МЕНИ
Насловна » Архива » Информације о одржаним седницама - 2019.

Информације о одржаним седницама - 2019. године

20. децембар 2019. године

109. седница Републичке изборне комисије

На седници Републичке изборне комисије, одржаној 20. децембра 2019. године, донета је Одлука о организацији и спровођењу обука за рад у сталном саставу бирачких одбора. Обуке у складу са одредбама ове Одлуке биће спроведене током 2020. године.

 109.  седница Републичке изборне комисије

Током седнице донета је и Одлука о накнади члановима Радног тела за обуке Републичке изборне комисије за рад на спровођењу обука инструктора за рад у сталном саставу бирачких одбора. У наставку седнице, РИК је донео Одлуку о процени приступачности бирачких места у Републици Србији.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

2. децембар 2019. године

108. седница Републичке изборне комисије

Усвојен Закључак о мерама које ће РИК предузети у циљу унапређења изборног процеса

На седници Републичке изборне комисије, одржаној 2. децембра, донет је Закључак о мерама које ће РИК предузети у циљу унапређења изборног процеса. Председник РИК Владимир Димитријевић подсетио је да је у циљу унапређења изборног процеса одржано више округлих столова широм Србије, у којима је стручна јавност узела активно учешће, што је резултирало усвојеним Закључком. Планиране мере, између осталог, предвиђају да домаћи и страни посматрачи могу да прате рад органа за спровођење изборног поступка, од примопредаје изборног материјала, до утврђивања резултата гласања. Такође, овим Закључком предвиђено је и скенирање записника бирачког одбора, као и право бирача да од РИК-а захтева информацију о томе да ли је у изводу из бирачког списка евидентиран да је гласао или не.

Током седнице донета је и Одлука о организацији и спровођењу обуке за око 500 инструктора за рад у сталном саставу бирачких одбора, као и Одлука о именовању чланова Радног тела РИК за обуке.

Циљ обука инструктора је да се кроз теоријско и практично обучавање унапреди ниво знања и вештина неопходних за рад у бирачком одбору, чиме ће се подићи квалитет рада организација за спровођење избора.

Секретар РИК-а Срђан Смиљанић нагласио је да обука почиње 9. децембра и да су план, програм, као и потребни приручници комплетирани.

РИК је донео Одлуку о утврђивању годишњег плана јавних набавки за 2019. годину, као и одлуке о покретању поступака јавних набавки ради обезбеђивања материјално-техничких средстава неопходних за квалитетно организовање изборног процеса.

28. октобар 2019. године

107. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 107. седници, одржаној 28. октобра 2019. године, утврдила финансијски план Републичке изборне комисије за 2020. годину. Предлог финансијског плана је члановима РИК представио секретар РИК Срђан Смиљанић, који је образложио трошкове редовног рада Републичке изборне комисије и планиране трошкове редовних избора за народне посланике за које је планирано 1,171,300,000 динара од којих ће бити издвојено 37,000,000 динара за трошкове обука чланова органа за спровођење избора у циљу реализације мера за унапређење изборног процеса.

 107.  седница Републичке изборне комисије

У наставку седнице РИК је усвојио Извештај о коришћењу и располагању средствима за рад Народне скупштине у делу планираних и извршених расхода за финансирање редовног рада и изборних активности Републичке изборне комисије у периоду јануар-децембар 2018. године и извештаје о коришћењу и располагању средствима за рад Народне скупштине у делу планираних и извршених расхода за финансирање редовног рада и изборних активности Републичке изборне комисије у периодима јануар-јун и јануар-септембар 2019. године, које је образложио секретар РИК Срђан Смиљанић.   

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије. 

7. октобар 2019. године

106. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 106. седници, одржаној 7. октобра 2019. године, донела Одлуку о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини.

Председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић је навео да је Народна скупштина обавестила Републичку изборну комисију да је на Првој седници Другог редовног заседања у 2019. години, одржаној 1. октобра 2019. године, констатовала престанак мандата народном посланику Мирославу Лазанском, даном подношења оставке.

У складу са чланом 92. Закона о избору народних посланика, Републичка изборна комисија је донела Одлуку о додели мандата народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини кандидату Невенки Костадиновој, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.    

12. фебруар 2019. године

105. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 105. седници, одржаној 12. фебруара 2019. године, донела Одлуку о додели мандата народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини.

Председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић је навео да је Народна скупштина обавестила Републичку изборну комисију да је на Једанаестом ванредном заседању Народне скупштине Републике Србије у Једанаестом сазиву, одржаном 11. фебруара 2019. године, констатовала престанак мандата народним посланицима Ивани Стојиљковић и Љибушки Лакатош, даном подношења оставке.

У складу са чланом 92. Закона о избору народних посланика, Републичка изборна комисија је донела Одлуку о додели мандата народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини следећим кандидатима: Виолети Лутовац и Милану Љубићу, са Изборне листе АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.

У наставку седнице, Република изборна комисија донела је Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету чешке националне мањине.

