МЕНИ
Насловна » Архива » Информације о одржаним седницама - 2018.

Информације о одржаним седницама - 2018. године

21. новембар 2018. године

103. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 103. седници, одржаној 21.новембра 2018. године, утврдила Извештај о спроведеним изборима за чланове националних савета националних мањина, који ће бити , ради информисања, достављен Народној скупштини и Министарству државне управе и локалне самоуправе.

Заменик генералног секретара Барнко Маринковић, обавестио је чланове Републичке изборне комисије да је Основно јавно тужилаштво у Нишу донело Одлуку да нема места покретању кривичног поступка у вези кривично правних догађаја описаних у актима Републичке изборне комисије  који су достављени Републичком јавном тужиоцу, а односе се на догађаје на бирачким местима 26. у ГО Палилула у Нишу  и 30. у ГО Медијана у Нишу, на изборима за председника Републике одржаним  2. априла 2017. године.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

19. новембар 2018. године

102. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 102. седници, одржаној 19.новембра 2018. године, донела решења о додели мандата чланова националних савета румунске и чешке националне мањине.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

19. новембар 2018. године

101. седница Републичке изборне комисије

На 101. седници, одржаној 19.новембра 2018. године, Републичка изборна комисија је одлучивала о два приговора Милана Фирста због неправилности у поступку спровођења поновљеног гласања на непосредним изборима за чланове Националног савета чешке националне мањине 14.новембра 2018.године, на бирачком месту број 1. у општини Бела Црква.

У првом приговору бирач Милан Фирст навео је да се неправилност састоји у томе што у гласачкој кутији није нађен контролни лист, односно, у записнику није утврђено да ли је контролни лист нађен или не.

Имајући у виду наведено, Комисија је одлучила да се отвори врећа и изврши увид у изборни материјал, након чега је утврђено да се контролни лист налази у изборном материјалу, те је Комисија донела Решење којим се приговор одбија као неоснован.

У наставку седнице, Комисија је одлучивала о другом приговору бирача Милана Фирста и донела Решење којим се и овај приговор одбија.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

16. новембар 2018. године

100. седница Републичке изборне комисије

На 100. седници, одржаној  16.новембра 2018. године, Републичка изборна комисија је одлучивала о приговору Исмаила Ћатића због неправилниости у поступку спровођења гласања на непосредним изборима за чланове Националног савета бошњачке националне мањине 4.новембра 2018.године на бирачком месту број 19. у општини Пријепоље. Чланови Комисије донели су Решење којим се приговор одбацује, као поднет од неовлашћеног лица.

У наставку седнице Комисија је усвојила извештаје о укупним резултатима избора за чланове националних савета румунске и чешке националне мањине, одржаних 4. и 14.новембра 2018.године.

За чланове Националног савета румунске националне мањине изборне листе су освојиле следећи број гласова, односно, мандата:

 1. Изборна листа „Румунска листа – Др Јон Оморан Lista Românească – Dr Ion Omoran“, освојила је 5.310 гласова или 13 мандата,
 2. Изборна листа СНАГА РУМУНА - ТИХАН МАТАСАРЕВИЋ PUTEREA ROMÂNILOR - TIHAN MATASAREVICI, освојила је 439 гласова или 1 мандат,
 3. Изборна листа ЧАСТ И ДОСТОЈАНСТВО! ЗА РУМУНЕ – Даниел Петровић CINSTE ȘI DEMNITATE! PENTRU ROMÂNI – Daniel Petrovici, освојила је 2.603 гласова или 6 мандата и  
 4. Изборна листа Румунско братство - Frația românească, освојилаје 1.339 гласова или 3 мандата.

За чланове Националног савета чешке националне мањине изборне листе су освојиле следећи број гласова, односно, мандата:

 1. Изборна листа Чешка будућност - Даворин Шкорњичка, освојила је 254 гласова или 4 мандата,
 2. Изборна листа “Заједница Чеха у Србији“ / “Česka komunita v Srbsku“, освојила је 476 гласова или 9 мадната и
 3. Изборна листа Чеси Војводине, Београда и Шумадије - за Чехе целе Србије / Češi z Vojvodiny, Bělehradu a Šumadie - pro Čechy celého Srbska, освојила је 128 гласова или 2 мандата.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

9. новембар 2018. године

99. седница Републичке изборне комисије

На 99. седници, одржаној 9.новембра 2018. године, Републичка изборна комисија је донела решења о образовању бирачких одбора за спровођење поновљеног гласања на неспосредним изборима за чланове националних савета чешке и румунске националне мањине, 14.новембра 2018.године.

