МЕНИ
Насловна » Архива » Информације о одржаним седницама - 2003

Информације о одржаним седницама 2003. године

30. децембар 2003. године

116. седница Републичке изборне комисије

Стошеснаеста седница Републичке изборне комисије одржана је 30. децембра у 15,00 часова. Председавао је Радослав Баћовић.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Разматрање приговора Новице Тодоровића из Крагујевца;
 2. Утврђивање резултата избора за народне посланике у Народну скупштину Републике Србије, одржаних 28. децембра 2003. године.

Приговор Новице Тодоровића из Крагујевца одбијен је као неоснован.

Комисија је усвојила Извештај о резултатима избора за народне посланике у Народној скупштини Републике Србије одржаних 28. децембра 2003. године.

29. децембар 2003. године

115. седница Републичке изборне комисије

Стопетнаеста седница Републичке изборне комисије одржана је 29. децембра у 20,00 часова. Председавао је Радослав Баћовић.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Разматрање приспелих приговора.

Комисија је размотрила приспеле приговоре. Приговор чланова бирачког одбора на бирачком месту број 30 у Стубници, који се односи на достављање обавештења бирачима одбачен је као неблаговремен, као и приговор Арпада Тота и Д. Кимушина из Чоке на образовање сталног састава бирачког одбора на месту број 32. Као неоснован, одбијен је приговор Вере Вратуше и Марице Шарац из Београда, који је уложен због повреде изборног права. Приговори генералног секретара Странке радника и пензионера и Општинског одбора Демократске странке Србије - Обилић одбачени су као поднети од стране неовлашћеног лица.

На седници је договорено да у случају да се укаже на неправилности на неком бирачком месту, координатори и сарадници формирају комисију која ће утврдити чињенично стање на основу изборног материјала.

26. децембар 2003. године

114. седница Републичке изборне комисије

Сточетрнаеста седница Републичке изборне комисије одржана је 26. децембра у 15,30 часова. Председавао је Раде Терзић.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Доношење одлуке о исправци Oдлуке о објављивању коначног броја бирача у Републици Србији;
 2. Разно.

Републичка изборна комисија усвојила је Одлуку о исправци Oдлуке о објављивању коначног броја бирача у Републици Србији, да би свим бирачима о чијем упису су судска решења достављена у законском року, било омогућено да гласају. Право да гласа на ванредним парламентарним изборима расписаним за 28. децембар има 6.511.450 бирача.

Према закључку Комисије, координатори за округе на територији Републике Србије процењиваће основаност захтева за измену проширеног састава бирачких одбора. У случају да се установи постојање сродства између чланова бирачких одбора, координатори су овлашћени да доносе решења о измени Решења о утврђивању лица која постају чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном саставу.

25. децембар 2003. године

113. седница Републичке изборне комисије

Стотринаеста седница Републичке изборне комисије одржана је 25. децембра у 19,00 часа. Председавао је Радослав Баћовић.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Доношење одлуке о објављивању коначног броја бирача у Републици Србији;
 2. Разно.

Републичка изборна комисија усвојила је Одлуку о објављивању коначног броја бирача за изборе за народне посланике у Народну скупштину Републике Србије. Право да гласа на ванредним парламентарним изборима расписаним за 28. децембар има 6.511.395 грађана Републике Србије.

24. децембар 2003. године

112. седница Републичке изборне комисије

Стодванаеста седница Републичке изборне комисије одржана је 24. децембра у 23,00 часа. Председавао је Раде Терзић.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Доношење одлуке о допуни Решења о утврђивању лица која постају чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном саставу.

Комисија је усвојила Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању лица која постају чланови и заменици чланова бирачког одбора у проширеном саставу.

