МЕНИ
Насловна » Архива » Саопштења за јавност 2003

Саопштења за јавност 2003. године

17. децембар 2003. године

Одговор Републичке изборне комисије на текстове објављене у листу "Интернационал"

У листу "Интернационал", дана 16. децембра 2003. године, на насловној и трећој страни, објављени су текстови под следећим насловима "Четворособан стан награда за крађу" и "СНИ елиминисан из изборне трке". Текстови су пуни неистина и неаргументованих оптужби, којима се нарушава углед Републичке изборне комисије и њених чланова.

Аутор текстова тврди да је "свака листа пуна фалсификата, односно потписа мртвих душа, непостојећих лица, малолетне деце..." и да су чланови Републичке изборне комисије у "одређеним листама признавали мртве а на неким избацивали комплетне спискове живих да би онемогућили комплетирање листе у року". Ове тврдње се поткрепљују саопштењем "Свесрпског народног интереса", у коме се тврди да је неко из РИК-а заменио материјал који иде уз изборне листе, да је СНИ спречен од стране МУП-а у прикупљању потписа бирача и сл.

Републичка изборна комисија, у складу са чл. 47. и 56. Закона о јавном информисању ("Службени гласник РС" број 43/03), захтева да се у листу "Интернационал", у истом издању, истој рубрици и на истим страницама објави следеће саопштење:

Седнице Републичке изборне комисије су отворене за јавност а сав материјал доступан је новинарима. Аутор текстова "Четворособан стан награда за крађу" и "СНИ елиминисан из изборне трке", нити било који други новинар "Интернационала" нису присуствовали ниједној седници Комисије од расписивања парламентарних избора.

По пријему изборних листа, изјаве бирача о подржавању сваке изборне листе најпре се проверавају у Републичкој изборној комисији у присуству овлашћеног лица подносиоца изборне листе. Подносиоцу изборне листе одмах се враћају изјаве које нису правно ваљане (недостаје матични број, печат суда, потпис бирача и сл.) Изјаве се затим проверавају у МУП-у (утврђују се изјаве потписане од умрлих лица, вишеструко уписаних, малолетних и лица која су већ потписала за друге изборне листе). Изјаве са утврђеним недостацима одузимају се од укупног броја достављених. О резултатима провере подноси се извештај Комисији на седници на којој се разматра изборна листа. Истоветни поступак спроводи се при пријему сваке изборне листе.

Овлашћено лице изборне листе "Свесрпски народни интерес/СНИ/", Вељко Вујошевић, обавештен је о недостацима уоченим приликом пријема изборне листе. После провере је обавештен о постојању великог броја изјава бирача о подржавању листе овереним пред судом у Прокупљу а да се ради о грађанима са пребивалиштем у Суботици, Ћуприји, Краљеву, Ужицу и другим градовима у Републици Србији и изјава бирача са пребивалиштем у Хрватској и Федерацији БиХ. Дана 13. децембра 2003. године у 15,00 часова, Комисији је достављено обавештење о повлачењу изборне листе "Свесрпски народни интерс /СНИ/" .

У разговору са члановима Комисије, председник суда у Прокупљу пренео је изјаву референта овере да овера није обављена у складу са Законом о оверавању потписа, рукописа и преписа, односно да лица чије су изјаве примљене факсом нису присуствовала овери.

На седници Републичке изборне комисије одржаној 17. децембра, одлучено је да се јавном тужиоцу у Прокупљу достави информација о утврђеном стању у вези изборним материјалом изборне листе "Свесрпски народни интерес /СНИ/".

Републичка изборна комисија још једном апелује на медије да се у свом раду придржавају закона и професионалне етике и да не износе непроверене и неистините податке.

12. децембар 2003. године

Југословенска левица поднела изборну листу Републичкој изборној комисији

У име Југословенске левице, у својству овлашћеног лица, Драгана Кузмановић је поднела изборну листу Републичкој изборној комисији 12. децембра у 23,50 часова. Назив листе је "ЈУГОСЛОВЕНСКА ЛЕВИЦА - ЈУЛ".

Изборну листу су примили чланови и заменци чланова Комисије: Драгиша Околишанов и Горан Јовичић.

Уз листу су Комисији достављене потврде о изборном праву и пребивалишту кандидата, писмене изјаве о прихватању кандидатуре и сагласност носиоца листе, овлашћење лица које подноси листу, уверење о држављанству и судски оверени потписи бирача који су подржали листу.

