МЕНИ
Насловна » Архива » Информације о одржаним седницама - 2006

Информације о одржаним седницама 2006. године

31. децембар 2006. године

116. седница Републичке изборне комисије

На Сто шеснаестој седници, одржаној 31. децембра, Републичка изборна комисија донела је Решење којим се проглашава Изборна листа број 16. "ДЕМОКРАТСКА ЗАЈЕДНИЦА СРБИЈЕ - ДР ОБРЕН ЈОКСИМОВИЋ". Ову изборну листу поднела је 30. децембра политичка странка Демократска заједница Србије, а подржало је 11.165 бирача. Седници Комисије председавао је Михаило Рулић.

Републичка изборна комисија је, такође, донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца ове изборне листе у проширени састав РИК-а и бирачких одбора, као и Решење којим се утврђује да Слободан Поповац постаје члан, а Прван Стаменов заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу

Комисија је на овој седници донела и Решење о измени решења о образовању радног тела Републичке изборне комисије у општини Крушевац.

30. децембар 2006. године

115. седница Републичке изборне комисије

На Сто петнаестој седници, одржаној 30. децембра, Републичка изборна комисија је донела Решење којим се проглашава Изборна листа број 15. "РЕФОРМИСТИЧКА СТРАНКА - ДР АЛЕКСАНДАР ВИШЊИЋ" и Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора.

Комисија је размотрила два приговора на Решење о проглашењу Изборне листе број 14, "УНИЈА РОМА СРБИЈЕ - ДР. РАЈКО ЂУРИЋ" и одбила их као неосноване.

29. децембар 2006. године

114. седница Републичке изборне комисије

На седници Републичке изборне комисије, која је одржана 29. децембра, усвојено је решење о одређивању 8531 бирачког места за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, као и решења о измени решења о образовању радних тела Републичке изборне комисије у општинама Прешево, Мали Зворник, Шабац и Бабушница.

Седници Комисије председавао је председник Михаило Рулић.

Комисија је, у наставку рада, донела одлуке о одобрењу Парламентарној скупштини Савета Европе и Организацији за европску безбедност и сарадњу у Европи (ОЕБС) праћења рада органа за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине.

Комисија је разматрала и одбацила, као неблаговремен и поднет од стране неовлашћеног лица, приговор начелника општинске управе општине Бујановац поднет на решење о образовању радног тела РИК-а у општини Бујановац.

28. децембар 2006. године

113. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 28. децембра, прогласила Изборну листу кандидата за народне посланике у Народној скупштини број 13. КОАЛИЦИЈА "ВОЈВОЂАНСКЕ ПАРТИЈЕ - МР ИГОР КУРЈАЧКИ", коју је 26. децембра поднела коалиција политичких странака: "Војвођанска партија", "Војвођански грађански покрет", "Наша Војводина", "Сремска странка", "Странка мањинских акционара, пензионера и незапослених" и "Пензионерско-радничка странка Србије". Седници Комисије председавао је Михаило Рулић.

Претходно је, поступајући по закључку РИК-а, подносилац Изборне листе доставио допунски списак са још 200 бирача који подржавају Изборну листу, чиме су у целини отклоњени недостаци на које је Комисија указала.

Републичка изборна комисија је, такође, донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца ове изборне листе у проширени састав РИК-а и бирачких одбора, којим се утврђује да Бранислав Јаковљевић постаје члан РИК-а у проширеном саставу, а Миодраг Шкундрић његов заменик.

Комисија је на седници прогласила и Изборну листу кандидата за народне посланике у Народној скупштини број 14. "УНИЈА РОМА СРБИЈЕ - ДР РАЈКО ЂУРИЋ". Ову изборну листу истог дана поднела је Унија Рома Србије - др Рајко Ђурић, а РИК је утврдио да је укупан број изјава бирача који су подржали Изборну листу 3.695.

Подносилац Изборне листе број 14, у складу са Законом о избору народних посланика и Упутством РИК-а, има положај политичке странке националне мањине.

Комисија је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца ове изборне листе у проширени састав РИК-а и бирачких одбора, којим се утврђује да Никола Баровић постаје члан РИК-а у проширеном саставу, а Бојан Ђурић његов заменик.

