MENI
Naslovna » Aktivnosti » Informacije o održanim sednicama

Informacije o održanim sednicama

21. februar 2020. godine

112. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je, na sednici održanoj 21. februara 2020. godine, razmotrila i usvojila Predlog odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Republičke izborne komisije.

 112.  sednica Republičke izborne komisije

Izmenama i dopunama Poslovnika predviđeni su prenosi sednica Komisije i konferencija za medije na veb prezentaciji Komisije, kao i mogućnost da sredstva javnog informisasnja preuzimaju audio i video signal koji obezbeđuje Komisija na svojoj veb prezentaciji.

U nastavku sednice, doneta je Odluka o obrazovanju radnih grupa Republičke izborne komisije.

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.

6. februar 2020. godine

111. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 111. sednici, održanoj 6. februar 2020. godine, donela Rešenje o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu albanske nacionalne manjine.

 111.  sednica Republičke izborne komisije

Nacionalni savet albanske nacionalne manjine obavestio je Komisiju da je na Trećoj redovnoj sednici, održanoj 5. decembra 2019. godine, konstatovano da su se stekli uslovi za prestanak mandata članovima Nacionalnog saveta Arberu Pajazitiju, Vjolci Aljiu, Fejranu Šemsediniju i Nezaćeti Isahu kojima je prestao mandat pre isteka vremena na koje su izabrani, zbog toga što duže od godinu dana nisu prisustvovali sednicama Nacionalnog saveta. Članovi RIK su u skladu sa članom 41. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, doneli Rešenje o dodeli mandata člana Nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu albanske nacionalne manjine Škeljzenu Hiseniju, Sarandi Ljatifi, Šefketu Šefkiji i Šefatu Ademiju sa Izborne liste ALTERNATIVA ZA PROMENE (AZP) – ŠĆIPRIM ARIFI ALTERNATIVA PËR NDRYSHIM (APN) – SHQIPRIM ARIFI.

Članovi RIK su doneli Odluku o organizaciji i sprovođenju obuka instruktora za rad u proširenom sastavu biračkih odbora, Odluku o izmeni Odluke o organizaciji i sprovođenju obuka za rad u stalnom sastavu biračkih odbora i Odluku o premeštanju izbornog materijala sa neposrednih izbora za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina.

U nastavku sednice, Republička izborna komisija donela je odluke o dodeli ugovora za javne nabavke RIK JN 1/19; RIK JN 2/19; RIK JN 3/19 i RIK JN 4/19.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

24. januar 2020. godine

110. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici Republičke izborne komisije, održanoj 24. januara 2020. godine, doneta je Odluka o određivanju štamparije za štampanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine koji će se održati u 2020. godini i navedenom Odlukom određena je štamparija Javnog preduzeća „Službeni glasnik“ u Beogradu. RIK je donela i Odluku o određivanju boje glasačkih listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije, za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine koji će se održati u 2020. godini.

Nacionalni savet nemačke nacionalne manjine obavestio je Komisiju 14. maja 2019. godine da je na Četvrtoj sednici, 30. aprila 2019. godine, konstatovan prestanak mandata članu Nacionalnog saveta pre isteka vremena na koje je izabran predsedniku Nacionalnog saveta Antunu Beku, usled smrti. Komisija je, u skladu sa članom 41. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, donela Rešenje o dodeli mandata člana Nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu nemačke nacionalne manjine Antunu Rencu, sa Izborne liste „GERHARD“ PODUNAVSKE ŠVABE – ZAJEDNO, ANTUN BEK.

Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine obavestio je Komisiju 25. decembra 2019. godine da je na Petoj sednici, 19. decembra 2019. godine, konstatovana ostavka, odnosno prestanak mandata članu Nacionalnog saveta prof. dr Seadu Šemsoviću, usled podnošenja ostavke. Komisija je, u skladu sa članom 41. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, donela Rešenje o dodeli mandata člana Nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu bošnjačke nacionalne manjine Mirfatu Tahiroviću, sa Izborne liste SAMOOPREDELjENjE – dr Sulejman Ugljanin / SAMOOPREDELjENjE – dr. Sulejman Ugljanin.

U nastavku sednice, predsednik RIK Vladimir Dimitrijević obavestio je prisutne da su tokom decembra 2019. godine održane obuke za instruktore koji će obučavati članove biračkih odbora. Istovremeno, izrađen je Priručnik za obuku za rad u biračkim odborima. „Prvi put je izrađena ovakva publikacija u kojoj je detaljno objašnjena procedura rada članova biračkih odbora od trenutka primopredaje izbornog materijala pre glasanja, do trenutka primopredaje izbornog materijala posle glasanja i utvrđivanja rezultata izbora. Uz Priručnik je štampana i vežbanka, Vežbe za logičko-računsku kontrolu ispravnosti rezultata unetih u kontrolni formular i popunjavanje zapisnika o radu biračkog odbora“, objasnio je Dimitrijević i dodao da je štampan i Vodič za procenu pristupačnosti biračkih mesta za osobe sa invaliditetom. Član RIK Vesna Mizdrak je dodala da su u 161 jedinici lokalne samouprave formirani timovi stručnjaka, njih ukupno 843 radi procene fizičke i komunikacijske pristupačnosti biračkih mesta. Od ukupnog broja stručnih članova timova, 132 su osobe sa invaliditetom.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

 Vrh strane