MENI
Naslovna » Arhiva » Informacije o održanim sednicama - 2003

Informacije o održanim sednicama 2003. godine

30. decembar 2003. godine

116. sednica Republičke izborne komisije

Stošesnaesta sednica Republičke izborne komisije održana je 30. decembra u 15,00 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje prigovora Novice Todorovića iz Kragujevca;
 2. Utvrđivanje rezultata izbora za narodne poslanike u Narodnu skupštinu Republike Srbije, održanih 28. decembra 2003. godine.

Prigovor Novice Todorovića iz Kragujevca odbijen je kao neosnovan.

Komisija je usvojila Izveštaj o rezultatima izbora za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije održanih 28. decembra 2003. godine.

29. decembar 2003. godine

115. sednica Republičke izborne komisije

Stopetnaesta sednica Republičke izborne komisije održana je 29. decembra u 20,00 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje prispelih prigovora.

Komisija je razmotrila prispele prigovore. Prigovor članova biračkog odbora na biračkom mestu broj 30 u Stubnici, koji se odnosi na dostavljanje obaveštenja biračima odbačen je kao neblagovremen, kao i prigovor Arpada Tota i D. Kimušina iz Čoke na obrazovanje stalnog sastava biračkog odbora na mestu broj 32. Kao neosnovan, odbijen je prigovor Vere Vratuše i Marice Šarac iz Beograda, koji je uložen zbog povrede izbornog prava. Prigovori generalnog sekretara Stranke radnika i penzionera i Opštinskog odbora Demokratske stranke Srbije - Obilić odbačeni su kao podneti od strane neovlašćenog lica.

Na sednici je dogovoreno da u slučaju da se ukaže na nepravilnosti na nekom biračkom mestu, koordinatori i saradnici formiraju komisiju koja će utvrditi činjenično stanje na osnovu izbornog materijala.

26. decembar 2003. godine

114. sednica Republičke izborne komisije

Stočetrnaesta sednica Republičke izborne komisije održana je 26. decembra u 15,30 časova. Predsedavao je Rade Terzić.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Donošenje odluke o ispravci Odluke o objavljivanju konačnog broja birača u Republici Srbiji;
 2. Razno.

Republička izborna komisija usvojila je Odluku o ispravci Odluke o objavljivanju konačnog broja birača u Republici Srbiji, da bi svim biračima o čijem upisu su sudska rešenja dostavljena u zakonskom roku, bilo omogućeno da glasaju. Pravo da glasa na vanrednim parlamentarnim izborima raspisanim za 28. decembar ima 6.511.450 birača.

Prema zaključku Komisije, koordinatori za okruge na teritoriji Republike Srbije procenjivaće osnovanost zahteva za izmenu proširenog sastava biračkih odbora. U slučaju da se ustanovi postojanje srodstva između članova biračkih odbora, koordinatori su ovlašćeni da donose rešenja o izmeni Rešenja o utvrđivanju lica koja postaju članovi i zamenici članova biračkog odbora u proširenom sastavu.

25. decembar 2003. godine

113. sednica Republičke izborne komisije

Stotrinaesta sednica Republičke izborne komisije održana je 25. decembra u 19,00 časa. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Donošenje odluke o objavljivanju konačnog broja birača u Republici Srbiji;
 2. Razno.

Republička izborna komisija usvojila je Odluku o objavljivanju konačnog broja birača za izbore za narodne poslanike u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Pravo da glasa na vanrednim parlamentarnim izborima raspisanim za 28. decembar ima 6.511.395 građana Republike Srbije.

24. decembar 2003. godine

112. sednica Republičke izborne komisije

Stodvanaesta sednica Republičke izborne komisije održana je 24. decembra u 23,00 časa. Predsedavao je Rade Terzić.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Donošenje odluke o dopuni Rešenja o utvrđivanju lica koja postaju članovi i zamenici članova biračkog odbora u proširenom sastavu.

Komisija je usvojila Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o utvrđivanju lica koja postaju članovi i zamenici članova biračkog odbora u proširenom sastavu.

