МЕНИ
Насловна » Документа » Јавне набавке

Јавне набавке

 Преузмите документ Одлука о утврђивању годишњег плана јавних набавки за 2019. годину

 Преузмите документ План јавних набавки за 2019. годину

 

 • НАБАВКА A3 СКЕНЕРА, РИК ЈНМВ 2/19

 Преузмите документ ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке, за набавку добара - набавка А3 скенера (РИК ЈН 2/19)

 Преузмите документ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – набавка А3 скенера, РИК ЈН 2/19

 Преузмите документ ОДГОВОР бр. 1 на питања из писаног захтева за појашњењем у вези са припремањем понуде за набавку добара - Набавка A3 скенера (РИК ЈН 2/19)

 Преузмите документ Oдлукa о додели уговора за јавну набавку РИК ЈН 2/19

 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

 

 • НАБАВКА УВ ЛАМПИ И ФЛАШИЦА СПРЕЈА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРСТА БИРАЧА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИЗБОРА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ, РИК ЈН 4/19

 Преузмите документ ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке, за набавку добара - набавка УВ лампи и флашица спреја за обележавање прста бирача за спровођење избора за народне посланике (РИК ЈН 4/19)

 Преузмите документ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – набавка УВ лампи и флашица спреја за обележавање прста бирача за спровођење избора за народне посланике, РИК ЈН 4/19

 Преузмите документ ОДГОВОР бр. 1 на питања из писаног захтева за појашњењем у вези са припремањем понуде за набавку добара - Набавка УВ лампи и флашица спреја за обележавање прста бирача за спровођење избора за народне посланике, (РИК ЈН 4/19) и ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 Преузмите документ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ) за јавну набавку добара – набавка УВ лампи и флашица спреја за обележавање прста бирача за спровођење избора за народне посланике, РИК ЈН 4/19

 Преузмите документ ОДГОВОР бр. 2 на питања из писаног захтева за појашњењем у вези са припремањем понуде за набавку добара - Набавка УВ лампи и флашица спреја за обележавање прста бирача за спровођење избора за народне посланике, (РИК ЈН 4/19)

 Преузмите документ ОДГОВОР бр. 3 на питања из писаног захтева за појашњењем у вези са припремањем понуде за набавку добара - Набавка УВ лампи и флашица спреја за обележавање прста бирача за спровођење избора за народне посланике, (РИК ЈН 4/19)

 Преузмите документ OДГОВОР бр. 4 и 5 на питања из писаног захтева за појашњењем у вези са припремањем понуде за набавку добара - Набавка УВ лампи и флашица спреја за обележавање прста бирача за спровођење избора за народне посланике, (РИК ЈН 4/19)

 Преузмите документ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА (ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ 2) за јавну набавку добара – набавка УВ лампи и флашица спреја за обележавање прста бирача за спровођење избора за народне посланике, РИК ЈН 4/19

 Преузмите документ ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА за подношење понуда

 Преузмите документ Oдлукa о додели уговора за јавну набавку РИК ЈН 4/19

 Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору - партија 2

 Преузмите документ Обавештење о закљученом уговору, Партија 1-УВ лампе

 

 • НАБАВКА ОПРЕМЕ ЗА РЕПРОДУКЦИЈУ ВИДЕО СТРИМИНГ СИГНАЛА, РИК ЈНМВ 1/19
 • Преузмите документ ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке, за набавку добара - набавка опреме за репродукцију видео стриминг сигнала, (РИК ЈН 1/19)

   Преузмите документ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – набавка опреме за репродукцију видео стриминг сигнала, РИК ЈН 1/19

   Преузмите документ OДГОВОР бр. 1 на питања из писаног захтева за појашњењем у вези са припремањем понуде за набавку добара - набавка опреме за репродукцију видео стриминг сигнала (РИК ЈН 1/19)

   Преузмите документ Oдлукa о додели уговора за јавну набавку РИК ЈН 1/19

   Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

   

 • НАБАВКА ГЛАСАЧКИХ КУТИЈА, РИК ЈНМВ 3/19
 • Преузмите документ ПОЗИВ за подношење понуда у отвореном поступку јавне набавке, за набавку добара - набавка гласачких кутија, (РИК ЈН 3/19)

   Преузмите документ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку добара – набавка гласачких кутија, РИК ЈН 3/19

   Преузмите документ Oдлукa о додели уговора за јавну набавку РИК ЈН 3/19

   Преузмите документ Oбавештење о закљученом уговору

   

   Врх стране