МЕНИ
Насловна » Архива » Информације о одржаним седницама - 2002

Информације о одржаним седницама 2002. године

18. децембар 2002. године

58. седница Републичке изборне комисије

Педесетосма седница Републичке изборне комисије одржана је 18. децембра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Информација о завршетку изборног процеса и договор о даљем раду;
 2. Разно.

12. децембар 2002. године

57. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је педесетседму седницу 12. децембра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Разматрање предлога Демократске странке Србије за обезбеђење доказа;
 2. Разматрање приговора Демократске странке Србије на Извештај о резултатима избора за председника Републике Србије одржаним 8. децембра 2002. године;
 3. Разматрање приговора Александра Митића из Голубиња;
 4. Разматрање Извештаја о избору народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини Републике Србије;
 5. Разно.

На седници су усвојени следећи документи:

 • Закључак којим се одбија Предлог за обезбеђивање доказа Демократске странке Србије;
 • Решење којим се одбија приговор Демократске странке Србије на Извештај о резултатима избора за председника Републике Србије одржаним 8. децембра 2002. године;
 • Решење којим се одбија приговор Александра Митића из Голубиња.

10. децембар 2002. године

56. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је педесетшесту седницу 10. децембра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Разматрање приговора на рад бирачких одбора;
 2. Разматрање приговора Демократске странке Србије на увид у компакт - диск са бирачким списковима;
 3. Извештај о резултатима избора за председника Републике Србије одржаним 8. децембра 2002. године;
 4. Разно.

На седници су усвојени следећи документи:

 • Решење којим се на бирачком месту 59 у општини Земун поништавају избори за председника Републике Србије, распушта бирачки одбор и понавља гласање 15. децембра;
 • Решење којим се одбацује приговор Демократске странке Србије као недозвољен.
 • Извештај о резултатима избора за председника Републике Србије одржаним 8. децембра 2002. године

7. децембар 2002. године

55. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је педесетпету седницу 7. децембра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Разматрање приговора Општинског одбора Демократске странке Србије из Жабара;
 2. Разматрање приговора Демократске странке Србије на Решење о утврђивању коначног броја бирача;
 3. Разматрање Решења о исправци Решења о утврђивању коначног броја бирача;
 4. Разматрање приговора Демократске странке Србије од 4. децембра 2002. године;
 5. Договор о примопредаји изборног материјала после избора 8. децембра 2002. године;
 6. Разматрање приговора Демократске странке Србије од 7. децембра 2002. године;
 7. Разно.

На седници су усвојени следећи документи:

 • Решење којим се одбија приговор Општинског одбора Демократске странке Србије из Жабара;
 • Решење којим се одбија приговор Демократске странке Србије на Решење о утврђивању коначног броја бирача;

6. децембар 2002. године

54. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је педесетчетврту седницу 5. децембра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Доношење Решења о утврђивању коначног броја бирача у Републици Србији;
 2. Доношење Решења о изменама Решења о одређивању бирачких места на територији Републике Србије;
 3. Разматрање приговора Српске радикалне странке на састав Општинске изборне комисије Параћин;
 4. Разматрање приговора Демократске странке - Општински одбор из Власотинца;
 5. Разматрање Захтева Демократске странке Србије за анализу и обраду података садржаних на компакт-диску са јединственим бирачким списком и увид у програм за рад са базом података на компакт-диску;
 6. Разно.

На седници су усвојени следећи документи:

 • Решење о утврђивању коначног броја бирача у Републици Србији;
 • Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места на територији Републике Србије;
 • Решење којим се одбацује приговор Српске радикалне странке на састав Општинске изборне комисије Параћин;
 • Решење којим се одбацује приговор Демократске странке - Општински одбор Власотинце;
 • Мишљење о начину увида у компакт - диск са скупом бирачких спискова општина;
 • Мишљење о могућности ажурирања бирачких спискова за општине у којима се спроводе избори за одборнике скупштина општина;

2. децембар 2002. године

53. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је педесеттрећу седницу 2. децембра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Разматрање Захтева Демократске странке Србије за увид у бирачки списак на компакт-диску;
 2. Доношење Решења о именовању радних тела у општинама на територији Косова и Метохије;
 3. Доношење Решења о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места на територији Републике Србије;
 4. Разно.

На седници су усвојени следећи документи:

 • Одлука о начину увида у CD-у са скупом бирачких спискова општина на територији Републике Србије;
 • Решење о именовању радних тела у општинама на територији Косова и Метохије;
 • Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места на територији Републике Србије;

29. новембар 2002. године

52. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је педесетдругу седницу 29. новембра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

Усвојен је следећи дневни ред:

 1. Разматрање Извештаја о спроведеном надзору над ажурношћу бирачких спискова за изборе за председника Републике Србије заказане за 8. децембар 2002. године,
 2. Доношење одлуке о начину увида у ЦД-са списком бирачких спискова општина на територији Републике Србије,
 3. Разматрање приговора Општинског одбора Српске радикалне странке из Суботице,
 4. Разматрање приговора Општинског одбора Српске радикалне странке из Старе Пазове,
 5. Доношење Решења о изменама Решења о одређивању бирачких места на територији Републике Србије,
 6. Разно.

