МЕНИ
Насловна » Архива » Информације о одржаним седницама - 2010

Информације о одржаним седницама 2010. године

20. децембар 2010. године

112. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници, одржаној 20. децембра 2010. године, разматрала Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије.

У поступку избора, Републичка изборна комисија је утврдила да је Народна скупштина Републике Србије 20. децембра 2010. године на Седмој седници Другог редовног заседања у 2010. години констатовала да је са Изборне листе Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) - Јединствена Србија (ЈС) престао мандат народном посланику Јасмини Милошевић.

Комисија је утврдила да мандат за ово упражњено посланичко место припада Изборној листи Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) - Јединствена Србија (ЈС) и на основу тога мандат народног посланика доделила кандидату Дејану Писаревићу.

Полазећи од утврђених чињеница, Републичка изборна комисија доделила је мандат народног посланика Дејану Писаревићу. Изабраном народном посланику издато је уверење о избору народног посланика у Народној скупштини Републике Србије.

Републичка изборна комисија једногласно је утврдила Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије и закључила да Извештај достави Народној скупштини Републике Србије.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије једногласно су усвојили извештаје о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у Скупштини града Приштине и скупштинама општина Липљан и Косовска Митровица.

У поступку избора, Републичка изборна комисија је утврдила да је Скупштина града Приштине, на седници одржаној 19. новембра 2010. године, констатовала да је са Изборне листе Демократска странка Србије - Војислав Коштуница престао мандат одборницима Предрагу Ђекићу и Неговану Перићу и да је са Изборне листе Социјалистичка партија Србије - ПУПС - ЈС - Група грађана "Видовдан" - Ивица Дачић престао мандат одборнику Новици Секулићу.Комисија је утврдила да са Изборне листе Демократска странка Србије - Војислав Коштуница мандат одборника треба да буде додељен кандидатима Синиши Перенићу и Драгану Трајковићу и да са Изборне листе Социјалистичка партија Србије - ПУПС - ЈС - Група грађана "Видовдан" - Ивица Дачић мандат одборника треба да буде додељен кандидату Момиру Мицићу. Полазећи од утврђених чињеница, Комисија је, на основу члана 48. Закона о локалним изборима и закључка Владе од 4. септембра 2008. године доделила мандат одборницима Синиши Перенићу, Драгану Трајковићу и Момиру Мицићу.

У поступку избора, Републичка изборна комисија је утврдила да је Скупштина општине Липљан, на седници одржаној 6. децембра 2010. године, констатовала да је са Изборне листе Демократска странка - Борис Тадић престао мандат одборнику Ненаду Симићу и да је са Изборне листе Група грађана Опстанак за општину Липљан - Владо Димић предстао мандат Зорану Спасићу. Комисија је утврдила да са Изборне листе Демократска странка - Борис Тадић мандат одборника треба да буде додељен кандидату Јелени Живић и да са Изборне листе Група грађана Опстанак за општину Липљан - Владо Димић мандат одборника треба да буде додељен кандидату Јелени Ћирковић. Полазећи од утврђених чињеница, Комисија је, на основу члана 48. Закона о локалним изборима и закључка Владе од 4. септембра 2008. године доделила мандат одборницима Јелени Живић и Јелени Ћирковић.

У поступку избора, Републичка изборна комисија је утврдила да је Скупштина општине Косовска Митровица, на седници одржаној 16. децембра 2010. године, констатовала да је са Изборне листе Демократска странка Србије - Војислав Коштуница престао мандат одборнику Момиру Касаловићу. Комисија је утврдила да са ове изборне листе мандат одборника треба да буду додељен кандидату Синиши Лазићу. Полазећи од утврђених чињеница, Републичка изборна комисија је, на основу члана 48. Закона о локалним изборима и закључка Владе од 4. септембра 2008. године доделила мандат Синиши Лазићу.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Републичке изборне комисије.

29. новембар 2010. године

111. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници, одржаној 29. новембра 2010. године, разматрала Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије.

У поступку избора, Републичка изборна комисија је утврдила да је Народна скупштина Републике Србије 23. новембра 2010. године на Петој седници Другог редовног заседања у 2010. години констатовала да је са Изборне листе Либерално демократска партија - Чедомир Јовановић престао мандат народном посланику Слободану Марашу.

Комисија је утврдила да мандат за ово упражњено посланичко место припада Изборној листи Либерално демократска партија -Чедомир Јовановић и на основу тога мандат народног посланика доделила кандидату Бојану Ђурићу.

Изабраном народном посланику издато је уверење о избору народног посланика у Народној скупштини Републике Србије.

Републичка изборна комисија једногласно је утврдила Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије и закључила да Извештај достави Народној скупштини Републике Србије.

На овој седници, Републичка изборна комисија усвојила је Извештај о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у скупштинама општина Косовска Митровица и Пећ.