23. decembar 2003. godine

111. sednica Republičke izborne komisije

Stojedanaesta sednica Republičke izborne komisije održana je 23. decembra u 14,00 časova. Predsedavao je Rade Terzić.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Donošenje rešenja o utvrđivanju lica koja postaju članovi i zamenici članova biračkih odbora u proširenom sastavu;
 2. Donošenje rešenja o izmenama Rešenja o utvrđivanju biračkih mesta na teritoriji Republike Srbije;
 3. Donošenje Odluke o načinu postupanja po primedbama u vezi sa primenom člana 30. stav 2. Zakona o izboru narodnih poslanika;
 4. Donošenje Odluke o isplati sredstava na ime vanrednih troškova sprovođenja izbora za predsednika Republike na području Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, održanih 16. novembra 2003. godine;
 5. Donošenje Odluke o određivanju mesta za skladištenje viška izbornog materijala;
 6. Razmatranje prigovora koji su podneli Ilić Borisav, Stojanović Branislav i Stojanović Dragiša;
 7. Razno.

Republička izborna komisija usvojila je Rešenje o utvrđivanju lica koja postaju članovi i zamenici članova biračkih odbora u proširenom sastavu.

Komisija je odobrila sredstva u ukupnom iznosu od 147.500,00 dinara na ime vanrednih troškova sprovođenja predsedničkih izbora na teritoriji Kosova i Metohije.

Na sednici je odlučeno da se višak izbornog materijala, sa odgovarajućom specifikacijom štamparije, dostavlja u sedište Republičke izborne komisije.

19. decembar 2003. godine

110. sednica Republičke izborne komisije

Stodeseta sednica Republičke izborne komisije održana je 19. decembra u 16,30 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Izborne liste kandidata za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije "Jugoslovenska levica -JUL", koju je podnela Jugoslovenska levica, sa Predlogom rešenja o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Predlogom rešenja o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 2. Donošenje rešenja o dopuni Rešenja o utvrđivanju Zbirne izborne liste za izbore za narodne poslanike u Narodnu skupštinu Republike Srbije, raspisane za 28. decembar 2003. godine;
 3. Donošenje rešenja o izmeni Rešenja o utvrđivanju biračkih mesta na teritoriji Republike Srbije;
 4. Utvrđivanje izgleda glasačkog listića za izbore za narodne poslanike u Narodnu skupštinu Republike Srbije, raspisane za 28. decembar 2003. godine;
 5. Razmatranje uputstva Republičkog zavoda za statistiku za dostavljanje podataka o toku izbora na izabranim biračkim mestima;
 6. Donošenje odluke o načinu uvida u kompakt disk sa skupom biračkih spiskova opština na teritoriji Republike Srbije;
 7. Razmatranje dopisa Javnog preduzeća "Službeni glasnik" u vezi sa načinom pakovanja izbornog materijala;
 8. Razno.

Republička izborna komisija proglasila je izbornu listu "Jugoslovenska levica - JUL" i na predlog Jugoslovenske levice imenovala Nadu Mitrović - Rakić za člana a Predraga Krstića za zamenika člana u proširenom sastavu Republičke izborne komisije.

Na sednici je usvojeno Rešenje o dopuni Rešenja o utvrđivanju Zbirne izborne liste za izbore za narodne poslanike u Narodnu skupštinu Republike Srbije, kojim je izborna lista "Jugoslovenska levica - JUL" utvrđena kao devetnaesta izborna lista.

Usvojena je Odluka o obliku i izgledu glasačkih listića za izbore za narodne poslanike u Narodnu skupštinu Republike Srbije, prema kojoj će glasački listići sa jednom ili dve jezičke varijante biti odštampani na formatu A-4 a glasački listići sa tri, četiri i pet jezičkih varijanti na formatu A-3.

Članovi Republičke izborne komisije složili su se da Komisija na dan izbora, 28. decembra, prati izlaznost i objavljuje privremene rezultate sa izabranih biračkih mesta (reprezentativni uzorak), koje će dostavljati Republički zavod za statistiku.

U skladu sa Odlukom Republičke izborne komisije, članovi Komisije i ovlašćena lica podnosilaca izbornih lista imaju pravo uvida u kompakt disk sa skupom biračkih spiskova opština na teritoriji Republike Srbije. Uvid u kompakt disk vršiće se u sedištu Republičke izborne komisije, u prisustvu stručnog lica koje obezbeđuje Komisije, a koje raspolaže odgovarajućim hardverskim i softverskim alatom. 

17. decembar 2003. godine

109. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Stodevetu sednicu 17. decembra u 16,20 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Donošenje rešenja o utvrđivanju Zbirne izborne liste za izbore za narodne poslanike u Narodnu skupštinu Republike Srbije, raspisane za 28. decembar 2003. godine.

