичка изборна комисија је на овој седници донела више решења о именовању чланова радних тела Републичке изборне комисије.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

29. јул 2009. године

16. седница Републичке изборне комисије

На Шеснаестој седници, одржаној 29. јула, Републичка изборна комисија разматрала је Изборну листу, коју је за избор одборника Скупштине општине Пећ, поднела Социјалдемократска партија.

Провером прописане документације, достављене уз Изборну листу, утврђено је да постоје недостаци, који су сметња за њено проглашење. Комисија је донела Закључак којим се налаже подносиоцу Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Пећ Социјалдемократска партија, да најдоцније у року од 48 часова отклони недостатке Изборне листе и доставити их Републичкој изборној комисији.

Комисија је прогласила Изборну листу број 4 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА, коју је, за избор одборника Скупштине града Приштине, поднела Демократска странка Србије. Комисија је, такође, прогласила и Изборну листу број 4 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-БОРИС ТАДИЋ, коју је поднела Демократска странка за избор одборника Скупштине општине Пећ.

Чланови Републичке изборне комисије су у наставку седнице донели решење о именовању представника подносиоца Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине града Приштине број 3 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-БОРИС ТАДИЋ у проширени састав РИК-а. РИК је именовала Златана Рибаћа, дипломираног правника из Приштине, за опонумоћеног члана, а Негована Шарановића за заменика опуномоћеног члана посебног састава РИК-а, као представнике Изборне листе кандидата број 3 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-БОРИС ТАДИЋ, коју је поднела Демократска странка. РИК је констатовала и да именовани представници Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине града Приштине постају опуномоћени представници подносиоца Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Пећ број 4 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-БОРИС ТАДИЋ, коју је поднела Демократска странка.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Предраг Гргић.

28. јул 2009. године

15. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 28. јула, Републичка изборна комисија донела је Решење којим се проглашава Изборна листа број 3 Демократска странка - Борис Тадић, коју је поднела Демократска странка за избор одборника Скупштине града Приштине 28. јула 2009. године.

Такође, донето је и Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе број 3 у проширени састав посебног састава Републичке изборне комисије и бирачких одбора за град Приштину.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Предраг Гргић.

28. јул 2009. године

14. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 28. јула, донела Решење о именовању представника Изборне листе Демократска странка Србије - Нова Србија - др Војислав Коштуница у проширерни састав РИК-а. Решењем се утврђује да Вукица Лончар, дипломирани правник из Новог Београда, постаје опонумоћени члан, а Весна Гојковић, дипломирани правник из Београда, заменик опуномоћеног члана посебног састава РИК-а, као представници Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Пећ број 3 ДСС-НС- др Војислав Коштуница.

Комисија је донела Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места за гласање на изборима за одборнике Скупштине града Приштина и Скупштине општине Пећ, расписаним за 16. август 2009. године. Изменама се мењају адресе четири редовна бирачка места за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Пећ и опис подручја која обухватају два посебна бирачка места за гласање интерно расељених лица на изборима за одборнике Скупштине града Приштина и Скупштине општине Пећ у Нишавском управном округу.

Републичка изборна комисија је на овој седници усвојила нумерички приказ мерила за именовање чланова бирачких одбора у сталном саставу на редовним и посебним бирачким местима.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

27. јул 2009. године

13. седница Републичке изборне комисије

На седници од 27. јула Републичка изборна комисија донела је решење о именовању представника Изборне листе СПС-ПУПС-ЈС-Ивица Дачић у проширерни састав РИК-а. РИК је именовала Бојану Рајковић, дипломираног правника из Пећи, за опонумоћеног члана, а Татјану Вукосављевић, такође дипломираног правника из Пећи, за заменика опуномоћеног члана посебног састава РИК-а, као представнике Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Пећ број 2 СПС-ПУПС-ЈС-Ивица Дачић.