23. децембар 2003. године

111. седница Републичке изборне комисије

Стоједанаеста седница Републичке изборне комисије одржана је 23. децембра у 14,00 часова. Председавао је Раде Терзић.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Доношење решења о утврђивању лица која постају чланови и заменици чланова бирачких одбора у проширеном саставу;
 2. Доношење решења о изменама Решења о утврђивању бирачких места на територији Републике Србије;
 3. Доношење Одлуке о начину поступања по примедбама у вези са применом члана 30. став 2. Закона о избору народних посланика;
 4. Доношење Одлуке о исплати средстава на име ванредних трошкова спровођења избора за председника Републике на подручју Аутономне покрајине Косово и Метохија, одржаних 16. новембра 2003. године;
 5. Доношење Одлуке о одређивању места за складиштење вишка изборног материјала;
 6. Разматрање приговора који су поднели Илић Борисав, Стојановић Бранислав и Стојановић Драгиша;
 7. Разно.

Републичка изборна комисија усвојила је Решење о утврђивању лица која постају чланови и заменици чланова бирачких одбора у проширеном саставу.

Комисија је одобрила средства у укупном износу од 147.500,00 динара на име ванредних трошкова спровођења председничких избора на територији Косова и Метохије.

На седници је одлучено да се вишак изборног материјала, са одговарајућом спецификацијом штампарије, доставља у седиште Републичке изборне комисије.

19. децембар 2003. године

110. седница Републичке изборне комисије

Стодесета седница Републичке изборне комисије одржана је 19. децембра у 16,30 часова. Председавао је Радослав Баћовић.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Разматрање Изборне листе кандидата за народне посланике у Народној скупштини Републике Србије "Југословенска левица -ЈУЛ", коју је поднела Југословенска левица, са Предлогом решења о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и Предлогом решења о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 2. Доношење решења о допуни Решења о утврђивању Збирне изборне листе за изборе за народне посланике у Народну скупштину Републике Србије, расписане за 28. децембар 2003. године;
 3. Доношење решења о измени Решења о утврђивању бирачких места на територији Републике Србије;
 4. Утврђивање изгледа гласачког листића за изборе за народне посланике у Народну скупштину Републике Србије, расписане за 28. децембар 2003. године;
 5. Разматрање упутства Републичког завода за статистику за достављање података о току избора на изабраним бирачким местима;
 6. Доношење одлуке о начину увида у компакт диск са скупом бирачких спискова општина на територији Републике Србије;
 7. Разматрање дописа Јавног предузећа "Службени гласник" у вези са начином паковања изборног материјала;
 8. Разно.

Републичка изборна комисија прогласила је изборну листу "Југословенска левица - ЈУЛ" и на предлог Југословенске левице именовала Наду Митровић - Ракић за члана а Предрага Крстића за заменика члана у проширеном саставу Републичке изборне комисије.

На седници је усвојено Решење о допуни Решења о утврђивању Збирне изборне листе за изборе за народне посланике у Народну скупштину Републике Србије, којим је изборна листа "Југословенска левица - ЈУЛ" утврђена као деветнаеста изборна листа.

Усвојена је Одлука о облику и изгледу гласачких листића за изборе за народне посланике у Народну скупштину Републике Србије, према којој ће гласачки листићи са једном или две језичке варијанте бити одштампани на формату А-4 а гласачки листићи са три, четири и пет језичких варијанти на формату А-3.

Чланови Републичке изборне комисије сложили су се да Комисија на дан избора, 28. децембра, прати излазност и објављује привремене резултате са изабраних бирачких места (репрезентативни узорак), које ће достављати Републички завод за статистику.

У складу са Одлуком Републичке изборне комисије, чланови Комисије и овлашћена лица подносилаца изборних листа имају право увида у компакт диск са скупом бирачких спискова општина на територији Републике Србије. Увид у компакт диск вршиће се у седишту Републичке изборне комисије, у присуству стручног лица које обезбеђује Комисије, а које располаже одговарајућим хардверским и софтверским алатом. 

17. децембар 2003. године

109. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Стодевету седницу 17. децембра у 16,20 часова. Председавао је Радослав Баћовић.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Доношење решења о утврђивању Збирне изборне листе за изборе за народне посланике у Народну скупштину Републике Србије, расписане за 28. децембар 2003. године.

Републичка изборна комисија утврдила је Збирну изборну листу за изборе за народне посланике у Народну скупштину Републике Србије, расписане за 28. децембар 2003. године. На Збирној изборној листи налази се осамнаест изборних листа политичких странака, страначких коалиција и група грађана, са укупно 4.144 кандидата за народне посланике.