На овој седници Комисија је донела решења и измени решења о образовању радних тела Републичке изборне комисије у оптинама Љиг, Сечањ, Горњи Милановац, Рача, Обреновац и Косјерић.

У наставку седнице, чланови Комисије упознати су са упоредним прегледом броја бирачких места по општинама у Републици Србији, која су све општинске управе доставиле РИК-у. Према том прегледу, број бирачких места у Републици Србији је 8.530, а у иностранству 57, укључујући и пет бирачких места у Републици Црној Гори. 

26. децембар 2006. године

112. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 26. децембра, размотрила Изборну листу кандидата за народне посланике у Народној скупштини под називом КОАЛИЦИЈА "ВОЈВОЂАНСКЕ ПАРТИЈЕ - МР ИГОР КУРЈАЧКИ". Седници Комисије председавао је Михаило Рулић.

Ову Изборну листу поднела је 25. децембра коалиција политичких странака: "Војвођанска партија", "Војвођански грађански покрет", "Наша Војводина", "Сремска странка", "Странка мањинских акционара, пензионера и незапослених" и "Пензионерско-радничка странка Србије".

Комисија је донела Закључак којим се налаже подносиоцу Изборне листе Коалиција "Војвођанске партије -мр Игор Курјачки" да, најдоцније у року од 48 часова од часа пријема овог закључка, отклони недостатке и Републичкој изборној комисији достави још најмање 78 правно ваљаних судски оверених изјава бирача.

Комисија је обавештена о изменама на бирачким местима на подручју општине Владимирци до којих је дошло због удаљености бирачких места и великог броја старачких домаћинстава.

25. децембар 2006. године

111. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Сто једанаестој седници, одржаној 25. децембра, донела Решење о образовању радних тела Републичке изборне комисије.

Радна тела предају изборни материјал бирачким одборима пре гласања и преузимају га од бирачких одбора. Предлажу стални састав бирачких одбора, изузев одбора унутар завода за извршење заводских санкција и у иностранству.

На седници је усвојено Решење којим Светлана Ђорђевић постаје члан, а Весна Кинђерски заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу, испред Изборне листе број 12 БРАНКО ПАВЛОВИЋ "ЗАТО ШТО МОРА БОЉЕ".

22. децембар 2006. године

110. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Сто десетој седници, одржаној 22. децембра, донела Решење којим се утврђује да Едис Арифовић и Мехдија Жупљанин постају члан и заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу, као представници Изборне листе број 10. "КОАЛИЦИЈА ЛИСТА ЗА САНЏАК ДР СУЛЕЈМАН УГЉАНИН".

На овој седници, чланови Републичке изборне комисије донели су Одлуку о начину обавештавања Републичке изборне комисије о току гласања на изборима за народне посланике који су расписани 21. јануара 2007. године.

Одлуком се утврђује да радно тело Републичке изборне комисије, на дан одржавања избора за народне посланике, обавештава РИК о излазности бирача на појединим бирачким местима изабраним по систему случајног избора, који је саставни део ове Одлуке.

Републичка изборна комисија прихватила је захтев Општинске управе Пирот за образовање нових бирачких места, односно за гласање на посебним бирачким местима иако на њима има мање од прописаних 100 бирача, јер би укидање тих места отежало гласање пошто се ради о брдско планинским селима, где је старост становништва преко 70 година.

Такође, усвојен је Предлог да на територији Општине Лучани остане бирачко место број 10 Горњи Дубац, иако је број уписаних бирача мањи од 100.

На крају седнице, чланови Комисије упознати су са иницијативом невладине организације за борбу против корупције Транспарентност Србије за измену Пословника Републичке изборне комисије.

Седници је председавао Михаило Рулић, председник Комисије.

15. децембар 2006. године

109. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници одржаној 15. децембра прогласила две изборне листе за избор народних посланика у Народну скупштину- Изборну листу број 11 "СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ" и Изборну листу број 12 под називом БРАНКО ПАВЛОВИЋ - "ЗАТО ШТО МОРА БОЉЕ". Седници Комисије председавао је Михаило Рулић.

Изборну листу број 11 поднела је 15. децембра Социјалистичка партија Србије, а подржало је 14 306 бирача.

