МЕНИ
Насловна » Архива » Информације о одржаним седницама - 2002

Информације о одржаним седницама 2002. године

30. септембар 2002. године

34. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је тридесетчетврту седницу 30. септембра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

Усвојен је следећи дневни ред:

 1. Утврђивање резултата гласања са бирачких места која имају рачунско неслагање;
 2. Разматрање приспелих приговора;
 3. Разно.

28. септембар 2002. године

33. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је тридесеттрећу седницу 28. септембра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

Усвојен следећи дневни ред:

 1. Договор у вези са примопредајом изборног материјала после гласања;
 2. Обавештење о приспелим приговорима;
 3. Разно.

27. септембар 2002. године

32. седница Републичке изборне комисије

Тридесетдруга седница Републичке изборне комисије одржана је 27.септембра 2002. године под председништвом Радослава Баћовића, председника Комисије.

На седници је усвојен следећи дневни ред:

 1. Утврђивање Исправке Решења о утврђивању коначног броја бирача у Републици Србији;
 2. Договор у вези са примопредајом изборног материјала после гласања;
 3. Обавештење о приспелим приговорима;
 4. Разно.

На седници су усвојени следећи документи:

 • Исправка Решења о утврђивању коначног броја бирача у Републици Србији;

26. септембар 2002. године

31. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је тридесетпрву седницу 26. септембра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

Усвојен следећи дневни ред:

 1. Доношење о изменама Решења о одређивању бирачких места на територији Републике Србије;
 2. Доношење Решења о утврђивању коначног броја бирача у Републици Србији;
 3. Разматрање приспелих приговора;
 4. Разно.

На седници су усвојени следећи документи:

 • Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места на територији Републике Србије;
 • Решење о утврђивању коначног броја бирача у Републици Србији;

24. септембар 2002. године

30. седница Републичке изборне комисије

Тридесета седница Републичке изборне комисије одржана је 24. септембра 2002. године под председништвом председника Комисије, 

На седници је усвојен следећи дневни ред:

 1. Договор у вези са коришћењем општег бирачког списка по општинама на компакт диску;
 2. Разматрање Предлога подсетника о задужењима координатора Републичке изборне комисије у вези са инструктажом чланова радних тела Републичке изборне комисије, са Предлогом закључка и сатницом ''Савремене администрације'';
 3. Разматрање Предлога решења о образовању бирачких одбора у проширеном саставу;
 4. Разматрање Предлога обрасца ПРС-19;
 5. Разматрање Предлога решења о измени и допуни Решења о одређивању бирачких места на територији Републике Србије;
 6. Разматрање захтева 'Центра за демократску транзицију- ЕНЕМО'' за издавање овлашћења за посматраче на изборима за председника Републике;
 7. Разматрање захтева ''Демократске интернационалне акције'' Босилеград за издавање овлашћења за посматраче на изборима за председника Републике;
 8. Разно.

На седници су усвојени следећи документи:

 • Подсетник о задужењима координатора Републичке изборне комисије у вези са инструктажом чланова радних тела Републичке изборне комисије, саЗакључком и сатницом ''Савремене администрације'';
 • Решење о образовању бирачких одбора у проширеном саставу;
 • Решење о измени и допуни Решења о одређивању бирачких места на територији Републике Србије;
 • Образац ПРС-19.

20. септембар 2002. године

29. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је двадесетдевету седницу 20. септембра 2002. године. Председавао је Раде Терзић, заменик председника Комисије.

Усвојен је следећи дневни ред:

 1. Разматрање Приговора Српске радикалне странке 02 број013-490/02 од 20. септембра 2002. године.
 2. Разно.

На седници су усвојени следећи документи:

 • Решење којим се одбацује Приговор Српске радикалне странке због неправилности у поступку предлагања кандидата;

20. септембар 2002. године

28. седница Републичке изборне комисије

Двадесетосма седница Републичке изборне комисије одржана је 20.септембра 2002. године под председништвом заменика председника Комисије, Радета Терзића.

На седници је усвојен следећи дневни ред:

 1. Договор у вези са штампањем и примопредајом изборног материјала;
 2. Разматрање предлога Центра за слободне изборе и демократију за сарадњу у вези са истицањем едукативног плаката на бирачким местима;
 3. Разно.

