МЕНИ
Насловна » Архива » Информације о одржаним седницама - 2009

Информације о одржаним седницама 2009. године

31. октобар 2009. године

53. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је 31. октобра одржала Педесет трећу седницу.

Чланови Републичке изборне комисије су обавили начелни договор о одређивању посебних бирачких места за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Лепосавић расписаних за 29. новембар 2009. године, према информацијама о броју интерно расељених бирача са територије општине Лепосавић.

Седници је председвао председник Комисије Предраг Гргић.

28. октобар 2009. године

52. седница Републичке изборне комисије

На Педесет другој седници Републичке изборне комисије, која је одржана 28. октобра, усвојени су извештаји о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у скупштинама општина Ново Брдо и Штрпце.

У Извештају о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у Скупштини општине Ново Брдо, Републичка изборна комисија је утврдила да је Скупштина општине Ново Брдо, на седници 12. августа 2009. године, констатовала престанак мандата одборницима Сузани Ивановић, Ивану Перићу, Срђану Филићу и Радомиру Стајићу, са Изборне листе Демократска странка-Борис Тадић.

Комисија је, на основу члана 48 Закона о локалним изборима и Закључка Владе од 4. септембра 2008. године, ове мандате доделила одборницима Драгану Марковићу, Зорану Стојковићу, Снежани Перић и Владану Мартиновићу, са Изборне листе Демократска странка-Борис Тадић.

На овој седници, Републичка изборна комисија извршила је и избор одборника ради попуне упражњених одборничких места у Скупштини општине Штрпце. Комисија је утврдила да је Скупштина општине Штрпце, на седници 20. октобра 2009. године, констатовала престанак мандата одборницима Божидару Сталетовићу, Достани Стевановић и Снежани Маринковић, са Изборне листе Српска радикална странка - Томислав Николић.

Са ове изборне листе, Комисија је доделила мандате одборницима Радмили Милановић, Милану Миловановићу и Борку Стојановићу.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Републичке изборне комисије.

28. октобар 2009. године

51. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 28. октобра, Републичка изборна комисија донела је Решење о именовању представника подносиоца Изборне листе број 4 Нова Србија - Велимир Илић на изборима за одборнике Скупштине општине Лепосавић, расписаним за 29. новембар 2009. године, у проширени састав Републичке изборне комисије Решењем се утврђује да Славиша Милић, правник из Лепосавића, постаје опуномоћени члан проширеног састава Републичке изборне комисије, а Лазар Вукићевић, правник из Косовске Митровице, заменик члана.

На овој седници, Републичка изборна комисија донела је Решење којим се проглашава Изборна листа број 5 СПС-ПУПС-ЈС-ПВ-ИВИЦА ДАЧИЋ, коју је поднела Коалиција СПС-ПУПС-ЈС-ПВ за избор одборника Скупштине општине Лепосавић 28. октобра 2009. године.

Осим тога, Републичка изборна комисија донела је Решење о испуњењу услова за одређивању представника подносиоца ове изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора за општину Лепосавић. Решењем Комисије утврђено је да Марко Вукићевић, правник из Београда, постаје опуномоћени члан проширеног састава Републичке изборне комисије, а Далибор Милуновић, правник из Лепосавића, заменик члана, у име подносиоца Изборне листе број 5 СПС-ПУПС-ЈС-ПВ-ИВИЦА ДАЧИЋ.

Седници је председседавао Славољуб Миленковић, заменик председника Републичке изборне комисије.

24. октобар 2009. године

50. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 24. октобра, Републичка изборна комисија донела је Решење о проглашењу Изборне листе број 4 НОВА СРБИЈА - ВЕЛИМИР ИЛИЋ за избор одборника Скупштине општине Лепосавић, који су расписани за 29. новембар 2009. године. Листу је поднела Нова Србија 23. октобра 2009. године.

Истовремено, Републичка изборна комисија донела је и Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца ове изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора за општину Лепосавић.