Републичка изборна комисија је, такође, донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца ове изборне листе у проширени састав РИК-а и бирачких одбора, као и Решење којим се утврђује да Миљко Живојиновић постаје члан РИК-а у проширеном саставу, а Миљкан Карличић његов заменик.

Изборну листу број 12 под називом БРАНКО ПАВЛОВИЋ - "ЗАТО ШТО МОРА БОЉЕ" истог дана поднела је Група грађана, а РИК је утврдио да је укупан број изјава бирача који су подржали изборну листу 10 131.

Поред тога, Републичка изборна комисија је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе број 12 у проширени састав РИК-а и бирачких одбора и позвала подносиоца листе да најкасније до 15. јануара 2007. године одреди своје представнике.

Републичка изборна комисија донела је Упутство за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине Републике Србије на територији Републике Црне Горе. Према том упутству, РИК ће прикупљати пријаве држављана Србије који желе да гласају на предстојећим парламентарним изборима 21. јануара, а бораве у Црној Гори, и те податке ће достављати Министарству за државну управу и локалну самоуправу Србије. То министарство има обавезу да сачини списак бирача и достави га Комисији најкасније до 5. јануара наредне године. Републичка изборна комисија ће, на предлог Министарства спољних послова, одредити бирачка места у Црној Гори, а предлози за одређивање бирачких места достављају се Комисији најкасније до 25. децембра у 24,00.

Осим тога, Упутство предвиђа да стални састав бирачког одбора у Црној Гори чине председник и два члана, са заменицима, који ће бити именовани најкасније до 10. јануара 2007. у поноћ.

Чланови Републичке изборне комисије усвојили су Мишљење према којем не постоје правне сметње да председник општине или градоначелник буде народни посланик. Такође су мишљења да према постојећим прописима Србије није утврђена неспојивост функције одборника скупштине општине или скупштине града и функције народног посланика.

Утврђени су и обрасци о образовању радног тела РИК-а у општинама и градовима, о образовању бирачких одбора за бирачка места, као и бирачких места унутар завода за извршавање заводских санкција, као и у иностранству.

Комисија је прихватила захтев из општине Трстеник да одобри гласање на бирачком месту Горњи Дубич, иако је ту регистровано 99 бирача.

Чланови РИК-а обавештени су и о пресуди Врховног суда Србије којом је одбијена жалба коалиције странака окупљених око Либерално-демократске партије. Ова коалиција је, наиме, у приговору упућеном РИК-у, тврдила да је повређен Закон о избору народних посланика јер није Закључен споразум о представљању политичких програма о кандидата подносилаца изборних листа и није именован надзорни одбор.

13. децембар 2006. године

108. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је одржала 108. седницу 13. децембра, а седници је председавао председник Михаило Рулић.

На овој седници Комисија је, у поновном поступку, одлучивала и донела Решење по приговору подносиоца Изборне листе број 3. ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА-ГРАЂАНСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ -СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА-ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ-ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ, од 6. децембра 2006. године. Комисија је приговор размотрила након што је Врховни суд уважио жалбу подносиоца ове Изборне листе и поништио Решење Републичке изборне комисије, од 7. децембра 2006. године.

У поновном поступку, Комисија је донела Решење којим се одбија, као неоснован, приговор подносиоца ове Изборне листе. У образложењу се наводи да је неспорно да постоји проблем на који указује подносилац приговора, а који се састоји у пропуштању надлежних органа, установа и других субјеката да закључе споразум из члана 51. Закона о избору народних посланика, односно да образују надзорни одбор предвиђен чланом 99. тог Закона. Међутим, не постоји правни основ по којем би Републичка изборна комисија упутила јавни позив надлежним ордганима, установама и другим субјектима да без одлагања изврше ове законске обавезе, као и да, уколико то они не учине, Комисија свма утврди број и трајање емисија за равноправно представљање подносилаца изборних листа.

У образложењу се подсећа да је Републичка изборна комисија још 21. новембра, по властитој иницијативи, упутила Влади Републике Србије захтев да се предузму мере у циљу образовања надзорног одбора. Што се тиче захтева да Комисија утврди број и трајање емисија за равноправно представљање подносилаца изборних листа, наводи се да је он без правног основа, јер Закон није предвидео могућност таквог облика супституције надлежности, па би уважавање захтева представљало противправни акт Републичке изборне комисије.