У поступку избора, Републичка изборна комисија је утврдила да је Скупштина општине Косовска Митровица, на седници одржаној 21. октобра 2010. године, констатовала да је са Изборне листе Српска напредна странка - Томислав Николић престао мандат одборницима Крстимиру Пантићу, Кости Гаљку и Богдану Шпадијеру и да је са Изборне листе Демократска странка Србије - Војислав Коштуница престао мандат одборницима Ивани Апостоловић и Данијели Вукомановић.

Комисија је утврдила да са Изборне листе Српска напредна странка - Томислав Николић мандат одборника треба да буде додељен кандидатима Глигорију Јевђићу, Благици Костић и Јовану Мојсиловићу, а са Изборне листе Демократска странка Србије-Војислав Коштуница мандати одборника треба да буду додељени кандидатима Момиру Касаловићу и Љиљани Ивановић. Полазећи од утврђених чињеница, Комисија је, на основу члана 48. Закона о локалним изборима и закључка Владе од 4. септембра 2008. године доделелила мандате одборницима Глигорију јевђићу, Благици Костић, Јовану Мојсиловићу, Момиру Касаловићу и Љиљани Ивановић.

Републичка изборна комисија утврдила је и Извештај о избору одборника ради попуне упражњеног одборничког места у Скупштини општине Пећ. У поступку избора, Комисија је утврдила да је Скупштина општине Пећ, на седници одржаној 24. јуна 2010. године, констатовала да је са Изборне листе Социјалитичка партија Србије - Партија уједињених пензионера- Јединствена Србија-Ивица Дачић престао мандат одборнику Миломиру Портићу. Комисија је утврдила да са ове изборне листе мандат одборника треба да буде додељен кандидату Милораду Крстовићу и, полазећи од утврђених чињеница, доделила мандат одборнику Милораду Крстовићу.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Комисије.

10. новембар 2010. године

110. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници, одржаној 10. новембра 2010. године, одлучивала по захтеву Бранка Гогића (02 Број 013-271/10 од 22. октобра 2010. године). Чланови РИК-а су већином гласова одлучили да се овај предмет одбаци као недозвољен.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

27. октобар 2010. године

109. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници, одржаној 27. октобра 2010. године, разматрала Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије.

У поступку избора, Републичка изборна комисија је утврдила да је Народна скупштина Републике Србије 27. октобра 2010. године на Трећој седници Другог редовног заседања у 2010. години констатовала да је са Изборне листе За европску Србију - Борис Тадић престао мандат народном посланику Снежани Стојановић-Плавшић.

Комисија је утврдила да мандат за ово упражњено посланичко место припада Изборној листи За европску Србију - Борис Тадић и на основу тога мандат народног посланика доделила кандидату Елизабет Пауновић.

Изабраном народном посланику издато је уверење о избору народног посланика у Народној скупштини Републике Србије.

Републичка изборна комисија једногласно је утврдила Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије и закључила да Извештај достави Народној скупштини Републике Србије.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Републичке изборне комисије.

19. октобар 2010. године

108. седница Републичке изборне комисије

Чланови Републичке изборне комисије су, на седници одржаној 19.октобра, усвојили извештаје о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у скупштинама општина Обилић и Вучитрн и Скупштини града Приштине.

У поступку избора, Републичка изборна комисија је утврдила да је Скупштина општине Обилић, на седници одржаној 18. августа 2010. године, констатовала да је са Изборне листе Група грађана за нови Обилић престао мандат одборницима Предрагу Начићу, Горану Данчетовићу и Ненаду Спасићу и да је са Изборне листе Покрет Снага Србије - Предраг Мићаловић - Пепи престао мандат одборницима Момиру Начићу и Милану Михајловићу. Комисија је утврдила да са Изборне листе Група грађана за нови Обилић мандати одборника треба да буду додељени кандидатима Срђану Данчетовићу, Зlлатану Тодоровићу и Марији Начић и да са Изборне листе Покрет Снага Србије - Предраг Мићаловић - Пепи мандати одборника треба да буду додељени кандидатима Братимиру Спасићу и Марији Ађанчић. Полазећи од утврђених чињеница, Комисија је, на основу члана 48. Закона о локалним изборима и закључка Владе од 4. септембра 2008. године доделила мандате одборницима Срђану Данчетовићу, Златану Тодоровићу, Марији Начић, Братимиру Спасићу и Марији Ађанчић.

