МЕНИ
Насловна » Архива » Информације о одржаним седницама - 2004

Информације о одржаним седницама 2004. године

18. новембар 2004. године

59. седница Републичке изборне комисије

На Петој седници Другог редовног заседања, Народна скупштина је констатовала да је народним посланицима Емилији Крстић и Драгиши Ђоковићу престао мандат даном подношења оставке.

На Педесет деветој седници, одржаној 18. новембра, Републичка изборна комисија је констатовала да мандати за ова посланичка места припадају Демократској странци Србије, са чије Изборне листе су изабрани посланици којима је престао мандат.

Комисија је, на предлог Демократске странке Србије, доделила мандате Радославу Здравковићу и Петру Маџаревићу и утврдила Извештај о избору народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини Републике Србије, који је упућен Народној скупштини.

12. новембар 2004. године

58. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 58. седници разматрала Предлог закона о избору посланика Скупштине Србије и Црне Горе.

Седница је одржана 12. новембра, а председавао је заменик председника Комисије Дејан Ђурђевић. 

3. новембар 2004. године

57. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници одржаној 3. новембра разматрала и усвојила Извештај о избору посланика у Скупштину Србије и Црне Горе и Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије.

Седницом Комисије је председавао председник Зоран Перовић.

29. октобар 2004. године

56. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је одржала седницу 29. октобра. Председавао је Зоран Перовић, председник Комисије.

Народне скупштина Републике Србије констатовала је на седници одржаној 14. октобра, да је Драгану Љубојевићу, изабраном на предлог Посланичке групе Српска радикална странка, престао мандат посланика у Скупштини Србије и Црне Горе и доставила обавештење Републичкој изборној комисији. Републичка изборна комисија је, на предлог Посланичке групе Српска радикална странка, предложила да се за посланика Скупштине Србије и Црне Горе изабере Горан Јоцић.

6. октобар 2004. године

55. седница Републичке изборне комисије

На Педесет петој седници, одржаној 6. октобра, Републичка изборна комисија је утврдила Извештај о пореклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава за изборну кампању кандидата за избор за председника Републике.

Комисија је закључила да Извештај достави Одбору за финансије Народне скупштине Републике Србије на даљу надлежност.

4. октобар 2004. године

54. седница Републичке изборне комисије

На Педесет четвртој седници, одржаној 4. октобра, Републичка изборна комисија је утврдила да је Народна скупштина 25. августа констатовала да је престао мандат народном посланику Милку Штимцу.

Комисија је констатовала да мандат за ово посланичко место припада Г17 плус, са чије Изборне листе је изабран посланик коме је престао мандат и да је Г17 плус предложио са своје Изборне листе Весну Обрадовић.

Комисија је доделила мандат Весни Обрадовић и утврдила Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије.

На седници је усвојен Извештај о извршеним расходима за спровођење избора у 2004. години.

Републичка изборна комисија је расправљала о обавези контроле прикупљених и утрошених средстава учесника на локалним изборима одржаним 19. септембра и 3. октобра 2004. године, у складу са Законом о финансирању политичких странака.

6. октобар 2004. године

55. седница Републичке изборне комисије

На Педесет петој седници, одржаној 6. октобра, Републичка изборна комисија је утврдила Извештај о пореклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава за изборну кампању кандидата за избор за председника Републике.

Комисија је закључила да Извештај достави Одбору за финансије Народне скупштине Републике Србије на даљу надлежност.

23. август 2004. године

53. седница Републичке изборне комисије

Педесет трећа седница Републичке изборне комисије одржана је 23. августа 2004. године.

Комисија је разматрала извештаје политичких странака о утрошеним средствима за изборе за председника Републике Србије. Закључено је да се од предлагача кандидата за председника Републике затражи да доставе изводе из посебних банкарских рачуна, отворених у складу са Законом о финансирању политичких странака, како би Републичка изборна комисија могла да провери наводе из поднетих финансијских извештаја.

13. јул 2004. године

52. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Педесетдругој седници утврдила Извештај о избору народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини Републике Србије.