28. новембар 2002. године

51. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала јуе педесетпрву седницу 28. новембра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

Усвојен је следећи дневни ред:

 1. Разматрање приговора Општинског одбора Српске радикалне странке из Куршумлије,
 2. Разматрање приговора Општинског одбора Демократске странке Србије из Куршумлије,
 3. Доношење Решења о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места на територији Републике Србије,
 4. Разно.

24. новембар 2002. године

50. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је педесету седницу 24. новембра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић.

Усвојен је следећи дневни ред:

 1. Доношење Решења о утврђивању укупног броја бирача у Републици Србији,
 2. Доношење Решења о утврђивању броја гласачких листића за избор председника Републике Србије,
 3. Доношење Решења о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места на територији Републике Србије,
 4. Разматрање Правила о измени Правила о раду бирачких одбора,
 5. Разно.

Комисија је усвојила следеће документе:

 • Решење о утврђивању укупног броја бирача у Републици Србији,
 • Решење о утврђивању броја гласачких листича за избор председника Републике Србије,
 • Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места на територији Републике Србије,
 • Правила о измени Правила о раду бирачких одбора.

21. новембар 2002. године

49. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је четрдесетосму седницу 18. новембра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Утврђивање Листе кандидата за председника Републике Србије;
 2. Доношење Решења о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места на територији Републике Србије;
 3. Договор о пријему бирачких спискова са Решењем о закључењу бирачког списка.
 4. Разно

На седници су усвојени следећи документи:

 • Листа кандидата за председника Републике
 • Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места на територији Републике Србије

18. новембар 2002. године

48. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је четрдесетосму седницу 18. новембра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Разматрање Предлога кандидата за председника Републике који је поднела Странка српског јединства, са Решењем о утврђивању услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије, изборних комисија јединица локалне самоуправе и бирачких одбора и Решења о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 2. Разматрање Предлога кандидата за председника Републике који је поднела Демократска странка Србије, са Решењем о утврђивању услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије, изборних комисија јединица локалне самоуправе и бирачких одбора и Решења о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 3. Утврђивање пречишћеног текста Решења о одређивању бирачких местана територији Републике Србије;
 4. Разно.

На седници су усвојени следећи документи:

 • Решење којим се за кандидата за председника Републике Србије проглашава Борислав Пелевић, кога је предложила Странка српског јединства;
 • Решење о испуњавању услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије, изборних комисија јединица локалне самоуправе и бирачких одбора;
 • Решење којим се утврђује да Даница Митровић постаје члан Републичке изборне комисије у проширеном саставу а Саво Владичић заменик члана Комисије;
 • Решење којим се за кандидата за председника Републике Србије проглашава др. Војислав Коштуница, кога је предложила Демократска странка Србије;
 • Решење о испуњавању услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије, изборних комисија јединица локалне самоуправе и бирачких одбора;
 • Решење којим се утврђује да Бранислав Ристивојевић постаје члан Републичке изборне комисије у проширеном саставу а Владимир Галић заменик члана Комисије;
 • Пречишћен текст Решења о одређивању бирачких места на територији Републике Србије.

17. новембар 2002. године

47. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је четрдесетседму седницу 17. новембра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Доношење Решења о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места на територији Републике Србије;
 2. Разно.

На седници је усвојено:

 • Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места на територији Републике Србије;

14. новембар 2002. године

46. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је четрдесетшесту седницу 14.новембра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Разматрање Предлога кандидата за председника Републике који је поднела Српска радикална странка, са Решењем о утврђивању услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије, изборних комисија јединица локалне самоуправе и бирачких одбора и Решења о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 2. Доношење Упутства о спровођењу логичко-рачунске контроле података у Записнику о раду бирачког одбора у Обрасцу ПРС-17;
 3. Доношење Одлуке о накнадама за рад органа за спровођење избора;
 4. Доношење Одлуке о одређивању штампарије за штампање гласачких листића;
 5. Утврђивање садржаја Обрасца ПРС-19;
 6. Разматрање предлога Центра за слободне изборе и демократију за постављање едукативног плаката - приказ процедуре гласања на бирачким местима;
 7. Разно.

На седници су усвојени следећи документи:

 • Решење којим се за кандидата за председника Републике Србије проглашава др. Војислав Шешељ, кога је предложила Српска радикална странка;
 • Решење о испуњавању услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије, изборних комисија јединица локалне самоуправе и бирачких одбора;
 • Решење којим се утврђује да Зоран Красић постаје члан Републичке изборне комисије у проширеном саставу а Вјерица Радета заменик члана Комисије;
 • Упутство о спровођењу логичко - рачунске контроле података у Записнику о раду бирачког одбора у Обрасцу ПРС-17;
 • Упутство за обављање појединих изборних радњи у поступку спровођења избора за председника Републике расписаних за 8. децембар 2002. године на подручју Аутономне покрајине Косово и Метохија;
 • Одлука о одређивању штампарије за штампање гласачких листића.