Republička izborna komisija utvrdila je Zbirnu izbornu listu za izbore za narodne poslanike u Narodnu skupštinu Republike Srbije, raspisane za 28. decembar 2003. godine. Na Zbirnoj izbornoj listi nalazi se osamnaest izbornih lista političkih stranaka, stranačkih koalicija i grupa građana, sa ukupno 4.144 kandidata za narodne poslanike.

17. decembar 2003. godine

108. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Stoosmu sednicu 17. decembra u 13,00 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Donošenje rešenja o obrazovanju biračkih odbora u stalnom sastavu i imenovanju predsednika i članova biračkih odbora i njihovih zamenika;
 2. Donošenje rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju biračkih mesta na teritoriji Republike Srbije;
 3. Razmatranje izborne liste "Jugoslovenska levica - JUL" sa Predlogom zaključka;
 4. Razno:
 • obaveštenje Opštinskom javnom tužiocu u Prokuplju;
 • saopštenje u vezi sa tekstovima objavljenim u dnevnom listu "Internacional" 16. decembra 2003. godine;
 • dopis Pokreta veterana Srbije;

Republička izborna komisija usvojila je Rešenje o obrazovanju biračkih odbora u stalnom sastavu i imenovanju predsednika i članova biračkih odbora i njihovih zamenika. Usvojeno je i Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju biračkih mesta na teritoriji Republike Srbije.

Na sednici je razmatrana izborna lista "Jugoslovenska levica - JUL" i donet Zaključak kojim se podnosiocu izborne liste nalaže da u roku od 48 časova ispravi utvržene nedostatke, odnosno dopuni dokumentaciju za pojedine kandidate i dostavi još najmanje 434 overene izjave birača o podržavanju izborne liste.

Pokret veterana Srbije uputio je 15. decembra Republičkoj izbornoj komisiji dopis, naslovljen kao prigovor u kome traži od Komisije da odgovori da li je izvršena temeljna provera drugih izbornih lista. Komisija će uputiti Pokretu veterana Srbije obaveštenje da se ovaj dopis ne može tretirati kao prigovor, jer ne postoji akt na koji se prigovor odnosi.

Na zahtev Britanske Helsinške grupe za ljudska prava, Komisija je odobrila izdavanje ovlašćenja za praćenje izbora predstavnicima ove organizacije.

14. decembar 2003. godine

107. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Stosedmu sednicu 14. decembra u 19,00 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Donošenje rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju biračkih mesta na teritoriji Republike Srbije;
 2. Donošenje odluke o objavljivanju ukupnog broja birača u Republici Srbiji;
 3. Donošenje rešenja o utvrđivanju broja glasačkih listića za izbor narodnih poslanika u Narodnu skupštinu Republike Srbije;
 4. Razmatranje prigovora Jugoslovenske levice na Rešenje Republičke izborne komisije ;
 5. Razno.

Komisija je usvojila Rešenje o o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju biračkih mesta na teritoriji Republike Srbije i Odluku o objavljivanju ukupnog broja birača u Republici Srbiji. Ukupan broj birača za vanredne parlamentarne izbore raspisane za 28. decembar je 6.509.921 a konačan broj će biti utvrđen 25. decembra, po isteku roka za upis u birački spisak po odluci nadležnog suda.

Na sednici je utvrđen broj glasačkih listića za izbor narodnih poslanika u Narodnu skupštinu Republike Srbije. Za sva biračka mesta štampaće se 6.509.921. glasački listić i rezervni broj listića u iznosu od 0,5% od ovog broja.

Jugoslovenska levica je podnela prigovor na Rešenje Republičke izborne komisije kojim je, zbog neispunjenja uslova predviđenih zakonom, odbijeno proglašenje izborne liste "Jugoslovenska levica - JUL". Komisija je odbia prigovor kao neosnovan.

13. decembar 2003. godine

106. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Stošestu sednicu 13. decembra u 17,30 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Izborne liste kandidata za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije " Savez Srba Vojvodine - Dušan Salatović", koju je podneo Savez Srba Vojvodine, sa Predlogom rešenja o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Predlogom rešenja o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 2. Razmatranje izborne liste kandidata za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije, "Jugoslovenska levica - JUL", Sa Predlogom zaključka;
 3. Razno.