Републичка изборна комисија донела је Решење о висини накнаде запосленима у Служби Народне скупштине, ангажованим током септембра 2009. године на пословима за потребе Републичке изборне комисије на спровођењу избора за одборнике Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ, расписаних за 16. август 2009. године.

Седници Републичке изборне комисије председавао је Предраг Гргић, председник Комисије.

17. октобар 2009. године

49. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 17. октобра, Републичка изборна комисија донела је Решење о проглашењу Изборне листе број 3 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ- ДР ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА за избор одборника Скупштине општине Лепосавић, који су расписани за 29. новембра 2009. године. Листу је поднела Демократска странка Србије 16. октобра 2009. године.

Истовремено, Републичка изборна комисија донела је и Решење о одређивању представника подносиоца ове изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора за општину Лепосавић. На предлог подносиоца Изборне листе број 3, Комисија је донела Решење којим се утврђује да Вукица Лончар, дипломирани правник из Београда, постаје опуномоћени члан проширеног састава Републичке изборне комисије, а Весна Гојковић, правник из Београда, њен заменик.

Седници Републичке изборне комисије председавао је Славољуб Миленковић, заменик председника Комисије.

15. октобар 2009. године

48. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Четрдесет осмој седници одржаној 15. октобра усвојила Извештај о избору одборника ради попуне упражњеног одборничког места у Скупштини општине Гњилане. Комисија је утврдила да је са Изборне листе Демократска странка - Борис Тадић престао мандат одборнику Верици Филиповић и да се са ове Изборне листе мандат одборника додели кандидату Милијани Јовановић.

Седници је председвао председник Комисије Предраг Гргић.

15. октобар 2009. године

47. седница Републичке изборне комисије

На Четрдесет седмој седници, која је одржана 15. октобра, Републичка изборна комисија донела је Решење о именовању представника Демократске странке, подносиоца проглашене изборне листе за избор одборника Скупштине општине Лепосавић, у проширени састав Републичке изборне комисије. Решењем се утврђује да, Дејан Бабић, дипломирани правник из Београда постаје опуномоћени члан проширеног састава Републичке изборне комисије, а Владимир Стевовић, дипломирани правник из Београда, заменик опуномоћеног члана, као представници подносиоца Изборне листе број 1 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - БОРИС ТАДИЋ.

Комисија је донела Одлуку о накнадама и другим трошковима везаним за рад Републичке изборне комисије на спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Лепосавић, расписаних за 29. новембар 2009. године.

Републичка изборна комисија донела је и Одлуку о накнадама за рад на спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Лепосавић, расписаних за 29. новембар 2009. године.

Комисија је донела Одлуку о накнадама материјалних и других трошкова за одређено бирачко место за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Лепосавић.

Републичка изборна комисија донела је и Одлуку о начину обавештавања бирача о времену и месту одржавања избора за одборнике Скупштине општине Лепосавић.

На овој седници Републичка изборна комисија донела је Одлуку о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Лепосавић, расписаних за 29. новембар 2009. године. Гласачки листићи и други изборни материјал за гласање штампаће се у Штампарији Јавног предузећа "Службени гласник" из Београда.

Комисија је донела Одлуку о одређивању боје гласачких листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Лепосавић. Гласачки листићи ће се штампати у сивој боји, а контролни лист у наранџастој боји.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Комисије.

8. октобар 2009. године

46. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 8. октобра, разматрала и једногласно усвојила Решење којим се проглашава Изборна листа број 2 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ, коју је поднела Српска напредна странка за избор одборника Скупштине општине Лепосавић, а коју је својим потписима подржало 225 бирача.

У наставку рада, Комисија је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора за СО Лепосавић. Комисија је донела Решење којим Миладин Пантелић и Владимир Димитријевић, дипломирани правници из Београда, постају опуномоћени члан и заменик опуномоћеног члана проширеног састава Републичке изборне комије, као представници подноционца Изборне листе број 2 СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ, на изборима за одборнике Скупштине општине Лепосавић, расписаним за 29. новембар 2009. године.

Седници је председавао заменик председника Комисије, Славољуб Миленковић.