У наставку седнице, чланови Републичке изборне комисије донели су решења о додели мандата чланова националних савета албанске, ашкалијске, бошњачке, бугарске, буњевачке, влашке, грчке, египатске, мађарске, немачке, пољске, ромске, русинске, словачке, словеначке и украјинске нациоанлне мањине.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

8. новембар 2018. године

98. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на 98.седници, одржаној 8.новембра 2018. године, утврдила извештаје о укупним резултатима избора за чланове националних савета албанске, ашкалијске, бошњачке, бугарске, буњевачке, влашке, грчке, египатске, мађарске, немачке, пољске, ромске, русинске, словеначке, словачке и украјинске националне мањине, одржаних 4.новембра 2018.године.

За чланове Националног савета албанске националне мањине изборне листе су освојиле следећи број гласова, односно, мандата:

 1. Изборна листа АЛТЕРНАТИВА ЗА ПРОМЕНЕ (АЗП) – ШЋИПРИМ АРИФИ ALTERNATIVA PËR NDRYSHIM (APN) – SHQIPRIM ARIFI, освојила је 3.723 гласова или 4 мандата,
 2. Изборнa листa ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА - Др сц НАГИП АРИФИ PARTIA DEMOKRATIKE - Dr sc NAGIP ARIFI, освојила је 2.358 гласова или 2 мандата,
 3. Изборна листа ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКО ДЕЛОВАЊЕ – ШАИП КАМБЕРИ PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – SHAIP KAMBERI, освојила је 4.719 гласова или 6 мандата,
 4. Изборна листа Сами Салиху – Покрет за Реформе / Sami Salihu – Lëvizja për Reforma, освојила је 1.223 гласова или 1 мандат,
 5. Изборна листа ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА АЛБАНАЦА – Др сци. РАГМИ МУСТАФА PARTIA DEMOKRATIKE SHQIPTARE – Dr. Sc. RAGMI MUSTAFA, освојила је 1.725 гласова или 2 мандата и
 6. Изборна листа Удружење „Албански форум за економски развој у Србији“ – Мухарем Саљиху Shoqata Forumi shqiptar për zhvillim ekonomik në Serbi – Muharem Saljihu, освојила је 385 гласова или 0 мандата.


За чланове Националног савета ашкалијске националне мањине изборне листе су освојиле следећи број гласова, односно, мандата:

 1. Изборна листа "ЗА ПОБЕДУ" - Ердељ Осман, освојила је 575 гласова или 7 мандата,
 2. Изборна листа АШКАЛИЈЕ, АЛИ ЗАЈЕДНО – ИЉАЗ РАМАДАНОВИЋ, освојила је 303 гласа или 4 мандата и
 3. Изборна листа „БУДУЋНОСТ АШКАЛИЈА“, освојила је 315 гласова или 4 мандата.


За чланове Националног савета бошњачке националне мањине изборне листе су освојиле следећи број гласова, односно, мандата:

 1. Изборна листа САМООПРЕДЕЉЕЊЕ – др Сулејман Угљанин / SAMOOPREDJELJENJE – dr. Sulejman Ugljanin, освојила је 22.141 гласа или 14 мандата,
 2. Изборна листа МАТИЦА БОШЊАЧКА – АКАДЕМИК МУАМЕР ЗУКОРЛИЋ МУФТИЈА MATICA BOŠNJAČKA – AKADEMIK MUAMER ZUKORLIĆ MUFTIJA, освојила је 20.784 гласова или 13 мандата,
 3. Изборна листа „ВАКАТ ЈЕ – Проф. др САИТ КАЧАПОР“ / „VAKAT JE – Prof. dr. SAIT KAČAPOR“,освојила је 12.017 гласова или 8 мандата и
 4. Изборна листа „СТАРИ ДЕДО“ / „STARI DEDO“, освојила је 325 гласова или 0 мандата.


За чланове Националног савета бугарске националне мањине изборне листе су освојиле следећи број гласова, односно, мандата:

 1. Изборна листа „ДА ВРАТИМО ДОСТОЈАНСТВО НАРОДУ“ - СТЕФАН КОСТОВ, освојила је 1.303 гласа или 2 мандата и
 2. Изборна листа "Тo смо ми" - Природни покрет - "Това сме ние" - природно движение - Владимир Захаријев - Владимир Захарийев, освојила је 8.630 гласова или 17 мандата.


