МЕНИ
Насловна » Архива » Информације о одржаним седницама - 2009

Информације о одржаним седницама 2009. године

28. децембар 2009. године

76. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници, одржаној 28. децембра 2009. године, размотрила Извештај о избору народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини Републике Србије.

У поступку избора, Комисија је утврдила да је Народна скупштина Републике Србије, на Седмој седници Другог редовног заседања у 2009. години, одржаној 24. децембра 2009. године, констатовала да је са Изборне листе Српска радикална странка - др Војислав Шешељ престао мандат народним посланицима Лидији Димитријевић и Елени Божић-Талијан.

Комисија је утврдила да мандати за ова упражњена посланичка места припадају Изборној листи Српска радикална странка - др Војислав Шешељ и на основу тога је мандате народних посланика доделила кандидатима Горану Цветановићу и Немањи Шаровићу, изабраним са ове изборне листе.

Изабраним народним посланицима издато је уверење о избору народних посланика у Народној скупштини Републике Србије.

Републичка изборна комисија једногласно је усвојила Извештај о избору народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини Републике Србије и закључила да Извештај достави Народној скупштини.

На овој седници, Републичка изборна комисија је усвојила и Извештај о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у Скупштини општине Ораховац.

У поступку избора, Комисија је утврдила да је Скупштина општине Ораховац, на седници одржаној 17. децембра 2009. године, констатовала да је са Изборне листе Демократска странка - Борис Тадић престао мандат одборницима Марјану Шарићу, Дарку Антићу и Ивици Витошевићу.

Републичка изборна комисија је утврдила да мандати за ова упражњена одборничка места припадају Изборној листи Демократска странка - Борис Тадић и одборничке мандате доделила Војиславу Шарићу, Зорану Марковићу и Дамјани Миљковић, са ове изборне листе.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Републичке изборне комисије.

22. децембар 2009. године

75. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Седамдесет петој седници размотрила и усвојила Извештај о спроведеним изборима за одборнике Скупштине општине Лепосавић и Извештај о избору одборника ради попуне упражњеног одборничког места у Скупштини општине Вучитрн. Скупштина општине Вучитрн је на седници од 4. децембра 2009. године констатовала да је са Изборне листе Српска радикална странка - Томислав Николић престао мандат одборнику Сретену Костићу. Мандат за ово одборничко место припада Изборној листи Српска радикална странка - Томислав Николић, те је мандат додељен Светлани Станојевић са ове Изборне листе.

Чланови РИК-а су у наставку седнице једногласно дали сагласност на висину накнаде запосленима у Служби Народне скупштине, ангажованим током децембра 2009. године на пословима за потребе РИК-а, на спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Лепосавић, расписаних за 29. новембар 2009. године.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

18. децембар 2009. године

74. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници, одржаној 18. децембра 2009. године, размотрила Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије.

У поступку избора, Комисија је утврдила да је Народна скупштина Републике Србије, на Шестој седници Другог редовног заседања у 2009. години одржаној 18. децембра 2009. године, констатовала да је са Изборне листе За европску Србију - Борис Тадић престао мандат народном посланику Мараци Нандору.

Комисија је утврдила да мандат за ово упражњено посланичко место припада Изборној листи За европску Србију - Борис Тадић и на основу тога мандат народног посланика доделила кандидату Анико Жирош-Јанкелић, изабраном са ове Изборне листе.

Изабраном народном посланику издато је уверење о избору народног посланика у Народној скупштини Републике Србије.

Републичка изборна комисија једногласно је усвојила Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије и закључила да Извештај достави Народној скупштини.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

7. децембар 2009. године

73. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 7. децембра, Републичка изборна комисија утврдила је Извештај о избору одборника ради попуне упражњеног одборничког места у Скупштини општине Подујево.