7. октобар 2009. године

45. седница Републичке изборне комисије

На седници која је одржана 7. октобра, Републичка изборна комисија донела је Решење о проглашењу Изборне листе број 1 ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА-БОРИС ТАДИЋ, коју је поднела Демократска странка за избор одборника Скупштине општине Лепосавић, 6. октобра 2009. године.

Такође, Комисија је донела и Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора за општину Лепосавић.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

30. септембар 2009. године

44. седница Републичке изборне комисије

На Четрдесетчетвртој седници, од 30. септембра, Републичка изборна комисија је усвојила већином гласова Упутство за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Лепосавић, расписаних за 29. новембар 2009. године, са обрасцима за спровођење појединих изборних радњи.
У наставку рада чланови Комисије усвојили су једногласно и Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за одборнике Скупштине општине Лепосавић, расписаних за 29. новембар 2009. године.

Роковником је утврђено да је рок за утврђивање и објављивање коначног броја бирача у "Службеном гласнику РС" 26. новембар 2009. године до 24 часа; рок за подношење изборне листе је до 13. новембра 2009. године у 24 часа; рок за утврђивање и објављивање збирне изборне листе у "Службеном гласнику РС" је најкасније 18. новембар 2009. године у 24 часа, а утврђивање резултата избора и њихово објављивање у "Службеном гласнику РС" до 30. новембра 2009. године у 20 часова.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

28. септембар 2009. године

43. седница Републичке изборне комисије

На Четрдесеттрећој седници, која је одржана 28. септембра, Републичка изборна комисија донела је Одлуку о спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Лепосавић, расписаних за 29. новембар 2009. године. Комисија је прихватила Закључак Владе од 24. септембра 2009. године којим се усваја Информација Министарства за Косово и Метохију о организовању и спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Лепосавић, расписаних за 29. новембар 2009. године. Републичка изборна комисија ће спровести те изборе, прописати правила и обрасце , организовати техничку припрему и утврдити стандарде за изборни материјал.

На овој седници, Комисија је усвојила Извештај о избору одборника ради попуне упражњеног одборничког места у Скупштини општине Липљан. У поступку избора, Комисија је утврдила да је са Изборне листе Група грађана Опстанак за општину Липљан - Владо Димић престао мандат одборнику Влади Димићу и мандат одборника доделила кандидату Зорану Спасићу са исте Изборне листе.

Комисија није усвојила захтев Бранка Милићевића и Милосава Максића за исплату допдатних новчаних средстава.

Републичка изборна комисија је дала сагласност на висину накнаде запосленима у Служби Народне скупштине, ангажованим током августа 2009. године на пословима за потребе Републичке изборне комисије на спровођењу избора за одборнике Скупштине града Прииштине и Скупштине општине Пећ, расписаних за 16. август 2009. године.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Комисије.

15. септембар 2009. године

42. седница Републичке изборне комисије

На Четрдесетдругој седници, која је одржана 15. септембра, Републичка изборна комисија усвојила је Извештај о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Пећ, који су одржани 16. августа 2009. године и поновљени на једном бирачком месту 23. и 30. августа 2009. године.

Према том извештају:

 1. СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ добила је 410 гласова бирача и девет одборничких мандата
 2. СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ-ПУПС-ЈС добила је 667 гласова бирача и 15 одборничких мандата
 3. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ- НОВА СРБИЈА- др ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА добила је 378 гласова бирача и осам одборничких мандата
 4. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - БОРИС ТАДИЋ добила је 271 глас и шест одборничких мандата
 5. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДЕЈАН ЈОВАНОВИЋ добила је 242 гласа и пет одборничких мандата и
 6. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА- ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ добила је 95 гласова Републичка изборна комисија утврдила је имена кандидата који су добили одборничке мандате.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Комисије.