У поступку избора, Републичка изборна комисија је утврдила да је Скупштина општине Вучитрн, на седници одржаној 21. маја 2010. године, констатовала да је са Изборне листе Демократска странка Србије - Војислав Коштуница престао мандат одборнику Станики Милић. Комисија је утврдила да са ове Изборне листе мандат одборника треба да буде додељен кандидату Милану Митровићу. Полазећи од утврђених чињеница, Републичка изборна комисија је, на основу члана 48. Закона о локалним изборима и закључка Владе од 4. септембра 2008. године доделила мандат одборнику Милану Митровићу

У поступку избора, Републичка изборна комисија је утврдила да је Скупштина града Приштине, на седници одржаној 23. септембра 2010. године, констатовала да је са Изборне листе Социјалистичка партија Србије - ПУПС - ЈС - Група грађана "Видовдан" - Ивица Дачић престао мандат одборнику Душану Ивићу и да је са Изборне листе Српска радикална странка - др Војислав Шешељ престао мандат одборницима Драгутину Перићу и Драгославу Маринковићу. Комисија је утврдила да са Изборне листе Социјалистичка партија Србије - ПУПС - ЈС - Група грађана "Видовдан" - Ивица Дачић мандат одборника треба да буде додељен кандидату Драгици Томашевић и да са Изборне листе Српска радикална странка - др Војислав Шешељ мандати одборника треба да буду додељени кандидатима Далибору Миладиновићу и Славиши Цвејићу. Полазећи од утврђених чињеница, Комисија је, на основу члана 48. Закона о локалним изборима и закључка Владе од 4. септембра 2008. године додлелила мандат одборницима Драгици Томашевић, Далибору Миладиновићу и Славиши Цвејићу.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

30. јул 2010. године

107. седница Републичке изборне комисије

Чланови Републичке изборне комисије су, на седници одржаној 30. јула, усвојили извештаје о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у Скупштини града Приштине и скупштинама општина Липљан, Ново Брдо и Косовска Митровица.

У поступку избора, Републичка изборна комисија је утврдила да је Скупштина града Приштине, на седници одржаној 25. јуна 2010. године, констатовала да је са Изборне листе ГГ "Опстанак" - проф. др Мирослав Поповић престао мандат одборнику Веску Стојковићу и да са ове Изборне листе мандат одборника треба да буде додељен кандидату Живојину Јовановићу. Полазећи од утврђених чињеница, Комисија је, на основу члана 48. Закона о локалним изборима и закључка Владе од 4. септембра 2008. године додлелила мандат одборнику Живојину Јовановићу.

У поступку избора, Републичка изборна комисија је утврдила да је Скупштина општине Липљан, на седници одржаној 1. јула 2010. године, констатовала да је са Изборне листе Социјалистичка партија Србије - Славко Јанићијевић престао мандат одборнику Денда Милану и да са ове Изборне листе мандат одборника треба да буде додељен кандидату Славку Јанићијевићу. Полазећи од утврђених чињеница, Комисија је, на основу члана 48. Закона о локалним изборима и закључка Владе од 4. септембра 2008. године доделила мандат одборнику Славку Јанићијевићу.

У поступку избора, Републичка изборна комисија је утврдила да је Скупштина општине Ново Брдо, на седници одржаној 28. јуна 2010. године, констатовала да је са Изборне листе Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС) - Ивица Дачић престао мандат одборницима Светиславу Ивановићу, Владану Мартиновићу и Виолети Милошевић, а да је са Изборне листе Демократска странка - Борис Тадић престао мандат одборнику мр Сретену Ивановићу. Комисија је утврдила да се са Изборне листе Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС) - Ивица Дачић мандати одборника додељују кандидатима Добривоју Костићу, Зорици Симић и Александру Стојановићу, а да се са Изборне листе Демократска странка - Борис Тадић мандат одборника додељује кандидату Горану Стојановићу. Полазећи од утврђених чињеница, Републичка изборна комисија је, на основу члана 48. Закона о локалним изборима и закључка Владе од 4. септембра 2008. године доделила мандате одборницима Добривоју Костићу, Зорици Симић, Александру Стојановићу и Горану Стојановићу.

У поступку избора, Републичка изборна комисија је утврдила да је Скупштина општине Косовска Митровица, на седници одржаној 26. јула 2010. године, констатовала да је са Изборне листе Демократска странка - Борис Тадић престао мандат одборницима Ивици Мирковићу и Обраду Ковачевићу, а да је са Изборне листе Социјалдемократска партија Србије - Расим Љајић престао мандат одборницима Саши Дедовићу и Хајрадину Пировићу, да је са Изборне листе Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС) - Ивица Дачић престао мандат одборнику Драгиши Максимовићу и да је са Изборне листе Грађанска иницијатива "Србија, демократија, правда" - Оливер Ивановић престао мандат одборнику Оливеру Ивановићу. Комисија је утврдила да са Изборне листе Демократска странка - Борис Тадић мандати одборника треба да буду додељени кандидатима Драгиши Ђоковићу и Ненаду Спасојевићу, да са Изборне листе Социјалдемократска партија Србије - Расим Љајић мандати одборника треба да буду додељени кандидатима Драгану Радисављевићу и Милану Церовина, да са Изборне листе Социјалистичка партија Србије (СПС), Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС), Јединствена Србија (ЈС) - Ивица Дачић мандат одборника треба да буде додељен кандидату Милошу Милетићу и да са Изборне листе Грађанска иницијатива "Србија, демократија, правда" - Оливер Ивановић мандат одборника треба да буде додељен кандидату Бранку Радовановићу. Полазећи од утврђених чињеница, Републичка изборна комисија је, на основу члана 48. Закона о локалним изборима и закључка Владе од 4. септембра 2008. године долелила мандате одборницима Драгиши Ђоковићу, Ненаду Спасојевићу, Драгану Радисављевићу, Милану Церовина, Милошу Милетићу и Бранку Радовановићу.