19. септембар 2002. године

27. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је двадесетседму седницу 19. септембра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

Усвојен је следећи дневни ред:

 1. Утврђивање пречишћеног текста Листе кандидата;
 2. Разматрање Предлога решења о утврђивању броја гласачких листића за избор председника Републике Србије;
 3. Разматрање Предлога подсетника о задужењима координатора у вези са инструктажом чланова радних тела;
 4. Разматрање захтева за издавање службених овлашћења представницима Центра за изучавање и заштиту природног, културног и етнолошког наслеђа Косова и Метохије за праћење рада бирачких одбора;
 5. Разматрање захтева за издавање службених овлашћења представницима Пожаревачког народног покрета ОТПОР, за праћење рада бирачких одбора у поступку избора председника Републике Србије, на подручју Браничевског округа;
 6. Разматрање предлога Центра за слободне изборе и демократију за сарадњу у вези са истицањем едукативног плаката на бирачким местима;
 7. Разно.

На седници су усвојени следећи документи:

 • Листа кандидата за избор председника Републике Србије-пречишћени текст;
 • Решење о утврђивању броја гласачких листића за избор председника Републике Србије;

18. септембар 2002. године

26. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је двадесетшесту седницу 18. септембра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

На седници је усвојен следећи дневни ред:

 1. Спровођење пресуде Врховног суда Србије Уж. Бр. 74/02 и Уж. Бр. 75/02 од 17. септембра 2002. године Решењем о проглашењу кандидата за председника Републике Србије Небојше Павковића, Решењем о утврђивању услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора, Решењем о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке комисије и Одлуком о допуни листе кандидата за председника Републике Србије;
 2. Разматрање Предлога решења о образовању бирачких одбора у сталном саставу.

На седници су усвојени следећи документи:

 • Решење о проглашењу кандидата за председника Републике Србије Небојше Павковића;
 • Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора;
 • Решење о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 • Одлука о допуни листе кандидата за председника Републике Србије;

17. септембар 2002. године

25. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је двадесетпету седницу 17. септембра 2002. године. Председавао је Раде Терзић, заменик председника Комисије.

Усвојен је следећи дневни ред:

 1. Разматрање приговора Српске радикалне странке због неправилности у поступку предлагања кандидата, проглашења кандидата и утврђивања Листе кандидата за избор председника Републике Србије;
 2. Разматрање приговора Социјалистичке партије Србије због неправилности у поступку предлагања кандидата, проглашења кандидата и утврђивања Листе кандидата за избор председника Републике Србије;
 3. Разматрање Упутства за рачунско слагање података у Записнику о раду бирачког одбора у Обрасцу ПРС-17, са осталим предлозима Републичког завода за статистику;
 4. Разно.

На седници су усвојени следећи документи:

 • Решење којим се одбацује приговор Српске радикалне странке у делу који се односи на неправилности у поступку предлагања и проглашења кандидата за председника Републике Србије проф. Др. Бранислава Ивковића и Томислава Лалошевића као неблаговремен, и у делу који се односи на утврђену Листу кандидата као неоснован;
 • Решење којим се одбацује приговор Социјалистичке партије Србије у делу који се односи на неправилности у поступку предлагања и проглашења кандидата за председника Републике Србије проф. Др. Бранислава Ивковића као неблаговремен, и у делу који се односи на утврђену Листу кандидата као неоснован;
 • Упутство о спровођењу логичко-рачунске контроле података у записнику о раду бирачког одбора у обрасцу ПРС-17

16. септембар 2002. године

24. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је двадесетчетврта седницу 13. септембра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

На седници је усвојен следећи дневни ред:

 1. Разматрање Предлога одлуке о допуни Листе кандидата за избор председника Републике Србије;
 2. Разматрање приговора Групе грађана - Небојша Павковић на објављену листу прихваћених кандидата за председника Републике Србије;
 3. Разматрање приговора Српске радикалне странке против Решења Републичке изборне комисије 02 број: 013-475/02 од 13.септембра 2002. године;
 4. Разматрање приговора Српске радикалне странке због неправилности у поступку предлагања кандидата, проглашења кандидата и утврђивања листе кандидата за избор председника Републике Србије;
 5. Разно.

На седници је усвојено:

 • Решење о одбијању Приговора Групе грађана која је за кандидата за председника Републике Србије предложила Небојшу Павковића;
 • Решење о одбацивању Приговора Групе грађана која је за кандидата за председника Републике Србије предложила Небојшу Павковића;
 • Решење о одбацивању и одбијању Приговора Српске радикалне странке због неправилности у поступку предлагања кандидата, проглашења кандидата и утврђивања Листе кандидата за избор председника Републике Србије;
 • Решење о одбијању Приговора Српске радикалне странке против Решења Републичке изборне комисије којим је усвојен Приговор Групе грађана под називом "Друштво Слободних Грађана" која је за кандидата за председника Републике Србије предложила др Драгана Раденовића.

