МЕНИ
Насловна » Архива » Информације о одржаним седницама - 2007

Информације о одржаним седницама 2007. године

30. децембар 2007. године

19. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је 30. децембра 2007. године Деветнаесту седницу, којој је председавала Соња Бркић, председница Комисије.

На овој седници Комисија је донела Решење којим се одбија предлог кандидата Милована Петровића за председника Републике Србије, који је поднела Хришћанска грађанска заједница "Слога", јер нису испуњени услови за проглашење кандидата за председника Републике прописани Законом.

У образложењу Решења Републичке изборне комисије се наводи да је приликом пријема ове кандидатуре констатовано да Хришћанска грађанска заједница "Слога" није регистрована као политичка странка, да овлашћени представник предлагача није приложио писани споразум о оснивању групе грађана, да није достављен списак бирача који подржавају кандидатуру , нити 10.000 судски оверених потписа бирача који подржавају кандидатуру.

У наставку рада, Комисија је донела Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за председника Републике, расписаних за 20. јануар 2008. године. Према овом решењу, које ће биће објављено у "Службеном гласнику", у Републици Србији има укупно 8.573 бирачка места, од чега 27 у заводима и 65 у иностранству.

Комисија је усвојила Предлог саопштења за јавност, којим Републичка изборна комисија подсећа на обавезу штампаних медија и емитера радио телевизијског програма да, у току предозборне кампање, поштују принцип равноправности, непристрасности и објективности у третирању различитих политичких субјеката.

Комисија је размотрила и усвојила распоред дежурстава чланова и заменика чланова Републичке изборне комиисје за период од 3. до 20. јануара 2008. године.

30. децембар 2007. године

18. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Осамнаестој седници одржаној 30. децембра 2007. године донела Решење којим се одбија кандидатура Хаџи Андреја Милића за председника Републике, кога је предложила политичка станка Уједињени покрет српства.

Решењем Републичке изборне комсије одбија се предлог кандидата за председника Републике, јер нису испуњени услови за проглашење кандидата за председника Републике прописани Законом. Уз предлог кандидата за председника Републике нису достављени: потврда о пребивалишту кандидата за председника Републике, списак бирача који својим потписима подржавају предлог кандидата за председника Републике, као и ниједна судски оверена изјава бирача који подржавају предлог кандидата за председника Републике, што је садржано у образложењу Решења.

Седници је председавао заменик председнице Комисије Дејан Ђурђевић.

29. децембар 2007. године

17. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Седамнаесту седницу 29. децембра 2007. године, којој је председавала председница Комисије Соња Бркић.

Комисија је већином гласова донела Решење о проглашењу Маријана Ристичевића за кандидата за председника Републике, кога је предложила Коалиција Народне сељачке странке и Уједињене сељачке странке. Комисија је такође донела и Решење о испуњењу услова за одређивање представника предлагача кандидата за председника Републике у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора, као и Решење којим се утврђује да Данило Вуксановић, адвокат из Обреновца, постаје члан, а Здравко Крстић, адвокат из Београда, заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу, као представници Коалиције Народна сељачка станка-Уједињена сељачка странка.

У настанку рада, Републичка изборна комисија донела је Решење о проглашењу Велимира Илића за кандидата за председника Републике, кога је предложила Нова Србија. Комисија је донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника предлагача кандидата за председника Републике у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора, као и Решење којим се утврђује да Славица Радосављевић, адвокат из Београда, постаје члан, а Јасмина Даниловић-Стојковић, судија Трговинског суда из Новог Сада, заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу, као представници Нове Србије.

До краја рада, чланови Републичке изборне комисије дискутовали су о равномерној заступљености председничких кандидата у медијима и предложили да, за наредну седницу, стручна служба припреми Предлог дописа којим ће се Републичка изборна комисија обратити председнику Народне скупштине и председнику Владе Републике Србије и затражити информацију о предузетим активностима из њихове надлежности поводом формирања Надзорног одбора.

28. децембар 2007. године

16. седница Републичке изборне комисије

На седници Републичке изборне комисије, која је одржана 28. децембра, проглашена је кандидатура Југослава Добричанина за председника Републике, на предлог Реформистичке странке.

Истовремено је донето и Решење о испуњењу услова за одређивање представника предлагача кандидата за председника Републике у проширеном саставу Републичке изборне комисије и бирачких одбора. У име предлагача, Реформистичке странке, члан РИК-а у проширеном саставу постао је Тодор Крстић, а његов заменик је Зора Добричанин-Никодиновић.