На овој седници, Републичка изборна комисија размотрила је и усвојила Извештај стручне службе за финансијско материјалне послове Републичке изборне комисије о извршеним расходима у 2009. години и утврдила Финансијски план Републичке изборне комисије за 2011. годину.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

29. јун 2010. године

106. седница Републичке изборне комисије

Чланови Републичке изборне комисије су, на седници од 29. јуна, једногласно утврдили Извештај о избору одборника ради попуне упражњеног одборничког места у СО Косовска Митровица. У поступку избора РИК је утврдила да је СО Косовска Миторица, на седници од 17. јуна 2010. године, констатовала да је са Изборне листе Демократска странка - Борис Тадић престао мандат одборнику Емину Мемовићу и да мандат за ово упражњено одборничко место припада Изборној листи Демократска странка - Борис Тадић. С тога је РИК доделила мандат Синиши Милентијевићу са Изборне листе Демократска странка - Борис Тадић.

У наставку седнице чланови РИК-а обавили су консултације у вези са позивом Удружења европскох изборних функционера за учешће на 19. годишњој конференцији "Састављање поузданих бирачких спискова", која ће се одржати у Грузији од 9. до 11. септембра 2010. године. Такође, чланови РИК-а упознали су се са позивом Централне изборне комисије Босне и Херцеговине за упућивање посматрачке мисије у БиХ за послатрање општих избора, који су расписани за 3. октобар 2010. године.

Чланови РИК-а разговарали су и о изради Предлога буџета Републичке изборне комисије за 2010. годину.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

11. јун 2010. године

105. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 11. јуна, Републичка изборна комисија усвојила је извештаје о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у скупштинама општина Пећ и Витина.

Републичка изборна комисија је утврдила да је Скупштина општине Пећ, на седници одржаној 24. марта 2010. године, констатовала престанак мандата одборнику Љубиши Милановићу, са Изборне листе Српска напредна странка - Томислав Николић. Са исте Изборне листе, чланови РИК-а доделили су мандат одборнику Ненаду Букумирићу.

Републичка изборна комисија је, такође, утврдила да је Скупштина општине Витина, на седницама одржаним 3. октобра 2009. године и 28. маја 2010. године, констатовала престанак мандата одборницима Зорану Павићу и Љубомиру Пржићу са Изборне листе Демократска странка Србије - Војислав Коштуница, а да је на седници 28. маја 2010. године престао мандат одборнику Зорану Крчмаревићу са Изборне листе Демократска странка - Борис Тадић. Комисија је са Изборне листе Демократска странка Србије - Војислав Коштуница мандат одборника доделила кандидатима Ненаду Којићу и Милошу Стојковићу, а са Изборне листе Демократска странка - Борис Тадић доделила мандат одборнику Љубиши Пржићу.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

11. јун 2010. године

104. седница Републичке изборне комисије

На седници Републичке изборне комисије, која је започела 9. јуна и настављена 11. јуна, чланови РИК-а усвојили су Извештај о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Косовска Митровица, 30. маја 2010. године и Извештај о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Ново Брдо, 30. маја 2010. године.

Чланови РИК-а усвојили су и Захтев Републичког завода за статистику за доделу финансијских средстава ради покрића трошкова припреме и реализације обраде резултата избора за одборнике Скупштине општине Косовска Митровица и Скупштине општине Ново Брдо, одржаних 30. маја 2010. године.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија усвојила је Решење о висини накнаде запосленима у Служби Народне скупштине Републике Србије ангажованим за послове Републичке изборне комисије за период 1. мај -31. мај 2010. године.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

31. мај 2010. године

103. седница Републичке изборне комисије

На Сто трећој седници, која је одржана 31. маја, Републичка изборна комисија усвојила је извештаје о утврђивању резултата избора за одборнике скупштина општина Косовска Митровица и Ново Брдо, који су одржани 30. маја 2010. године.

