МЕНИ
Насловна » Архива » Информације о одржаним седницама - 2011

Информације о одржаним седницама 2011. године

23. децембар 2011. године

127. седница Републичке изборне комисије

Чланови Републичке изборне комисије су, на седници од 23. децембра, разматрали обавештења скупштина општина Липљан и Ново Брдо о престанку одборничких мандата. У дужој расправи констатовано је да документација потребна за потврђивање мандата кандидатима за упражњена одборничка места није потпуна, те су се чланови РИК-а договорили да обавесте све кандидате за упражњена одборничка места да доставе своје изјаве о прихватању мандата одборника у СО Липљан и СО Ново Брдо, као и да обавесте поменуте скупштине општина да документација није потпуна и да је потребно да је доставе РИК-у због даљег одлучивања.

У наставку седнице чланови РИК-а размотрили су и усвојили извештај о извршеним расходима у периоду јануар-септембар 2011. године.

Секретар РИК-а Вељко Одаловић обавестио је чланове РИК-а о ставу Министарства финансија по питању смањења планираних средстава у буџету за 2012.годину, а за износ потребан за спровођење председничких избора.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник РИК-а.

1. децембар 2011. године

126. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 1. децембра, Републичка изборна комисија разматрала је Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије.

У поступку избора, Републичка изборна комисија утврдила је да је Народна скупштина, на Трећој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години, одржаној 1. децембра, 2011. године, констатовала да је са Изборне листе За европску Србију - Борис Тадић престао мандат народном посланику Драгомиру Цимеши.

Комисија је утврдила да мандат за ово упражњено посланичко место припада Изборној листи За европску Србију - Борис Тадић и на основу тога мандат народног посланика доделила кандидату Станку Јовчићу, са те изборне листе.

Републичка изборна комисија једногласно је утврдила Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије и закључила да Извештај достави Народној скупштини Републике Србије.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

24. новембар 2011. године

125. седница Републичке изборне комисије

Чланови Републичке изборне комисије су, на седници оджаној 24. новембра, утврдили финансијски план Републичке изборне комисије за редован рад у 2012.години, као и финансијаки план Републичке изборне комисије за спровођење избора за народне посланике и председника Републике Србије у 2012.години.

Утврђени финансијски планови биће уврштени у предлог буџета Народне скупштине, који се доставља на мишљење Административном одбору како би постао саставни део предлога закона о буџету Републике Србије за 2012. годину.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник РИК-а.

13. октобар 2011. године

124. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 13. октобра, Републичка изборна комисија започела је расправу о начину поступања Републичке изборне комисије у примени одредаба Закона о локалним изборима о попуни упражњених одборничких места.

Републичка изборна комисија усвојила је Извештај о избору одборника ради попуне упражњеног одборничког места у Скупштини града Приштине. У поступку попуне, Републичка изборна комисија утврдила је да је да је Скупштина града Приштине, на седници одржаној 30. августа 2011. године, констатовала да је са Изборне листе Српска напредна странка-Томислав Николић престао мандат одборнику Љубиши Караџићу.

Полазећи од утврђених чињеница, Републичка изборна комисија, на основу члана 48. став 3. Закона о локалним изборима и Закључка Владе 05 број 013-1340/2008-001 од 4. септембра 2008. године, мандат одборника у Скупштини града Приштине доделила је Љубинку Караџићу, изабраном са Изборне листе Српска напредна странка-Томислав Николић.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

29. септембар 2011. године

123. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 29. септембра 2011. године, разматрала Извештај о избору народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини Републике Србије.

У поступку избора, Републичка изборна комисија је утврдила да је Народна скупштина Републике Србије, на седници Једанаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години, одржаној 29. септембра 2011. године године, констатовала да је са Изборне листе За европску Србију - Борис Тадић престао мандат народним посланицима Драгом Дамњановићу и Небојши Здравковићу.

Комисија је утврдила да мандати за ова упражњена посланичка места припадају Изборној листи За европску Србију - Борис Тадић и на основу тога мандат народног посланика доделила кандидатима Јарославу Хребику и Николи Стојшићу.

Изабраним народним посланицима издато је уверење о избору народног посланика у Народној скупштини Републике Србије.

Републичка изборна комисија једногласно је утврдила Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије и закључила да Извештај достави Народној скупштини Републике Србије.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

26. септембар 2011. године

122. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници, одржаној 26. септембра 2011. године, разматрала Извештај о избору народних посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије.