17. децембар 2003. године

108. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Стоосму седницу 17. децембра у 13,00 часова. Председавао је Радослав Баћовић.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Доношење решења о образовању бирачких одбора у сталном саставу и именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика;
 2. Доношење решења о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места на територији Републике Србије;
 3. Разматрање изборне листе "Југословенска левица - ЈУЛ" са Предлогом закључка;
 4. Разно:
 • обавештење Општинском јавном тужиоцу у Прокупљу;
 • саопштење у вези са текстовима објављеним у дневном листу "Интернационал" 16. децембра 2003. године;
 • допис Покрета ветерана Србије;

Републичка изборна комисија усвојила је Решење о образовању бирачких одбора у сталном саставу и именовању председника и чланова бирачких одбора и њихових заменика. Усвојено је и Решење о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места на територији Републике Србије.

На седници је разматрана изборна листа "Југословенска левица - ЈУЛ" и донет Закључак којим се подносиоцу изборне листе налаже да у року од 48 часова исправи утвржене недостатке, односно допуни документацију за поједине кандидате и достави још најмање 434 оверене изјаве бирача о подржавању изборне листе.

Покрет ветерана Србије упутио је 15. децембра Републичкој изборној комисији допис, насловљен као приговор у коме тражи од Комисије да одговори да ли је извршена темељна провера других изборних листа. Комисија ће упутити Покрету ветерана Србије обавештење да се овај допис не може третирати као приговор, јер не постоји акт на који се приговор односи.

На захтев Британске Хелсиншке групе за људска права, Комисија је одобрила издавање овлашћења за праћење избора представницима ове организације.

14. децембар 2003. године

107. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Стоседму седницу 14. децембра у 19,00 часова. Председавао је Радослав Баћовић.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Доношење решења о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места на територији Републике Србије;
 2. Доношење одлуке о објављивању укупног броја бирача у Републици Србији;
 3. Доношење решења о утврђивању броја гласачких листића за избор народних посланика у Народну скупштину Републике Србије;
 4. Разматрање приговора Југословенске левице на Решење Републичке изборне комисије ;
 5. Разно.

Комисија је усвојила Решење о о изменама и допунама Решења о одређивању бирачких места на територији Републике Србије и Одлуку о објављивању укупног броја бирача у Републици Србији. Укупан број бирача за ванредне парламентарне изборе расписане за 28. децембар је 6.509.921 а коначан број ће бити утврђен 25. децембра, по истеку рока за упис у бирачки списак по одлуци надлежног суда.

На седници је утврђен број гласачких листића за избор народних посланика у Народну скупштину Републике Србије. За сва бирачка места штампаће се 6.509.921. гласачки листић и резервни број листића у износу од 0,5% од овог броја.

Југословенска левица је поднела приговор на Решење Републичке изборне комисије којим је, због неиспуњења услова предвиђених законом, одбијено проглашење изборне листе "Југословенска левица - ЈУЛ". Комисија је одбиа приговор као неоснован.

13. децембар 2003. године

106. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Стошесту седницу 13. децембра у 17,30 часова. Председавао је Радослав Баћовић.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Разматрање Изборне листе кандидата за народне посланике у Народној скупштини Републике Србије " Савез Срба Војводине - Душан Салатовић", коју је поднео Савез Срба Војводине, са Предлогом решења о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и Предлогом решења о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 2. Разматрање изборне листе кандидата за народне посланике у Народној скупштини Републике Србије, "Југословенска левица - ЈУЛ", Са Предлогом закључка;
 3. Разно.

Комисија је прогласила изборну листу "Савез Срба Војводине - Душан Салатовић", коју је поднео Савез Срба Војводине.

У проширени састав Републичке изборне комисије именовани су Драган Дашић за члана и за заменика члана Слободан Крчо.

Комисији је достављено 10.710 оверених изјава бирача о подржавању изборне листе а после провере прихваћено је 10.060 изјава.