Komisija je proglasila izbornu listu "Savez Srba Vojvodine - Dušan Salatović", koju je podneo Savez Srba Vojvodine.

U prošireni sastav Republičke izborne komisije imenovani su Dragan Dašić za člana i za zamenika člana Slobodan Krčo.

Komisiji je dostavljeno 10.710 overenih izjava birača o podržavanju izborne liste a posle provere prihvaćeno je 10.060 izjava.

Komisija je razmotrila izbornu listu "Jugoslovenska levica - JUL" i usvojila Rešenje kojim se odbija izborna lista jer je podneta od neovlašćenog lica i jer je uz izbornu listu dostavljeno 9 706 overenih izjava birača o podržavanju izborne liste, što nije dovoljan broj za njeno utvrđivanje.

Članovi Komisije obavešteni su da je Veljko Vujošević, ovlašćeno lice za predaju izborne liste "Svesrpski narodni interes /SNI/", povukao izbornu listu iz izborne procedure.

13. decembar 2003. godine

105. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Stopetu sednicu 13. decembra u 11,00 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Izborne liste kandidata za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije "Laburistička partije Srbije - Dragan Milovanović", koju je podnela Laburistička partija Srbije, sa Predlogom rešenja o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Predlogom rešenja o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 2. Razno.

Komisija je proglasila izbornu listu "Laburistička partija Srbije - Dragan Milovanović", koju je podnela Laburistička partija Srbije.

U prošireni sastav Republičke izborne komisije imenovani su Miloš Ružić za člana i za zamenika člana Vladimir Garić.

Komisiji je dostavljeno 13 694 overenih izjava birača o podržavanju izborne liste a posle provere prihvaćeno je 13 118 izjava.

Komisija je odobrila izdavanje ovlašćenja 31 posmatraču iz Posmatračke misije Evropske unije za praćenje vanrednih parlamentarnih izbora raspisanih za 28. decembar 2003. godine.

12. decembar 2003. godine

104. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Stočetvrtu sednicu 12. decembra u 11,00 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Izborne liste kandidata za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije "Privredna snaga Srbije i dijaspora - Branko Dragaš", koju je podnela Grupa građana Privredna snaga i dijaspora, sa Predlogom rešenja o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Predlogom rešenja o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 2. Razno.

Komisija je proglasila izbornu listu "Privredna snaga Srbije i dijaspora - Branko Dragaš", koju je podnela Grupa građana Privredna snaga Srbije i dijaspora.

U prošireni sastav Republičke izborne komisije imenovani su: Slobodan Popovac za člana i za zamenika člana Verica Erić.

Komisiji je dostavljeno 10.474 overenih izjava birača o podržavanju izborne liste a posle provere prihvaćeno je 10.340 izjava.

11. decembar 2003. godine

103. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Stotreću sednicu 11. decembra u 11,00 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Izborne liste kandidata za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije "Socijalistička narodna stranka - Narodni blok, general Nebojša Pavković ", koju je podnela stranačka koalicija Socijalističke narodne stranke i Narodnog bloka, sa Predlogom rešenja o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Predlogom rešenja o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 2. Razno.

Komisija je proglasila izbornu listu "Socijalistička stranka Srbije - Narodni blok -general Nebojša Pavković", koju je podnela stranačka koalicija Socijalističke narodne stranke i Narodnog bloka.

U prošireni sastav Republičke izborne komisije imenovani su: Milan Nešković za člana i za zamenika člana Dragan Cvijović.

Komisiji je dostavljeno 10.800 overenih izjava birača o podržavanju izborne liste a posle provere prihvaćeno je 10.608 izjava.

10. decembar 2003. godine

102. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Stodrugu sednicu 10. decembra u 11,00 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Izborne liste kandidata za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije "Reformisti - socijaldemokratske partije Vojvodine - Srbije, Miodrag - Mile Isakov ", koju su podneli " Reformisti Vojvodine SDP ", sa Predlogom rešenja o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Predlogom rešenja o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 2. Razno.

Komisija je proglasila izbornu listu "Reformisti - socijaldemokratske partije Vojvodine - Srbije, Miodrag - Mile Isakov", koju su podneli Reformisti Vojvodine SDP.

U prošireni sastav Republičke izborne komisije imenovani su Andrija Čik za člana a za zamenika člana Dragica Bankovački.