За чланове Националног савета буњевачке националне мањине изборне листе су освојиле следећи број гласова, односно, мандата:

 1. Изборна листа БУЊЕВЦИ ЗАЈЕДНО, освојила је 1.355 гласова или 13 мандата и
 2. Изборна листа Удружење грађана „Буњевачко коло“ Сомбор, освојила је 632 гласа или 6 мандата.


За чланове Националног савета влашке националне мањине изборне листе су освојиле следећи број гласова, односно, мандата:

 1. Изборна листа ВЛАСИ ЗА СРБИЈУ, освојила је 13.320 гласова или 22 мандата и
 2. Изборна листа Удружење „Гергина“ Неготин-Примаријус др Синиша Челојевић, освојила је 701 глас или 1 мандат.


За чланове Националног савета грчке националне мањине изборне листе су освојиле следећи број гласова, односно, мандата:

 1. Изборна листа ''ГРЦИ ЗАЈЕДНО – ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΑΖΙ'' – Петар Родифцис-Нађ, освојила је 309 гласова или 15 мандата.


За чланове Националног савета египатске националне мањине изборне листе су освојиле следећи број гласова, односно, мандата:

 1. Изборна листа "ЕСНАФ" - Кујтим Демир, освојила је 946 гласова или 6 мандата,
 2. Изборна листа ‚‚ЕГИПЋАНИ ЗА МИР, СТАБИЛНОСТ И ПРОСПЕРИТЕТ У СРБИЈИ АГИМ АЈРА“, освојила је 544 гласова или 4 мандата и
 3. Изборна листа ТИ БИРАШ СВОЈУ БУДУЋНОСТ, освојила је 684 гласова или 5 мандата.


За чланове Националног савета мађарске националне мањине изборне листе су освојиле следећи број гласова, односно, мандата:

 1. Изборна листа „Magyar Összefogás – Мађарска слога“, освојила је 39.166 гласова или 30 мандата и
 2. Изборна листа МАЂАРСКИ ПОКРЕТ, Жолдош Ференц - MAGYAR MOZGALOM, Zsoldos Ferenc, освојила је 7.516 гласова или 5 мандата.


За чланове Националног савета немачке националне мањине изборне листе су освојиле следећи број гласова, односно, мандата:

 1. „Герхард“ Подунавске Швабе – заједно, Антун Бек, освојила је 708 гласова или 10 мандата,
 2. НЕМАЧКА ЛИСТА – DEUTSCHE LISTE, освојила је 278 гласова или 3 мандата и
 3. ПОДУНАВСКЕ НЕМИЦЕ И НЕМЦИ, СВИ ЗАЈЕДНО – DONAUSCHWÄBINNEN UND SCHWABEN, ALLE ZUSAMMEN!, освојила је 211 гласова или 2 мандата.


За чланове Националног савета пољске националне мањине изборне листе су освојиле следећи број гласова, односно, мандата:

 1. Изборна листа СВИМ СРЦЕМ ЗА ПОЉАКЕ, освојила је 153 гласова или 15 мандата.


За чланове Националног савета ромске националне мањине изборне листе су освојиле следећи број гласова, односно, мандата:

 1. Изборна листа „СВЕЕВРОПСКИ РОМСКИ ПОКРЕТ“, освојила је 27.645 гласова или 32 мандата,
 2. Изборна листа РОМИ ОДЛУЧНО ЗА СРБИЈУ, освојила је 1.482 гласа или 1 мандат,
 3. Изборнa листa РЕСПЕКТ ЗА РОМЕ – ВЛАДАН СТАНОЈЕВИЋ, освојила је 1.091 глас или 1 мандат,
 4. Изборна листа САВЕЗ ДРУШТАВА РОМА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ „СЛОЖНО И ЗАЈЕДНО ЗА БОЉЕ СУТРА РОМА“,освојила је 817 гласова или 0 мандата и
 5. Изборна листа Уједињена партија Рома – Jekutni Partija Romani, освојила је 1.535 гласова или 1 мандат.