РИК је донела и решење о именовању представника Изборне листе СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА-ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ у проширени састав РИК-а. Именовани су Немања Шаровић, дипломирани правник из Београда, за опонумоћеног члана и Гордана Стојичић, дипломирани правник из Новог Београда, за заменика опуномоћеног члана посебног састава РИК-а, као представници Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине града Приштине број 2 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА-ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ.

Чланови РИК-а усвојили су и Одлуку о одређивању боје гласачких листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за спровођење избора за одборнике Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ, расписаних за 16. август 2009. године. Одлучено је да гласачки листићи за избор одборника Скупштине града Приштине буду беле боје, гласачки листићи за избор одборника Скупштине општине Пећ сиве боје, а контролни листићи тиркизне боје.

Такође, чланови РИК-а донели су и Одлуку о измени и допуни Упутства за спровођење избора за одборнике Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ, расписаних за 16. август 2009. године и Објашњење за примену члана 18. став 1. истог Упутства.

У наставку седнице, чланови РИК-а усвојили су нумерички приказ мерила за именовање чланова радних тела и размотрили Изборну листу кандидата за одборнике Скупштине града Приштине, коју је поднела Демократска странка Србије.

Провером прописане документације, достављене уз Изборну листу, утврђено је да постоје недостаци, који су сметња за њено проглашење. Утврђено је да од укупно 722 достављених судски оверених изјава бирача, који подржавају Изборну листу, 291 изјава није правно ваљанa, тако да укупан број правно ваљаних изјава бирача износи 431.

Републичка изборна комисија донела је Закључак којим се налаже подносиоцу Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине града Приштине- Демократска странка Србије, да најдоцније у року од 48 часова отклони недостатке Изборне листе, тако што ће Републичкој изборној комисији доставити најмање 259 правно ваљане, судски оверене изјаве бирача, који својим потписима подржавају Изборну листу.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

25. јул 2009. године

12. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 25. јула, Републичка изборна комисија донела је Решење којим се проглашава Изборна листа број 3 Демократска странка Србије - Нова Србија - др Војислав Коштуница, коју је поднела Демократска странка Србије-Нова Србија за избор одборника Скупштине општине Пећ 24. јула 2009. године.

Такође, донето је и Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе у проширени састав посебног састава Републичке изборне комисије и бирачких одбора за Општину Пећ.

На овој седници, Републичка изборна комисија донела је Решење којим се проглашава Изборна листа број 2 Српска радикална странка-др Војислав Шешељ, коју је поднела Српска радикална странка за избор одборника Скупштине града Приштине 24. јула 2009. године. Такође је донето Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе у проширени састав посебног састава Републичке изборне комисије и бирачких одбора за град Приштину.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

25. јул 2009. године

11. седница Републичке изборне комисије

На Једанаестој седници, која је одржана 25. јула, Републичка изборна комисија донела је Решење којим се утврђује да су правници из Београда Миладин Пантелић и Снежана Ђурић постали члан и заменик члана проширеног састава посебног састава Републичке изборне комисије. Они су представници подносиоца изборних листа кандидата за одборнике Скупштине града Приштине и Скупштину општине Пећ број 1 Српска напредна странка-Томислав Николић, које је поднела Српска напредна странка.

Републичка изборна комисија донела је Одлуку о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ, расписаних за 16. август 2009. године. Према тој одлуци, гласачки листићи и други изборни материјал штампаће се у штампарији Јавног предузећа "Службени гласник" из Београда.

На овој седници, Републичка изборна комисија донела је одлуке: о накнадама за рад на спровођењу избора за одборнике Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ, расписаних за 16. август 2009. године, о накнадама материјалних трошкова за одређено бирачко место, о начину обавештавања бирача о времену и месту одржавања избора и о накнадама и другим трошковима везаним за рад Републичке изброне комисије на спровођењу ових избора.

