МЕНИ
Насловна » Правна схватања и изводи из пресуда Врховног и Управног суда

Правна схватања и изводи из пресуда Врховног и Управног суда

Правна схватања

Изводи из пресуда Врховног и Управног суда

 1. Потребан број потписа бирача као услов за подношење изборне листе
 2. Потребан број потписа бирача као услов за подношење изборне листе – У случају коалиционе изборне листе, потписима се подржава коалиција, а не појединачна политичка странка која је ушла у њен састав
 3. Конституисање (настанак) групе грађана
 4. Назив изборне листе групе грађана
 5. Рок за подношење приговора против одлуке органа за спровођење избора – Разлози оспоравања “збирне” листе кандидата
 6. Разлози за оспоравање листе кандидата (Збирне изборне листе)
 7. У изборном поступку нема ванредних правних средстава, па ни понављања поступка
 8. Збирна изборна листа мора се прогласити у законском року
 9. Рок за подношење приговора на радњу проглашења збирне изборне листе
 10. Активна легитимација лица које подноси кандидатуру
 11. Процесни, а не материјалноправни смисао одредбе члана 96. Закона о избору народних посланика – Овлашћење лица подносиоца предлога кандидата за председника Републике
 12. Утврђивање положаја политичке странке националне мањине
 13. Могућност одбијања неуредног предлога кандидата за председника Републике – Обавезујући карактер правног схватања Врховног суда Србије изнетог у пресуди
 14. Могућност провере законитости рада судског оверивача потписа бирача
 15. Јединствени бирачки списак
 16. Надлежност Републичке изборне комисије да одлучује о приговору који се односи на бирачки списак
 17. Употреба писма у изводима из бирачког списка
 18. Начин вођења бирачких спискова – Надлежност Надзорног одбора – Уношење приговора у записник о раду бирачког одбора – Орган за спровођење поновљеног гласања
 19. Рок рада проширеног састава изборне комисије – Начин и надлежност вођења бирачких спискова – Промена броја бирача између два круга гласања
 20. Утврђивање коначног списка бирача – Републичка изборна комисија не може да мења број бирача због нетачних података у бирачким списковима
 21. Број бирача уписаних у бирачки списак
 22. Оцењивање квалитета извода из бирачког списка
 23. Политичка партија, чланица коалиције, предлаже свог кандидата за члана бирачког одбора у оквиру коалиције
 24. Непрописно састављен бирачки одбор
 25. Провера да ли је бирач већ гласао
 26. Неправилности у спровођењу избора на које није указано у записницима о раду бирачких одбора
 27. Неправилности у спровођењу избора за које нису прописане правне последице
 28. Непрописан састав бирачког одбора није последица радњи или пропуштања бирачког одбора
 29. Непрописан састав бирачког одбора не може се оспоравати у фази гласања на бирачком месту на дан одржавања избора
 30. Проширени састав изборне комисије – када престаје надлежност? – моменат завршетка избора
 31. Доношење одлука у Републичкој изборној комисији
 32. Ко је овлашћен да поднесе приговор у име подносиоца изборне листе
 33. Рок за подношење приговора
 34. Решење изборне комисије доноси се у писменој форми
 35. Право подношења приговора на одлуку или радњу изборне комисије
 36. Рачунање рокова за подношење приговора
 37. Од када тече рок за изјављивање приговора
 38. Недозвољеност приговора (посебне жалбе) против закључка о отклањању недостатака изборне листе
 39. Правна природа приговора на неправилности у поступању средстава јавног информисања у току изборног поступка
 40. Правни интерес за подношење приговора
 41.  Границе овлашћења Републичке изборне комисије
 42.  Примена начела официјелности у изборном поступку
 43.  Дозвољеност жалбе Врховном суду Србије, односно Управном суду
 44.  Утврђивање и објављивање резултата избора – Кад се сматра да је приговор одбијен
 45.  Разлози за оспоравање извештаја о резултатима избора
 46.  Пропуштање других органа да изврше законске обавезе
 47.  Потребан број гласова да би се предлог сматрао одбијеним – Издавање овлашћења посматрачима избора
 48.  Последице непоступања по правном схватању Врховног суда Србије
 49.  Решавање по приговору и у случају ненадлежности за мериторно одлучивање - Однос Републичке изборне комисије према другим органима
 50.  Последице чињенице да је Републичка изборна комисија одбила приговор као неоснован, уместо да га одбаци као неблаговремен или недопуштен
 Врх стране