Републичка изборна комисија је утврдила да је 17. септембра 2009. године на седници Скупштине општине Подујево констатован престанак мандата одборнику Радосаву Ђуђевићу, са Изборне листе Српска листа за Подујево. У складу са Законом о локалним изборима и Закључком Владе од 4. септембра 2008. године, Комисија је овај мандат доделила одборнику Ани Илић.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

7. децембар 2009. године

72. седница Републичке изборне комисије

На Седамдесет другој седници, која је одржана 7. децембра, Републичка изборна комисија усвојила је Извештај о утврђивању резултата избора за одборнике Скупштине општине Лепосавић, који су одржани 29. новембра 2009. године и поновљени на једном бирачком месту 6. децембра 2009. године.

Према том извештају:

 1. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА - БОРИС ТАДИЋ добила је 2745 гласова и 12 одборничких мандата
 2. СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА - ТОМИСЛАВ НИКОЛИЋ добила је 1540 гласова бирача и седам одборничких мандата
 3. ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА СРБИЈЕ - НОВА СРБИЈА- др ВОЈИСЛАВ КОШТУНИЦА добила је 1038 гласова бирача и четири одборничких мандата
 4. СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ - ПУПС-ЈС добила је 916 гласова бирача и четири одборничка мандата
 5. НОВА СРБИЈА- ВЕЛИМИР ИЛИЋ добила је 485 гласова бирача и два одборничка мандата
 6. СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА - ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ добила је 448 гласова и два одборничка мандата
 7. Г17 ПЛУС - МЛАЂАН ДИНКИЋ добила је 394 гласова
 8. ПОКРЕТ ЗА ЛЕШАК И ОКОЛИНУ добила је 258 гласова
 9. ГРУПА ГРАЂАНА КОРЕНИ - ИВАН ВУЧКОВИЋ добила је 168 гласова
 10. НАРОДНА ПАРТИЈА - МАЈА ГОЈКОВИЋ добила је 166 гласова и
 11. ПАРТИЈА ВЕТЕРАНА СРБИЈЕ - РАШКО МИЛЕНКОВИЋ добила је 48 гласоба бирача.

Републичка изборна комисија сагласила се са висином накнада запосленима у Служби Народне скупштине, ангажованим током новембра 2009. године за потребе РИК-а у спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Лепосавић, који су били расписани за 29. новембар 2009. године.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Комисије.

3. децембар 2009. године

71. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници, одржаној 3. децембра 2009. године, разматрала Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије.

Народна скупштина Републике Србије је, на Другој седници Другог редовног заседања у 2009. години одржаној 3. децембра, констатовала да је са Изборне листе За европску Србију - Борис Тадић престао мандат народном посланику Драгану Вујадиновићу.

Комисија је утврдила да мандат за ово упражњено посланичко место припада Изборној листи За европску Србију - Борис Тадић и на основу тога мандат народног посланика доделила кандидату Слободану Гојковићу, изабраном са ове Изборне листе.

Изабраном народном посланику издато је уверење о избору народног посланика у Народној скупштини Републике Србије.

Републичка изборна комисија једногласно је утврдила Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије.

Комисија је закључила да Извештај достави Народној скупштини Републике Србије.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

2. децембар 2009. године

70. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Седамдесетој седници одржаној 2. децембра донела Одлуку о одређивању облика, изгледа, боје и садржине гласачког листића и контролног листа за поновно гласање за избор одборника Скупштине општине Лепосавић, 6. децембра 2009. године. Гласачки листићи ће се штампати на српском језику, ћириличким писмом, на хартији формата А-4, беле боје, док ће контролни лист за проверу исправности гласачке кутије бити розе боје.

Комисија је донела Решење о утврђивању броја гласачких листића за поновно гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Лепосавић, 6. децембра 2009. године. За поновно гласање на овим изборима за бирачко место на којем се понавља гласање - бирачко место број 12, Доња Сочаница на територији општине Лепосавић утврђује се 824 гласачких листића и резервни број гласачких листића у броју од 0,3% од утврђеног броја гласачких листића.