Комисија је размотрила изборну листу "Југословенска левица - ЈУЛ" и усвојила Решење којим се одбија изборна листа јер је поднета од неовлашћеног лица и јер је уз изборну листу достављено 9 706 оверених изјава бирача о подржавању изборне листе, што није довољан број за њено утврђивање.

Чланови Комисије обавештени су да је Вељко Вујошевић, овлашћено лице за предају изборне листе "Свесрпски народни интерес /СНИ/", повукао изборну листу из изборне процедуре.

13. децембар 2003. године

105. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Стопету седницу 13. децембра у 11,00 часова. Председавао је Радослав Баћовић.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Разматрање Изборне листе кандидата за народне посланике у Народној скупштини Републике Србије "Лабуристичка партије Србије - Драган Миловановић", коју је поднела Лабуристичка партија Србије, са Предлогом решења о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и Предлогом решења о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 2. Разно.

Комисија је прогласила изборну листу "Лабуристичка партија Србије - Драган Миловановић", коју је поднела Лабуристичка партија Србије.

У проширени састав Републичке изборне комисије именовани су Милош Ружић за члана и за заменика члана Владимир Гарић.

Комисији је достављено 13 694 оверених изјава бирача о подржавању изборне листе а после провере прихваћено је 13 118 изјава.

Комисија је одобрила издавање овлашћења 31 посматрачу из Посматрачке мисије Европске уније за праћење ванредних парламентарних избора расписаних за 28. децембар 2003. године.

12. децембар 2003. године

104. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Сточетврту седницу 12. децембра у 11,00 часова. Председавао је Радослав Баћовић.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Разматрање Изборне листе кандидата за народне посланике у Народној скупштини Републике Србије "Привредна снага Србије и дијаспора - Бранко Драгаш", коју је поднела Група грађана Привредна снага и дијаспора, са Предлогом решења о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и Предлогом решења о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 2. Разно.

Комисија је прогласила изборну листу "Привредна снага Србије и дијаспора - Бранко Драгаш", коју је поднела Група грађана Привредна снага Србије и дијаспора.

У проширени састав Републичке изборне комисије именовани су: Слободан Поповац за члана и за заменика члана Верица Ерић.

Комисији је достављено 10.474 оверених изјава бирача о подржавању изборне листе а после провере прихваћено је 10.340 изјава.

11. децембар 2003. године

103. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Стотрећу седницу 11. децембра у 11,00 часова. Председавао је Радослав Баћовић.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Разматрање Изборне листе кандидата за народне посланике у Народној скупштини Републике Србије "Социјалистичка народна странка - Народни блок, генерал Небојша Павковић ", коју је поднела страначка коалиција Социјалистичке народне странке и Народног блока, са Предлогом решења о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и Предлогом решења о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 2. Разно.

Комисија је прогласила изборну листу "Социјалистичка странка Србије - Народни блок -генерал Небојша Павковић", коју је поднела страначка коалиција Социјалистичке народне странке и Народног блока.

У проширени састав Републичке изборне комисије именовани су: Милан Нешковић за члана и за заменика члана Драган Цвијовић.

Комисији је достављено 10.800 оверених изјава бирача о подржавању изборне листе а после провере прихваћено је 10.608 изјава.

10. децембар 2003. године

102. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Стодругу седницу 10. децембра у 11,00 часова. Председавао је Радослав Баћовић.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Разматрање Изборне листе кандидата за народне посланике у Народној скупштини Републике Србије "Реформисти - социјалдемократске партије Војводине - Србије, Миодраг - Миле Исаков ", коју су поднели " Реформисти Војводине СДП ", са Предлогом решења о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и Предлогом решења о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 2. Разно.

Комисија је прогласила изборну листу "Реформисти - социјалдемократске партије Војводине - Србије, Миодраг - Миле Исаков", коју су поднели Реформисти Војводине СДП.

У проширени састав Републичке изборне комисије именовани су Андрија Чик за члана а за заменика члана Драгица Банковачки.

Комисији је достављено 11.744 оверене изјаве бирача о подржавању изборне листе а после провере прихваћено је 11.363 изјаве.