Према Извештају о утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине општине Косовска Митровица:

 1. СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ добила је 1104 гласова бирача и седам одборничких мандата
 2. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ - ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА добила је 1085 гласова бирача и седам одборничких мандата
 3. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - БОРИС ТАДИЋ добила је 1065 гласова и шест одборничких мандата
 4. СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) - ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА (ПУПС) - ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС) - ИВИЦА ДАЧИЋ добила је 554 гласова бирача и три одборничка мандата
 5. ГРАЂАНСКА ИНИЦИЈАТИВА "СРБИЈА; ДЕМОКРАТИЈА, ПРАВДА" - ОЛИВЕР ИВАНОВИЋ добила је 461 гласова бирача и три одборничка мандата
 6. Г17 ПЛУС - МЛАЂАН ДИНКИЋ добила је 442 гласова бирача и два мандата
 7. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ - РАСИМ ЉАЈИЋ добила је 319 гласова и два мандата

Према Извештају о утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине општине Ново Брдо:

 1. СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) - ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА (ПУПС) - ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС) - ИВИЦА ДАЧИЋ добила је 479 гласова бирача и 14 одборничких места
 2. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - БОРИС ТАДИЋ добила је 275 гласова и осам одборничких мандата
 3. СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ добила је 235 гласова бирача и шест одборничких мандата
 4. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ - ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА добила је 58 гласова бирача и један одборнички мандат.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Комисије.

31. мај 2010. године

102. седница Републичке изборне комисије

На седници Републичке изборне комисије, која је одржана 31. маја, разматрана су три приговора на поступак спровођења избора за одборнике Скупштине општине Косовска Митровица 30. маја 2010. године.

Приговор је поднео др Зоран Савић, који је је указао да је иста особа два пута уписана у бирачки списак на два различита места (бирачком месту број 10 и бирачком месту број 15), због чега би на тим бирачким местима требало поништити изборе и поновити гласање. Исти приговор Зоран Савић је поднео и као овлашћено лице испред подносиоца Изборне листе Демократске странке Србије.

Комисија је одлучивала и о приговору подносиоца Изборне листе Група грађана "Нова нада Косовске Митровице" у коме се указује на неправилности у поступку утврђивања и објављивања резултата избора на бирачком месту број 6.

Републичка изборна комисија одбила је сва три приговора као неоснована.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

27. мај 2010. године

101. седница Републичке изборне комисије

Чланови Републичке изборне комисије су, на седници од 27. маја, донели Одлуку о измени Одлуке о објављивању укупног броја бирача за општину Ново Брдо, којом се број 1.753 мења бројем 1.755 бирача.

Комисија је донела и одлуке о утврђивању коначног броја бирача за општине Косовска Митровица и Ново Брдо. Коначан број бирача за општину Косовска Митровица за изборима за одборнике СО Косовска Миторица расписаним за 30. мај 2010. године је 20.372 бирача, док је коначан број бирача за општину Ново Брдо на истим изборима 1.755 бирача.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

24. мај 2010. године

100. седница Републичке изборне комисије

На седници одржној 24. маја, Републичка изборна комисија донела je решења о именовању чланова бирачких одбора у проширеном саставу за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Косовска Митровица, расписаних за 30. мај 2010. године, на редовним бирачким местима; о именовању чланова бирачких одбора у проширеном саставу за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Ново Брдо, расписаних за 30. мај 2010. године, на редовним бирачким местима и о именовању чланова заједничких бирачких одбора у проширеном саставу за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Косовска Митровица и Скупштине општине Ново Брдо, расписаних за 30. мај 2010. године, на посебним бирачким местима.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

19. мај 2010. године

99. седница Републичке изборне комисије

На 99. седници одржаној 19. маја, Републичка изборна комисија једногласно је усвојила Извештај о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у скупштинама општина Косово Поље и Гњилане.

Републичка изборна комисија је утврдила да је Скупштина општине Косово Поље, на седници 5. марта 2010. године, констатовала престанак мандата одборнику Синиши Симоновићу са Изборне листе Нова Србија - Саша Ћирковић, престанак мандата одборницима Стевици Лазићу и Дејану Милићу са Изборне листе Демократска странка Србије - Војислав Коштуница, као и престанак мандата одборнику Драгољубу Ничићу са Изборне листе Демократска странка - Борис Тадић.

Комисија је са ових изборних листа одборничке мандате доделила кандидату Марку Јовановићу са Изборне листе Нова Србија - Саша Ћирковић, кандидатима Горану Симићу и Милени Лазић са Изборне листе Демократска странка Србије - Војислав Коштуница и кандидату Јовици Костићу са изборне листе Демократска странка - Борис Тадић.

Републичка изборна комисија је, такође, утврдила да је Скупштина општине Гњилане, на седницама одржаним 28. априла 2009. године и и 16. септембра 2009. године, констатовала престанак мандата одборницима Оливери Стојковић, Драгани Јовановић и Браниславу Стојковићу са Изборне листе Српска радикална странка - Томислав Николић. Комисија је са ове изборне листе мандат одборника доделила кандидатима Петру Аксићу, Стојану Јовановићу и Милици Аксић.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Републичке изборне комисије.