Републичка изборна комисија донела је Одлуку о накнадама и другим трошковима везаним за спровођење поновног гласања за избор одборника Скупштине општине Лепосавић, 6. децембра 2009. године.

На овој седници Републичка изборна комисија једногласно је донела Решење о образовању бирачког одбора у сталном саставу за спровођење поновног гласања на изборима за одборнике Скупштине општине Лепосавић, 6. децембра 2009. године, за бирачко место број 12 - Доња Сочаница Основна школа, на територији општине Лепосавић и именовању председника и чланова бирачког одбора и њихових заменика.

Комисија је једногласно донела и Решење о именовању чланова бирачког одбора и заменика чланова бирачког одбора у проширеном саставу за спровођење поновног гласања на изборима за одборнике Скупштине општине Лепосавић, 6. децембра 2009. године, за редовно бирачко место број 12, Доња Сочаница Основна школа, на територији општине Лепосавић.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

30. новембар 2009. године

69. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Шездесет деветој седници разматрала и већином гласова донела Решење о понављању гласања на бирачком месту на којем су поништени избори за одборнике Скупштине општине Лепосавић, одржани 29. новембра 2009. године.

Решењем је утврђено да се понавља гласање на изборима за одборнике СО Лепосавић, на бирачком месту број 12, Доња Сочаница, на територији општине Лепосавић, на којем су поништени избори одржани 29. новембра 2009. године. Поновно гласање одржаће се у недељу, 6. децембра 2009. године у времену од 07,00 до 20,00 часова. Бирачки одбор који је образован за спровођење избора за одборнике СО Лепосавић расписаних за 29. новембра 2009. године, на бирачком месту број 12, распушта се. Републичка изборна комисија ће за спровођење поновног гласања на овом бирачком месту образовати нови бирачки одбор и именовати председника и заменика председника, као и чланове и заменике чланова новог бирачког одбора.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

30. новембар 2009. године

68. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници од 30. новембра разматрала двадесет приговора, који се односе на неправилности уочене на више бирачких места у току избора за одборнике Скупштине општине Лепосавић, одржаних 29. новмбра 2009. године.

Приговоре су поднели кандидат за одборника СО Лепосавић са Изборне листе Српска радикална странка-др Војислав Шешељ, Славиша Милентијевић и Српска напредна странка. Приговори се односе на неправилности уочене на изборним местима 11, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 29 и 31. Републичка изборна комисија је већином гласова одлучила да не прихвати осамнаест приговора, а да делимично прихвати два приговора у вези неправилности уочених на бирачком месту број 12, чиме су избори на овом бирачком месту поништени.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

26. новембар 2009. године

67. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 26. новембра Републичка изборна комисија је на дневном реду имала усвајање извештаја о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у Скупштини града Приштине и скупштинама општина Косово Поље, Витина и Пећ.

Комисија је утврдила Извештај о избору одборника ради попуне упражњеног одборничког места у Скупштини града Приштине.

У Извештају о избору одборника ради попуне упражњеног одборничког места у Скупштини града Приштине, Републичка изборна комисија је утврдила да је Скупштина града Приштине, на седници одржаној 29. октобра 2009. године, констатовала да је са Изборне листе Социјалистичка партија Србије - ПУПС - ЈС - Група грађана ''Видовдан'' - Ивица Дачић престао мандат Видаку Ристовићу.

Комисија је, на основу члана 48. Закона о локалним изборима и Закључку Владе од 4. септембра 2008. године, овај мандат доделила одборнику Марку Живићу са Изборне листе Социјалистичка партија Србије - ПУПС - ЈС - Група грађана ''Видовдан'' - Ивица Дачић.