4. септембар 2009. године

41. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници, одржаној 4. септембра, једногласно усвојила Извештај о спроведеним изборима за одборнике Скупштине града Приштине. На основу података које су јој доставили подносиоци изборних листа, у складу са чл. 42. и 43. Закона о локалним изборима и члана 2. Одлуке о спровођењу избора за одборнике Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ, расписаних за 16. август 2009. године, Комисија је утврдила имена 47 кандидата са 6 изборних листа који су добили одборничке мандате у Скупштини града Приштине. На основу члана 45. Закона о локалним изборима и члана 2. Одлуке о спровођењу избора за одборнике Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ, расписаних за 16. август 2009. године, Комисија је кандидатима који су добили мандате издала уверења да су изабрани за одборнике.

На овој седници Републичка изборна комисија једногласно је утврдила Извештај о избору одборника ради попуне упражњеног одборничког места у Скупштини општине Штрпце. У поступку избора, Комисија је утврдила да је са Изборне листе Социјалистичка партија Србије - Новица Крстић престао мандат одборнику Јовици Будурићу и мандат одборника доделила кандидату Станку Сталетовићу са исте Изборне листе.

Републичка изборна комисија већином гласова усвојила је Извештај о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у Скупштини општине Витина. Комисија је, у поступку избора, утврдила да је са Изборне листе Српска радикална странка - Томислав Николић престао мандат одборнику Николи Нојкићу и да је са Изборне листе Група грађана "Видовдан" Срећко Спасић престао мандат одборнику Срећку Спасићу. Републичка изборна комисија је мандате одборника доделила кандидатима Љубиши Весићу и Николи Столићу са ових изборних листа.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Републичке изборне комисије.

31. август 2009. године

40. седница Републичке изборне комисије

На Четрдесетој седници, од 31. августа, Републичка изборна комисија донела је већином гласова Извештај о утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине општине Пећ.

На изборима за одборнике Скупштине општине Пећ, одржаних 16. августа 2009. године и поновљених на једном бирачком месту 23. и 30. августа 2009. године, изборне листе освојиле су следећи број гласова бирача:

 1. СПС - ПУПС - ЈС - ИВИЦА ДАЧИЋ - 667 гласова бирача, тј. 31,94% или 15 одборничких мандата;
 2. СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ - 410 гласова бирача или 19,64% тј. 9 одборничких мандата;
 3. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ - НОВА СРБИЈА - ДР ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА - 378 гласова бирача, тј. 18,10% или 8 одборничка мандата;
 4. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - БОРИС ТАДИЋ - 271 глас бирача или 12,98%, тј. 6 одборничких мандата;
 5. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - ДЕЈАН ЈОВАНОВИЋ - 242 гласа бирача или 11,59%, тј. 5 одборничких мандата;
 6. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА - ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ - 95 гласова бирача или 4,55%, тј. ниједан одборнички мандат.

На изборима за одборнике Скупштине општине Пећ гласало је 2.088 бирача уписаних у бирачки списак, тј. 25,13%, на 75 бирачких места.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Републичке изборне комисије.

31. август 2009. године

39. седница Републичке изборне комисије

На Тридесетдеветој седници, одржаној 31. августа, Републичка изборна комисија разматрала је приговоре Радојка Дунића и Милића Милићевића на спровођење поновљених избора за одборнике Скупштине општине Пећ, одржаних 30. августа 2009. године, на редовном бирачком месту број 5 Брестовик.

Након дуже расправе, чланови Комисије су одлучили да не прихвате поднете приговоре.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Славољуб Миленковић.

27. август 2009. године

38. седница Републичке изборне комисије

На Тридесетосмој седници, одржаној 27. августа, Републичка изборна комисија утврдила је Извештај о избору одборника ради попуне упражњеног одборничког места у Скупштини општине Зубин Поток.

Републичка изборна комисија је утврдила да је на седници Скупштине општине Зубин Поток 24. јула 2009. године констатован престанак мандата одборнику Сталети Милентијевићу са Изборне листе Демократска странка Србије - Војислав Коштуница. С обзиром на то да ово одборничко место припада Изборној листи Демократска странка Србије - Војислав Коштуница, Републичка изборна комисија је овај мандат доделила одборнику Весни Утвић, са исте изборне листе.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Комисије.

