МЕНИ

Закони

  1. Закон о избору народних посланика (незванично пречишћен текст)
  2. Закон о избору председника Републике (незванично пречишћен текст)
  3. Закон о националним саветима националних мањина (незванично пречишћен текст)
  4. Закон о локалним изборима (незванично пречишћен текст)
  5. Закон о Јединственом бирачком списку (незванично пречишћен текст)
  6. Закон о референдуму и народној иницијативи (незванично пречишћен текст)
  7. Закон о финансирању политичких активности (незванично пречишћен текст)
  8. Закон о општем управном поступку
  9. Закон о управним споровима
  10. Закон о оверавању потписа, рукописа и преписа (незванично пречишћен текст)

 

 Врх стране