У поступку избора, Републичка изборна комисија је утврдила да је Народна скупштина Републике Србије, на седници Четрнаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години, одржаној 26. септембра 2011. године констатовала да је са Изборне листе Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србија (ПУПС) - Јединствена Србија (ЈС) престао мандат народном посланику Драгану Марковићу - Палми.

Комисија је утврдила да мандат за упражњено посланичко место припада овој Изборној листи и на основу тога мандат народног посланика доделила кандидату Зорану Васићу.

Изабраном народном посланику издато је уверење о избору народног посланика у Народној скупштини Републике Србије.

Републичка изборна комисија једногласно је утврдила Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије и закључила да Извештај достави Народној скупштини Републике Србије.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

22. септембар 2011. године

121. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници, одржаној 22. септембра 2011. године, разматрала Извештај о избору народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини Републике Србије.

У поступку избора, Републичка изборна комисија је утврдила да је Народна скупштина Републике Србије, на седници Тринаестог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2011. години, одржаној 21. септембра 2011. године констатовала да је са Изборне листе За европску Србију - Борис Тадић престао мандат народним посланицима Саши Миленићу и Верољубу Стевановићу.

Комисија је утврдила да мандати за ова упражњена посланичка места припадају Изборној листи За европску Србију - Борис Тадић и на основу тога мандат народног посланика доделила кандидатима Љубиши Судимцу и Јовани Фа.

Изабраним народним посланицима издато је уверење о избору народног посланика у Народној скупштини Републике Србије.

Републичка изборна комисија једногласно је утврдила Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије и закључила да Извештај достави Народној скупштини Републике Србије.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

4. јул 2011. године

120. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 4. јула, Републичка изборна комисија усвојила је Извештај о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у Скупштини општине Лепосавић.

Републичка изборна комисија је утврдила да је Скупштина општине Лепосавић, на седници одржаној 14. јуна 2011. године, констатовала да је са Изборне листе Демократска странка - Борис Тадић престао мандат одборницима Владимиру Лешевићу и Гордани Јовановић. Са исте Изборне листе, Републичка изборна комисија доделила је мандате одборницима Зорану Виријевићу и Милосави Јовановић.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Републичке изборне комисије.

19. април 2011. године

119. седница Републичке изборне комисије

Чланови Републичке изборне комисије су, на седници оджаној 19. априла, усвојили Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије. У поступку избора, РИК је утврдила да је Народна скупштина, 12.априла 2011.године, на Трећој седници Првог редовног заседања, констатовала да је, са Изборне листе За европску Србиују - Борис Тадић, престао мандат народном посланику Весни Марјановић. Такође је утврђено да мандат за ово упражњено посланичко место припада Изборној листи За европску Србију - Борис Тадић и да се мандат народног посланика додељује Љиљани Лучић.

У наставку рада РИК је размотрила и усвојила Решење о формирању радних група Републичке изборне комисије, којом се формирају радне групе за нормативне, финансијске и за међународне послове.

Чланови РИК-а прихватили су позив Одбора за правосуђе и управу Народне скупштине за учешће на јавном слушању о Радној верзији предлога закона о изменама и допунама Закона о избору народних посланика, које се одржава у четвртак, 21.априла 2011.године.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник РИК-а.

7. април 2011. године

118. седница Републичке изборне комисије

Чланови Републичке изборне комисије су, на седници оджаној 7. априла утврдили текст одговора Уставном суду, поводом иницијативе Удружења грађана Фонд за развој демократије из Београда, за покретање поступка за оцену уставности одредбе члана 24. став 2. Пословника Републичке изборне комисије. Комисија је оценила да одредба Пословника није у супротности са постојећим правним поретком и предложила да Уставни суд не прихвати Иницијативу.

У наставку рада чланови РИК-а су се упознали са Предлогом за формирање радних група за нормативне, финансијске и за међународне послове. Договорено је да се разматрање ове тачке, као и конкретних предлога за попуну састава радних група, обави на наредној седници.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника РИК-а.

4. април 2011. године

117. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија, на седници која је одржана 4. априла, донела је Одлуку о премештању изборног материјала са избора за народне посланике у Народној скупштини Републике Србије и избора за одборнике скупштина јединица локалне самоуправе на територији Аутономне Покрајине Косово и Метохија, одржаних 11. и 18. маја 2008. године.