Поре тога, Републичка изборна комисија донела је Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за одборнике у Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ, расписаним за 16. август 2009. године.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

22. јул 2009. године

10. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Десетој седници 22. јула размотрила изборне листе кандидата за одборнике Скупштине града Приштине, коју је поднела Српска напредна странка 20. јула 2009. године, кандидата за одборнике Скупштине општине Пећ, коју је поднела Српска напредна странка 21. јула 2009. године и кандидата за одборнике Скупштине општине Пећ, коју је поднела Социјалистичка партија Србије - Партија уједињених пензионера Србије - Јединствена Србија 21. јула 2009. године.

Републичка изборна комисија донела је Решење којим се проглашава Изборна листа број 1 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ, коју је поднела Српска напредна странка за избор одборника Скупштине града Приштине. Претходно је Комисија утврдила да је подносилац Изборне листе у целости отклонио недостатке и да је укупно 1484 правно ваљаних-оверених изјава бирача који подржавају ову Изборну листу.

Републичка изборна комисија донела је Решење којим се проглашава Изборна листа број 1 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ, коју је поднела Српска напредна странка за избор одборника Скупштине општине Пећ. Претходно је Комисија утврдила да је подносилац Изборне листе у целости отклонио недостатке и да је укупно 235 правно ваљаних-оверених изјава бирача који подржавају ову Изборну листу.

Републичка изборна комисија донела је Решење којим се проглашава Изборна листа број 2 СПС -ПУПС - ЈС - ИВИЦА ДАЧИЋ, коју је поднела коалиција Социјалистичка партија Србије - Партија уједињених пензионера Србије - Јединствена Србија за избор одборника Скупштине општине Пећ. Комисија је констатовала да укупан број изјава бирача који подржавају Изборну листу 282 и да су се тиме стекли услови да прогласи ову Изборну листу.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Предраг Гргић.

22. јул 2009. године

9. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на Деветој седници одржаној 22. јула 2009. године, донела Одлуку о измени и допунама Упутства за спровођење избора за одборнике Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ, расписаних за 16. август 2009. године.

Републичка изборна комисија донела је Правила о саставу Републичке изборне комисије за спровођење избора за одборнике Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ, расписаних за 16. август 2009. године.

Комисија је на овој седници донела и Објашњење за примену члана 10. став 3. Упутства за за спровођење избора за одборнике Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ, расписаних за 16. август 2009. године.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

21. јул 2009. године

8. седница Републичке изборне комисије

На Осмој седници, од 21. јула, Републичка изборна комисија разматрала је Изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Пећ, коју је поднела Српска напредна странка.

Провером прописане документације, достављене уз Изборну листу, утврђено је да постоје недостаци, који су сметња за њено проглашење. Утврђено је да од укупно 215 достављених судски оверених изјава бирача, који подржавају Изборну листу, 18 изјава није правно ваљано, тако да укупан број правно ваљаних изјава бирача износи 197.

Републичка изборна комисија донела је Закључак којим се налаже подносиоцу Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Пећ - Српска напредна странка, да најдоцније у року од 48 часова отклони недостатке Изборне листе, тако што ће Републичкој изборној комисији доставити најмање 3 правно ваљане, судски оверене изјаве бирача, који својим потписима подржавају Изборну листу.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Републичке изборне комисије.

21. јул 2009. године

7. седница Републичке изборне комисије

На Седмој седници, која је одржана 21. јула, Републичка изборна комисија разматрала је Изборну листу кандидата за одборнике Скупштине града Приштине, коју је 20. јула 2009. године поднела Српска напредна странка под називом "Српска напредна странка- Томислав Николић".

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Републичке изборне комисије.

Републичка изборна комисија је констатовала да подносилац ове изборне листе није доставио довољан број правно ваљаних и судски оверених изјава бирача који подржавају Изборну листу, у складу са чланом 18. став 1. Закона о локалним изборима.