19. мај 2010. године

98. седница Републичке изборне комисије

На седници одржној 19. маја, Републичка изборна комисија једногласно је донела Решење којиме се утврђује да Момчило Баровић, дипломирани правник из Косовске Митровице, постаје опуномоћени члан посебног састава Републичке изборне комисије за општину Косовска Митровица, а Милица Тотић, дипломирани правник из Косовске Митровице, заменик опуномоћеног члана, као представници Коалиције Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) - Јединстване Србија (ЈС), подносиоца Изборне листе број 11 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) - ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) - ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС) - ИВИЦА ДАЧИЋ, за избор одборника Скупштине општине Косовска Митровица.

Републичка изборна комисија донела је једногласно решења о образовању бирачких одбора у сталном саставу за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Косовска Митровица, расписаних за 30. мај 2010. године за 20 редовних бирачких места на територији општине Косовска Митровица и именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика.

Комисија је једногласно донела и решења о образовању бирачких одбора у сталном саставу за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Ново Брдо, расписаних за 30. мај 2010. године за девет редовних бирачких места на територији општине Ново Брдо и именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика.

Комисија је, такође, донела решења о образовању заједничких бирачких одбора у сталном саставу за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Косовска Митровица и Скупштине општине Ново Брдо, расписаних за 30. мај 2010. године за посебна бирачка места на територији града Београда, града Новог Сада, града Крагујевца, града Краљева, града Ниша и општине Звечан и именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика.

На овој седници, Републичка изборна комисија донела је Одлуку о облику и изгледу гласачких листића за гласање за избор одборника Скупштине општине Косовска Митровица и Одлуку о облику и изгледу гласачких листића за гласање за избор одборника Скупштине општине Ново Брдо. Гласачки листићи штампаће се на српском језику, ћириличким писмом, на хартији формата А-4.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Републичке изборне комисије.

18. мај 2010. године

97. седница Републичке изборне комисије

Чланови Републичке изборне комисије су, на седници од 18. маја, донели Одлуку о објављивању укупног броја бирача за општину Косовска Миторвица. На дан 14. маја 2010. године укупан број бирача је 20.366. Донета је и Одлука о објављивању укупног броја бирача за општину Ново Брдо, где је на дан 14. маја 2010. године укупан број 1.753 бирача. На 20 редовних бирачких места за гласање на изборима за одборнике СО Косовска Митровица укупан број бирача је 17.693, а на 6 посебних бирачких места за гласање интерно расељених лица 2.673 бирача. На 20 редовних бирачких места за гласање на изборима за одборнике СО Ново Брдо укупан број бирача је 1.081, а на 6 посебних бирачких места за гласање интерно расељених лица 672 бирача.

Комисија је донела и решења о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за одборнике СО Косовска Миторивца и одборнике СО Ново Брдо, расписаним за 30. мај 2010. године. За изборе за одборнике СО Косовска Митровица укупан број гласачких листића је 20.366, док је резервни број листића 61. За изборе за одборнике СО Ново Брдо укупан број гласачких листића је 1.753, а резервни број листића је 5.

Комисија је донела и решења о утврђивању збирних изборних листа за избор одборника СО Косовска Митровица и СО Ново Брдо.

Утврђена Збирна изборна листа за избор одборника Скупштине општине Косовска Митровица, на изборима расписаним за 30. мај 2010. године је:

 1. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - БОРИС ТАДИЋ
 2. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ - ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА
 3. СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ
 4. ПОКРЕТ ЗА КОСОВСКУ МИТРОВИЦУ - ДРАГАН СПАСОЈЕВИЋ
 5. Г17 ПЛУС - МЛАЂАН ДИНКИЋ
 6. ГРУПА ГРАЂАНА "ЗА ЛЕПШУ БУДУЋНОСТ МИТРОВИЦЕ"
 7. НОВА СРБИЈА - ВЕЛИМИР ИЛИЋ
 8. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА - ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ
 9. ГРАЂАНСКА ИНИЦИЈАТИВА "СРБИЈА, ДЕМОКРАТИЈА, ПРАВДА" ОЛИВЕР ИВАНОВИЋ
 10. СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ - РАСИМ ЉАЈИЋ
 11. СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) - ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) - ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС) - ИВИЦА ДАЧИЋ
 12. ГРУПА ГРАЂАНА СРПСКОГ НАЦИОНАЛНОГ ВЕЋА СЕВЕРНОГ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ - ДР МИЛАН ИВАНОВИЋ
 13. ГГ НОВА НАДА КОСОВСКЕ МИТРОВИЦЕ - НЕБОЈША ЈОВИЋ

Утврђена Збирна изборна листа за избор одборника Скупштине општине Ново Брдо, на изборима расписаним за 30. мај 2010. године је:

 1. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - БОРИС ТАДИЋ
 2. СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ
 3. СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) - ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) - ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС) - ИВИЦА ДАЧИЋ
 4. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ - ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Републичке изборне комисије.