9. децембар 2003. године

101. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Стопрву седницу 9. децембра у 11,00 часова. Председавао је Радослав Баћовић.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Разматрање Изборне листе кандидата за народне посланике у Народној скупштини Републике Србије "Заједно за толеранцију - Чанак, Каса Љајић ", коју је поднела " Заједно за толеранцију - Чанак, Каса, Љајић ", са Предлогом решења о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и Предлогом решења о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 2. Разматрање Изборне листе кандидата за народне посланике у Народној скупштини Републике Србије "Либерали Србије - Душан Михајловић", коју су поднели Либерали Србије, са Предлогом решења о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и Предлогом решења о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 3. Разно.

Комисија је прогласиле изборну листу коалиције коју чине Лига социјалдемократа Војводине, Савез војвођанских Мађара, Санџачка демократска партија и Лига за Шумадију "Заједно за толеранцију - Чанак, Каса, Љајић", и изборну листу "Либерали Србије - Душан Михајловић".

У проширени састав Републичке изборне комисије именовани су: испред изборне листе "Заједно за толеранцију - Чанак, Каса, Љајић" Горадана Радић Поповић за члана и Ивона Маринковић за заменика члана, а испред листе "Либерали Србије - Душан Михајловић" Мр Милош Галантић за члана а Далибор Стрнад за заменика члана.

Коалиција "Заједно за толеранцију - Чанак, Каса, Љајић" доставила је Комисији 16.196 оверених изјава бирача, од којих је прихваћено 15.830, док је од 12.660 изјава које су доставили Либерали Србије прихваћно 12.509.

Комисија је констатовала да је потребно извршити набавку 700 паравана за бирачка места.

Савет Републичке радиодифузне агенције доставио је Комисији Препоруке емитерима о начину извештавања током кампање, које се односе на објављивање резултата истраживања јавног мњења, начин извештавања у информативним програмима емитера и појављивање кандидата за народне посланике ван информативног програма.

Чланови Комисије постигли су договор о изгледу збирне изборне листе.

5. децембар 2003. године

100. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Стоту седницу 5. децембра у 12,00 часова. Председавао је Раде Терзић.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Разматрање Изборне листе кандидата за народне посланике у Народној скупштини Републике Србије "Социјалистичка партија Србије - Слободан Милошевић", коју је поднела Социјалистичка партија Србије, са Предлогом решења о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и Предлогом решења о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 2. Разматрање Изборне листе кандидата за народне посланике у Народној скупштини Републике Србије "САМОСТАЛНА СРБИЈА - Др ВЛАДАН БАТИЋ (Демохришћанска странка Србије, Демократска странка "Отаџбина", Демократски покрет Румуна Србије, Сељачка странка, Српска Правда)", коју је поднела Демохришћансака странка Србије, са Предлогом решења о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и Предлогом решења о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 3. Разматрање Изборне листе кандидата за народне посланике у Народној скупштини Републике Србије "ОДБРАНА И ПРАВДА - ВУК ОБРАДОВИЋ И БОРИВОЈЕ БОРОВИЋ (Социјалдемократија, Народна странка Правда, Странка радника и пензионера - СРП и Социјалдемократска партија зелених)", коју су поднели Социјалдемократија, Народна странка Правда, Странка радника и пензионера - СРП и Социјалдемократска партија зелених, са Предлогом решења о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и Предлогом решења о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 4. Доношење Решења о одређивању бирачких места на територији Републике Србије;
 5. Доношење Одлуке о набавци мобилних телефона и картица за допуну за чланове и заменике чланова Републичке изборне комисије и запослених у стручној служби;
 6. Разно.

Комисија је прогласиле изборне листе "Социјалистичка партија Србије - Слободан Милошевић", "САМОСТАЛНА СРБИЈА - Др ВЛАДАН БАТИЋ(Демохришћанска странка Србије, Демократска странка "Отаџбина", Демократски покрет Румуна Србије, Сељачка странка, Српска Правда" и "ОДБРАНА И ПРАВДА - ВУК ОБРАДОВИЋ И БОРИВОЈЕ БОРОВИЋ (Социјалдемократија, Народна странка Правда, Странка радника и пензионера - СРП и Социјалдемократска партија зелених".