12. децембар 2003. године

Политичка коалиција Покрета ветерана Србије, Државотворног покрета Србије и Нове Војводине поднела изборну листу Републичкој изборној комисији

У име политичке коалиције Покрета ветерана Србије, Државотворног покрета Србије и Нове Војводине, у својству овлашћеног лица, Вељко Вујошевић је поднео изборну листу Републичкој изборној комисији 12. децембра у 23,30 часова. Назив листе је " СВЕСРПСКИ НАРОДНИ ИНТЕРЕС /СНИ/"

Изборну листу су примили чланови и заменци чланова Комисије: Даница Митровић, Драгиша Околишанов и Горан Јовичић.

Уз листу су Комисији достављене потврде о изборном праву и пребивалишту кандидата, писмене изјаве о прихватању кандидатуре и сагласност носиоца листе, овлашћење лица које подноси листу, уверење о држављанству и судски оверени потписи бирача који су подржали листу.

12. децембар 2003. године

Савеза Срба Војводине поднеo изборну листу Републичкој изборној комисији

У име Савеза Срба Војводине, у својству овлашћеног лица, Душан Салатић је поднео изборну листу Републичкој изборној комисији 12. децембра у 18,05 часова. Назив листе је " Савез Срба Војводине - Душан Салатић"

Изборну листу су примили чланови и заменци чланова Комисије: Даница Митровић, Драгиша Околишанов, Мирослав Станковић и Горан Јовичић.

Уз листу су Комисији достављене потврде о изборном праву и пребивалишту кандидата, писмене изјаве о прихватању кандидатуре и сагласност носиоца листе, овлашћење лица које подноси листу, уверење о држављанству и судски оверени потписи бирача који су подржали листу.

12. децембар 2003. године

Лабуристичкa партијa Србије поднела изборну листу Републичкој изборној комисији

У име Лабуристичке партије Србије, у својству овлашћеног лица, Небојша Рајковић је поднео изборну листу Републичкој изборној комисији 12. децембра у 12,00 часова. Назив листе је " Лабуристичка партија Србије - Драган Миловановић"

Изборну листу су примили чланови и заменци чланова Комисије: Бисерка Живковић, Даница Митровић, Небојша Кисин и Горан Јовичић.

Уз листу су Комисији достављене потврде о изборном праву и пребивалишту кандидата, писмене изјаве о прихватању кандидатуре и сагласност носиоца листе, овлашћење лица које подноси листу, уверење о држављанству и судски оверени потписи бирача који су подржали листу.

11. децембар 2003. године

Групa грађана "Привредна снага Србије и дијаспора" поднела изборну листу Републичкој изборној комисији

У име групе грађана "Привредна снага Србије и дијаспора", у својству овлашћеног лица, Зоран Чукановић је поднео изборну листу Републичкој изборној комисији 11. децембра у 12,00 часова. Назив листе је " Привредна снага Србије и дијаспора - Бранко Драгаш"

Изборну листу су примили чланови и заменци чланова Комисије: Даница Митровић и Милинко Бајчета.

Уз листу су Комисији достављене потврде о изборном праву и пребивалишту кандидата, писмене изјаве о прихватању кандидатуре и сагласност носиоца листе, овлашћење лица које подноси листу, уверење о држављанству и судски оверени потписи бирача који су подржали листу.

10. децембар 2003. године

Коалицијa Социјалистичке народне странке и Народног блока поднела изборну листу Републичкој изборној комисији

У име коалиције Социјалистичке народне странке и Народног блока, у својству овлашћених лица, Бранислав Ивковић и Небојша Павковић поднели су изборну листу Републичкој изборној комисији 10. децембра у 12,00 часова. Назив листе је "Социјалистичка народна странка - Народни блок - генерал Небојша Павковић"

Изборну листу су примили чланови и заменци чланова Комисије: Даница Митровић, Мирко Димић, Владан Лутовац и Драган Радуловић.

Уз листу су Комисији достављене потврде о изборном праву и пребивалишту кандидата, писмене изјаве о прихватању кандидатуре и сагласност носиоца листе, овлашћење лица које подноси листу, уверење о држављанству и судски оверени потписи бирача који су подржали листу.

9. децембар 2003. године

Реформисти Војводине СДП поднели изборну листу Републичкој изборној комисији

У име Реформиста Војводине - СДП, у својству овлашћеног лица, Ладислав Дарабош је поднео изборну листу Републичкој изборној комисији 9. децембра у 12,05 часова. Назив листе је "Реформисти - Социјалдемократске партије Војводине - Србије - Миодраг - Миле Исаков".