Републичка изборна комисија разматрала је Иницијативу за покретање поступка за оцену уставности одредбе члана 24. став 2. Пословника Републичке изборне комисије. Ову иницијативу поднео је Уставном суду Србије Фонд за развој демократије, а Уставни суд је доставио Републичкој изборној комисји ради давања одговора на разлоге оспоравања.

Републичка изборна комисија задужила је своју стручну радну групу да, поводом ове иницијативе, за наредну седницу припреми предлог одговора Уставном суду Србије.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Комисије.

22. март 2011. године

116. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници, одржаној 22. марта 2011. године, разматрала Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије.

У поступку избора, Републичка изборна комисија је утврдила да је Народна скупштина Републике Србије 22. марта 2011. године на Првој седници Првог редовног заседања у 2011. години констатовала да је са Изборне листе За европску Србију - Борис Тадић престао мандат народном посланику Елизабет Пауновић.

Комисија је утврдила да мандат за ово упражњено посланичко место припада Изборној листи За европску Србију - Борис Тадић и на основу тога мандат народног посланика доделила кандидату Славиши Златановићу.

Изабраном народном посланику издато је уверење о избору народног посланика у Народној скупштини Републике Србије.

Републичка изборна комисија једногласно је утврдила Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије и закључила да Извештај достави Народној скупштини Републике Србије.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

11. март 2011. године

115. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници, одржаној 11. марта 2011. године, разматрала Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије.

У поступку избора, Републичка изборна комисија је утврдила да је Народна скупштина Републике Србије 21. фебруара 2011. године, на седници Првог ванредног заседања Народне скупштине Републике Србије, констатовала да је са Изборне листе Либерално демократска партија - Чедомир Јовановић, престао мандат народном посланику др Владану Батићу.

Комисија је утврдила да мандат за ово упражњено посланичко место припада Изборној листи Либерално демократска партија - Чедомир Јовановић и на основу тога мандат народног посланика доделила кандидату Марији Бугарчић.

Изабраном народном посланику издато је уверење о избору народног посланика у Народној скупштини Републике Србије.

Републичка изборна комисија једногласно је утврдила Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије и закључила да Извештај достави Народној скупштини Републике Србије.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Републичке изборне комисије.

7. март 2011. године

114. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници, одржаној 7. марта 2011. године, разматрала Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије.

У поступку избора, Републичка изборна комисија је утврдила да је Народна скупштина Републике Србије 7. марта 2011. године на Првој седници Првог редовног заседања у 2011. години констатовала да је са Изборне листе За европску Србију - Борис Тадић престао мандат народном посланику Сави Чојчићу.

Комисија је утврдила да мандат за ово упражњено посланичко место припада Изборној листи За европску Србију - Борис Тадић и на основу тога мандат народног посланика доделила кандидату Млађану Динкићу.

Изабраном народном посланику издато је уверење о избору народног посланика у Народној скупштини Републике Србије.

Републичка изборна комисија једногласно је утврдила Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије и закључила да Извештај достави Народној скупштини Републике Србије.

Републичка изборна комисија је на овој седници усвојила Извештај о извршеним расходима РИК-а у 2010. години.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

24. фебруар 2011. године

113. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници, одржаној 24. фебруара 2011. године, усвојила је извештаје о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у скупштинама општина Косовска Митровица, Штрпце, Гњилане, Липљан и Пећ и Скупштини града Приштине.

У поступку избора, Републичка изборна комисија је утврдила да је Скупштина општине Косовска Митровица, на седници одржаној 9. децембра 2010. године, констатовала да је са Изборне листе Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) - Јединствена Србија (ЈС) - Ивица Дачић престао мандат одборнику Зорану Братићу. Комисија је утврдила да са Изборне листе Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) - Јединствена Србија (ЈС) - Ивица Дачић мандат одборника треба да буде додељен кандидату Мирославу Аритоновићу. Полазећи од утврђених чињеница, Комисија је, на основу члана 48. Закона о локалним изборима и закључка Владе од 4. септембра 2008. године доделила мандат одборнику Мирославу Аритоновићу.