28. децембар 2007. године

15. седница Републичке изборне комисије

На седници Републичке изборне комисије, која је одржана 28. децембра, проглашена је кандидатура Иштвана Пастора за председника Републике, на предлог Мађарске коалиције.

Истовремено је донето и Решење о испуњењу услова за одређивање представника предлагача кандидата за председника Републике у проширеном саставу Републичке изборне комисије и бирачких одбора. У име предлагача, Мађарске коалиције, члан РИК-а у проширеном саставу постао је Јанош Добаи, а његов заменик је Снежана Батинић.

Комисија је једногласно усвојила Правила за утврђивање редног броја кандидата за председника Републике на листи кандидата.

У наставку рада, Комисија је већином гласова усвојила одлуке о премештању изборног материјала са избора за председника Републике који су одржани 27. јуна 2004. године и са избора за народне посланике у Народну скупштину Републике Србије који су одржани 21. јануара 2007. године. Изборни материјал, премешта се из седишта Републичке изборне комисије Београд, Краља Милана број 14 у магацински простор Фабрике картона ''УМКА'' А. Д. Умка, улица 13. октобра број 1.

27. децембар 2007. године

14. седница Републичке изборне комисије

На седници Републичке изборне комисије, која је одржана 27. децембра, проглашена је кандидатура Миланке Карић за председника Републике, на предлог Покрета СНАГА СРБИЈЕ - Богољуб Карић.

Истовремено је донето и Решење о испуњењу услова за одређивање представника предлагача кандидата за председника Републике у проширеном саставу Републичке изборне комисије и бирачких одбора. У име предлагача, Покрета СНАГА СРБИЈЕ-Богољуб Карић, члан РИК-а у проширеном саставу постала је Злата Лончар Ћетковић, а њен заменик је Бранкица Јовић.

На овој седници Републичка изборна комисија донела је Одлуку о начину обавештавања бирача о времену и месту одржавања избора. На основу ове одлуке, РИК ће на издвојене рачуне општинске управе извршити пренос средстава потребних за уручивање обавештења бирачима у износу од 3,90 динара по уписаном бирачу у извод из бирачког списка.

Већином гласова, Републичка изборна комисија прихватила је Предлог трошковника Управе за извршење заводских санкција за спровођење избора за председника Републике, на бирачким местима у заводима за извршење заводских санкција

Донета су и решења о изменама решења о образовању радних тела Републичке изборне комисије за обављање појединих изборних радњи у поступку спровођења избора за председника Републике, који су расписани за 20. јануар 2008. године и то у општинама Гаџин Хан и Ковин.

Републичка изборна комисија је размотрила захтев Градске управе Града Београда да се Заводу за информатику и статистику одобре средства за штампање извода из бирачког списка и обавештења бирачима о времену и месту гласања на изборима за председника Републике и одлучила да тај захтев прихвати.

Комисија је донела одлуку о давању сагласности општинској управи Горњег Милановца за одређивање два бирачка места и то бирачког места број 21 Дом Доњи Бранетићи и бирачког места број 66 Дом церова, са мање од 100 уписаних гласача.

25. децембар 2007. године

13. седница Републичке изборне комисије

На седници коју је одржала 25. децембра, Републичка изборна комисија је прогласила Милутина Мркоњића за кандидата за председника Републике, кога је предложила Сиоцијалистичка партија Србије.

Комисија је утврдила да је овлашћено лице Ивица Дачић у име Социјалистичке партије Србије, као предлагача кандидата за председника Републике, поднело благовремен и потпун предлог кандидата за председника Републике и сву прописану документацију и донела Решење о проглашењу Милутина Мркоњића за кандидата за председника Републике.

Комисија је донела Решење о испуњавању услова за одређивање представника предлагача кандидата за председника Републике у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и Решење којим је утврдила да је Добривоје Главонић, дипломирани правник из Београда, постао члан Републичке изборне комисије у проширеном саставу, а Миљкан Карличић, дипломирани правник из Београда, заменик члана, као представници Социјалистичкие партије Србије.

У наставку рада, Комисија је усвојила конкретна мерила за одређивање сталног састава бирачких одбора, која је по налогу Републичке изборне комисије, израдио Републички завод за статистику.