Изборну листу су примили чланови и заменци чланова Комисије: Мирко Димић, Жељка Радета и Миодраг Петровић.

Уз листу су Комисији достављене потврде о изборном праву и пребивалишту кандидата, писмене изјаве о прихватању кандидатуре и сагласност носиоца листе, овлашћење лица које подноси листу, уверење о држављанству и судски оверени потписи бирача који су подржали листу.

8. децембар 2003. године

Либерали Србије поднели изборну листу Републичкој изборној комисији

У име Либерала Србије, у својству овлашћеног лица, Веселин Живковић је поднео изборну листу Републичкој изборној комисији 8. децембра у 14,40 часова. Назив листе је "Либерали Србије - Душан Михајловић".

Изборну листу су примили чланови и заменци чланова Комисије: Тања Божиновић, Даница Митровић, Славица Пуљезевић, Владан Лутовац и Мирко Димић.

Претходно су Комисији достављене потврде о изборном праву и пребивалишту кандидата, писмене изјаве о прихватању кандидатуре и сагласност носиоца листе, овлашћење лица које подноси листу, уверење о држављанству и судски оверени потписи бирача који су подржали листу.

8. децембар 2003. године

Kоалицијa "Заједно за толеранцију - Чанак, Каса, Љајић" (Лига социјалдемократа Војводине, Савез војвођанских Мађара, Санџачка демократска партија, Лига за Шумадију) поднели изборну листу Републичкој изборној комисији

У име коалиције "Заједно за толеранцију - Чанак, Каса, Љајић (Лига социјалдемократа Војводине, Савез војвођанских Мађара, Санџачка демократска партија, Лига за Шумадију)", у својству овлашћеног лица, Александар Кравић је поднео изборну листу Републичкој изборној комисији 8. децембра у 14,10 часова. Назив листе је "Заједно за толеранцију - Чанак, Каса, Љајић".

Изборну листу су примили чланови и заменци чланова Комисије: Тања Божиновић, Даница Митровић, Биљана Милосављевић, Славица Пуљезевић, Горан Јовичић, Владан Лутовац, Иван Шебек и Милинко Бајчета.

Уз листу су Комисији достављене потврде о изборном праву и пребивалишту кандидата, писмене изјаве о прихватању кандидатуре и сагласност носиоца листе, овлашћење лица које подноси листу, уверење о држављанству и судски оверени потписи бирача који су подржали листу.

4. децембар 2003. године

Kоалицијa Социјалдемократије, Народне странке Правда, Странке радника и пензионера - СРП и Социјалдемократске партије зелених поднелa изборну листу Републичкој изборној комисији

У име коалиције Социјалдемократије, Народне странке Правда, Странке радника и пензионера - СРП и Социјалдемократске партије зелених, у својству овлашћених лица, Зоран Диздаревић и Виктор Гостиљац поднели су изборну листу Републичкој изборној комисији 4. децембра у 13,15 часова. Назив листе је " Одбрана и правда - Вук Обрадовић - Боривоје Боровић ".

Изборну листу су примили чланови и заменци чланова Комисије: Даница Митровић, Тамара Стојчевић - Јовановић, Горан Јовичић и Дејан Ђокић.

Уз листу су Комисији достављене потврде о изборном праву и пребивалишту кандидата, писмене изјаве о прихватању кандидатуре и сагласност носиоца листе, овлашћење лица које подноси листу, уверење о држављанству и судски оверени потписи бирача који су подржали листу.

4. децембар 2003. године

Kоалицијa Демохришћанске странке Србије, Демократске странке " Отаџбина ", Демократског покрета Румуна Србије, Сељачке странке и Српске Правде поднелa изборну листу Републичкој изборној комисији

У име коалиције Демохришћанске странке Србије, Демократске странке " Отаџбина ", Демократског покрета Румуна Србије, Сељачке странке и Српске Правде, у својству овлашћеног лица, Живојин Стјепић је поднео изборну листу Републичкој изборној комисији 4. децембра у 13,00 часова. Назив листе је "Самостална Србија - Др Владан Батић".

Изборну листу су примили чланови и заменци чланова Комисије: Ирена Дуканац и Славица Пуљезевић.