Имајући то у виду, Републичка изборна комисија је донела Закључак којим се налаже подносиоцу Изборне листе кандидата за одборнике Скупштине града Приштине- Српска напредна странка да најдоцније у року од 48 часова од часа достављања овог закључка отклони недостатке Изборне листе. Тако су подносиоци ове изборне листе дужни да Републичкој изборној комисији доставе најмање 88 правно ваљаних, судски оверених изјава бирача који својим потписима подржавају Изборну листу, са списком тих бирача у писаној и електронској форми. 

20. јул 2009. године

6. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на Шестој седници одржаној 20. јула 2009. године, усвојила Одлуку о обрасцима за вршење појединих изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ, расписаних за 16. август 2009. године. Одлуком се прописују назив, изглед и садржина образаца (15) који ће се користити за вршење појединих изборних радњи у поступку спровођења ових избора.

Републичка изборна комисија одложила је за наредну седницу доношење одлуке о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођења избора за одборнике Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ, расписаних за 16. август 2009. године.

Чланови Комисије усвојили су предлог дежурства у седишту Републичке изборне комисије у Београду и Косовској Митровици и предлог посебних задужења чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

15. јул 2009. године

5. седница Републичке изборне комисије

На Петој седници, одржаној 15. јула, Републичка изборна комисија усвојила је Упутство за спровођење избора за одборнике Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ, расписаних за 16. август 2009. године и Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ, расписаних за 16. август 2009. године.

Републичка изборна комисија усвојила је већионом гласова и Извештај о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у Скупштини општине Ново Брдо.

Комисија је констатовала да је у Скупштини општине Ново Брдо престао мандат одборнику Зорану Стајковићу са Изборне листе Демократска странка Србије и одборницима Чедомиру Стојановићу, Горану Павићу и Срђану Костићу са Изборне листе Српска радикална странка - Томислав Николић. Комисија је констатовала да мандати за ова упражњена одборничка места припадају изборним листама Демократска странка Србије и Српска радикална странка - Томислав Николић и доделила мандате канидату Срђану Ивковићу, изабраном са Изборне листе Демократска странка Србије и кандидатима Весни Филиповић, Лидији Костић и Бојани Трајковић, изабранима са Изборне листе Српска радикална странка - Томислав Николић.

У наставку рада, чланови Републичке изборне комисије упозанили су се са Захтевом Савеза удружења расељених, избјеглих и прогнаних у Црној Гори, као и са пристиглим извештајима подносилаца изборних листа кандидата за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе о пореклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава за изборну кампању за локалне изборе.

Такође, Републичка изборна комисија је већином гласова донела и Одлуку о накнадама и другим трошковима везаним за рад Републичке изборне комисије.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

29. јун 2009. године

4. седница Републичке изборне комисије

На Четвртој седници, која је одржана 29. јуна, Републичка изборна комисија усвојила је Oдлуку о спровођењу избора за одборнике Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ, расписаних за 16. август 2009. године и Одлуку о облику и садржини образаца за подношење изборних листа кандидата за одборнике Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ.

Републичка изборна комисија усвојила је Извештај о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у Скупштини општине Липљан.

Републичка изборна комисија констатовала је да је у Скупштини општине Липљан престао мандат одборницима Синиши Сојевићу и Дејану Ћирковићу са Изборне листе Демократска странка Србије - Војислав Коштуница и са Изборне листе Демократска странка - Борис Тадић престао је мандат одборнику Новици Милићу.

Републичка изборна комисија доделила је ове мандате кандидатима: Предрагу Вујовићу и Дејану Радаковићу са Изборне листе Демократска странка Србије - Војислав Коштуница и Јовици Петровићу са Изборне листе Демократска странка - Борис Тадић.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисује упозанили су се са пристиглим извештајима подносилаца изборних листа кандидата за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе о пореклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава за изборну кампању за локалне изборе.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Комисије.

26. јун 2009. године

3. седница Републичке изборне комисије

На Трећој седници, која је одржана 26. јуна, Републичка изборна комисија усвојила је извештаје о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у скупштинама општина Обилић, Вучитрн и Подујево. Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Комисије.