15. мај 2010. године

96. седница Републичке изборне комисије

На седници одржној 15. маја, Републичка изборна комисија донела је Решење којим се проглашава Изборна листа број 13 ГРУПА ГРАЂАНА НОВА НАДА КОСОВСКЕ МИТРОВИЦЕ - НЕБОЈША ЈОВИЋ, коју је поднела "Група грађана Нова нада Косовске Митровице" за избор одборника Скупштине општине Косовска Митровица, 14. маја 2010. године. Комисија је утврдила да је овлашћено лице, у име подносиоца ове изборне листе, поднело благовремену и уредну изборну листу кандидата за избор одборника и сву прописану документацију.

Републичка изборна комисија донела је и Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца изборне листе у проширени састав посебног састава Републичке изборне комисије и бирачких одбора за општину Косовска Митровица.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

11. мај 2010. године

95. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисије је, на седници одржаној 11. маја, усвојила Решење којим се проглашава Изборна листа број 11 СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ (СПС) - ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) - ЈЕДИНСТВЕНА СРБИЈА (ЈС) - ИВИЦА ДАЧИЋ, коју је 11. маја поднела Коалиција Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) - Јединстване Србија (ЈС) за избор одборника Скупштине општине Косовска Митровица. Комисија је донела и Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца ове изборне листе у проширени састав посебног састава Републичке изборне комисије и бирачких одбора за општину Ново Брдо.

Републичка изборна комисија усвојила је Решење којим се проглашава Изборна листа број 12 ГРУПА ГРАЂАНА СРПСКОГ НАЦИОНАЛНОГ ВЕЋА СЕВЕРНОГ КОСОВА И МЕТОХИЈЕ - ДР МИЛАН ИВАНОВИЋ, коју је 11. маја поднела Група грађана "Група грађана Српског националног већа северног Kосова и Метохије - др Милан Ивановић" за избор одборника Скупштине општине Косовска Митровица. Комисија је донела и Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца ове изборне листе у проширени састав посебног састава Републичке изборне комисије и бирачких одбора за општину Косовска Митровица.

Републичка изборна комисија је на овој седници усвојила Решење о именовању представника подносиоца Изборне листе број 9 Грађанска иницијатива "СРБИЈА, ДЕМОКРАТИЈА, ПРАВДА" ОЛИВЕР ИВАНОВИЋ за избор одборника Скупштине општине Косовска Митровица, у проширени састав посебног састава РИК-а за општину Косовска Митровица. Решењем је утврђено да Иван Дабижљевић, дипломирани правник из Клине са пребивалиштем у граду Краљеву, постаје опуномоћени члан посебног састава РИК-а, а Александар Пелевић, дипломирани правник из Косовске Митровице, заменик опуномоћеног члана РИК-а за општину Косовска Митровица.

Комисија је усвојила Решење о именовању представника подносиоца Изборне листе број 7 НОВА СРБИЈА - ВЕЛИМИР ИЛИЋ за избор одборника Скупштине општине Косовска Митровица. Решењем је утврђено да Анка Вилотијевић, адвокат из Чачка, постаје опуномоћени члан посебног састава РИК-а за општину Косовска Митровица, а Драгомир Белопавловић, дипломирани правник из Чачка, постаје заменик опуномоћеног члана посебног састава РИК-а за општину Косовска Митровица.

Републичка изборна комисија усвојила је Решење о именовању представника подносиоца Изборне листе број 10 СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ - РАСИМ ЉАЈИЋ за избор одборника Скупштине општине Косовска Митровица, у проширени састав посебног састава РИК-а за општину Косовска Митровица. Решењем је утврђено да Предраг Перуничић, дипломирани правник из Београда, постаје опуномоћени члан посебног састава РИК-а, а Маја Крстић, дипломирани правник из Београда, заменик опуномоћеног члана РИК-а за општину Косовска Митровица.

Комисија је усвојила Решење о именовању представника подносиоца Изборне листе број 6 ГРУПА ГРАЂАНА "ЗА ЛЕПШУ БУДУЋНОСТ КОСОВСКЕ МИТРОВИЦЕ" за избор одборника Скупштине општине Косовска Митровица. Решењем је утврђено да Љиљана Божић, адвокат из Београда, постаје опуномоћени члан посебног састава РИК-а за општину Косовска Митровица, а Бранислав Орлић, дипломирани правник из Београда, постаје заменик опуномоћеног члана посебног састава РИК-а за општину Косовска Митровица.