Комисија је за наредну седницу одложила доношење упутства којим ће се ближе одредити технички и формални услови за омогућавање права на гласање држављана Републике Србије са боравиштем у Републици Црној Гори на изборима за народне посланике 21. јануара 2007. године.

11. децембар 2006. године

107. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је одржала 107. седницу 11. децембра, а седницом је председавао председник Михаило Рулић.

Пре утврђивања текста Јавног огласа за бираче са подручја Црне Горе, Републичка изборна комисија је разматрала и прихватила извештаје о посети делегације Републичке изборне комисије Републици Црној Гори од 7. и 8. децембра и о разговоријма са представницима удружења прогнаних и расељених лица са Косова и Метохије. Током боравка у Републици Црној Гори чланови РИК-а су разговарали са представницима надлежних органа Црне Горе о могућностима за несметано одржавање гласања држављана Србије на предстојећим парламентарним изборима и добили уверавања да ће државни органи Црне Горе учинити све што је у њиховој надлежности како би се успешно реализовали избори. Чланови РИК-а су, током своје посете, разговарали и са представницима једног броја удружења прогнаних и расељених лица са Косова и Метохије, који су подржали активности које се предузимају и истакли спремност да се директно ангажују на прикупљању потребних података, раду у бирачким одборима и свим другим активностима које су неопходне за што квалитетније спровођење избора.

Комисија је размотрила и Извештај са састанка одржаног у Бујановцу 2. децембра ове године, који су поднели чланови Комисије који су присуствовали састанку.Састанак је организовала Мисија ОЕБС-а у Србији за представнике политичких странака Албанаца са југа Србије и невладиних организација у циљу стварања услова за успешно спровођење избора.

После расправе Комисија је усвојила Одлуку о утврђивању текста јавног огласа о обавештавању држављана републике Србије који живе у Црној Гори о расписивању избора за народне посланике. Јавни оглас ће бити објављен у дневним листовима "Вијести", "Дан", "Побједа", и издању за Црну Гору "Новости" и "Политике", као и на интернет презентацији Комисије. Саставни део огласа чини и прописани образац пријаве личних података ради остваривања бирачког права на бирачким местима у Црној Гори.

Републичка изборна комисија је прихватила захтеве неколико општинских управа које су тражиле да се одобри гласање на бирачким местима са мање од 100 бирача у сеоским и планинским местима са претежно старачким домаћинствима.

9. децембар 2006. године

106. седница Републичке изборне комисије

Коалиција коју чине Странка демократске акције Санџака, Бошњачка демократска странка Санџака и Социјално либерална партија Санџака, поднела је Републичкој изборној комисији изборну листу 8.децембра.

Републичка изборна комисија је на Сто шестој седници, одржаној 9. децембра, донела Решење којим се проглашава Изборна листа број 10. "КОАЛИЦИЈА ЛИСТА ЗА САНЏАК ДР СУЛЕЈМАН УГЉАНИН" и Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора.

Изборна листа број 10, у складу са Законом о избору народних посланика, има положај коалиције која заступа интересе националних мањина.

7. децембар 2006. године

105. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 7. децембра, донела је Решење о проглашењу Изборне листе број 9 ПАРТИЈА УЈЕДИЊЕНИХ ПЕНЗИОНЕРА СРБИЈЕ (ПУПС) - ДР ЈОВАН КРКОБАБИЋ И СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА (СДП) - ДР НЕБОЈША ЧОВИЋ, коју је 6. децембра поднела коалиција странака Партија уједињених пензионера Србије и Социјалдемократска странка. Ову изборну листу подржало је 12 381 бирача.

Комисија је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе број 9 у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и Решење којим је Мирко Димић постаје члан РИК-а у проширеном саставу, а Васко Јанчић, његов заменик.

На овој седници, чланови Републичке изборне комисије донели су решење којим се утврђује да су Јанош Орос и Ђула Ладоцки члан, односно заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу, као представници Изборне листе број 8 "САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА - ЈОЖЕФ КАСА".