Републичка изборна комисија констатовала је да је у Скупштини општине Обилић престао мандат одборницима Владимиру Радосављевићу и Данијели Јовић са Изборне листе Група грађана ''За нови Обилић'', са Изборне листе Демократска странка Србије престао је мандат одборнику Александру Ђорђевићу, са Изборне листе Српска радикална странка - Томислав Николић престао је мандат одборнику Шаћир Мустафи и са Изборне листе Социјалистичка партија Србије престао је мандат одборнику Антони Роберту.

Републичка изборна комисија доделила је ове мандате кандидатима: Ненаду Спасићу и Саши Милошевићу са Изборне листе Група грађана ''За нови Обилић''; Далиборки Јаковљевић са Изборне листе Демократска странка Србије; Славици Милић са Изборне листе Српска радикална странка - Томислав Николић и Петри Милошевић са Изборне листе Социјалистичка партија Србије.
Републичка изборна комисија утврдила је да је у Скупштини општине Вучитрн престао мандат одборнику Оливеру Војиновићу са Изборне листе Демократска странка - Г 17 плус - Борис Тадић, те је мандат доделила кандидату Мирку Машићу, са исте Изборне листе.

Републичка изборна комисија утврдила је да је у Скупштини општине Подујево престао мандат одборницима Обрену Анђелковићу и Петру Богдановићу са Изборне листе СДП за Подујево, и мандати су додељени кандидатима Мирољубу Грчаку и Марији Марковић.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисује упозанили су се са Закључком Владе Републике Србије број 013-3873/2009, којим је усвојена Информација о организовању и спровођењу избора за одборнике Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ, заказаних за 16. август 2009. године.

21. мај 2009. године

2. седница Републичке изборне комисије

На Другој седници, која је одржана 21. маја, Републичка изборна комисија усвојила је извештаје о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у скупштинама општина Косовска Митровица, Вучитрн, Лепосавић, Ораховац, Клина, Гњилане и Обилић. Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Комисије.

Републичка изборна комисија констатовала је да је у Скупштини општине Косовска Митровица престао мандат одборнику Слободану Димитријевићу, са Изборне листе Демократска странка Србије-Нова Србија-Војислав Коштуница и утврдила да је мандат додељен кандидату Момиру Касаловићу, са исте Изборне листе.

Републичка изборна комисија утврдила је да је у Скупштини општине Вучитрн престао мандат одборнику Драгану Аџанчићу са Изборне листе Српска радикална странка-Томислав Николић, те је мандат доделила кандидату Оливери Стефановић, са исте Изборне листе.

Комисија је усвојила и Извештај о попуни упражњених одборничких места у Скупштини општине Лепосавић. Комисија је утврдила да је са Изборне листе Демократска странка Србије-Војислав Коштуница престао мандат одборнику Велимиру Бојовићу, а са Изборне листе Демократска странка-Борис Тадић одборнику Банету Јовановићу. Истовремено је утврдила да је са Изборне листе Демократска странка Србије-Војислав Коштуница мандат додељен кандидату Драгомиру Бараћу, а са Изборне листе Демократска странка-Борис Тадић кандидату Рату Милојевићу.

Републичка изборна комисија утврдила је да је у Скупштини општине Ораховац престао мандат одборницима Урошу Поповићу са Изборне листе Српска радикална странка-Томислав Николић и Здравку Симићу са Изборне листе Социјалистичка партија Србије. Према члану 48. став 2. Закона о локалним изборима ова упражњена места припадају Изборној листи Демократска странка-Борис Тадић, са које је Комисија мандате доделила кандидатима Ивици Витошевићу и Тамари Столић.

Комисија је утврдила да је у Скупштини општине Клина престао мандат Михајлу Чекрлићу са Изборне листе Демократска странка Србије-Свето Дабижљевић, као и да је са исте Изборне листе мандат одборника додељен кандидату Верици Чекрлић.