Комисија је донела и одлуке о давању сагласности општинским управама за одређивање једног броја бирачких места са мање од 100 гласача у Мачванском, Нишавском и Рашком округу.

24. децембар 2007. године

12. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Дванаесту седницу 24. децембра 2007. године, којој је председавала председница Соња Бркић.

На почетку рада Комисија је једногласно донела Решење о образовању радних тела Републичке изборне комисије за обављање појединих изборних радњи у поступку спровођења избора за председника Републике, који су расписани за 20. јануар 2008. године.

Комисија је одобрила и отварање бирачких места у насељима у којима има мање од 100 гласача и то у Колубарском, Јабланичком и Борском округу биће отворено по једно бирачко место, у Моравичком округу три, а у Златиборском округу шест бирачких места.

У наставку рада, РИК је донео одлуку о отварању бирачких места у окружним затворима у Неготину, Крушевцу, Прокупљу, Краљеву, Чачку, Ужицу и Новом Пазару, са мање од 100 гласача по бирачком месту.

21. децембар 2007. године

11. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Једанаесту седницу 21. децембра 2007. године, којој је председавао заменик председнице Комисије Дејан Ђурђевић.

На почетку рада чланови РИК-а су допунили дневни ред седнице тачком под називом Објашњење мерила за именовање чланова сталног састава бирачких одбора.

Комисија је већином гласова донела Решење о проглашењу кандидатуре Бориса Тадића за председника Републике.

У наставку рада, Комисија је донела и Решење о испуњењу услова за одређивање представника предлагача кандидата за председника Републике у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора, као и Решење којим се утврђује да, као представници Демократске странке, Александар Тодоровић и Владимир Цвијан постају члан, односно заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу.

Комисија је усвојила Одлуку о признавању материјалних и других трошкова Републичком заводу за статистику и Одлуку о накнади материјалних и других трошкова Министарства спољних послова Републике Србије. РИК је такође усвојио објашњење мерила за именовање чланова сталног састава бирачких одбора, а након исцрпне расправе више одлука о давању сагласности општинским управама за предлагање одређивања бирачких места са мање од 100 бирача, са изузетком Општине Сјеница, о чему ће се расправљати и одлучивати на следећој седници РИК-а.

20. децембар 2007. године

10. седница Републичке изборне комисије

На Десетој седници одржаној 20. децембра, Републичка изборна комисија једногласно је донела три одлуке о покретању поступака јавних набавки мале вредности за набавку гласачких кутија, картонских паравана и врећа за транспорт, потребних за спровођење избора за председника Републике Србије, који су расписани за 20. јануар 2008. године.

Комисија је започела разматрање Предлога трошковника Републичког завода за статистику за спровођење избора за председника Републике Србије, који су расписани за 20. јануар 2008. године и Предлога трошковника Министарства спољних послова за спровођење избора за председника Републике Србије, који су расписани за 20. јануар 2008. године, на бирачким местима у иностранству. Усвојен је предлог да се одлука о предложеним трошковницима донесе на наредној седници Комисије.

Републичка изборна комисија је на овој седници донела Одлуку којом се одобрава посматрачима Центра за слободне изборе и демократију (CeSID) да прате рад Републичке изборне комисије у поступку спровођења избора за председника Републике Србије, који су расписани за 20. јануар 2008. године.

Седници Комисије председавала је Соња Бркић.

18. децембар 2007. године

9. седница Републичке изборне комисије

На Деветој седници, одржаној 18. децембра, Републичка изборна комисија донела је Решење којим се Чедомир Јовановић проглашава за кандидата за председника Републике. Предлог је поднела Либерално демократска партија 18. децембра, а подржан је са 10 619 изјава бирача. Комисија је донела и Решење о испуњењу услова за одређивање представника предлагача кандидата за председника Републике у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора. За представника Либерално демократске партије у Републичкој изборној комисији одређена је Милка Маринковић, а за њеног заменика Новак Филиповић.

На овој седници, Комисија је донела решење о одређивању представника Српске радикалне странке у проширени састав Републичке изборне комисије. Утврђено је да Немања Шаровић постаје члан Републичке изборне комисије у проширеном саставу, а Никола Добријевић његов заменик.

Републичка изборна комисија усвојила је на седници нумерички приказ објашњења мерила за именовање чланова радних тела, а на основу прорачуна Републичког завода за статистику.

Седници Комисије председавала је Соња Бркић.

