МЕНИ
Насловна » Документа » Подзаконска акта

Подзаконска акта

Подзаконска акта Комисије

 1. Пословник Републичке изборне комисије
  • Измене и допуне Пословника од 21. фебруара 2020. године
 2. Упутство за спровођење непосредних избора за чланове националних савета
  националних мањинa (пречишћен текст)
 3. Упутство за спровођење електорске скупштине за избор чланова националних
  савета националних мањина (пречишћен текст)
 4. Правила о раду бирачких одбора за спровођење непосредних избора за чланове
  националних савета националних мањина
 5. Одлука о утврђивању листе категорија регистратурског материјала Републичке
  изборне комисије
 6. Одлука о накнадама и другим трошковима везаним за рад Републичке изборне
  комисије
 7. Закључак о мерама које ће Републичка изборна комисија предузети у циљу унапређења изборног процеса
 8. Одлука о процени приступачности бирачких места у Републици Србији

Подзаконска акта других органа

 1. Покрајинска скупштинска одлука о избору посланика у Скупштину Аутономне Покрајине Војводине (незванично пречишћен текст)
 2. Упутство о облику и димензијама гласачке кутије
 3. Упутство за спровођење Закона о јединственом бирачком списку
 4. Правилник о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу за
  избор народних посланика
 5. Прaвилник o накнади за оверу потписа бирача који подржавају предлог
  кандидата за председника Републике
 6. Правилник о накнади за оверу потписа бирача који подржи изборну листу за
  избор одборника
 7. Правилник о начину вођења посебног бирачког списка националне мањине
 8. Правилник о облику и садржају обрасца за прикупљање потписа бирача који
  подржавају електоре (незванично пречишћен текст)
 9. Правилник о евиденцијама и извештајима политичког субјекта
 10. Препорука о начину коришћење титлова и знаковног језика
 11. Препорука о већој доступности програмских садржаја особама са инвалидитетом

 

 Врх стране