Приликом разматрања Извештаја о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у Скупштини општине Гњилане, Комисија је утврдила да је престао мандат одборницима: Драгану Петковићу и Предрагу Стојковићу са Изборне листе Демократска странка-Борис Тадић, Миладену Митровићу са Изборне листе Демократска странка Србије-др Милорад Тодоровић, Љубомиру Ђођевићу са Изборне листе Нова Србија, Милораду Трајковићу и Трајку Митровићу са Изборне листе Социјалистичка партија Србије-Ивица Дачић.

Републичка изборна комисија доделила је ове мандате кандидатима: Цветку Митровићу и Звонку Бујићу са Изборне листе Демократска странка-Борис Тадић, Ненаду Стевићу са Изборне листе Демократска странка Србије-др Милорад Тодоровић, Светозару Алексићу са Изборне листе Нова Србија, као и Љубисаву Цветковићу и Бранку Ђокићу са Изборне листе Социјалистичка партија Србије-Ивица Дачић.

На овој седници, Републичка изборна комисија утврдила је да је у Скупштини општине Обилић престао мандат одборнику Предрагу Мићаловићу са Изборне листе Покрет снага Србије-Предраг Мићаловић-Пепи, па је са исте изборне листе мандат одборника доделила кандидату Милану Михајловићу.

27. фебруар 2009. године

1. седница Републичке изборне комисије

На 1. седници, одржаној 27. фебруара, Републичка изборна комисија усвојила је извештаје о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у Скупштини општине Гњилане и Скупштини општине Косовска Каменица.

Републичка изборна комисија констатовала је да је у Скупштини општине Гњилане, престао мандат одборницима Момиру Јаћимовићу, Синиши Симијоновићу, Зорану Цветковићу, Ивану Трајковићу и Ивици Поповићу са Изборне листе Српска радикална странка - Томислав Николић. Такође, Републичка изборна комисија је утврдила и да упражњена одборничка места припадају Изборној листи Српска радикална странка - Томислав Николић, те је мандате доделила кандидатима Драгиши Милошевићу, Маји Јовановић, Драгани Јовановић, Оливери Стојковић и Марини Аксић са ове Изборне листе.

Републичка изборна комисија усвојила је и Извештај о попуни упражњених одборничких места у Скупштини општине Косовска Каменица. РИК је констатовала да је престао мандат одборницима Горану Максимовићу и Живку Станковићу изабраним са Изборне листе Социјалистичка партија Србије. С обзиром да је утврђено да мандати припадај Изборној листи Социјалистичка партија Србије, мандати су додељени кандидатима Предрагу Вучковићу и Милошу Стајићу са ове Изборне листе.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Републичке изборне комисије.

21. јануар 2009. године

157. седница Републичке изборне комисије

На 157. седници, одржаној 21. јануара, Републичка изборна комисија једногласно је усвојила извештаје о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у Скупштини општине Косовска Митровица и Скупштини општине Обилић.

Републичка изборна комисија констатовала је да је у Скупштини општине Косовска Митровица, подношењем оставке, престао мандат одборнику Небојши Минићу са Изборне листе Демократска странка Србије - Нова Србија Војислав Коштуница. Такође, Републичка изборна комисија је утврдила и да упражњено одборничко место припада Изборној листи Демократска странка Србије - Нова Србија Војислав Коштуница, те је мандат доделила кандидату Небојши Милановићу са ове Изборне листе.

Републичка изборна комисија усвојила је и Извештај о попуни упражњеног одборничког места у Скупштини општине Обилић. Услед подношења оставке, мандат је престао одборнику Лазару Брадићу, изабраном са Изборне листе Српска радикална странка - Томислав Николић. С обзиром да је утврђено да мандат припада Изборној листи Српска радикална странка - Томислав Николић, мандат је додељен кандидату Жарку Попићу са ове Изборне листе.

Седници је председавала Соња Бркић, председница Републичке изборне комисије.

Страна 32 1

 Врх стране