Чланови Републичке изборне комисије размотрили су и одбацили као неоснован приговор овлашћеног лица подносиоца Изборнe листе broj 3 "ЛИБЕРАЛНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА, ГРАЂАНСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ, СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА УНИЈА, ЛИГА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТА ВОЈВОДИНЕ-ЧЕДОМИР ЈОВАНОВИЋ" . У приговору се наводи да је споразум о броју и трајању емисија за представљање изборних листа морао бити усвојен до 15. новембра, односно пет дана од расписивања избора, а да то није учињено ни до данас.Наведено је да Народна скупштина није именовала надзорни одбор који би се старао о примени закона о закључењу тог споразума, па је од РИК-а затражено да позове предузеће, које емитује радио-телевизијски програм, чији је основач Србија, да у року од пет дана закључи споразум.Тиме је, како је речено, повређен Закон о избору народних посланика.

У образложењу РИК-а је оцењено да овај приговор не указује на повреду иједног права из оквира "изборног права", већ се односи на поступање субјеката који нису органи за спровођење избора, нити учесници у изборном процесу.

Републичка изборна комисија прихватила је захтеве неколико општинских комисија које су тражиле да се одобри гласање на више бирачких места иако на њима има мање од прописаних 100 бирача, јер би укидање тих места отежало гласање пошто се ради о сеоским срединама. То су места у општинама Нова Варош, Рековац, Зајечар, Књажевац, Ћићевац и Бабушница.

На овој седници размотрен је и допис Министарства за иностране послове упућен конзулату Србије у Трсту да испита да ли постоје услови да избори буду спроведени у Вићенци, у Италији.Ако буду испуњени законски услови, амбасада Републике Србије у Риму тражиће сагласност Министарства иностраних послова, а РИК ће донети одлуку о отварању тог бирачког места.

Седници Комисије председавао је председник Михаило Рулић.

6. децембар 2006. године

104. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Сто четвртој седници, одржаној 6. децембра, донела Решење којим се проглашава Изборна листа број 8. "САВЕЗ ВОЈВОЂАНСКИХ МАЂАРА - ЈОЖЕФ КАСА". Изборну листу је 5. децембра Републичкој изборној комисији поднео Савез војвођанских Мађара.

Решењем се утврђује да подносилац ове Изборне листе, у складу са чланом 81. став 4. Закона о избору народних посланика има положај политичке странке националне мањине.

Републичка изборна комисија је донела и Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и позвала подносиоца Изборне листе број 8. да, најкасније до 15. јануара 2007. године, одреди представнике у Републичку изборну комисију.

Комисија је усвојила Предрачун потребних финансијских средстава за спровођење избора у иностранству за народне посланике Народне скупштине Републике Србије, који је доставило Министарство иностраних послова.

На седници је оцењено да ће, тек после разговора које ће 7. децембра представници Републичке изборне комисије и Министарства иностраних послова обавити са државним органима Црне Горе о начинима на које држављани Србије тамо могу да гласају на изборима 21. јануара, бити могуће пројектовати трошкове за спровођење изборних радњи у Црној Гори.

Комисија је размотрила допис Министарства за дијаспору у којем се тражи благовремено решење питања ажурирања посебне евиденције бирача у иностранству, као и евентуалног отварања нових бирачких места у иностранству, ван дипломатско-конзуларних представништава.

Поводом захтева Општинске Изборне комисије Општине Крупањ да Републичка изборна Комисија оцени да ли има законских сметњи за истовремено одржавање избора за избор народних посланика Републике Србије и гласања за опозив председника Општине Крупањ, Комисија је оценила да је могуће њихово истовремено одржавање.

5. децембар 2006. године

103. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Сто трећој седници, одржаној 5. децембра, донела решење којим се проглашава Изборна листа број 7. "СРПСКИ ПОКРЕТ ОБНОВЕ - ВУК ДРАШКОВИЋ". Изборну листу је 4. децембра Републичкој изборној комисији поднео Српски покрет обнове.

На седници је усвојено Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и Решење којим Наташа Росић постаје члан, а Гордана Лукић заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу, као представнице Изборне листе број 7.