27. август 2009. године

37. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 27. августа, Републичка изборна комисија донела је Објашњење за примену члана 55. став 2. Закона о избору народних посланика на поновном гласању за избор одборника Скупштине општине Пећ, 30. августа 2009. године.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Републичке изборне комисије.

26. август 2009. године

36. седница Републичке изборне комисије

На Тридесетшестој седници, одржаној 26. августа, Републичка изборна комисија размотрила је приговор Групе грађана "Опстанак", подносиоца изборне листе кандидата за избор одборника Скупштине града Приштина, који се односио на расподелу одборничких мандата коју је Републичка изборна комисија извршила на основу коначних резултата спроведених избора за одборнике Скупштине општине Приштина, одржаних 16. и 23. августа 2009. године. Комисија је већином гласова овај приговор одбила.

Републичка изборна комисија већином гласова донела је Одлуку о одређивању облика, изгледа, боје и садржине листића и контролног листа за поновно гласање за избор одборника Скупштине општине Пећ, 30. августа 2009. године. Гласачки листићи штампаће се на српском језику, ћириличким писмом и на албанском језику, латиничким писмом и биће беле боје, док ће контролни лист за проверу исправности гласачке кутије бити сиве боје.

Комисија је једногласно донела Решење о утврђивању броја гласачких листића за поновно гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Пећ којим се утврђује 125 гласачких листића за бирачко место на којем се понавља гласање - редовно бирачко место број 5 Брестовик на територији општине Пећ.

На овој седници Републичка изборна комисија је једногласно донела Одлуку о накнадама и другим трошковима везаним за спровођење поновног гласања за избор одборника Скупштине општине Пећ, 30. августа 2009. године.

Већином гласова, Комисија је донела Решење о образовању бирачког одбора у сталном саставу за спровођење поновног гласања на изборима за одборнике Скупштине општине Пећ, 30. августа 2009. године, за редовно бирачко место број 5 на територији општине Пећ и именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика.

Комисија је једногласно донела Решење о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за спровођење поновног гласања на изборима за одборнике Скупштине општине Пећ, 30. августа 2009. године, за редовно бирачко место број 5 на територији општине Пећ.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Републичке изборне комисије.

24. август 2009. године

35. седница Републичке изборне комисије

На Тридесетпетој седници, од 24. августа, Републичка изборна комисија већином гласова је донела Решење о понављању гласања на бирачком месту на којем су поништени избори за одборнике Скупштине општине Пећ.

Гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Пећ, расписаним за 16. август 2009. године, понавља се на редовном бирачком месту број 5 Брестовик, на територији општине Пећ, на којем су поништени поновни избори одржани 23. августа 2009. године.

Поновно гласање одржаће се у недељу, 30. августа 2009. године, у времену од 07,00 до 20,00 часова.

Гласање ће се спровести по изборним листама које су утврђене за изборе за одборнике Скупштине општине Пећ, расписане за 16. август 2009. године. Бирачки одбор који је образован за спровођење поновног гласања 23. августа 2009. године се распушта, а Републичка изборна комисија ће за спровођење поновног гласања образовати нови бирачки одбор и именовати председника и заменика председника, чланове и заменике чланова бирачког одбора, док ће орган надлежан за вођење бирачког списка припремити за спровођење поновног гласања оверен извод из бирачког списка за бирачко место број 5 Брестовик и доставити га Републичкој изборној комисији најкасније до среде, 26. августа 2009. године.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

24. август 2009. године

34. седница Републичке изборне комисије

На Тридесетчетвртој седници, одржаној 24. августа, Републичка изборна комисија једногласно је донела Извештај о утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине града Приштине.