У Извештају о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у Скупштини општине Косово поље, Републичка изборна комисија је утврдила да је Скупштина општине Косово поље, на седници одржаној 5. септембра 2008. године констатовала да је са Изборне листе Демократска странка - Борис Тадић престао мандат одборнику Славиши Костићу, на седници одржаној 14. новембра 2008. године констатовала да је са Изборне листе Социјалистичка партија Србије - Мирослав Величковић престао мандат одборнику Мирославу Величковићу и на седници одржаној 11. септембра 2009. године констатовала да је са Изборне листе Српска радикална странка - Томислав Николић престао мандат одборнику Александру Јолићу.

Комисија је, на основу члана 48. Закона о локалним изборима и Закључка Владе од 4. септембра 2008. године, ове мандате доделила одборницима Драгољубу Ничићу са Изборне листе Демократска странка - Борис Тадић, Ненаду Грујићу са Изборне листе Социјалистичка партија Србије - Мирослав Величковић и Дејану Филиповићу са Изборне листе Српска радикална странка - Томислав Николић.

У Извештају о избору одборника ради попуне упражњеног одборничког места у Скупштини општине Витина, Републичка изборна комисија је утврдила да је Скупштина општине Витина, на седници одржаној 3. октобра 2009. године, констатовала да је са Изборне листе Српска радикална странка - Томислав Николић престао мандат одборнику Маријани Маријановић.

Комисија је, на основу члана 48. Закона о локалним изборима и Закључку Владе од 4. септембра 2008. године, овај мандат доделила одборнику Бојани Макић са Изборне листе Српска радикална странка - Томислав Николић.

У Извештају о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у Скупштини општине Пећ, Републичка изборна комисија је утврдила да је Скупштина општине Пећ, на седници одржаној 28. септембра 2009. године констатовала да је са Изборне листе СПС - ПУПС - ЈС - Ивица Дачић престао мандат одборнику Милошу Димитријевићу, да је са Изборне листе Демократска странка - Борис Тадић престао мандат одборницима Јанку Петровићу и Славку Дакићу и да је са Изборне листе Социјалдемократска партија - Дејан Јовановић престао мандат одборницима Вучети Колашинцу и Луки Златичанин.

Комисија је, на основу члана 48. Закона о локалним изборима и Закључка Владе од 4. септембра 2008. године, ове мандате доделила одборницима Марку Портићу са Изборне листе СПС - ПУПС - ЈС - Ивица Дачић, Миодрагу Портићу и Ненаду Дакићу са Изборне листе Демократска странка - Борис Тадић и Новици Дашићу и Милосаву Доганџићу са Изборне листе Социјалдемократска партија - Дејан Јовановић.

У наставку седнице, чланови РИК-а разматрали су Финансијски извештај о извршеним расходима Републичке изборне комисије за период од 1. јануара до 15. новембра 2009. године.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

26. новембар 2009. године

66. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 26. новембра, донели Одлуку о утврђивању коначног броја бирача за општину Лепосавић, на изборима за одборнике Скупштине општине Лепосавић расписаним за 29. новембар 2009. године, који је 11.888.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

23. новембар 2009. године

65. седница Републичке изборне комисије

На седници која је одржана 23. новембра, Републичка изборна комисија донела је решења о именовању чланова и заменика чланова бирачких одбора у проширеном саставу за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Лепосавић, расписаних за 29. новембар 2009. године.

Комисија је донела решења о именовању за 33 бирача места на територији Општине Лепосавић и за једно посебно бирачко место на територији града Краљева.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

20. новембар 2009. године

64. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је 20. новембра одржала Шездесет четврту седницу.

На седници су разматрана и једногласно донета Правила о раду бирачких одбора за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Лепосавић, расписаних за 29. новембар 2009. године.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Републичке изборне комисије.

18. новембар 2009. године

63. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 18. новембра, донела Решење о образовању бирачких одбора у сталном саставу за спровођење избора за одборнике Скупштине општине Лепосавић расписаних за 29. новембар 2009. године. Решења су донета за 33 бирачка места на територији општине Лепосавић, као и за једно посебно бирачко место на територији града Краљева и њима су именовани председници и чланови бирачких одбора и њихови заменици.