18. децембар 2007. године

8. седница Републичке изборне комисије

На седници која је одржана 18. децембра, Републичка изборна комисија донела је Решење којим се Томислав Николић проглашава за кандидата за председника Републике. Овај предлог поднела је Српска радикална странка 17. децембра, а подржан је са 13 083 изјаве бирача. Комисија је донела и Решење о испуњењу услова за одређивање представника предлагача кандидата за председника Републике у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора.

На овој седници Републичка изборна комисија донела је Упутство за штампање гласачких листића.

Републичка изборна комисија размотрила је Извештај Комисије за спровођење поступка јавних набавки и донела Одлуку о додели уговора о јавној набавци УВ лампи и спрејова за обележавање прста бирача ЈН број 1/07.

Седници Комисије председавала је председница Соња Бркић.

16. децембар 2007. године

7. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Седму седницу 16. децембра 2007. године.

Седници је председавала председница Комисије Соња Бркић.

Комисија је једногласно усвоjила Oдлуку о одређивању боје гласачког листића и другог изборног материјала за гласање на изборима за председника Републике Србије који су расписани за 20. јануар 2008. године. Одлучено је да гласачки листић буде беле боје (образац ИПР-5) а контролни лист за проверу исправности гласачке кутије да буде тамне кајсија боје (образац ИПР-6).

Комисија је након обављене расправе усвојила одлуке о накнадама за рад у органима за спровођење избора за председника Републике расписаних за 20. јануар 2008. године; о накнадама материјалних и других трошкова за одређено бирачко место; о накнадама материјалних и других трошкова за одређено бирачко место у иностранству; о накнадама за рад у бирачким одборима на бирачким местима у иностранству и Одлуку о начину остваривања права на путне трошкове, трошкове смештаја и дневнице чланова бирачких одбора у иностранству.

Комисија је у наставку рада усвојила и текст дописа општинским управама у вези са одређивањем бирачких места.

15. децембар 2007. године

6. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на Шестој седници која је одржана 15. децембра 2007. године, размотрила и донела више правила и одлука потребних за спровођење избора за председника Републике Србије.

Седници је председавала председница Комисије Соња Бркић.

Комисија је након обављене расправе по свим тачкама дневног реда донела објашњење мерила за формирање радних тела, Упутство за спровођење избора за председника Републике Србије на територији Црне Горе и Правила о раду бирачких одбора.

На овој седници, Комисија је утврдила и текст јавног огласа о обавештавању бирача у иностранству и бирача у Црној Гори о расписивању избора за председника Републике Србије, као и Одлуку о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за председника Републике Србије који су расписани за 20. јануар 2008. године.

Чланови Комисије су се сложили да Радна група РИК-а до наредне седнице сачини Предлог одлуке о накнадама за рад у органима за спровођење избора и допис општинским управама у вези са одређивањем бирачких места.

14. децембар 2007. године

5. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 14. децембра, којој је председавала председница Соња Бркић, покренула иницијативу за избор Надзорног одбора. Имајући у виду чињеницу да већ извесно време не постоји Надзорни одбор, чија је улога у изборном поступку врло значајна, Комисија је донела одлуку да се обрати Влади Републике Србије и председнику Народне скупштине да предузму активности из своје надлежности за формирање Надзорног одбора.

Комисија је, у наставку рада, донела одлуку да се обрати председници Врховног суда Србије Види Петровић-Шкеро са предлогом да се у оквиру својих законских овлашћења заузме код председника свих општинских судова у Републици, како би се омогућио најшири приступ судовима ради овере потписа бирача о подржавању кандидатуре на изборима за председника Републике Србије, као и да се судови стриктно придржавају Правилника о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу на избор народних посланика.

Републичка изборна комисија је размотрикла Информацију о недостајућем изборном материјалу, коју је припремила служба и донела Одлуку о покретању поступка јавне набавке УВ лампи и спрејева за обележавање прста бирача и Решење о образовању Комисије за спровођење поступака јавних набавки.

13. децембар 2007. године

4. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на Четвртој седници која је одржана 13. децембра 2007. године, размотрила и донела Упутство за спровођење Закона о избору председника Републике.

Седници је председавала председница Комисије Соња Бркић

Комисија је једногласно донела и Одлуку о обрасцима за подношење предлога кандидата за председника Републике, као и обрасце за спровођење изборних радњи у поступку избора за председника Републике.