За чланове Националног савета русинске националне мањине изборне листе су освојиле следећи број гласова, односно, мандата:

 1. Изборна листа Русини заједно / Руснаци вєдно, освојила је 1.758 гласова или 9 мандата,
 2. Изборна листа Бити и остати РУСИН - OЛЕНА ПАПУГА – Буц и остац РУСНАК - ОЛЕНА ПАПУҐА, освојила је 579 гласова или 3 мандата,
 3. Изборна листа ’’За Русине - Жељко Ковач“ – „За Руснацох – Желько Ковач“,освојила је 573 гласова или 3 мандата,
 4. Изборна листа Русинска будућност / Руска будучносц, освојила је 360 гласова или 1 мандат,
 5. Изборна листа Листа слободних кандидата Лїстина шлєбодних кандидатох, освојила је 368 гласова или 2 мандата,
 6. Изборна листа И ми смо Русинке / Русини – И ми Рускинї / Руснаци, освојила је 129 гласова или 0 мандата и
 7. Изборна листа МЛAДИ ИМАЈУ ПРЕДНОСТ – МЛАДИ МАЮ ПРЕДНОСЦ, освојила је 199 гласова или 1 мандат.


За чланове Националног савета словачке националне мањине изборне листе су освојиле следећи број гласова, односно, мандата:

 1. Изборна листа СЛОВАЦИ НАПРЕД! – SLOVÁCI VPRED! – ПАВЕЛ СУРОВИ СЛОВАЦИ НАПРЕД! – SLOVÁCI VPRED! – PAVEL SUROVÝ, освојила је 2.608 гласова или 8 мандата,
 2. Изборна листа МАТИЦА СЛОВАЧКА У СРБИЈИ – ЉИБУШКА ЛАКАТОШ MATICA SLOVENSKÁ V SRBSKU – LIBUŠKA LAKATOŠOVÁ, освојила је 4.480 гласова или 14 мандата,
 3. Изборна листа Хеј, Словаци! – Михал Балаж, Hej, Slováci! – Michal Baláž, освојила је 1.513 гласова или 4 мандата и
 4. Изборна листа Лига Словака Војводине Liga Slovákov Vojvodiny, освојила је 1.089 гласова или 3 мандата.


За чланове Националног савета словеначке националне мањине изборне листе су освојиле следећи број гласова, односно, мандата:

 1. Изборна листа Словенци заједно – Slovenci skupaj, освојила је 602 гласа или 15 мандата.


За чланове Националног савета украјинске националне мањине изборне листе су освојиле следећи број гласова, односно, мандата:

 1. Изборна листа КОЛОМЕЈКА – Никола Љаховић, освојила је 213 гласова или 3 мандата,
 2. Изборна листа „Твој народ, твој глас – Заједно за Украјинце – Мирослав Хочак“, освојила је 280 гласова или 4 мандата,
 3. Изборна листа ГРУПА БИРАЧА „СЕЊУК“ – ИВАН КУЗМА, освојила је 358 гласова или 5 мандата,
 4. Изборна листа „СЛАВКО БАРАНОВСКИ“ - „ДОБРА ВОЉА“, освојила је 133 гласова или 2 мандата и
 5. Изборна листа „КАЛИНА“ – ПЕТАР ЗАКАМАРОК, освојила је 93 гласа или 1 мандат.

Председник Републичке изборне комисије Влдимир Димитријевић захвалио је члановима Комисије, стручној склужби, страним и домаћим посматрачима, као и представницима изборних листа који су надгледали изборни процес на учешћу у раду на спровођењу непосредних избора за чланове националних савета националних мањина, одржаним 4.новембра 2018.године.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

8. новембар 2018. године

97. седница Републичке изборне комисије

На 97. седници, од 8.новембра 2018. године, Републичка изборна комисија је одлучивала о приговорима поднетим због неправилности у поступку спровођења гласања на непосредним изборима за чланове националних савета ашкалијске и албанксе националне мањине.

Комисија је одбацила као неблаговоремене два приговора, и то приговор Групе бирача „ЗА ПОБЕДУ“ –Ердељ Османи због неправилности у поступку спровођења гласања на непосредним изборима за чланове Националног савета ашкалијске националне мањине и приговор заступника Политичке странке Алтернатива за промене због неправилности у поступку спровођења гласања на непосредним изборима за чланове Националног савета албанске националне мањине.