На изборима за одборнике Скупштине града Приштине, одржаних 16. августа 2009. године и поновљених на једном бирачком месту 23. августа 2009. године, изборне листе освојиле су следећи број гласова бирача:

 1. СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ 1677 гласова бирача или 32,70% тј. 16 одборничких мандата
 2. СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ-ПУПС-ЈС-ГРУПА ГРАЂАНА "ВИДОВДАН"-ИВИЦА ДАЧИЋ 1016 гласова бирача, тј. 19,81% или 10 одборничких мандата
 3. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА- ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ 777 гласова бирача или 15,15%, тј. 7 одборничких мандатаДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - БОРИС ТАДИЋ 756 гласова бирача или 14,74%, тј. 7 одборничких мандата
 4. ГРУПА ГРАЂАНА "ОПСТАНАК" -ПРОФ.ДР МИРОСЛАВ ПОПОВИЋ 482 гласа бирача или 9,40%, тј. 4 одборничка мандата
 5. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ-ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА 322 гласа бирача, тј. 6,28% или 3 одборничка мандата.

На изборима за одборнике Скупштине града Приштине гласало је 5.129 бирача уписаних у бирачки списак, тј. 19,66%, на 98 бирачких места.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

24. август 2009. године

33. седница Републичке изборне комисије

На седници од 24. августа, Републичка изборна комисија разматрала је приговор Радојка Дунића на спровођење поновљеног гласања на изборима за одборнике Скупштине општине Пећ, одржаних 23. августа 2009. године, на бирачком месту број 5, у месту Брестовик и након провере података наведених у приговору, делимично усвојила приговор већином гласова.

Републичка изборна комисија разматрала је и већином гласова усвојила захтев Републичког завода за статистику за доделу финансијских средстава ради покрића трошкова припреме и реализације обраде података са избора за одборнике Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ у износу од 389.000 динара.

У наставку седнице, чланови РИК-а разматрали су и дописе општинских управа општина Прокупље и Бојник и допис Јабланичког управног округа са захтевима за надокнаду додатних трошкова за спрвођење избора за одборнике Скупштине града Проштине и Скупштине општине Пећ. Чланови РИК-а нису прихватили ниједан од поднетих захтева.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

18. август 2009. године

32. седница Републичке изборне комисије

На седници која је одржана 18. августа, Републичка изборна комисија, донела је Решење о образовању заједничког бирачког одбора у сталном саставу за спровођење поновног гласања на изборима за одборнике Скупштине града Приштине, 23. августа 2009. године, за посебно бирачко место број 1 на територији општине Липљан и именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика. Такође, чланови РИК-а донели су Решење о образовању бирачког одбора у сталном саставу за спровођење поновног гласања на изборима за одборнике Скупштине општине Пећ, 23. августа 2009. године, за редовно бирачко место број 5 на територији општине Пећ и именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија усвојила је Решење о именовању чланова и заменика чланова заједничког бирачког одбора у проширеном саставу за спровођење поновног гласања на изборима за одборнике Скупштине града Приштине, 23. августа 2009. године, за посебно бирачко место број 1 на територији општине Липљан и Решење о именовању чланова и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за спровођење поновног гласања на изборима за одборнике Скупштине општине Пећ, 23. августа 2009. године, за редовно бирачко место број 5 на територији општине Пећ.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

18. август 2009. године

31. седница Републичке изборне комисије

На седници која је одржана 18. августа, Републичка изборна комисија, донела је одлуке о одређивању облика, изгледа, боје и садржине гласачког листића и контролног листа за поновоно гласање за избор одборника Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ 23. августа 2009. године. Такође, чланови РИК-а усвојили су решења о утврђивању броја гласачких листића за поново гласање на изборима за одборнике Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ.
У наставку седнице, Републичка изборна комисија донела је Одлуку о накнадама и другим трошковима везаним за спровођење поновог гласања за избор одборника Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ 23. августа 2009. године.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

17. август 2009. године

30. седница Републичке изборне комисије

На седници која је одржана 17. августа, Републичка изборна комисија, усвојила је решења о понављању гласања на бирачком месту на којем су поништени избори за одборнике Скупштине града Приштине и о понављању гласања на бирачком месту на којем су поништени избори за одборнике Скупштине општине Пећ.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