Комисија је донела Одлуку о облику и изгледу гласачких листића за гласање за избор одборника Скупштине општине Лепосавић, на изборима расписаним за 29. новембар 2009. године. Гласачки листићи ће се штампати на српском језику, ћириличким писмом на хартији формата А-4.

Републичка изборна комисија донела је Решење о утврђивању броја гласачких листића за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Лепосавић, расписаним за 29. новембар 2009. године. За гласање на овим изборима за сва бирачка места одређује се 11.887 гласачких листића и резервни број гласачких листића у броју од 0,3% од утврђеног броја гласачких листића.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

16. новембар 2009. године

62. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 16. новембра, донела Решење о утврђивању Збирне изборне листе за избор одборника Скупштине општине Лепосавић на изборима расписаним за 29. новембар 2009. године.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

16. новембар 2009. године

61. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 16. новембра, усвојила Изборну листу број 10 ГГ КОРЕНИ - ИВАН ВУЧКОВИЋ, коју је поднела Група грађана ''Корени'' за избор одборника Скупштине општине Лепосавић и Изборну листу број 11 ПАРТИЈА ВЕТЕРАНА СРБИЈЕ - РАШКО МИЛЕНКОВИЋ, коју је поднела Партија ветерана Србије за избор одборника Скупштине општине Лепосавић.

У наставку седнице, чланови РИК-а донели су Одлуку о објављивању укупног броја бирача за општину Лепосавић, који је на дан 13. новембар 2009. године 11.887.

РИК је утврдио нумерички приказ мерила за именовање чланова бирачког одбора у сталном саставу на посебном бирачком месту за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Лепосавић, расписаним за 29. новембар 2009. године.

Седници је председавао Предраг Гргић, председник Републичке изборне комисије.

13. новембар 2009. године

60. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 13. новембра, Републичка изборна комисија разматрала је Изборну листу за избор одборника Скупштине општине Лепосавић коју је поднела Партија ветерана Србије 13. новембра, у просторијама Министарства за Косово и Метохију у Косовској Митровици.

Комисија је донела Закључак којим се подносиоцу Изборне листе Партија ветерана Србије-РашкоМиленковић налаже да, најдоцније у року од 48 часова од достављања овог закључка, отклони недостатке Изборне листе и Комисији достави најмање 20 правно ваљаних оверених изјава бирача који подражавају ту листу.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Републичке изборне комисије.

13. новембар 2009. године

59. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија, на седници одржаној 13. новембра, донела је Решење о проглашењу Изборне листе број 9 ПОКРЕТ ЗА ЛЕШАК И ОКОЛИНУ, за избор одборника Скупштине општине Лепосавић. Ову листу је поднела Група грађана "Покрет за Лешак и околину", 12. новембра, у просторијама Министарства за Косово и Метохију у Косовској Митровици.

Комисија је, такође, донела и Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора за општину Лепосавић. Решењем Комисије утврђено је да Санда Ћорац, правник из Лепосавића, постаје опуномоћени члан проширеног састава Републичке изборне комисије, а Владан Премовић, правник из Лешка, село Доње Јариње, заменик члана, као представници подносиоца Изборне листе број 9 Покрет за Лешак и околину.

На овој седници, Републичка изборна комисија размотрила је Изборну листу кандидата за одборнике Скупштине општине Лепосавић коју је поднела Група грађана-Корени-Иван Вучковић 12. новембра. Комисија је донела закључак којим се налаже подносиоцу ове изборне листе да најдоцније у року од 48 часова од достављања овог закључка отклоне недостатке Изборне листе и Комисији доставе најмање четири правно ваљане оверене изјаве бирача који је подржавају.

Комисија је одлучивала по жалбама Општинског одбора Српске радикалне странке у Лепосавићу од 12. новембра 2009. године и овлашћеног лица Српске радикалне странке, којима се траже измене у одређивању појединих бирачких места.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Републичке изборне комисије.