На овој седници, Комисија је утврдила Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за председника Републике

12. децембар 2007. године

3. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је 12. децембра 2007. године Трећу седницу којој је председавала председница Комисије Соња Бркић.

На овој, првој седници Комисије по расписивању избора за председника Републике Србије за 20. јануар 2008. године, обављен је договор о предстојећем раду Републичке изборне комисије, при чему се посебно имало у виду да су рокови за обављање изборних радњи изузетно кратки.

Договорено је да се за наредну седницу припреми предлог упутства за спровођење Закона о избору председника Републике, са пратећим обрасцима.

6. децембар 2007. године

2. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је 06. децембра 2007. године Другу седницу којој је председавала председница Комисије Соња Бркић.

Комисија је једногласно усвојила Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије.

У поступку избора, Републичка изборна комисија је утврдила да је Народна скупштина Републике Србије, на Петој седници Другог редовног заседања Народне скупштине Републике Србије у 2007. години, одржаној 05. децембра 2007. године, констатовала да је са Изборне листе Г 17 ПЛУС - Млађан Динкић, престао мандат народном посланику Ивану Живадиновићу.

Пошто мандат за ово упражњено посланичко место припада Г 17 ПЛУС са чије Изборне листе је изабран народни посланик коме је престао мандат, странка Г 17 ПЛУС са своје Изборне листе предложила да се мандат народног посланика додели кандидату Момчилу Спасићу.

Полазећи од тога, Комисија је на овој седници доделила мандат народном посланику Момчилу Спасићу.

14. новембар 2007. године

1. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је 14. новембра 2007. године прву седницу у новом саставу којој је председавала председница Комисије Соња Бркић.

Комисија је једногласно усвојила Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије.

У Извештају се наводи да је Комисија 14. новембра обавила избор новог народног посланика и да је у поступку избора утврдила да је Народна скупштина на Трећој седници Другог редовног заседања Народне скупштине у 2007. години, одржаној 14. новембра 2007. године, констатовала да је са Изборне листе Демократска странка - Борис Тадић, престао мандат народном посланику Слободану Гавриловићу.

Пошто мандат за ово упражњено радно место припада Демократској странци са чије изборне листе је изабран народни посланик коме је престао мандат, Демократска странка је предложила да се мандат народног посланика додели кандидату Ненаду Миленковићу.

Полазећи од тога, Комисија је на овој седници доделила мандат народном посланику Ненаду Миленковићу.

25. октобар 2007. године

156. седница Републичке изборне комисије

На Сто педесет шестој седници, одржаној 25. октобра, Републичка изборна комисија је утврдила Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије.

Народна скупштина је 25. октобра, на Првој седници Другог редовног заседања у 2007. години, констатовала да је народном посланику Мики Влаовићу, са Изборне листе "Демократска странка Србије-Нова Србија-др Војислав Коштуница", престао мандат даном смрти. На предлог Демократске странке Србије и Нове Србије, којој припада мандат за ово посланичко место, мандат је додељен Дејану Стојиљковићу.

10. октобар 2007. године

155. седница Републичке изборне комисије

На Сто педесет петој седници, одржаној 10. октобра, Републичка изборна комисија је утврдила Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије.

Народна скупштина је 10. октобра, на Првој седници Другог редовног заседања Народне скупштине у 2007. години, констатовала да је народном посланику мр Ненаду Богдановићу престао мандат даном смрти. На предлог Демократске странке, којој припада мандат за ово посланичко место, мандат је додељен др Весни Парезановић.

18. јул 2007. године

153. седница Републичке изборне комисије

На Сто педесет трећој седници, одржаној 18. јула, Републичка изборна комисија је утврдила Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије.

Народна скупштина је 16. јула, на седници Шестог ванредног заседања, констатовала да је даном подношења оставке престао мандат народном посланику Андреи Галго - Ференци. На предлог Савеза војвођанских Мађара, коме припада мандат за ово посланичко место, мандат је додељен Елвири Ковач.

18. јул 2007. године

153. седница Републичке изборне комисије

На Сто педесет трећој седници, одржаној 18. јула, Републичка изборна комисија је утврдила Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије.

Народна скупштина је 16. јула, на седници Шестог ванредног заседања, констатовала да је даном подношења оставке престао мандат народном посланику Андреи Галго - Ференци. На предлог Савеза војвођанских Мађара, коме припада мандат за ово посланичко место, мандат је додељен Елвири Ковач.

Страна 32 1

 Врх стране