Уз листу су Комисији достављене потврде о изборном праву и пребивалишту кандидата, писмене изјаве о прихватању кандидатуре и сагласност носиоца листе, овлашћење лица које подноси листу, уверење о држављанству и судски оверени потписи бирача који су подржали листу.

4. децембар 2003. године

Социјалистичкa партије Србије поднелa изборну листу Републичкој изборној комисији

У име Социјалистичке партије Србије, у својству овлашћеног лица, Зоран Анђелковић је поднео изборну листу Републичкој изборној комисији 4. децембра у 12,45 часова. Назив листе је "Социјалистичка партија Србије - Слободан Милошевић".

Изборну листу су примили чланови и заменци чланова Комисије: Весна Караџић, Небојша Кисин и Драгољуб Томашевић.

Уз листу су Комисији достављене потврде о изборном праву и пребивалишту кандидата, писмене изјаве о прихватању кандидатуре и сагласност носиоца листе, овлашћење лица које подноси листу, уверење о држављанству и судски оверени потписи бирача који су подржали листу.

1. децембар 2003. године

Тече рок за подношење изборних листа

Републичка изборна комисија обавештава грађане да активности на спровођењу ванредних парламентарних избора, расписаних за 28. децембар теку у утврђеним законским роковима.

Кандидате за народне посланике у Народну скупштину Републике Србије могу предлагати политичке странке, страначке коалиције, друге политичке организације и групе грађана.

Према називу предлагача одређује се назив изборне листе. У назив се може укључити име и презиме лица које предлагач одреди као носиоца изборне листе, односно највише два носиоца уколико више странака предлаже заједничку листу. Носилац изборне листе може бити и кандидат за народног посланика.

Изборна листа је утврђена када је потписима подржи 10 000 бирача. Бирач може да подржи само једну изборну листу а сваки потпис мора бити судски оверен.

Уз изборну листу, лице овлашћено за подношење изборне листе Републичкој изборној комисији доставља писмену сагласност носиоца листе, потврду о изборном праву за сваког кандидата за народног посланика, писмене изјаве о прихватању кандидатуре, потврде о пребивалишту, уверења о држављанству, судски оверене потписе и своје овлашћење за подношење изборне листе.

Републичка изборна комисија у року од 24 часа проглашава изборну листу, односно доноси закључак којим подносиоцу налаже да исправи евентуалне недостатке. Неблаговремено поднете листе се одбацују.

До сада, Републичка изборна комисија је прогласила изборне листе: "Г 17 плус - Мирољуб Лабус", "Српска радикална странка - др Војислав Шешељ", "Демократска странка Србије - Војислав Коштуница", "Демократска алтернатива - Небојша Човић", "Демократска странка - Борис Тадић", "Српски покрет обнове - Нова Србија - Вук Драшковић - Велимир Илић", "Отпор" и изборна листа коалиције "За народно јединство - проф. Борислав Пелевић - Марјан Ристичевић", коју је поднела коалиција Странке српског јединства, Народне сељачке, Народне, Српске и странке Наш дом Србија.

Рок за подношење изборних листа је 12. децембар.

30. новембар 2003. године

Kоалицијa Странке српског јединства, Народне сељачке странке, Народне странке, странке Наш дом Србија и Српске странке поднелa изборну листу Републичкој изборној комисији

У име коалиције Странке српског јединства, Народне сељачке странке, Народне странке, странке Наш дом Србија и Српске странке, у својству овлашћеног лица, проф. Борислав Пелевић је поднео изборну листу Републичкој изборној комисији. Назив листе је "За народно јединство - Борислав Пелевић - Марјан Ристичевић".

Изборну листу су примили чланови и заменци чланова Комисије: Тања Божиновић, Горан Јовичић, Зоран Р. Стојковић и Небојша Кисин.

Уз листу су Комисији достављене потврде о изборном праву и пребивалишту кандидата, писмене изјаве о прихватању кандидатуре и сагласност носиоца листе, овлашћење лица које подноси листу, уверење о држављанству и судски оверени потписи бирача који су подржали листу.

30. новембар 2003. године

Отпор поднео изборну листу Републичкој изборној комисији

У имe Отпора, у својству овлашћеног лица, Ненад Констанстиновић је поднео изборну листу Републичкој изборној комисији. Назив листе је "Отпор".

Изборну листу су примили чланови и заменци чланова Комисије: Тања Божиновић, Раде Терзић, Горан Јовичић, Зоран Р. Стојковић и Небојша Кисин.