Комисија је утврдила да је Народна скупштина на седници Шестог ванредног заседања констатовала да је народним посланицима Милутину Продановићу, Радошу Љушићу, Браниславу Ристивојевићу, Бранимиру Трајковићу и Ненаду Лемајићу, са листе Демократска странка Србије, престао мандат народних посланика у Народној скупштини даном подношења оставки. Мандати су, на предлог Демократске странке Србије, додељени Гордани Чабрић, Браниславу Тошићу, Браниславу Недимовићу, Зорану Ненадовићу и Душану Ђуровићу.

Председник Комисије констатовао је да су подносиоци предлога кандидата за председника Републике Србије доставили извештаје о пореклу, висини и структури прикупљених и утрошених средстава за изборну кампању за председничке изборе. Комисија ће на некој од наредних седница размотрити ове извештаје и вршити проверу у складу са одредбама Закона о финансирању политичких странака.

Договорено је да Републичка изборна комисија упути допис Општинским изборним комисијама, ради информисања о мерама предузетим у циљу обезбеђивања потребних средстава за исплату трошкова поновљеног гласања за избор председника Републике Србије.

8. јул 2004. године

51. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Педесетпрвој седници утврдила Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије.

Комисија је утврдила да је Народна скупштина на Шестом ванредном заседању констатовала да је народном посланику Борису Тадићу, са листе Демократска странка - Борис Тадић, престао мандат. Мандат је, на предлог Демократске странке, додељен Зорану Алимпићу.

29. јун 2004. године

49. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Четрдесетдеветој седници усвојила Извештај о резултатима поновљеног гласања за избор председника Републике Србије на изборима одржаним 27. јуна 2004. године.

Републичка изборна комисија се упознала и са Извештајем Међународне мисије за посматрање избора ОЕБС-а о прелиминарним налазима и закључцима који се односе на поновљено гласање за председника Републике Србије.

По завршетку седнице одржана је конференција за новинаре на којој је представљен Извештај Комисије.

24. јун 2004. године

48. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија донела је Одлуку о утврђивању коначног броја бирача у Републици Србији. Право да гласа на бирачким местима у Републици Србији има 6.532.940 грађана Србије.

На седници је усвојено Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за изборе за председника Републике Србије.

19. јун 2004. године

47. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници одржаној 19. јуна усвојила финансијски план за поновљено гласање за избор председника Републике Србије.

Комисија је усвојила пријаву за праћење поновљеног гласања за избор председника коју је поднео Центар за слободне изборе и демократију. Није прихваћена пријава за праћење тока избора коју је поднело Удружење грађана "Осмех Србије", јер ово удружење није регистровано као организација за праћење избора. 

17. јун 2004. године

46. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Четрдесетшестој седници, одржаној 17. јуна, утврдила рокове за обављање изборних радњи у поступку поновљеног гласања и усвојила Предлог листе кандидата за поновљено гласање за избор председника Републике Србије које ће се одржати 27. јуна 2004. године.

Комисија је донела Решење о утврђивању броја гласачких листића и Одлуку о времену одржавања поновљених избора за председника Републике за бирачка места у иностранству.

Решењима Републичке изборне комисије измењено је Решење о одређивању бирачких места и одбачена једна приспела жалба, као недозвољена.

На седници је размотрен Извештај Међународне мисије за посматрање избора, о прелиминарним налазима и закључцима у вези са председничким изборима одржаним 13. јуна.

16. јун 2004. године

45. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници одржаној 16. јуна усвојила Предлог одлуке о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за понављање гласања за избор председника Републике које ће се одржати 27. јуна 2004. године и Предлог обавештења општинама о начину спровођења поновљеног гласања за избор председника Републике Србије.

15. јун 2004. године

44. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници одржаној 16. јуна усвојила Предлог одлуке о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за понављање гласања за избор председника Републике које ће се одржати 27. јуна 2004. године и Предлог обавештења општинама о начину спровођења поновљеног гласања за избор председника Републике Србије.

15. јун 2004. године

43. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на својој Четрдесеттрећој седници одржаној 15. јуна 2004. године, размотрила више приговора о неправилностима на протеклим изборима приспелих у Комисију.