Komisiji je dostavljeno 11.744 overene izjave birača o podržavanju izborne liste a posle provere prihvaćeno je 11.363 izjave.

9. decembar 2003. godine

101. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Stoprvu sednicu 9. decembra u 11,00 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Izborne liste kandidata za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije "Zajedno za toleranciju - Čanak, Kasa Ljajić ", koju je podnela " Zajedno za toleranciju - Čanak, Kasa, Ljajić ", sa Predlogom rešenja o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Predlogom rešenja o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 2. Razmatranje Izborne liste kandidata za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije "Liberali Srbije - Dušan Mihajlović", koju su podneli Liberali Srbije, sa Predlogom rešenja o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Predlogom rešenja o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 3. Razno.

Komisija je proglasile izbornu listu koalicije koju čine Liga socijaldemokrata Vojvodine, Savez vojvođanskih Mađara, Sandžačka demokratska partija i Liga za Šumadiju "Zajedno za toleranciju - Čanak, Kasa, Ljajić", i izbornu listu "Liberali Srbije - Dušan Mihajlović".

U prošireni sastav Republičke izborne komisije imenovani su: ispred izborne liste "Zajedno za toleranciju - Čanak, Kasa, Ljajić" Goradana Radić Popović za člana i Ivona Marinković za zamenika člana, a ispred liste "Liberali Srbije - Dušan Mihajlović" Mr Miloš Galantić za člana a Dalibor Strnad za zamenika člana.

Koalicija "Zajedno za toleranciju - Čanak, Kasa, Ljajić" dostavila je Komisiji 16.196 overenih izjava birača, od kojih je prihvaćeno 15.830, dok je od 12.660 izjava koje su dostavili Liberali Srbije prihvaćno 12.509.

Komisija je konstatovala da je potrebno izvršiti nabavku 700 paravana za biračka mesta.

Savet Republičke radiodifuzne agencije dostavio je Komisiji Preporuke emiterima o načinu izveštavanja tokom kampanje, koje se odnose na objavljivanje rezultata istraživanja javnog mnjenja, način izveštavanja u informativnim programima emitera i pojavljivanje kandidata za narodne poslanike van informativnog programa.

Članovi Komisije postigli su dogovor o izgledu zbirne izborne liste.

5. decembar 2003. godine

100. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Stotu sednicu 5. decembra u 12,00 časova. Predsedavao je Rade Terzić.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Izborne liste kandidata za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije "Socijalistička partija Srbije - Slobodan Milošević", koju je podnela Socijalistička partija Srbije, sa Predlogom rešenja o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Predlogom rešenja o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 2. Razmatranje Izborne liste kandidata za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije "SAMOSTALNA SRBIJA - Dr VLADAN BATIĆ (Demohrišćanska stranka Srbije, Demokratska stranka "Otadžbina", Demokratski pokret Rumuna Srbije, Seljačka stranka, Srpska Pravda)", koju je podnela Demohrišćansaka stranka Srbije, sa Predlogom rešenja o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Predlogom rešenja o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 3. Razmatranje Izborne liste kandidata za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije "ODBRANA I PRAVDA - VUK OBRADOVIĆ I BORIVOJE BOROVIĆ (Socijaldemokratija, Narodna stranka Pravda, Stranka radnika i penzionera - SRP i Socijaldemokratska partija zelenih)", koju su podneli Socijaldemokratija, Narodna stranka Pravda, Stranka radnika i penzionera - SRP i Socijaldemokratska partija zelenih, sa Predlogom rešenja o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Predlogom rešenja o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 4. Donošenje Rešenja o određivanju biračkih mesta na teritoriji Republike Srbije;
 5. Donošenje Odluke o nabavci mobilnih telefona i kartica za dopunu za članove i zamenike članova Republičke izborne komisije i zaposlenih u stručnoj službi;
 6. Razno.

Komisija je proglasile izborne liste "Socijalistička partija Srbije - Slobodan Milošević", "SAMOSTALNA SRBIJA - Dr VLADAN BATIĆ(Demohrišćanska stranka Srbije, Demokratska stranka "Otadžbina", Demokratski pokret Rumuna Srbije, Seljačka stranka, Srpska Pravda" i "ODBRANA I PRAVDA - VUK OBRADOVIĆ I BORIVOJE BOROVIĆ (Socijaldemokratija, Narodna stranka Pravda, Stranka radnika i penzionera - SRP i Socijaldemokratska partija zelenih".

