МЕНИ
Насловна » Архива » Саопштења за јавност - 2002

Саопштења за јавност 2002. године

18. новембар 2002. године

Провера бирачких спискова

У току су припреме за председничке изборе у Републици Србији, који су расписани за 8. децембар ове године. Да би грађани могли гласати потребно је буду уписани у бирачки списак.

Републичка изборна комисија подсећа грађане да, у складу са Законом о избору народних посланика, могу проверити да ли су уписани у бирачки списак у својој општини до закључења бирачког списка 22. новембра до 24. часова.

Упис бирача у бирачки списак по његовом закључењу на основу одлуке надлежног суда, може се обавити до 5. децембра.

Комисија подсећа да бирачи доказују свој идентитет важећом личном картом, пасошем или возачком дозволом и не могу гласати без подношења на увид бирачком одбору једног од ових докумената. Такође, подсећа да грађани провере важност ових докумената и уколико им истиче важност до 8. децембра продуже односно изваде нову личну карту, пасош или возачку дозволу.

30. август 2002. године

Саопштење за јавност

Председник Републичке изборне комисије Радослав Баћовић примио је данас представнике Канцеларије за демократске институције и људска права ОЕБС-а на челу са шефом Мисије за праћење избора Николајем Вулчановим. У разговору, у коме је учествовао и члан РИК-а Радован Ристановић, председник РИК-а је информисао о спровођењу изборних радњи за предстојеће председничке изборе у Србији. Посебно је било речи о поступку акредитовања дугорочних и краткорочних посматрача ОЕБС-а за праћење ових избора.

29. август 2002. године

Саопштење за јавност

У току су припреме за председничке изборе у Републици Србији, који су расписани за 29. септембар. Да би грађани могли гласати потребно је буду уписани у бирачки списак.

Републичка изборна комисија подсећа грађане да, у складу са Законом о избору народних посланика, могу проверити да ли су уписани у бирачки списак у својој општини до закључења бирачког списка 13. септембра до 24. часова.

Упис бирача у бирачки списак по његовом закључењу на основу одлуке надлежног суда, може се обавити до 26. септембра.

Комисија подсећа да бирачи доказују свој идентитет важећом личном картом, пасошем или возачком дозволом и не могу гласати без подношења на увид бирачком одбору једног од ових докумената. Такође, подсећа да грађани провере важност ових докумената и уколико им истиче важност до 29. септембра продуже односно изваде нову личну карту, пасош или возачку дозволу.

28. август 2002. године

Саопштење за јавност

У средствима јавног информисања су, протеклих дана, изнете изјаве о припремању изборних манипулација у којима учествује и Републичка изборна комисија, тако што је именовала регионалне координаторе који би требало да преузму улогу општинских изборних комисија.

Ради отклањања сваке сумње о законитости рада и обавештавања јавности, Републичка изборна комисија подсећа да по Закону о избору народних посланика Комисија има директни контакт са бирачким одборима.

Комисију чине председник и 16 чланова и њихове заменике, па је организационо-технички неизводљиво да око 10. 000 бирачких одбора добије изборни материјал на једном месту. Из тог разлога, а на основу закона, сви чланови Комисије и њихови заменици су добили задужење у смислу овлашћења у примопредаји изборног материјала.

Републичка изборна комисија подсећа да, по Закону о избору народних посланика, општинске изборне комисије немају никакву улогу, нити законских обавеза, тако да РИК није ни могао да именовањем регионалних координатора преузме њихову улогу у погледу расписивања избора.

Комисија подсећа да је изборе за председника Републике Србије расписала председница Народне скупштине Републике Србије Наташа Мићић, у складу са законом.

8. август 2002. године

Саопштење за јавност Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија подсећа јавност да се на изборима за председника Републике Србије, поред Закона о избору председника, сходно примењују и одредбе Закона о избору народних посланика које предвиђају рокове и процедуру за обављање изборних радњи. Тако је Законом о избору народних посланика утврђено да забрана изборне пропаганде (изборно ћутање) почиње 48 часова пре дана одржавања избора.

У вези са бирачким списковима, Комисија обавештава јавност да је, према Закону, рок за закључивање бирачког списка 15 дана пре дана одржавања избора, а то је у случају ових избора 13. септембар 2002. године, када Комисија званично објављује укупан број бирача.

По закључењу бирачког списка, упис, измене и допуне у бирачком списку обављају се на основу одлуке надлежног суда, најкасније 48 часова пре дана одређеног за оджавање избора. Према томе, крајњи законски рок за објављивање коначног броја бирача у Службеном гласнику Републике Србије је 26. септембар 2002. године, односно два дана пре гласања.

23. јул 2002. године

Саопштење за јавност

Дана 23. јула 2002. године одржана је 2 седница Републичке изборне комисије, на којој су усвојени Упутство о спровођењу Закона о избору председника Републике Србије са обрасцима и Правила о раду бирачких одбора.

Републичка изборна комисија обавештава грађане да од 24. јула 2002. године могу да преузимају изборни материјал потребан за подношење предлога кандидата за председника Републике Србије у Републичкој изборној комисији, као и да већ од данас могу да врше увид у бирачке спискове и да захтевају њихове исправке (упис, брисање, измену или допуну бирачког списка) у општинским управама.

 Врх стране