МЕНИ
Насловна » Активности » Информације о одржаним седницама

Информације о одржаним седницама

21. фебруар 2020. године

112. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 21. фебруара 2020. године, размотрила и усвојила Предлог одлуке о изменама и допунама Пословника Републичке изборне комисије.

 112.  седница Републичке изборне комисије

Изменама и допунама Пословника предвиђени су преноси седница Комисије и конференција за медије на веб презентацији Комисије, као и могућност да средства јавног информисасња преузимају аудио и видео сигнал који обезбеђује Комисија на својој веб презентацији.

У наставку седнице, донета је Одлука о образовању радних група Републичке изборне комисије.

Седници је председавао председник Републичке изборне комисије Владимир Димитријевић.

6. фебруар 2020. године

111. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на 111. седници, одржаној 6. фебруар 2020. године, донела Решење о додели мандата члана националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету албанске националне мањине.

 111.  седница Републичке изборне комисије

Национални савет албанске националне мањине обавестио је Комисију да је на Трећој редовној седници, одржаној 5. децембра 2019. године, констатовано да су се стекли услови за престанак мандата члановима Националног савета Арберу Пајазитију, Вјолци Аљиу, Фејрану Шемсединију и Незаћети Исаху којима је престао мандат пре истека времена на које су изабрани, због тога што дуже од годину дана нису присуствовали седницама Националног савета. Чланови РИК су у складу са чланом 41. Закона о националним саветима националних мањина, донели Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету албанске националне мањине Шкељзену Хисенију, Саранди Љатифи, Шефкету Шефкији и Шефату Адемију са Изборне листе АЛТЕРНАТИВА ЗА ПРОМЕНЕ (АЗП) – ШЋИПРИМ АРИФИ ALTERNATIVA PËR NDRYSHIM (APN) – SHQIPRIM ARIFI.

Чланови РИК су донели Одлуку о организацији и спровођењу обука инструктора за рад у проширеном саставу бирачких одбора, Одлуку о измени Одлуке о организацији и спровођењу обука за рад у сталном саставу бирачких одбора и Одлуку о премештању изборног материјала са непосредних избора за чланове националних савета националних мањина.

У наставку седнице, Републичка изборна комисија донела је одлуке о додели уговора за јавне набавке РИК ЈН 1/19; РИК ЈН 2/19; РИК ЈН 3/19 и РИК ЈН 4/19.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

24. јануар 2020. године

110. седница Републичке изборне комисије

На седници Републичке изборне комисије, одржаној 24. јануара 2020. године, донета је Одлука о одређивању штампарије за штампање гласачких листића и другог изборног материјала за спровођење избора за народне посланике Народне скупштине који ће се одржати у 2020. години и наведеном Одлуком одређена је штампарија Јавног предузећа „Службени гласник“ у Београду. РИК је донела и Одлуку о одређивању боје гласачких листића и боје контролног листа за проверу исправности гласачке кутије, за гласање на изборима за народне посланике Народне скупштине који ће се одржати у 2020. години.

Национални савет немачке националне мањине обавестио је Комисију 14. маја 2019. године да је на Четвртој седници, 30. априла 2019. године, констатован престанак мандата члану Националног савета пре истека времена на које је изабран председнику Националног савета Антуну Беку, услед смрти. Комисија је, у складу са чланом 41. Закона о националним саветима националних мањина, донела Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету немачке националне мањине Антуну Ренцу, са Изборне листе „ГЕРХАРД“ ПОДУНАВСКЕ ШВАБЕ – ЗАЈЕДНО, АНТУН БЕК.

Национални савет бошњачке националне мањине обавестио је Комисију 25. децембра 2019. године да је на Петој седници, 19. децембра 2019. године, констатована оставка, односно престанак мандата члану Националног савета проф. др Сеаду Шемсовићу, услед подношења оставке. Комисија је, у складу са чланом 41. Закона о националним саветима националних мањина, донела Решење о додели мандата члана Националног савета ради попуне упражњеног места у Националном савету бошњачке националне мањине Мирфату Тахировићу, са Изборне листе САМООПРЕДЕЉЕЊЕ – др Сулејман Угљанин / SAMOOPREDELjENjE – dr. Sulejman Ugljanin.

У наставку седнице, председник РИК Владимир Димитријевић обавестио је присутне да су током децембра 2019. године одржане обуке за инструкторе који ће обучавати чланове бирачких одбора. Истовремено, израђен је Приручник за обуку за рад у бирачким одборима. „Први пут је израђена оваква публикација у којој је детаљно објашњена процедура рада чланова бирачких одбора од тренутка примопредаје изборног материјала пре гласања, до тренутка примопредаје изборног материјала после гласања и утврђивања резултата избора. Уз Приручник је штампана и вежбанка, Вежбе за логичко-рачунску контролу исправности резултата унетих у контролни формулар и попуњавање записника о раду бирачког одбора“, објаснио је Димитријевић и додао да је штампан и Водич за процену приступачности бирачких места за особе са инвалидитетом. Члан РИК Весна Миздрак је додала да су у 161 јединици локалне самоуправе формирани тимови стручњака, њих укупно 843 ради процене физичке и комуникацијске приступачности бирачких места. Од укупног броја стручних чланова тимова, 132 су особе са инвалидитетом.

Седници је председавао Владимир Димитријевић, председник Републичке изборне комисије.

 Врх стране