У наставку седнице, Комисија је донела решења о понављању гласања на бирачким местима на којима су поништени избори за чланове Националног савета чешке националне мањине и Националног савета румунске националне мањине. Према решењима за чланове Националног савета чешке националне мањине гласање се понавља на бирачком месту број 1. у Белој Цркви, а за чланове Националног савета румунске националне мањине на бирачком месту број 11. у граду Вршцу. Гласање ће се поновити у среду, 14.новембра 2018.године.

Такође, чланови Комисије донели су и Одлуку о облику, изгледу, боји и садржини гласачких листића и контролног листа за поновљено гласање на непосредним изборима за чланове националних савета чешке и румунске националне мањине 14.новембра 2018.године, према којој се листићи штампају двојезично, на српском језику и ћириличним писмом и на језику националних мањина. Гласачи листићи су светло сиве боје, са оквиром црвене боје за чешку националну мањину и оквиром тамно сиве боје за румунску националну мањину, док је контролни лист за проверу гласачке кутије лед сиве боје.

На седници је донето и Решење о утврђивању броја гласачких листића за поновљено гласање на непосредним изборима за чланове националних савета чешке и румунске националне мањине 14.новембра 2018.године, према којем ће се штамапти укупно 1.199 гласачких листића, и то за чешку националну мањину 774 и 425 гласачких листића за румунску националну мањину.

Такође, чланови Комисије донели су и Одлуку о наканди трошкова спровођења поновљеног гласања на непосредним изборима за чланове националних савета чешке и румунске националне мањине 14.новембра 2018.године, према којој члановима и кооринаторима радних тела Комисије за општину Бела Црква и град Вршац припада једнократна надокнада у износу од 3.000,00 динара.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије, Владимир Димитријевић.

7. новембар 2018. године

96. седница Републичке изборне комисије

На 96. седници, од  7.новембра 2018. године, Републичка изборна комисија је утврдила финансијки план Републичке изборне комисије за 2019.годину.

Комисија је усвојила и извештаје о коришћењу и располагању средствима за рад Народне скупштине у делу планираних и извршених расхода за финансирање редовног рада и изборних активности Републичке изборне комисије у периодима јануар-јун  и јануар-септембар 2018.године.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије, Владимир Димитријевић.

7. новембар 2018. године

95. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на 95.седници, одржаној 7.новембра 2018. године, одлучивала о приговорима због неправилности у поступку спровођења гласања на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина.

Комисија је донела решења којима се одбијају приговор заступника Удружења Ромски Центар за стратегију, развој и демократију због неправилности у поступку спровођења гласања на непосредним изборима за чланове Националног савета ромске националне мањине и приговор бирача Саида Саћипија због неправилности у поступку спровођења гласања на непосредним изборима за чланове Националног савета албанске националне мањине.

Комисија је донела и решења којим се усвајају приговор бирача Милана Фирста  због неправилности у поступку спровођења гласања на непосредним изборима за чланове Националног савета чешке националне мањине на бирачком месту број 1. у општини Бела Црква и приговор бирача Мирће Лелее због неправилности у поступку спровођења гласања на непосредним изборима за чланове Националног савета румунске националне мањине на бирачком месту број 11. у граду Вршцу. На овим бирачким местима избори на чланове националних савета националних мањина се поништавају, бирачки одбори који су спровели гласање распуштају, а поновљено гласање ће се одржати 14.новембра 2018.године. 

У наставку седнице Републичка изборна комисија је одлучивала о логичко-рачунским грешкама у записницима о раду бирачких одбора на спровођењу гласања и утврђивању резултата гласања на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина.

Комисија је одлучила да се за Јужнобанатски округ, бирачко место број 5. у Ковачици, за изборе за чланове Националног савета словачке националне мањине, утврде резултати на основу извода, а да се за Јужнобачки округ, бирачко место број 4. у Жабљу, за изборе за чланове Националног савета русинске националне мањине и Браничевски округ, бирачко место број 2. у Пожаревцу, за изборе за чланове Националног савета ромске националне мањине, отворе вреће, изврши увид у изборни материјал и утврди чињенично стање.

Након паузе, Комисија је верификовала записнике са бирачког места број 5. у Ковачици, за изборе за чланове Националног савета словачке националне мањине и бирачког места број 4. у Жабљу, за изборе за чланове Националног савета русинске националне мањине, док је записник за бирачко место број 2. у Пожаревцу, за изборе за чланове Националног савета ромске националне мањине анулиран.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије, Владимир Димитријевић.