17. август 2009. године

29. седница Републичке изборне комисије

На седници која је одржана 17. августа, Републичка изборна комисија, усвојила је приговор Љубомира Краговића, овлашћеног представника подносиоца листе Српска радикална странка - др Војислав Шешељ, на регуларност изборне процедуре на бирачком месту - број 5 Брестовик, општина Пећ и Драгутина Перића, овлашћеног представника подносиоца листе Српска радикална странка - др Војислав Шешељ, на регуларност изборне процедуре на бирачком месту - за посебно бирачко место број 1 Доња Гуштерица, на територији општине Липљан за град Приштину.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

13. август 2009. године

28. седница Републичке изборне комисије

На седници која је одржана 13. августа, Републичка изборна комисија донела је Одлуку о утврђивању коначног броја бирача за град Приштину. Коначан број бирача за град Приштину, на изборима за одборнике Скупштине града Приштине расписаним за 16. август 2009. године је 26.090. Такође, РИК је усвојила и Одлуку о утврђивању коначног броја бирача за општину Пећ. Коначан број бирача за општину Пећ, на изборима за одборнике Скупштине општине Пећ расписаним за 16. август 2009. године је 8.310.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Републичке изборне комисије.

12. август 2009. године

27. седница Републичке изборне комисије

На седници која је одржана 12. августа, Републичка изборна комисија усвојила је исправку Одлуке о објављивању укупног броја бирача за град Приштину, којом уместо броја 26.065, треба да стоји број 26.084. Такође, РИК је усвојила и исправку Решења о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за одборнике Скупштине града Приштине, расписаним за 16. август 2009. године.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија усвојила је и исправку Одлуке о објављивању укупног броја бирача за општину Пећ, којом уместо броја 8.308, треба да стоји број 8.310. Такође, РИК је усвојила и исправку Решења о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Пећ, расписаним за 16. август 2009. године.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

10. август 2009. године

26. седница Републичке изборне комисије

На седници која је одржана 10. августа, Републичка изборна комисија донела је решења о именовању чланова бирачких одбора у проширеном саставу за спровођење избора за одборнике Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ, расписаних за 16. август 2009. године, на редовним бирачким местима. Такође, РИК је донела Решење о именовању чланова заједничких бирачких одбора у проширеном саставу за спровођење избора за одборнике Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ, расписаних за 16. август 2009. године, на посебним бирачким местима.

У наставку седнице, чланови РИК-а донели су Решење о измени Решења о именовању чланова Радног тела Републичке изборне комисије у Рашком управном округу, којим се уместо Радослава Голубовића, именује Здравко Глишовић из Краљева за члана Радног тела, као представник Посланичке групе За европску Србију.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

5. август 2009. године

25. седница Републичке изборне комисије

На седници која је одржана 5. августа, Републичка изборна комисија донела је Решење о измени Решења о именовању чланова Радног тела Републичке изборне комисије у Подунавском управном округу, којим се уместо Стевана Јанковића, именује Срећко Ивановић из Смедерева за члана Радног тела, као представник Посланичке групе За европску Србију.

РИК је донела и одлуке о облику и изгледу гласачких листића за гласање за избор одборника Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ, на изборима расписаним за 16. август 2009. године.

Такође, чланови РИК-а донели су решења о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за одборнике Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ, на изборима расписаним за 16. август 2009. године, и то за сва бирачка места за одборнике Скупштине града Приштине одређује се 26.065 гласачких листића, а за сва бирачка места за одборнике Скупштине општине Пећ одређује се 8.308 гласачких листића.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

5. август 2009. године

24. седница Републичке изборне комисије

На седници која је одржана 5. августа, Републичка изборна комисија усвојила је Извештај о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у Скупштини општине Урошевац.

Комисија је констатовала да је у Скупштини општине Урошевац престао мандат одборницима Ратку Синадиновићу и Ненаду Петковићу са Изборне листе Српска радикална странка - Томислав Николић. Комисија је констатовала да мандати за ова упражњена одборничка места припадају Изборној листи Српска радикална странка - Томислав Николић и доделила мандате кандидатима Гојку Дејановићу и Војиславу Ристићу.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

5. август 2009. године

23. седница Републичке изборне комисије

На седници која је одржана 5. августа, Републичка изборна комисија донела је Решење о именовању представника Групе грађана ''Опстанак'', подносиоца Изборне листе број 5 ГРУПА ГРАЂАНА ''ОПСТАНАК'' - ПРОФ. ДР МИРОСЛАВ ПОПОВИЋ за избор одборника Скупштине града Приштине, у проширени састав посебног састава Републичке изборне комисије за град Приштину. Именовани су Љубинко Тодоровић, дипломирани правник из Грачанице, за опуномоћеног члана и Србољуб Поповић, дипломирани правник из Грачанице, за заменика опуномоћеног члана посебног састава Републичке изборне комисије за град Приштину.