Национални савет чешке националне мањине обавестио је Комисију да је на Првој редовној седници, одржаној 18. јануара 2019. године, констатовао да је  члану Националног савета Драгани Радовић престао мандат пре истека времена на које је изабрана, подношењем оставке 17. јануара 2019. године. Чланови РИК су у складу са чланом 41. Закона о националним саветима националних мањина, донели Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету чешке националне мањине Јозефу Ировићу, са Изборне листе „ЗАЈЕДНИЦА ЧЕХА У СРБИЈИ“ / „ČESKA KOMUNITA V SRBSKU“.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.   

22. јануар 2019. године

104. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 104. седници, одржаној 22. јануара 2019. године, донела Одлуку о додели мандата народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини.

Председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић је навео да је Народна скупштина обавестила Републичку изборну комисију да је на Четвртој седници Другог редовног заседања у 2018. години, одржаној 27. новембра 2018. године, констатовала престанак мандата народним посланицима Душану Павловићу, мр Јасмини Николић и др Ратку Јанкову, даном подношења оставке.

У складу са чланом 92. Закона о избору народних посланика, Републичка изборна комисија је донела Одлуку о додели мандата народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини следећим кандидатима: Немањи Радојевићу, Војину Биљићу и Андријани Аврамов, са Изборне листе ДОСТА ЈЕ БИЛО – САША РАДУЛОВИЋ.

У наставку седнице Република изборна комисија донела је решења о додели мандата члановима националних савета руске, бошњачке, русинске, украјинске и албанске националне мањине, ради попуне упражњених места у овим националним саветима.

Национални савет руске националне мањине обавестио је Комисију 17. децембра 2018. године да је на својој седници констатовао оставку члана Националног савета Драгице Јовић из Шапца, изабране са Листе кандидата чији је носилац ИГОР ПЕТРОВ. Комисија је, у складу са чланом 41. Закона о националним саветима националних мањина, донела Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету руске националне мањине Горану Мешановићу, са Листе кандидата чији је носилац ИГОР ПЕТРОВ.

Национални савет бошњачке националне мањине обавестио је 8. децембра 2018. године Комисију да је на својој седници констатовао оставке чланова Националног савета Хазба Мујовића из Сјенице и Кенана Хота из Тутина, изабраних са Изборне листе САМООПРЕДЕЉЕЊЕ – др Сулејман Угљанин/SAMOOPREDELJENJE - dr. Sulejman Ugljanin. Комисија је, у складу са чланом 41. Закона о националним саветима националних мањина, донела Решење о додели мандата члановима Националног савета ради попуне упражњених места у Националном савету бошњачке националне мањине Бехији Хаџић и Елдину Јејни, изабранима са Изборне листе САМООПРЕДЕЉЕЊЕ – др Сулејман Угљанин/ SAMOOPREDELJENJE - dr. Sulejman Ugljanin.

Национални савет русинске националне мањине обавестио је 27. децембра 2018. године Комисију да је на својој седници констатовао оставку члана Националног савета Марине Џуџар из Руског Крстута изабране са Изборне листе РУСИНИ ЗАЈЕДНО / РУСНАЦИ ВЄДНО. Комисија је, у складу са чланом 41. Закона о националним саветима националних мањина, донела Решење о додели мандата члану Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету русинске националне мањине  Михајлу Пашу, изабраном са Изборне листе РУСИНИ ЗАЈЕДНО / РУСНАЦИ ВЄДНО.

Национални савет украјинске националне мањине обавестио је 20. децембра 2018. године Комисију да је на својој седници констатовао оставку члана Националног савета Ангели Фајси из Ветерника, изабране са Изборне листе „ТВОЈ НАРОД, ТВОЈ ГЛАС – ЗАЈЕДНО ЗА УКРАЈИНЦЕ – МИРОСЛАВ ХОЧАК“. Комисија је, у складу са чланом 41. Закона о националним саветима националних мањина, донела Решење о додели мандата члану Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету украјинске националне мањине  Ивици Морозу, изабраном са Изборне листе „ТВОЈ НАРОД, ТВОЈ ГЛАС – ЗАЈЕДНО ЗА УКРАЈИНЦЕ – МИРОСЛАВ ХОЧАК“.

Национални савет албанске националне мањине обавестио је 8. децембра 2018. године Комисију да је на својој седници констатовао оставке чланова Националног савета Албионе Ибрахими - Реџепи из Прешева, изабране са Изборне листе ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА АЛБАНАЦА – ДР СЦИ. РАГМИ МУСТАФА PARTIA DEMOKRATIKE SHQIPTARE – DR.SC. RAGMI MUSTAFA и Ремзије Реџепи из Прешева, изабранe са Изборне листе ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО ДЕЛОВАЊЕ – ШАИП КАМБЕРИ PARTIA PȄR VEPRIM DEMOKRATIK – SHAIP KAMBERI. Комисија је, у складу са чланом 41. Закона о националним саветима националних мањина, донела Решење о додели мандата члановима Националног савета ради попуне упражњених места у Националном савету албанске националне мањине следећим кандидатима: Амиру Латифију, изабраном са Изборне листе ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА АЛБАНАЦА – ДР СЦИ. РАГМИ МУСТАФА PARTIA DEMOKRATIKE SHQIPTARE – DR.SC. RAGMI MUSTAFA и Мемету Далипију, изабраном са Изборне листе ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО ДЕЛОВАЊЕ – ШАИП КАМБЕРИ PARTIA PȄR VEPRIM DEMOKRATIK – SHAIP KAMBERI.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије. 

 Врх стране