У проширени састав Републичке изборне комисије именовани су: испред изборне листе Социјалистичке партије Србије Добривоје Главонић за члана а Љубомир Илкић за заменика члана, испред "САМОСТАЛНЕ СРБИЈЕ" Бруно Векарић за члана а Снежана Маловић за заменика и испред "ОДБРАНЕ И ПРАВДЕ" Зоран Диздаревић за члана и Снежана Беличевић за заменика члана.

Социјалистичка партија Србије доставила је Комисији оверених 16 368 изјава бирача, од којих је прихваћено 14 962, од 12 070 изјава које је доставила Демохришћансака странка Србије прихваћно је 10 454 а за листу "ОДБРАНА И ПРАВДА - ВУК ОБРАДОВИЋ - БОРИВОЈЕ БОРОВИЋ" достављено је 10 802 изјаве бирача о подржавању изборне листе, од којих је прихваћено 10 748.

Комисија је усвојила Решење о одређивању бирачких места на територији Републике Србије. У складу са решењем, на парламентарним изборима расписаним за 28. децембар гласаће се на 8.586 бирачких места.

3. децембар 2003. године

99. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Деведесетдевету седницу 3. децембра у 15,00 часова. Председавао је Раде Терзић.

Комисија је усвојила Одлуку о измени и допуни Упутства за спровођење Закона о избору народних посланика. Одлуком је утврђено да се, поред изборних комисија локалних самоуправа, у граду Београду формирају изборне комисије градских општина. На територији Косова и Метохије, у случају спречености начелника округа, бирачка места ће се одређивати на предлог оштинског радног тела, које ће и образовати бирачке одборе и примити изборни материјал. У случају спречености начелника округа нма Косову и Метохији, предлог за образовање радног тела из реда запосланих у локалној самоуправи даће координатор из Републичке изборне комисије.

Својим решењем, Комисија је именовала радна тела за спровођење избора за народне посланике за 28. децембар.

Републичка изборна агенција доставила је члановима Комисије Опште обавезујуће упутство, којим се прописује понашање медија у току предизборне кампање и предложила израду едукативог спота, у циљу обавештавања бирача о изборима.

На молбу Републичког завода за статистику, Комисија је дала Мишљење о примени члана 81. Закона о избору народних посланика, који се односи на цензус од 5% који изборна листа треба да освоји да би учествовала у расподели мандата. Став Комисије је да се цензус од 5% односи на број бирача који су гласали, а расподела мандата се врши на основу процента гласова који добију поједине изборне листе.

1. децембар 2003. године

98. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Деведесетoсму седницу 1. децембра у 11,00 часова. Председавао је Раде Терзић.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Разматрање Изборне листе кандидата за народне посланике у Народној скупштини Републике Србије "За народно јединство", коју је предложила коалиција За народно јединство ( Странка српског јединства, Народна сељачка странка, Народна странка, Наш дом Србија и Српска странка ), са Предлогом решења о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и Предлогом решења о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 2. Разно.

Комисија је прогласила Изборну листу " За народно јединство " и донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора.

Даница Митровић постала је члан а Милева Веселиновић заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу.

Комисији је достављено 12 667 изјава бирача о подржавању Изборне листе, од којих су 12 265 правно ваљаних.

1. децембар 2003. године

97. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Деведесетседму седницу 1. децембра у 10,00 часова. Председавао је Раде Терзић.

На седници је разматран следећи дневни ред:

 1. Разматрање Изборне листе кандидата за народне посланике у Народној скупштини Републике Србије "Отпор", коју је предложио Отпор, са Предлогом решења о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора и Предлогом решења о утврђивању лица која улазе у проширени састав Републичке изборне комисије;
 2. Разно.

Комисија је прогласила Изборну листу "Отпор" и донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора.

Синиша Симић постао је члан а Јелена Хомен заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу.

Комисији је достављено 10 441 изјава бирача о подржавању Изборне листе, од којих су 10 192 правно ваљане.

Страна 32 1

 Врх стране