U prošireni sastav Republičke izborne komisije imenovani su: ispred izborne liste Socijalističke partije Srbije Dobrivoje Glavonić za člana a Ljubomir Ilkić za zamenika člana, ispred "SAMOSTALNE SRBIJE" Bruno Vekarić za člana a Snežana Malović za zamenika i ispred "ODBRANE I PRAVDE" Zoran Dizdarević za člana i Snežana Beličević za zamenika člana.

Socijalistička partija Srbije dostavila je Komisiji overenih 16 368 izjava birača, od kojih je prihvaćeno 14 962, od 12 070 izjava koje je dostavila Demohrišćansaka stranka Srbije prihvaćno je 10 454 a za listu "ODBRANA I PRAVDA - VUK OBRADOVIĆ - BORIVOJE BOROVIĆ" dostavljeno je 10 802 izjave birača o podržavanju izborne liste, od kojih je prihvaćeno 10 748.

Komisija je usvojila Rešenje o određivanju biračkih mesta na teritoriji Republike Srbije. U skladu sa rešenjem, na parlamentarnim izborima raspisanim za 28. decembar glasaće se na 8.586 biračkih mesta.

3. decembar 2003. godine

99. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Devedesetdevetu sednicu 3. decembra u 15,00 časova. Predsedavao je Rade Terzić.

Komisija je usvojila Odluku o izmeni i dopuni Uputstva za sprovođenje Zakona o izboru narodnih poslanika. Odlukom je utvrđeno da se, pored izbornih komisija lokalnih samouprava, u gradu Beogradu formiraju izborne komisije gradskih opština. Na teritoriji Kosova i Metohije, u slučaju sprečenosti načelnika okruga, biračka mesta će se određivati na predlog oštinskog radnog tela, koje će i obrazovati biračke odbore i primiti izborni materijal. U slučaju sprečenosti načelnika okruga nma Kosovu i Metohiji, predlog za obrazovanje radnog tela iz reda zaposlanih u lokalnoj samoupravi daće koordinator iz Republičke izborne komisije.

Svojim rešenjem, Komisija je imenovala radna tela za sprovođenje izbora za narodne poslanike za 28. decembar.

Republička izborna agencija dostavila je članovima Komisije Opšte obavezujuće uputstvo, kojim se propisuje ponašanje medija u toku predizborne kampanje i predložila izradu edukativog spota, u cilju obaveštavanja birača o izborima.

Na molbu Republičkog zavoda za statistiku, Komisija je dala Mišljenje o primeni člana 81. Zakona o izboru narodnih poslanika, koji se odnosi na cenzus od 5% koji izborna lista treba da osvoji da bi učestvovala u raspodeli mandata. Stav Komisije je da se cenzus od 5% odnosi na broj birača koji su glasali, a raspodela mandata se vrši na osnovu procenta glasova koji dobiju pojedine izborne liste.

1. decembar 2003. godine

98. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Devedesetosmu sednicu 1. decembra u 11,00 časova. Predsedavao je Rade Terzić.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Izborne liste kandidata za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije "Za narodno jedinstvo", koju je predložila koalicija Za narodno jedinstvo ( Stranka srpskog jedinstva, Narodna seljačka stranka, Narodna stranka, Naš dom Srbija i Srpska stranka ), sa Predlogom rešenja o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Predlogom rešenja o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 2. Razno.

Komisija je proglasila Izbornu listu " Za narodno jedinstvo " i donela Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora.

Danica Mitrović postala je član a Mileva Veselinović zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu.

Komisiji je dostavljeno 12 667 izjava birača o podržavanju Izborne liste, od kojih su 12 265 pravno valjanih.

1. decembar 2003. godine

97. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Devedesetsedmu sednicu 1. decembra u 10,00 časova. Predsedavao je Rade Terzić.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Izborne liste kandidata za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije "Otpor", koju je predložio Otpor, sa Predlogom rešenja o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Predlogom rešenja o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 2. Razno.

Komisija je proglasila Izbornu listu "Otpor" i donela Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora.

Siniša Simić postao je član a Jelena Homen zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu.

Komisiji je dostavljeno 10 441 izjava birača o podržavanju Izborne liste, od kojih su 10 192 pravno valjane.

Strana 32 1

 Vrh strane