МЕНИ
Насловна » Архива » Информације о одржаним седницама - 2002

Информације о одржаним седницама 2002. године

30. август 2002. године

13. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је тринаесту седницу 30. августа 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

Усвојен је следећи дневни ред:

 1. Разматрање Предлога кандидата за председника Републике који је поднела Нова Србија, са Решењем о утврђивању услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и одлука о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 2. Одлука о накнади за закуп просторије одређене за бирачко место;
 3. Разно.

Републичка изборна комисија је усвојила следеће акте:

 • Решење о проглашењу Велимира Илића за кандидата за председника Републике Србије
 • Решење о испуњењу услова Политичке организације за демократске промене НоваСрбија за одређивање представника подносиоца предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора
 • Решење којим се утврђује да Милан Перовић, адвокат из Београда постаје члан, а Владан Ибрахимпашић, адвокат из Београда, заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу

29. август 2002. године

12. седница Републичке изборне комисије

Дванаеста седница Републичке изборне комисије одржана је 29.августа 2002. године под председништвом Радослава Баћовића, председника Комисије.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Извештај Министарства за државну управу и локалну самоуправу о стању бирачких спискова по општинама и о извршеном надзору у смислу члана 23. Закона о избору народних посланика;
 2. Утврђивање пречишћеног текста Закључака о обављању појединих изборних радњи у поступку спровођења избора за председника Републике, расписаних за 29. септембар 2002. године и Правила о раду бирачких одбора;
 3. Одлука о додели средстава за израду извода из бирачких спискова и обавештења о бирачком месту, датуму и времену гласања за изборе расписане за 29. септембар 2002. године;
 4. Разно.

На седници су усвојени следећи акти:

 • Пречишћеног текста Закључака о обављању појединих изборних радњи у поступку спровођења избора за председника Републике, расписаних за 29. септембар 2002. године

23. август 2002. године

11. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је једанаесту седницу 23. августа 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

Усвојен је следећи дневни ред:

 1. Разматрање Предлога кандидата за председника Републике који је поднео Српски покрет обнове, са Решењем о утврђивању услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и Одлука о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 2. Разматрање Предлога решења о накнадама за рад у органима за спровођење избора за председника Републике;
 3. Разматрање Предлога закључка о измени Закључака о обављању појединих изборних радњи у поступку спровођења избора за председника Републике, расписаних за 29. септембар 2002. године;
 4. Разно:
 • а) разматрање понуда за набавку невидљивог мастила и УВ-лампи;
 • б) одлучивање о боји контролног листића;
 • в) извештај о потребном броју гласачких кутија.

На седници су усвојени следећи акти:

 • Решење о проглашењу Вука Драшковића за кандидата за председника Републике Србије
 • Решење о испуњењу услова Српског покрета обнове за одређивање представника подносиоца предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора
 • Решење којим се утврђује да Радомир Живковић, адвокат из Београда постаје члан, а Гордана Пуалић, адвокат из Београда, заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу

19. август 2002. године

10. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је одржала десету седницу 19. августа 2002. године, под председништвом Радослава Баћовића, председника Комисије.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Разматрање Предлога кандидата за председника Републике који је поднела група грађана " Најбоље за Србију- Мирољуб Лабус", са Решењем о утврђивању услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и Одлука о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 2. Разматрање дописа Завода за информатику и статистику Градске управе Београд;
 3. Разматрање Предлога за измене Закључка о обављању појединих изборних радњи у поступку спровођења избора за председника Републике, расписаних за 29. септембар 2002. године, који је поднео Зоран Красић, члан Републичке изборне комисије;
 4. Разматрање захтева Српске радикалне странке за увид у јединствени бирачки списак;
 5. Разматрање захтева Ристић Владимира за омогућавање прикупљања потписа за кандидатуру за председника Републике на Косову и Метохији без присуства судских оверитеља;
 6. Разматрање захтева за доставу копије бирачких спискова за изборну јединицу 28 Приштина, који је поднела Скупштина града Приштина;
 7. Разматрање захтева Српске радикалне странке за одузимање службеног овлашћења ЦЕСИД-у;
 8. Разно.

На седници су усвојени следећи акти:

 • Решење о проглашењу Мирољуба Лабуса за кандидата за председника Републике Србије
 • Решење о испуњењу услова Групе грађана "Најбоље са Србију - Мирољуб Лабус" за одређивање представника подносиоца предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора
 • Решење којим се утврђује да Драгор Хибер, професор из Београда постаје члан, а Александар Николић, адвокат из Београда, заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу

16. август 2002. године

9. седница Републичке изборне комисије

Девета седница Републичке комисије одржана је 16. августа 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

За ову седницу усвојен је следећи дневни ред:

 1. Доношење одлуке о изради гласачких кутија;
 2. Информација о припремама за спровођење избора (усмени извештај координатора за сваки округ);
 3. Разматрање могућности спровођења избора у АП Косово и Метохија;
 4. Разно;

На седници су усвојени следећи акти:

 • Одлука о изради гласачких кутија

13. август 2002. године

8. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је осму седницу 13. августа 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Одређивање штампарије за штампање гласачких листића и изборног материјала;
 2. Разно;

На седници је усвојена следећа Одлука:

 • Одлука о одрђивању штампарије за штампање гласачких листића за избор председника Републике

12. август 2002. године

7. седница Републичке изборне комисије

Седма седница Републичке изборне комисије одржана је 12. јула 2002. године под председништвом Радослава Баћовића, председника Комисије.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Давање одговора Врховном суду Србије на жалбу Српске радикалне странке;
 2. Разно:
 • а) договор у вези са припремањем саопштења за штампу,
 • б) информација о току припрема за спровођење избора,
 • в) информација ОЕБС-а о упућивању посматрачке мисије,
 • г) распоред дежурстава.