Комисија је донела Решење о поништавању гласања на бирачком месту број 36 "Мајдан 2" у општини Нови Кнежевац, без понављања гласања на овом бирачком месту.

Остали приговори су одбијени или одбачени као неосновани или поднети од стране неовлашћених лица.

11. јун 2004. године

42. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници одржаној 11. јуна усвојила Предлог о измени Одлуке о утврђивању коначног броја бирача у Републици Србији, тако што је коначан број бирача повећан за двадесет бирача, на основу благовремено достављених одлука надлежних судова, и сада износи 6.532.263 бирача.

Комисија је усвојила два и одбацила три приговора доспела у Републичку изборну комисију.

10. јун 2004. године

41. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је 10. јуна, на Четрдесетпрвој седници усвојила Предлог решења о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за изборе за председника Републике Србије и утврдила коначан број бирача у Републици Србији. По Одлуци Комисије, право да гласа на председничким изборима сазваним за 13. јун 2004. године има 6.532.243 бирача.

Комисија је одлучила да да сагласност да представници Савета Европе - Конгреса локалних и регионалних власти Европе могу да прате изборе за председника Републике 13. јуна.

7. јун 2004. године

40. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници одржаној 7. јуна, усвојила Предлог решења о допуни решења о образовању бирачких одбора у проширеном саставу у иностранству и Предлог решења о образовању бирачких одбора у проширеном саставу у Заводу за извршење заводских санкција.

Комисија је усвојила Предлог упутства о примени члана 30. став 2. Закона о избору народних посланика, као и Предлог упутства у вези начина исплате накнада за рад у органима за спровођење избора.

Такође, Републичка изборна комисија је усвојила Предлог одлуке о измени обрасца ПРС-5а, a отклоњена су и нека спорна питања у примени прописа који регулишу избор председника Републике Србије.

6. јун 2004. године

39. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници одржаној 6. јуна, усвојила Предлог решења о изменама и допунама решења о одређивању бирачких места за изборе за председника Републике Србије и Предлог одлуке о измени и допуни Одлуке о начину остваривању права на трошкове превоза чланова бирачких одбора у иностранству.

Републичка изборна комисија је дала сагласност за праћење избора представницима посматрачке мисије Европске уније, Савеза Русије и Белорусије и Словачке Републике.

Републичка изборна комисија је размотрила и одбацила приговор Општинског одбора Демократске странке из Гроцке, на противзаконит састав Општинске изборне комисије Општине Гроцка, јер је поднет од стране неовлашћеног лица.

3. јун 2004. године

38. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је 3. јуна, на Тридесетосмој седници, донела Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за изборе за председника Републике Србије.

Ван снаге су стављена решења о образовању бирачког одбора у сталном и проширеном саставу, у иностранству, за бирачко место број 1 -Амбасада СЦГ Скопље, које је избрисано из Решења Комисије због недовољног броја бирача.

На седници је договорено да се 8. јуна изврши примопредаја материјала и обука чланова бирачких одбора за бирачка места у иностранству. 

2. јун 2004. године

37. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници одржаној 2. јуна усвојила Предлог решења о изменама и допунама решења о одређивању бирачких места за изборе за председника Републике Србије, Предлог одлуке о измени Упутства за спровођење Закона о избору председника Републике и Предлог решења о измени решења о утврђивању броја гласачких листића за изборе за председника Републике Србије.

Комисија је усвојила Предлог решења о образовању бирачких одбора, у сталном саставу, у Заводу за извршење заводских санкција и именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика. Усвојен је и Предлог решења о образовању бирачких одбора, у проширеном саставу, у иностранству и именовању чланова бирачког одбора и њихових заменика.

Комисија је усвојила и Предлог одлуке о објављивању састава РИК- а за спровођење избора за председника Републике.

2. јун 2004. године

36. седница Републичке изборне комисије

На Тридесетшестој седници, Републичка изборна комисија је донела Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места за изборе за председника Републике Србије и Решење о образовању бирачког одбора у сталном саставу у иностранству и именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика.

Страна 2 1

 Врх стране