Уз листу су Комисији достављене потврде о изборном праву и пребивалишту кандидата, писмене изјаве о прихватању кандидатуре, овлашћење лица које подноси листу, уверење о држављанству и судски оверени потписи бирача који су подржали листу.

28. новембар 2003. године

Републичка изборна комисија апелује на медије

Републичка изборна комисија се, у оквиру надлежности утврђене Законом о избору народних посланика, стара о законитом спровођењу избора, организује техничке припреме, прати примену и даје објашњења у вези са применом закона у изборном процесу, утврђује стандарде за изборни материјал, одређује и оглашава бирачка места, утврђује број гласачких листића, образује бирачке одборе, доноси решења о проглашењу изборних листа, утврђује и објављује изборне резултате и обавља друге послове у складу са законом.

Републичка изборна комисија у свом раду искључиво примењује закон. Седнице су отворене за јавност а сви акти које Комисија усвоји доступни медијима. Комисија апелује на представнике медијских кућа да се у свом раду на праћењу избора придржавају закона и извештавају у складу са законом и професионалном етиком.

27. новембар 2003. године

Kоалицијa Српског покрета обнове и Нове Србије поднелa изборну листу Републичкој изборној комисији

У име коалиције Српског покрета обнове и Нове Србије, у својству овлашћеног лица, Драган Јовановић је поднео изборну листу Републичкој изборној комисији. Назив листе је "Српски покрет обнове - Нова Србија - Вук Драшковић - Велимир Илић".

Изборну листу су примили чланови и заменци чланова Комисије: Тања Божиновић, Биљана Милосављевић, Иван Шебек, Горан Јовичић, Зоран Р. Стојковић и Душан Павловић.

Уз листу су Комисији достављене потврде о изборном праву и пребивалишту кандидата, писмене изјаве о прихватању кандидатуре и сагласност носиоца листе, овлашћење лица које подноси листу, уверење о држављанству и судски оверени потписи бирача који су подржали листу.

27. новембар 2003. године

Демократска странка поднелa изборну листу Републичкој изборној комисији

У име Демократске странке, у својству овлашћеног лица, Борис Тадић је поднео изборну листу Републичкој изборној комисији. Назив листе је "Демократска странка - Борис Тадић".

Изборну листу су примили чланови и заменци чланова Комисије: Маја Васић, Тања Божиновић, Драган Радуловић, Иван Шебек и Душан Павловић.

Уз листу су Комисији достављене потврде о изборном праву и пребивалишту кандидата, писмене изјаве о прихватању кандидатуре и сагласност носиоца листе, овлашћење лица које подноси листу, уверење о држављанству и судски оверени потписи бирача који су подржали листу.

27. новембар 2003. године

Демократска алтернатива поднелa изборну листу Републичкој изборној комисији

У име Демократске алтернативе, у својству овлашћеног лица, Радиша Благојевић је поднео изборну листу Републичкој изборној комисији. Назив листе је "Демократска алтернатива - Небојша Човић".

Изборну листу су примили чланови и заменци чланова Комисије: Маја Васић, Тања Божиновић, Миљко Живојиновић, Иван Шебек и Душан Павловић.

Уз листу су Комисији достављене потврде о изборном праву и пребивалишту кандидата, писмене изјаве о прихватању кандидатуре и сагласност носиоца листе, овлашћење лица које подноси листу, уверење о држављанству и судски оверени потписи бирача који су подржали листу.

25. новембар 2003. године

Демократска странка Србије поднелa изборну листу Републичкој изборној комисији

У име Демократске странке Србије, у својству овлашћеног лица, Небојша Бакарец је поднео изборну листу Републичкој изборној комисији. Назив листе је "Демократска странка Србије - Војислав Коштуница".

Изборну листу су примили чланови и заменци чланова Комисије: Весна Караџић, Бранкица Групковић, Раде Терзић, Зоран Р. Стојковић, Зоран Г. Стојковић, Зоран Рељин, Бранислав Бјелица, Владимир Лутовац и Драган Радуловић.

Уз листу су Комисији достављене потврде о изборном праву и пребивалишту кандидата, писмене изјаве о прихватању кандидатуре и сагласност носиоца листе, овлашћење лица које подноси листу, уверење о држављанству и судски оверени потписи бирача који су подржали листу.

23. новембар 2003. године

Српскa радикалнa странкa поднелa изборну листу Републичкој изборној комисији

У име Српске радикалне странке, у својству овлашћеног лица, Драган Тодоровић је поднео изборну листу Републичкој изборној комисији. Назив листе је "Српска радикална странка - др Војислав Шешељ".