15. септембар 2002. године

23. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је двадесеттрећу седницу 15. септембра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

Усвојен је следећи дневни ред:

 1. Доношење Решења о исправкама Решења о одређивњу бирачких места у Републици Србији за избор председника Републике;
 2. Доношење Решења о утврђивању укупног броја бирача у Републици Србији;
 3. Разматрање Упутства за рачунско слагање података у Записнику о раду бирачког одбора у Обрасцу ПРС-17, са осталим предлозима Републичког завода за статистику;
 4. Разно.

На седници је усвојено:

 • Решење о утврђивању укупног броја бирача у Републици Србији;

13. септембар 2002. године

22. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је двадесетдругу седницу 13. септембра 2002. године.Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Разматрање Приговора Владимира М. Тимића, са Предлогом решења;
 2. Разматрање Приговора Групе грађана-Небојша Павковић, са Предлогом решења;
 3. Разматрање Приговора Групе грађана "Друштво слободних грађана" са Предлогом решења;
 4. Разматрање Упутства за рачунско слагање података у Записнику о раду бирачког одбора у Обрасцу ПРС-17, са осталим предлозима Републичког завода за статистику;
 5. Разно.

На седници су усвојени следећи документи:

 • Решење којим се усваја Приговор Групе грађана под називом "Друштво слободних грађана" и проглашава се за кандидата за председника Републике Србије др Драган Раденовић.
 • Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора;
 • Решење којим се именују представници Групе грађана под називом "Друштво слободних грађана" у проширени састав Републичке изборне комисије;
 • Листа кандидата за избор председника Републике Србије на изборима 29. септембра 2002. године;

12. септембар 2002. године

21. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је двадесетпрву седницу 12. септембра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

Усвојен је следећи дневни ред:

 1. Разматрање Предлога кандидата за председника Републике Србије који је поднела група грађана "Друштво слободних грађана"-др Драган Раденовић, са Решењем о утврђивању услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и Решења о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 2. Разматрање Предлога кандидата за председника Републике Србије који је поднела група грађана-Небојша Павковић, са Решењем о утврђивању услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и Решења о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 3. Разно.

11. септембар 2002. године

20. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је двадесету седницу 11. септембра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Разматрање Предлога кандидата за председника Републике Владимира М. Тимића, са Предлогом решења;
 2. Разматрање приговора кандидата за председника Републике који је поднела Група грађана "Друштво слободних грађана", са Предлогом решења;
 3. Разматрање обавештења Политичке организације за демократске промене Нова Србија о повлачењу кандидата за председника Републике Велимира Илића;
 4. Разматрање Упутства за рачунско слагање података у Записнику о раду бирачког одбора у Обрасцу ПРС-17, са осталим предлозима Републичког завода за статистику;
 5. Разно.

На седници су усвојени следећи документи:

 • Решење којим се одбија проглашење за кандидата за председника Републике Србије Владимира М. Тимића;
 • Решење којим се утврђује да је Политичка организација за демократске промене "Нова Србија" , у Законом утврђеном року, повукла Предлог кандидата за председника Републике Србије;

9. септембар 2002. године

19. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је деветнаесту седницу 9. септембра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

Усвојен је следећи дневни ред:

 1. Разматрање Предлога кандидата за председника Републике Србије који је поднела група грађана "Друштво слободних грађана", са Предлогом закључка;
 2. Разматрање Предлога кандидата за председника Републике Србије који је поднела група грађана - Небојша Павковић, са Предлогом закључка;
 3. Разно.

На седници су усвојени следећи акти:

 • Закључак у вези Предлога кандидата за председника Републике Србије, број 013-477/02 од 8. септембра 2002. године, којим Група грађана за кандидата за председника Републике предлаже Небојшу Павковића

8. септембар 2002. године

18. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је осамнаесту седницу 8. септембар 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Разматрање Предлога кандидата за председника Републике Србије који је поднела група грађана-Социјалисти за повратак бази , са Решењем о утврђивању услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и Решење о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 2. Разматрање Предлога кандидата за председника Републике Србије који је поднела група грађана-Томислав Лалошевић, са Решењем о утврђивању услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и Решење о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 3. Разматрање Предлога кандидата за председника Републике који је поднео Владимир М. Тимић, са предлогом закључка;
 4. Разматрање Предлога закључка о обављању појединих изборних радњи у поступку спровођења избора за председника Републике, расписаних за 29. септембар 2002. године на подручју Аутономне Покрајине Косово и Метохија;
 5. Разматрање Предлога решења о одређивању бирачких места за општине на подручју Косова и Метохије;
 6. Разматрање Предлога решења o именовању чланова Радних тела Републичке изборне комисије за општине на подручју Косова и Метохије;
 7. Разматрање Предлога закључака у вези са образовањем бирачких одбора;
 8. Разно.