10. август 2002. године

6. седница Републичке изборне комисије

Шеста седница Републичке изборне комисије одржана је 10. августа 2002. године, под председништвом Радослава Баћовића, председника Комисије.

На седници је усвојен и разматран следећи дневни ред:

 1. Разматрање предлога кандидата за председника Републике Србије који је поднела Странка српског јединства, са Решењем о утврђивању услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и Одлука о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије.
 2. Разматрање пријаве Центра за слободне изборе и демократију за посматрање рада Републичке изборне комисије.
 3. Приговор Српске радикалне странке због неправилности у поступку предлагања кандидата Мирољуба Лабуса за председника Републике Србије.
 4. Разматрање предлога Драгоњуба Томашевића, члана Комисије за стављање ван снаге Мишљења Републичке изборне комисије поводом захтева Социјалистичке партије.
 5. Одлука о набавци мобилних телефона
 6. Информација о могућностима коришћења WEB сајта Народне скупштине Републике Србије.
 7. Разно.

Републичка изборна комисија донела је следеће одлуке: 

 • Решење о проглашењу Борислава Пелевића за кандидата за председника Републике Србије
 • Решење о испуњењу услова Странке српског јединства за одређивање представника подносиоца предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора
 • Решење којим се утврђује да Даница Митровић. дипломирани правник из Новог Београда постаје члан, а Саво Владичић дипломирани правник из Београда, заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу
 • Решење о одбацивању Приговора Српске радикалне странке

6. август 2002. године

5. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је пету седницу 6. августа 2002. године. Сеницом је председавао Радослав Баћовић, председник Комисије.

Разматран је следећи дневни ред:

 1. Разматрање предлога ОЕБС-а и Координационог тела Савезне Владе и Владе Републике Србије з аопштине Прешево, Бујановац и Медвеђу, да Републичка изборна комисија директно учествује у припреми локалних избора у Бујановцу,
 2. Давање мишљења СПС-у о условима за подношење кандидатуре,
 3. Разно

3. август 2002. године

4. седница Републичке изборне комисије

Четврта седница Републичке изборне комисије одржана 3. августа 2002. године, под председништвом председника Комисије Радослава Баћовића.

Комисија је усвојила следећи дневни ред:

 1. Разматрање Обавештења Српске радикалне странке о предлогу за члана и заменика члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу.
 2. Разно

Републичка изборна комисија донела је следећу одлуку:

 • Решење којим се утврђује да др Зоран Красић, дипломирани правник из Београда постаје члан, а Вјерица Радета, дипломирани правник из Земуна, заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу

3. август 2002. године

3. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је трећу седницу 3. августа 2002. године.  Седницом је председавао председника Комисије Радослав Баћовић. На седници је усвојен следећи дневни ред:

 1. Разматрање Предлога кандидата за председника Републике који је поднела Српска радикална странка
 2. Разно.

Републичка изборна комисија донела је следеће одлуке:

 • Решење о проглашењу др Војислава Шешеља за кандидата за председника Републике Србије
 • Решење о испуњењу услова Српске радикалне странке за одређивање представника подносиоца предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора

23. јул 2002. године

2. седница Републичке изборне комисије

Друга седница Републичке изборне комисије одржана је 23. јула 2002. године.  Председавао је заменик председника Комисије Раде Терзић.

Поред чланова и заменика чланова Комисије, седници су присуствовали секретар Народне скупштине Анђелка Димитријевић  и директор Градског завода за статистику Богомир Стојчић.

Комисија је усвојила следећи дневни ред:

 1. Разматрање Упутства о спровођењу Закона о избору председника Републике Србије и Закона о избору народних посланика са обрасцима за спровођење појединих изборних радњи,
 2. Разматрање Правила о раду бирачких одбора,
 3. Разматрање Рокова за обављање изборних радњи у поступку избора председника Републике Србије који су расписани за 29. септембар 2002. године,
 4. Разматрање Закључака о обављању појединих изборних радњи у поступку спровођења избора за председника Републике Србије у 2002. године,
 5. Договор о распореду задужења чланова и заменика чланова Комисије и одређивању дежурстава,
 6. Образовање подгрупа за контакт са Министарством правде и Министарством за државну управу и локалну самоуправу, као и подгрупе за прикупљање понуда за одређивање папира за штампање гласачких листића и понуда за штампање изборног материјала,
 7. Разматрање кандидатуре за председника Републике Србије Милојковић Најдана, званог Супермен,
 8. Разно

Републичка изборна комисија донела је следеће одлуке:

 • Упутство о спровођењу Закона о избору председника РепубликеСрбије
 • Правила о раду бирачких одбора
 • Рокови за обављање изборних радњи на поступку избора председника Републике Србије
 • Закључци о обављању појединих изборних радњи у поступку спровођења избора председника Републике Србије
 • Распоред чланова и заменика чланова РИК за обављање појединих изборних радњи у спровођењу избора за председника Републике Србије
 • Посебна задужења чланова и заменика чланова Републичке изборне комисије

12. јун 2002. године

1. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија  одржала је Прву седницу  12. јуна 2002. године. Седницом је председавао председник Комисије Радослав Баћовић.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Договор о раду,
 2. Извештај о избору народних посланика ради попуне  упражњених посланичких места у Народној скупштини Републике Србије,
 3. Извештај о финансијским средствима,
 4. Разматрање захтева Драгана Маршићанина, ДОС-а, Ђорђа Мамуле, Општинске изборне комисије Лесковца и Административног одбора,
 5. Разно.

Страна 32 1

 Врх стране