Изборну листу су примили чланови Комисије: Тања Божиновић, Весна Караџић, Тамара Стојчевић-Јовановић, Бранкица Групковић, и Горан Јовичић.

Уз листу су Комисији достављене потврде о изборном праву и пребивалишту кандидата, писмене изјаве о прихватању кандидатуре и сагласност носиоца листе, овлашћење лица које подноси листу, уверење о држављанству и судски оверени потписи бирача који су подржали листу.

21. новембар 2003. године

Г 17 плус поднелa изборну листу Републичкој изборној комисији

У име политичке странке Г 17 плус, у својству овлашћеног лица, Александар Николић је поднео изборну листу Републичкој изборној комисији. Назив листе је "Г 17 плус - Мирољуб Лабус".

Изборну листу су примили чланови Комисије: Маја Васић, Тања Божиновић, Биљана Милосављевић, Бранислав Бјелица и Горан Јовичић.

Уз листу су Комисији достављене потврде о изборном праву и пребивалишту кандидата, писмене изјаве о прихватању кандидатуре и сагласност носиоца листе, овлашћење лица које подноси листу, уверење о држављанству и судски оверени потписи бирача који су подржали листу.

15. новембар 2003. године

Поступак гласања на бирачком месту

Републичка изборна комисија подсећа грађане на поступак гласања на бирачким местима.

Члан бирачког одбора најпре проверава уз помоћ УВ лампе да ли је бирач претходно гласао. У бирачком списку проверава се да ли је бирач уписан и врши идентификација бирача увидом у личну карту или неки други документ у коме постоји фотографија и матични број.

Након утврђивања идентитета, бирач добија гласачки листић, прска му се спреј на кажипрст десне руке и потписује се у извод из бирачког списка. Спреј је потпуно нешкодљив за здравље и траје најмање 24 часа.

Бирач гласа заокруживањем броја поред имена кандидата за којег се определи, пресавија листић и убацује га у гласачку кутију.

Лице које не може само да гласа, слепо или инвалидно лице, може да на бирачко место поведе друго лице да, по његовом нахођењу, обави гласање.

На изборним местима биће истакнут плакат који је израдио ЦЕСИД, на коме је представљен поступак гласања.

14. новембар 2003. године

Разговор са делегацијом Савета Европе

Председник Републичке изборне комисије Радослав Баћовић о секретар Комисије Љиљана Бенаћ-Шантић примили су данас делегацију делегацију Савета Европе коју су предводили шеф посматрача, Јозеф Борг и Јорген Грунет, шеф канцеларије Савета Европе у Београду.

Радослав Баћовић упознао је представнике Савета Европе са активностима на припреми избора за председника Републике, начину обавештавања бирача о времену и месту гласања, инструктажи чланова бирачких одбора и роковима за спровођење изборних радњи.

Посебно је било речи о стању бирачког списка. Баћовић је истакао да је за ажурирање бирачког списка надлежно Министарство за државну управу и локалну самоуправу у сарадњи са општинским управама. Републичка изборна комисија, на основу извода из бирачког списка из општина на територији Републике, утврђује број бирача, без могућности да нешто мења.

Разговарано је и о начину гласања лица на одслужењу војног рока, лица која бораве у иностранству и инвалидних и слепих лица. Председник Комисије објаснио је да гласање путем писма и ван бирачког места није предвиђено законом, због евентуалних злоупотреба. Да би се олакшало гласање лица са посебним потребама, при одређивању бирачких места вођено је рачуна о приступачности.

14. новембар 2003. године

Председника бира 6 506 505 бирача

На синоћ одржаној седници, Републичка изборна комисија је утврдила коначан број бирача. Право да гласа на изборима за предедника Републике расписаним за 16. новембар има 6 506 505 грађана Србије.

У складу са Законом о избору председника Републике, за успех избора потребно је да гласа најмање половина бирача, а за председника је изабран кандидат који добије већину гласова бирача који су гласали. Ако нико од кандидата не добије потребну већину, у року од 15 дана поново се гласа, и то за кандидате који су добили највише гласова

На поновљеном гласању победио је кандидат који је добио највећи број гласова, без обзира на то колико је бирача изашло на биралишта.

Грађанима који су уписани у бирачки списак а нису добили обавештење о гласању биће омогућено да гласају.

Страна 2 1

 Врх стране