13. новембар 2009. године

Наставак 58. седницe Републичке изборне комисије

У наставку 58. седнице, Републичка изборна комисија је 13. новембра утврдила је Извештај о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у Скупштини општине Витина.

У Извештају о избору одборника ради попуне упражњених посланичких места у Скупштини општине Витина, Републичка изборна комисија је утврдила да је Скупштина општине Витина, на седници одржаној 3. октобра 2009. године констатовала престанак мандата одборницима Милораду Којићу и Зорану Маринковићу, са Изборне листе Демократска странка-Борис Тадић.

Комисија је, на основу члана 48 Закона о локалним изборима и Закључка Владе од 4. септембра 2008. године, ове мандате доделила кандидатима Слађани Антонијевић и Владимиру Антонијевићу са Изборне листе Демократска странка-Борис Тадић.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Републичке изборне комисије.

11. новембар 2009. године

58. седница Републичке изборне комисије

На седници одржаној 11. новембра Републичка изборна комисија је на дневном реду имала усвајање извештаја о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у скупштинама општина Ново Брдо и Витина.

Комисија је утврдила Извештај о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у Скупштини општине Ново Брдо.

У Извештају о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у Скупштини општине Ново Брдо, Републичка изборна комисија је утврдила да је Скупштина општине Ново Брдо, на седници одржаној 5. новембра 2009. године, констатовала престанак мандата одборницима Драгану Јовановићу, Драгану Васићу, Слађану Симијоновићу, Љубиши Павићу и Синиши Симијоновићу, са Изборне листе Српска радикална странка - Томислав Николић.

Комисија је, на основу члана 48 Закона о локалним изборима и Закључка Владе од 4. септембра 2008. године, ове мандате доделила кандидатима Данијели Јовановић, Станку Ђорђевићу, Ратку Антићу, Тихомиру Станојевићу и Градимиру Станојевићу са Изборне листе Српска радикална странка - Томислав Николић.

Након усвајања овог извештаја, седница Републичке изборне комисије је прекинута.

Седници је председавао заменик председника Републичке изборне комисије Славољуб Миленковић.

11. новембар 2009. године

57. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 11. новембра, прогласила Изборну листу број 8 НАРОДНА ПАРТИЈА - МАЈА ГОЈКОВИЋ, коју је поднела Народна партија за избор одборника Скупштине општине Лепосавић.

Изборну листу број 8 НАРОДНА ПАРТИЈА - МАЈА ГОЈКОВИЋ својим потписима подржало је 226 бирача.

Комисија је једногласно донела Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносилаца ове изборне листе у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора за општину Лепосавић. Решењем Комисије утврђено је да Зоран Станојевић, дипломирани правник из Каћа, постаје опуномоћени члан проширеног састава Републичке изборне комисије, а Мирослав Мандић, адвокат из Новог Сада, заменик опуномоћеног члана, као представници подносиоца Изборне листе број 8 НАРОДНА ПАРТИЈА - МАЈА ГОЈКОВИЋ, на изборима за одборнике Скупштине општине Лепосавић, расписаним за 29. новембар 2009. године.

Комисија је донела Решење о именовању чланова радног тела Републичке изборне комисије у Косовско-митровачком управном округу. Решењем се именују Горан Стефановић и Драгомир Костић, из Лепосавића, Драгољуб Марковић из Звечана, Горан Савић из Лешка и Градимир Настић из Лепосавића, село Ибарска Слатина.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Републичке изборне комисије.