Републичка изборна комисија усвојила је Решење о именовању представника подносиоца Изборне листе број 5 Г 17 ПЛУС - МЛАЂАН за избор одборника Скупштине општине Косовска Митровица, у проширени састав посебног састава РИК-а за општину Косовска Митровица. Решењем је утврђено да Ивана Босиљчић, дипломирани правник из Београда, постаје опуномоћени члан посебног састава РИК-а, а Драгољуб Марковић, дипломирани правник из Звечана, заменик опуномоћеног члана РИК-а за општину Косовска Митровица

На овој седници Републичка изборна комисија усвојила је Решење о именовању чланова радног тела Републичке изборне комисије у Косовско-митровачком управном округу. У радно тело РИК-а именују се: Драгослав Марковић,представник Посланичке групе за европску Србију, Лазар Краговић, представник Посланичке групе Српска радикална странка, Саша Шпирић, представник Посланичке групе Г 17 Плус, Слободан Димитријевић, представник Посланичке групе Демократска странка Србије - Војислав Коштуница и Јелена Орлић, представник Посланичке групе Напред Србијо. Комисија је донела и Решење о именовању чланова радног тела Републичке изборне комисије у Косовско-поморавском управном округу. У радно тело РИК-а именују се: Дејан Вулић, представник Посланичке групе за европску Србију, Драган Стојковић, представник Посланичке групе Српска радикална странка, Живорад Ивковић, представник Посланичке групе Г 17 Плус, Мића Ивановић, представник Посланичке групе Демократска странка Србије - Војислав Коштуница и Велибор Николић, представник Посланичке групе Напред Србијо.

Републичка избора комисија донела је Правила о саставу заједничких бирачких одбора за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Косовска Митровица и Скупштине општине Ново Брдо, расписаних за 30. мај 2010. године на посебним бирачким местима.

Комисија је донела и Правила о раду бирачких одбора за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Косовска Митровица и Скупштине општине Ново Брдо, расписаних за 30. мај 2010. године.

Републичка избора комисија донела је Одлуку о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Косовска Митровица и Скупштине општине Ново Брдо, расписаних за 30. мај 2010. године. Одлучено је да ће се штампати у штампарији Јавног предузећа "Службени гласник" у Београду.

Комисија је донела Одлуку о облику и изгледу гласачких листића за гласање за избор одборника Скупштине општине Косовска Митровица и Скупштине општине Ново Брдо, расписаних за 30. мај 2010. године. Гласачки листићи за избор одборника Скупштине општине Косовска Митровица биће сиве боје а за избор одборника Скупштине општине Ново Брдо беле боје.

На овој седници Републичка избора комисија донела је Решење о висини накнаде запосленима у Служби Народне скупштине ангажованим током априла 2010. године на пословима за потребе Републичке изборне комисије на спровођењу спровођење избора за одборнике Скупштине општине Косовска Митровица и Скупштине општине Ново Брдо, расписаних за 30. мај 2010. године.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

5. мај 2010. године

94. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисије је, на седници одржаној 5. маја, усвојила Решење којим се проглашава Изборна листа број 10 СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ - РАСИМ ЉАЈИЋ , коју је 5. маја поднела Социјалдемократска партија Србије за избор одборника Скупштине општине Косовска Митровица. Комисија је донела и Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца ове изборне листе у проширени састав посебног састава Републичке изборне комисије и бирачких одбора за општину Косовска Митровица.

Републичка изборна комисија је усвојила и Решење о именовању представника Српске радикалне странке, подносиоца Изборне листе број 8 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА - ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ за избор одборника Скупштине општине Косовска Митровица. Решењем је утврђено да Гордана Стојичић, дипломирани правник из Новог Београда, постаје опуномоћени члан посебног састава РИК-а за општину Косовска Митровица, а Драган Милинковић, дипломирани правник из Београда, постаје заменик опуномоћеног члана посебног састава РИК-а за општину Косовска Митровица.

У наставку седнице, чланови РИК-а су утврдили нумерички приказ мерила за именовање чланова бирачких одбора у сталном саставу за редовна и посебна бирачка места, за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Косовска Митровица и Скупштине општине Ново Брдо.

Седници је председавао је заменик председника Републичке изборне комисије Славољуб Миленковић.

4. мај 2010. године

93. седница Републичке изборне комисије

Чланови Републичке изборне комисије су, на седници од 4. маја, донели решења којима се проглашавају Изборна листа број 8 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА - ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ, коју је поднела Српска радикaлна странка и Изборна листа број 9 ГРАЂАНСКА ИНИЦИЈАТИВА "СРБИЈА, ДЕМОКРАТИЈА, ПРАВДА" ОЛИВЕР ИВАНОВИЋ, коју је поднела Група грађана "Грађанска иницијатива "Србија, демократија, правда"" за избор одборника Скупштине општине Косовска Миторовица.

Такође, донета су и решења о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца изборних листа у проширени састав посебног састава РИК-а и бирачких одбора за општину Косовска Митровица, којима је утврђено да подносиоци обе изборне листе испуњавају услове.

У наставку рада, Републичка изборна комисија донела је Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Косовска Митровица и Скупштине општине Ново Брдо, расписаним за 30. мај 2010. године. Решењем је утврђено 20 редовних бирачких места за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Косовска Митровица, 9 редовних бирачких места за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Ново Брдо и 5 посебних бирачких места за гласање интерно расељених лица на изборима за одборнике Скупштине општине Косовска Митровица и Скупштине општине Ново Брдо.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

Страна 2 1

 Врх стране