У поступку избора, Републичка изборна комисија је утврдила да је Скупштина општине Штрпце, на седници одржаној 15. децембра 2010. године, констатовала да је са Изборне листе Демократска странка Србије - Војислав Коштуница престао мандат одборнику Момиру Михајловићу. Комисија је утврдила да са Изборне листе Демократска странка Србије - Војислав Коштуница мандат одборника треба да буде додељен кандидату Властимиру Ђорићу. Полазећи од утврђених чињеница, Комисија је, на основу члана 48. Закона о локалним изборима и закључка Владе од 4. септембра 2008. године доделила мандат одборнику Властимиру Ђорићу.

У поступку избора, Републичка изборна комисија је утврдила да је Скупштина општине Гњилане, на седници одржаној 18. јануара 2011. године, констатовала да је са Изборне листе Демократска странка - Борис Тадић престао мандат одборнику Милијани Јовановић и да је са Изборне листе Српска радикална странка - Томислав Николић престао мандат одборнику Властимиру Стајићу. Комисија је утврдила да са Изборне листе Демократска странка - Борис Тадић мандат одборника треба да буде додељен кандидату Новици Ђорђевићу и да са Изборне листе Српска радикална странка - Томислав Николић мандат одборника треба да буде додељен кандидату Властимиру Ковачевићу. Полазећи од утврђених чињеница, Комисија је, на основу члана 48. Закона о локалним изборима и закључка Владе од 4. септембра 2008. године доделила мандате одборницима Новици Ђорђевићу и Властимиру Ковачевићу.

У поступку избора, Републичка изборна комисија је утврдила да је Скупштина општине Липљан, на седници одржаној 29. децембра 2010. године, констатовала да је са Изборне листе Социјалистичка партија Србије - Славко Јанићијевић престао мандат одборнику Саши Морачи. Комисија је утврдила да са Изборне листе Социјалистичка партија Србије - Славко Јанићијевић мандат одборника треба да буде додељен кандидату Милану Денди. Полазећи од утврђених чињеница, Комисија је, на основу члана 48. Закона о локалним изборима и закључка Владе од 4. септембра 2008. године доделила мандат одборнику Милану Денди.

У поступку избора, Републичка изборна комисија је утврдила да је Скупштина општине Пећ, на седници одржаној 26. децембра 2010. године, констатовала да је са Изборне листе Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) - Јединствена Србија (ЈС) - Ивица Дачић престао мандат одборницима Снежани Пауновић и Јелени Милошевић. Комисија је утврдила да са Изборне листе Социјалистичка партија Србије (СПС) - Партија уједињених пензионера Србије (ПУПС) - Јединствена Србија (ЈС) - Ивица Дачић мандат одборника треба да буде додељен кандидатима Душану Портићу и Милану Дашићу. Полазећи од утврђених чињеница, Комисија је, на основу члана 48. Закона о локалним изборима и закључка Владе од 4. септембра 2008. године доделила мандат одборницима Душану Портићу и Милану Дашићу.

У поступку избора, Републичка изборна комисија је утврдила да је Скупштина града Приштине, на седници одржаној 07. фебруара 2011. године, констатовала да је са Изборне листе Српска радикална странка - др Војислав Шешељ престао мандат одборнику Данилу Костићу. Комисија је утврдила да са Изборне листе Српска радикална странка - др Војислав Шешељ мандат одборника треба да буде додељен кандидату Дејану Илићу. Полазећи од утврђених чињеница, Комисија је, на основу члана 48. Закона о локалним изборима и закључка Владе од 4. септембра 2008. године доделила мандат одборнику Дејану Илићу.

У поступку избора Комисија је утврдила: да је Скупштина Општине Липљан, 2.7.2010. године за председника Oпштине изабрала Славишу Симића, одборника са листе Српска радикална странка - др Војислав Шешељ, коме је избором на функцију председника Општине престао мандат одборника; да је Скупштина Општине 6.12.2010. године констатовала да је Славиши Симићу престао мандат председника Општине; да је подносилац Изборне листе Српска радикална странка - др Војислав Шешељ предложио да бивши одборник Славиша Симић поново стекне одборнички мандат и тако попуни упражњено одборничко место у Скупштини општине Липљан. Комисија је имала у виду Мишљење Министарства за државну управу и локалну самоуправу о примени одредаба Закона о локалној самоуправи и Закона о локалним изборима које се односе на могућност да разрешени председник и заменик председника општине поново буду изабрани за одборнике. Полазећи од утврђених чињеница, Комисија је, на основу члана 48. Закона о локалним изборима и Закључка Владе од 4. септембра 2008. године доделила мандат одборнику Славиши Симићу.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

 Врх стране