6. новембар 2009. године

56. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 6. новембра, донела решења о именовању представника Српске радикалне странке и Г17 ПЛУС, подносилаца проглашених изборних листа на изборима за одборнике Скупштине општине Лепосавић, расписаним за 29. новембар 2009. године, у проширени састав РИК-а. Утврђено је да Гордана Стојичић и Драган Милинковић, дипломирани правници из Београда, постају опуномоћени члан и заменик опуномоћеног члана проширеног састава РИК-а, као представници подносиоца Изборне листе број 7 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА-ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ. Утврђено је и да Јасмина Вукашиновић, дипломирани правник из Лепосавића и Радојка Трифуновић, дипломирани правник из Вуче Сочанице, постају опуномоћени члан и заменик опуномоћеног члана проширеног састава РИК-а, као представници подносиоца Изборне листе број 6 Г17 ПЛУС-МЛАЂАН ДИНКИЋ.

Чланови РИК-а су већином гласова донели Решење о одређивању бирачких места за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Лепосавић, расписаним за 29. новембар 2009. године. Овим Решењем су одређена 33 редовна бирачка места и 1 посебно бирачко место за гласање интерно расељених лица са територије општине Лепосавић.

У наставку рада, такође већином гласова, чланови РИК-а су утврдили нумерички приказ мерила за именовање чланова бирачких одбора у сталном саставу на редовним бирачким местима за гласање на изборима за одборнике Скупштине општине Лепосавић, расписаним за 29. новембар 2009. године и једногласно донела Решење о висини накнаде запосленима у Служби Народне скупштине Републике Србије ангажованим током октобра 2009. године на пословима за потребе Републичке изборне Комисије, на спровођењу избора за одборнике Скупштине општине Лепосавић.

Седници је председавао Славољуб Миленковић, заменик председника Републичке изборне комисије.

3. новембар 2009. године

55. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на Педесет петој седници, одржаној 3. новембра, усвојила једногласно Извештај о избору одборника ради попуне упражњених одборничких места у Скупштини града Приштине.

Комисија је утврдила да је Скупштина града Приштине, на седници одржаној 29. октобра 2009. године, констатовала да је са Изборне листе Демократска странка - Борис Тадић престао мандат одборницима Југославу Поповићу и Дејану Митићу; да је са Изборне листе Демократска странка Србије - Војислав Коштуница престао мандат одборнику Драгану Трајковићу и да је са Изборне листе Српска напредна странка - Томислав Николић престао мандат одборницима Небојши Николићу, Љубинку Караџићу, Зорану Китићу и Миодрагу Крстићу.

Такође, Комисија је утврдила да мандати за ова уражњена одборничка места припадају Изборној листи Демократска странка - Борис Тадић, Изборној листи Демократска странка Србије - Војислав Коштуница и Изборној листи Српска напредна странка - Томислав Николић.

На основу утврђених чињеница, Комисија је доделила мандате Владици Јовановићу и Драгом Костићу са Изборне листе Демократска странка - Борис Тадић, Предрагу Ђекићу са Изборне листе Демократска странка Србије - Војислав Коштуница и Бранимиру Стојановићу, Слађани Јосифовић, Саши Лазићу и Јагодинки Живић са Изборне листе Српска напредна странка - Томислав Николић.

Изабраним одборницима издата су уверења о избору за одборника у Скупштини града Приштине.

Седници је председавао председник Комисије, Предраг Гргић.

3. новембар 2009. године

54. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници од 3. новембра, прогласила Изборну листу број 6 Г17 ПЛУС - МЛАЂАН ДИНКИЋ, коју је поднео Г17 ПЛУС и Изборну листу број 7 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА - ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ, коју је поднела Српска радикална странка за избор одборника Скупштине општине Лепосавић.

Изборну листу број 6 Г17 ПЛУС - МЛАЂАН ДИНКИЋ својим потписима подржало је 396 бирача, а Изборну листу број 7 СРПСКА РАДИКАЛНА СТРАНКА - ДР ВОЈИСЛАВ ШЕШЕЉ 223 бирача.

Комисија је једногласно донела и решења о испуњењу услова за одређивање представника подносилаца ових изборних листа у проширени састав Републичке изборне комисије и бирачких одбора за општину Лепосавић.

Седници је председавао председник Комисије, Предраг Гргић.

Страна 32 1

 Врх стране