Комисија је усвојила Одлуку о примени члана 30. став 2. Закона о избору народних посланика, којим је прописано да у бирачким одборима не могу бити сродници по правој линији, у побочној до трећег, а у тазбинском сродству закључно са другим степеном, брачни другови и лица која су у односу усвојиоца и усвојеника, односно стараоца и штићеника. Одлуком су одређена мерила за одређивање лица које не може бити у саставу бирачког одбора, у случају да се установи да постоји однос који није у складу са одредбама Закона о избору народних посланика. Подносиоци изборних листа и координатори Републичке изборне комисије могу да предложе замену, односно изоставе из бирачког одбора лице које не може да буде у саставу бирачког одбора приликом именовања састава бирачког одбора и након тога, све до 21. јануара у 8 часова.

Градском заводу за статистику одобрена су средства у износу од 740.000 динара за трошкове штампања извода из бирачког списка и обавештења бирачима о времену и месту гласања за избор народних посланика.

На захтев општинских управа Трговишта, Владичиног Хана, Александровца и Сјенице одобрено је формирање неколико бирачких места са бројем бирача мањим од сто. 

4. децембар 2006. године

102. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 4. децембра, Републичка изборна комисија је усвојила решење којим је прогласила Изборну листу број 6 ПОКРЕТ СНАГА СРБИЈЕ-БОГОЉУБ КАРИЋ, коју је, 3. децембра, поднела политичка организација Покрет Снага Србије- Богољуб Карић.

Комисија је усвојила решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца изборне листе у проширени састав Републичке изуборне комисије и бирачких одбора, и одмах у наставку, решење којим је Злата Лончар Ћетковић постала члан РИК-а у проширеном саставу, а Бранкица Јовић заменик члана, као представници ове Изборне листе.

Комисија је, у наставку рада, донела Објашњење за примену члана 19. Упутства за спровођење Закона о избору народних посланика. Објашњењем је прецизирано да за члана радног тела Комисије може бити предложен и секретар изборне комисије општине, изборних комисија градских општина у граду Београду и изборних комисија градова Крагујевца, Ниша и Новог Сада. Приликом предлагања чланова радног тела, координатор Комисије је дужан да води рачуна да сви предложени чланови радног тела буду из редова различитих политичких странака, односно лица која нису чланови политичких странака.

Комисија је усвојила и Објашњење о примени чланова 83. и 84, а у вези с чланом 40а Закона о избору народних посланика. Овим одредбама које регулишу начин доделе посланичких мандата кандидатима са изборне листе, није предвиђено да се приликом доделе мандата кандидатима са изборне листе сходно мора применити принцип из члана 40а Закона, то јест да међу свака четири додељена мандата народним посланицим по један мандат буде додељен припаднику оног пола који је мање заступљен на изборној листи, с тим да најмање 30 одсто мандата буде додељено припадницима мање заступљеног пола на листи. Полазећи од тога, наведено је у Објашњењу, подносиоци изборних листа имају право да мандате које су добили на изборима за народне посланике доделе кандидатима са изборне листе према критеријумима које сами одреде.

Седницом Комисије је председавао председник Михаило Рулић.

1. децембар 2006. године

101. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 1. децембра, прогласила Изборну листу број 5 "ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ -НОВА СРБИЈА - ДР ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА", коју је, 30 новембра, поднела коалиција политичких странака Демократска странка Србије и Нова Србија за избор народних посланика у Народну скупштину.

Истовремено, Комисија је утврдила да подносилац ове Изборне листе испуњава услове да одреди своје представнике у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора. Тако је решењем Комисије утврђено да Србољуб Панић постаје члан, а Јова Поповић заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу.

Републичкој изборној комисији достављен је списак са 27 559 правно ваљаних потписа бирача који подржавају Изборну листу "ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ -НОВА СРБИЈА - ДР ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА."

На овој седници размотрен је допис Министарства иностраних послова у коме обавештава чланове Комисије да је поступило у складу са њиховим захтевом, a у вези са предстојећим парламентарним изборима у Србији 21. јануара 2007. године. Министарство иностраних послова Србије је, наиме, упутио дипломатску ноту Министарству иностраних послова Црне Горе и најавило одлазак делегације Републичке изборне комисије и МИП-а у Подгорицу, 7. децембра, ради договора о могућности гласања у тој Републици.

Чланови Републичке изборне комисије одлучили су да се, на захтев општинских управа Чачка, Ниша, Власотинцa и Бољевцa, омогући формирање бирачких места са бројем бирача мањим од сто.

Седници Републичке изборне комисије председавао је Михаило Рулић.

Страна 32 1

 Врх стране