РИК је једногласно усвојила и Правила о раду бирачких одбора на спровођењу избора за одборнике Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ, расписаних за 16. август 2009. године.

У наставку седнице, чланови РИК-а донели су решења о образовању бирачких одбора у сталном саставу за спровођење избора за одборнике Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ, расписаних за 16. август 2009. године, на редовним бирачким местима и Решење о образовању заједничких бирачких одбора у сталном саставу за спровођење избора за одборнике Скупштине града Приштине и Скупштине општине Пећ, расписаних за 16. август 2009. године, на посебним бирачким местима.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

3. август 2009. године

22. седница Републичке изборне комисије

На седници која је одржана 3. августа, Републичка изборна комисија донела је Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине града Приштине и Решење о утврђивању Збирне изборне листе кандидата за одборнике Скупштине општине Пећ.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

3. август 2009. године

21. седница Републичке изборне комисије

На седници која је одржана 3. августа, Републичка изборна комисија донела је Решење којим се проглашава Изборна листа број 5 ГРУПА ГРАЂАНА ''ОПСТАНАК'' - ПРОФ. ДР. МИРОСЛАВ ПОПОВИЋ коју је поднела Група грађана ''Опстанак'' за избор одборника Скупштине града Приштине.

Такође, донето је и Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе број 5 у проширени састав посебног састава Републичке изборне комисије и бирачких одбора за град Приштину.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија донела је Решење којим се проглашава Изборна листа број 6 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ - ПУПС - ЈС - ГРУПА ГРАЂАНА ''ВИДОВДАН'' - ИВИЦА ДАЧИЋ коју је поднела Социјалистичка партија Србије - ПУПС - ЈС - Група грађана ''Видовдан'' за избор одборника Скупштине града Приштине.

Чланови Републичке изборне комисије донели су и Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе број 6 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ - ПУПС - ЈС - ГРУПА ГРАЂАНА ''ВИДОВДАН'' - ИВИЦА ДАЧИЋ у проширени састав посебног састава Републичке изборне комисије и бирачких одбора за град Приштину, и то Бојану Рајковић, опуномоћени члан и Татјану Вукосављевић, заменик опономућеног члана.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

2. август 2009. године

20. седница Републичке изборне комисије

На седници која је одржана 2. августа, Републичка изборна комисија донела је Решење којим се проглашава Изборна листа број 6 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА - ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ коју је поднела Српска радикална странка за избор одборника Скупштине општине Пећ.

Републичка изборна комисија донела је Одлуку о објављивању укупног броја бирача за град Приштину, који је на дан 31. јула 2009. године 26.065.

У наставку седнице, РИК је донела Одлуку о објављивању укупног броја бирача за општину Пећ, који је на дан 31. јула 2009. године 8.308.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

1. август 2009. године

19. седница Републичке изборне комисије

На Деветнаестој седници, која је одржана 1. августа, Републичка изборна комисија размотрила је Изборну листу кандидата за избор одборника Скупштине града Приштине под називом Социјалистичка партија Србије - ПУПС - ЈС - Група грађана ''Видовдан'' - Ивица Дачић.

Провером документације, достављене уз Изборну листу, утврђено је да постоје недостаци који су сметња за њено проглашење. Републичка изборна комисија је донела Закључак којим се налаже подносиоцу Изборне листе да најдоцније у року од 48 часова отклони недостатке Изборне листе и достави Комисији најмање 571 правно ваљаних и оверених изјава бирача који је својим потписима подржавају.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

Страна 32 1

 Врх стране