11. новембар 2002. године

45. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је четрдесетпету седницу 11. новембра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

Усвојен је следећи дневни ред:

 1. Доношење Упутства о спровођењу Закона о избору председника Републике Србије, са изменама образаца ПРС-13, ПРС-14, ПРС-15, ПРС-16 и ПРС-17,
 2. Доношење Правила о раду бирачких одбора,
 3. Разно.

На седници комисије су усвојени следећи документи:

 • Упутство о спровођењу Закона о избору председника Републике Србије,
 • Правила о раду бирачких одбора

7. новембар 2002. године

44. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је четрдеседчетврту седницу 7. новембра 2002. године. Председавао је Радосав Баћовић, председник Комисије.

Усвојен је следећи дневни ред:

 1. Договор о спровођењу изборних радњи за избор председника Републике (утврђивање рокова),
 2. Доношење одлуке о допуни обрасца ПРС-1,
 3. Договор у вези са обезбеђивањем средстава за трошкове спровођења избора,
 4. Разно.

На седници су усвојени следећи документи:

 • Рокови за обављање изборних радњи у поступку избора председника Републике Србије који је расписан за 8. децембар 2002. године
 • Одлука о допуни обрасца ПРС-1

21. октобар 2002. године

43. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је четрдесеттрећу седницу 21. октобра 2002. године. Председавао је Раде Терзић, заменик председника Комисије.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Информација о завршетку изборног процеса и договор о даљем раду;
 2. Разно.

17. октобар 2002. године

42. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је четрдесетдругу седницу 17. октобра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

Усвојен је следећи дневни ред:

 1. Разматрање Приговора Демократске странке Србије на Извештај Републичке изборне комисије о резултатима избора за председника Републике Србије одржаних 29. септембра и 13. октобра 2002. године од 15. октобра 2002. године;
 2. Разно.

15. октобар 2002. године

41. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је четрдесетпрву седницу 15. октобра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

Усвојен следећи дневни ред:

 1. Утврђивање резултата избора за председника Републике Србије на поновљеном гласању одржаном 13. новембра 2002. године;
 2. Разно.

На седници су усвојени:

 • Извештај о резултатима избора за председника Републике Србије одржаним 29. септембра и 13. октобра 2002. године;
 • Извештај Републичког завода за статистику са коначним резултатима избора за председника Републике Србије одржаним 29. септембра 2002. године,

14. октобар 2002. године

40. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је четрдесету седницу 14. октобра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

Усвојен је следећи дневни ред:

 1. Утврђивање резултата гласања на бирачком месту бр. 45 у Великој Плани;
 2. Разматрање приспелих приговора;
 3. Разно.

12. октобар 2002. године

39. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је тридесетдевету седницу 12. октобра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

Усвојен следећи дневни ред:

 1. Информација о припреми за спровођење поновљеног гласања;
 2. Разно.

8. октобар 2002. године

38. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је тридесетосму седницу 8. октобра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

Усвојен је следећи дневни ред:

 1. Доношење Решења о измени Решења о образовању бирачких одбора;
 2. Разно.

На седници је усвојено:

 • Решење о измени Решења о образовању бирачких одбора;

7. октобар 2002. године

37. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је тридесетседму седницу 7. октобра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

Усвојен следећи дневни ред:

 1. Поновно разматрање приговора Српске радикалне странке;
 2. Доношење Решења о измени Решења о образовању бирачких одбора;
 3. Доношење Решења о изменама Решења о одређивању бирачких места на територији Републике Србије;
 4. Разно.

На седници је усвојено:

 • Решење о изменама Решења о одређивању бирачких места на територији Републике Србије;

3. октобар 2002. године

36. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је тридесетшесту седницу 3. октобра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

Усвојен је следећи дневни ред:

 1. Разматрање приспелих приговора;
 2. Разно.

1. октобар 2002. године

35. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је тридесетпету седницу 1. октобра 2002. године. Председавао је Радослав Баћовић, председник Комисије.

Усвојен следећи дневни ред:

 1. Разматрање приспелих приговора;
 2. Утврђивање резултата гласања за избор председника Републике Србије на изборима одржаним 29. септембра 2002. године;
 3. Разматрање Предлога одлуке о понављању гласања;
 4. Разно.

На седници су усвојени следећи документи:

 • Извештај о резултатима гласања за председника Републике Србије на изборима одржаним 29. септембра 2002. године;
 • Одлука о понављању гласања за избор председника Републике

Страна 32 1

 Врх стране