2. новембар 2018. године

94. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на 94.седници, од 2.новембра 2018. године, донела Одлуку о утврђивању коначног броја бирача за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 4.новембар 2018.године.

Коначан број бирача, за све националне мањине, за све јединице локалне самопуправе и на свим бирачким местима, на дан 1.новембра 2018.године, је 467.545, односно, за албанску националну мањину 36.456 бирача, за ашкалијску 2.708, за бошњачку 106.326, за бугарску 18.201, за буњевачку 7.849, за влашку 26.584, за грчку 2.458, за египатску 3.893, за мађарску 129.471, за немачку 2.562, за пољаку 345, за ромску 66.570, за румунску 20.391, за русинску 7.934, за словачку 29.509, за словеначку 2.128, за украјинску 2.677 и за чешку 1.483 бирача.

Чланови Републичке изборне комисије донели су и Решење о изменама Решења о утврђивању броја гласачких листића за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 4.новембар 2018.године, према коме број гласачких листића, са обавезном законском резервом, износи 468.544.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија донела је Решење о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 4.новембар 2018.године, путем електорске скупштине, према коме ће се штампати укупно 379 гласачких листића, од чега 79 за македонску националну мањину, 103 за руску, 82 за хрватску и 115 гласачких листића за црногорску националну мањину.

Такође, на седници је донето и Решење о измени Решења о одређивању бирачких места за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 4.новембар 2018.године.

На крају седнице, заменик секретара Републичке изборне комисије Бранко Маринковић информисао је чланове Републичке изборне комисије да су ЦЕСИД и Друштво српско-руског пријатељства „Владимир Путин“ поднели уредне пријаве за праћење електорских скупштина, док је Удружење Мађарко културно уметничко друштво „Петефи Шандор“ поднело уредну пријаву за праћење рада органа за спровођење избора.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије, Владимир Димитријевић.

29. октобар 2018. године

93. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на 93. седници, од 29. октобра 2018. године, донела решења о изменама решења о образовању бирачких одбора за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина, раписаних за 4.новембар 2018.године, као и Одлуку о измени Одлуке о образовању Радног тела Републичке изборне комисије за општину Бујановац и Одлуку о измени Одлуке о именовању Одбора за спровођење избора за чланове Националног савета руске националне мањине путем електорске скупштине 4.новембра 2018.године.

Такође, Републичка изборна комисија овластила је Немању Поповића, заменика члана Републичке изборне комисије, за примопредају изборног материјала Радном телу за Мачвански управни округ пре гласања.

У наставку седнице, заменик секретара Републичке изборне комисије Бранко Маринковић обавестио је чланове Републичке изборне комисије да су подносиоци изборних листа поднели пријаве за надгледање рада Републичке изборне комисије и рада бирачких одбора. Предлагачи седам изборних листа поднело је пријаве за надгледање рада Републичке изборне комисије, а предлагачи 16 изборних листа пријаве за надгледање рада бирачких одбора, за шта су предложили укупно 2.212 особа.

Такође, Маринковић је навео да је Министарство спољних послова дало позитивно мишљење за посматрање рада органа за спровођење избора за амбасаде Велике Британије, Хрватске, САД, Словачке, Турске, Немачке, Украјине, Делегацију ЕУ и Мисију ОЕБС у Србији. Од домаћих посматрача уредне пријаве за посматрање рада органа за спровођење избора поднела су два удружења.

Председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић обавестио је чланове Републичке изборне комисије да примопредаја изборног материјала, као и обука чланова радних тела за спровођење избора почиње у среду, 31.октобра 2018.године.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије, Владимир Димитријевић.

24. октобар 2018. године

92. седница Републичке изборне комисије

На 92. седници, одржаној 24. октобра 2018. године, чланови Републичке изборне комисије донели су решења о образовању бирачких одбора за спровођење непосредних избора за чланове националних савета националних мањина, расписаних за 4. новембар 2018. године.

Такође, донели су и решења о утврђивању збирних изборних листа кандидата за чланове националних савета националних мањина на непосредним изборима расписаним за 4.новембар 2018.године. Укупно је проглашено 58 изборних листа за свих 18 националних мањина, које ће своје националне савете бирати на непосредним изборима.