На седници су усвојени следећи акти:

 • Решење о проглашењу проф. др Бранислава - Бане Ивковића за кандидата за председника Републике Србије
 • Решење о испуњењу услова Групе грађана - Социјалисти за повратак бази за одређивање представника подносиоца предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора
 • Решење којим се утврђује да Зоран Николић, дипломирани правник из Ковина, постаје члан, а Живадин Милосављевић, дипломирани правник из Сопота, заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу
 • Решење о проглашењу др Томислава Лалошевића за кандидата за председника Републике Србије
 • Решење о испуњењу услова Групе грађана, која је предложила др Томислава Лалошевића за кандидата за председника Републике Србије, за одређивање представника подносиоца предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора
 • Решење којим се утврђује да Дивна Поповић, дипломирани правник из Новог Сада, постаје члан, а Радивоје Јовић, адвокат из Новог Сада, заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу
 • Закључак у вези Предлога кандидата за председника Републике Србије, 02 број 013-471/02 од 7. септембра 2002. године, који је поднео Владимир М. Тимић, пензионер из Новог Београда
 • Упутство о обављању појединих изборних радњи у поступку спровођења избора за председника Републике расписаних за 29. септембар 2002. године на подручју Аутономне покрајине Косово и Метохијa

6. септембар 2002. године

17. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је седамнаесту седницу 6. септембра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

Усвојен је следећи дневни ред:

 1. Разматрање Предлога кандидата за председника Републике Србије који је поднела Демократска странка Србије , са Предлогом решења о утврђивању услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и Предлогом решења о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 2. Разматрање Предлога кандидата за председника Републике Србије који је поднела Социјалистичка партија Србије, са Предлогом решења о утврђивању услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и Предлогом решења о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 3. Предлог закључака о обављању појединих изборних радњи у поступку спровођења избора за председника Републике, расписаних за 29. септембар 2002. године на подручју Аутономне покрајине Косова и Метохије;
 4. Доношење решења о одређивању бирачких места на територији Републике Србије;
 5. Доношење решења о радним телима на подручју АП Косова и Метохије;
 6. Разматрање Предлога одлуке о измени образаца за спровођење изборних радњи за избор председника Републике;
 7. Разно.

На седници су усвојени следећи акти:

 • Решење о проглашењу др Војислава Коштунице за кандидата за председника Републике Србије
 • Решење о испуњењу услова Демократске странке Србије за одређивање представника подносиоца предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора
 • Решење којим се утврђује да Бранислав Ристивојевић, асистент на Правном факултету у Новом Саду, постаје члан, а Владимир Галић, адвокат, из Кикинде, заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу
 • Решење о проглашењу Велимира Бате Живојиновића за кандидата за председника Републике Србије
 • Решење о испуњењу услова Социјалистичке партије Србије за одређивање представника подносиоца предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора
 • Решење којим се утврђује да Љубомир Илкић, дипломирани правник, постаје члан, а Добривоје Главоњић, дипломирани правник, заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу

5. септембар 2002. године

16. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је шеснаесту седницу 5. септембар 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Доношење решења о именовању чланова радних тела Републичке изборне комисије;
 2. Разно

4. септембар 2002. године

15. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је петнаесту седницу 4. септембра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

Усвојен је следећи дневни ред:

 1. Разматрање Предлога кандидата за председника Републике Србије који је поднела Социјалдемократија, са Предлогом решења о утврђивању услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и Предлогом решења о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 2. Предлог закључака у вези са информисањем јавности о раду Републичке изборне комисије;
 3. Разно.

На седници су усвојени следећи акти:

 • Решење о проглашењу др Вукa Обрадовићa за кандидата за председника Републике Србије
 • Решење о испуњењу услова Социјалдемократијe за одређивање представника подносиоца предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора
 • Решење којим се утврђује да Зоран Диздаревић, дипломирани правник, из Београда постаје члан, а Војислав Катић, адвокат, из Београда, заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу

3. септембар 2002. године

14. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је четрнаесту седницу 3. септембар 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Договор о начину информисања јавности о раду Републичке изборне комисије;
 2. Договор у вези са издавањем службених овлашћења представницима ЦЕСИД-а за праћење рада бирачких одбора ;
 3. Разно.

На седници је усвојено:

 • Закључци у вези са информисањем јавности о раду Републичке изборне комисије

Страна 32 1

 Врх стране