Чланови Републичке изборне комисије донели су Одлуку о облику и изгледу гласачких листића за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањина, расписаним за 4.новембар 2018.године, према којој ће се за избор чланова националних савета буњевачке, влашке, грчке, немачке, пољске, ромске, словеначке и украјинске националне мањине штампати листићи на српском језику и ћириликом писму, а за чланове националних савета албанске, ашкалијске, бошњачке, бугарске, египатске, мађарске, румунске, русинске, словачке и чешке националне мањине штампати листићи на српском језику, ћириличком писму и на језику и писму националне мањине. Гласачки листићи ће се штампати на хартији фотмата А-4.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија донела је Одлуку о образовању радног тела Републичке изборне комисије за општине Врњачка Бања, Рашка и Косовска Митровица и град Краљево, као и одлуке о измени одлука о именовању чланова одбора за спровођење избора за чланове националних савета хрватске и руске националне мањине путем електорске скупштине 4.новембра 2018.године.

Председник Владимир Димитријевић обавестио је чланове Републичке изборне комсије да ће сутра, 25.октобра 2018.године, почети штампање гласачких листића, са почетком у 11 часова.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије, Владимир Димитријевић.

22. октобар 2018. године

91. седница Републичке изборне комисије

На 91. седници, одржаној 22. октобра 2018. године, чланови Републичке изборне комисије донели су два решења о проглашењу изборних листа за непосредне изборе за чланове националних савета националних мањина, расписане за 4.новембар 2018.године:

 1. Решење којим се проглашава Изборна листа Лига Словака Војводине Liga Slovkákov Vojvodiny, коју је 19.октобра 2018.године, поднело Удружење „Лига Словака Војводине“, за непосредне изборе за чланове Националног савета словачке националне мањине, која има 21 кандидата и подржана је са 318 правно ваљаних оверених изјава бирача, и
 2. Решење којим се проглашава Изборна листа Удружење „Албански форум за економски развој у Србији“ – Мухарем Саљиху Shoqata Forumi shqiptar për zhvillim ekonomik në Serbi – Muharem Saljihu, коју је 19.октобра 2018.године, поднело Удружење „Албански форум за економски развој у Србији“, за непосредне изборе за чланове Националног савета албанске националне мањине. Предлагач изборне листе поступио је по Закључку Републичке изборне комисије и отклонио недостатак изборне листе, те је ова изборна листа, која има шест кандидата, подржана са укуоно 352 правно ваљане оверене изјаве бирача.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија је донела и три решења којима се одбија проглашење изборних листа за непосредне изборе за чланове националних савета националних мањина, расписане за 4.новембар 2018.године, имајући у виду да предлагачи нису поступили по закључцима Републичке изборне комисије и у року од 48 часова доставили недостајући број правно ваљаних оверених изјава бирача који подржавају изборне листе, што представља законски недостатак за проглашење изборне листе. Комисија је донела следећа решења:

 1. Решење којим се одбија проглашење Изборне листе РОМСКА СТРАНКА ЈЕДИНСТВО, коју је 19.октобра 2018.године, поднела Ромска странка Јединство, за непосредне изборе за чланове Националног савета ромске националне мањине. Предлагач изборне листе није доставио најмање 143 правно ваљане оверене изјаве бирача о подржавању изборне листе,
 2. Решење којим се одбија проглашење Изборне листеЗА РОМСКИ СПАС, коју је 19.октобра 2018.године, поднела Група бирача За ромски Спас, за непосредне изборе за чланове Националног савета ромске националне мањине. Предлагач изборне листе није доставио најмање 200 правно ваљаних оверених изјава бирача о подржавању изборне листе, и
 3. Решење којим се одбија проглашење Изборне листе „Роми Србије – Нинослав Јовановић“, коју је 19.октобра 2018.године, поднела Група бирача „Роми за Србију“, за непосредне изборе за чланове Националног савета ромске националне мањине. Предлагач изборне листе није доставио најмање 329 правно ваљаних оверених изјава бирача о подржавању изборне листе.

Републичка изборна комисија донела је и Решење о утврђивању броја гласачких листића за гласање на непосредним изборима за чланове националних савета националних мањима, расписаним за 4.новембар 2018.године. За гласање ће се штампати укупно 465.085 гласачких листића, што је број укупно уписаних бирача и резерва гласачких листића од 0,5 одсто од укупног броја бирача.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије, Владимир Димитријевић.

Страна 2 1

 Врх стране