МЕНИ
Насловна » Архива » Информације о одржаним седницама - 2004

Информације о одржаним седницама 2004. године

30. мај 2004. године

35. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 30. маја, усвојила Предлог одлуке о објављивању укупног броја бирача у Републици Србији. Према овој одлуци укупан број бирача у Републици Србији износи 6.531.549.

Републичка изборна комисија је такође усвојила Предлог решења о утврђивању броја гласачких листића за изборе за председника Републике Србије. За сва бирачка места за изборе за председника према овој одлуци утврђен је исти број листића колико има бирача,и резервни број гласачких листића у броју од 0,5 % од утврђеног броја гласачких листића.

На овој седници Комисија је усвојила Предлог одлуке о изгледу гласачких листића за изборе за председника Републике Србије расписане за 13. јун 2004. године. Према одлуци, гласачки листићи са једном, две или три језичке варијанте штампаће се на формату А-4, а са четири или пет језичких варијанти на формату А-3. Наиме, у општинама где су у службеној употреби језици националних мањина, гласачки листићи ће се штампати и на тим језицима, од чега зависи и језичка варијанта гласачког листића.

30. мај 2004. године

34. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници одржаној 30. маја разматрала приговор председника Општинског одбора Српске радикалне странке у Земуну, Гордане Поп-Лазић против решења Општинске изборне комисије општине Земун, којим су одбојени предлози подносиоца приговора за именовање председника, заменика председника, чланова и заменика чланова бирачких одбора у сталном саставу у општини Земун. Комисија је усвојила Предлог решења којим се приговор одбија у целини као неоснован.

Републичка изборна комисија је усвојила и предлоге решења о именовању чланова радних тела Републичке изборне комисије у општинама на подручју АП Косова и Метохије.

28. мај 2004. године

33. седница Републичке изборне комисије

На Тридесеттрећој седници, 28. маја, Републичка изборна комисија је одбила Приговор Групе Грађана "Друштво сањара о торти" као неоснован.

На седници је усвојена Листа кандидата за избор председника Републике Србије.

Комисија је донела Решење о изменама и допунама Решења о утврђивању бирачких места за изборе за председника Републике Србије, Одлуку о утврђивању права на накнаду трошкова визирања путних исправа, хотелског смештаја и дневница чланова проширеног састава бирачких одбора у иностранству и Одлуку о одређивању времена почетка и завршетка гласања за свако бирачко место у иностранству.

Чланови комисије дали су сагласност да представници Канцеларије за демократске институције и људска права ОЕБС-а прате изборе за председника Републике Србије.

26. мај 2004. године

32. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Тридесетдругој седници, одржаној 26. маја, прогласила за кандидата за председника Републике Мирка Јовића, кога су заједнички предложили Народна радикална странка, Србија и дијаспора и Европски блок.

На седници је усвојено Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата у проширени састав Републичке изборне комисије, изборних комисија јединица локалне самоуправе и бирачких одбора. За члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу именован је Ђорђе Николић а за заменика члана Никола Тодоровић.

Комисија је одбила проглашење за кандидате за председника Републике Радивоја Милутиновића и Милована Петровића на предлоге група грађана, као и Војислава Ђоковића кога је предложило "Друштво сањара о торти". Проглашење кандидатура одбијено је због недостатака садржаних у предлозима кандидата.

25. мај 2004. године

31. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 25. маја, утврдила Предлог кандидата за председника Републике Србије, који је поднела Група грађана "Иницијатива за лепшу Србију" и прогласила за кандидата за председника Републике Србије Јелисавету Карађорђевић из Београда.

Комисија је усвојила Предлог решења о утврђивању услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника у проширени састав РИК-а, изборних комисија локалне самоуправе и бирачких одбора, као и Предлог решења о утврђивању да Драгослав Петровић, адвокат из Београда, постаје члан, а Дејан Недић, адвокат из Београда заменик члана Комисије у проширеном саставу.

24. мај 2004. године

30. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Тридесетој седници, одржаној 24. маја, прогласила за кандидата за председника Републике Милована Дрецуна, кога је предложила Политичка партија Препород Србије.

На седници је усвојено Решење о испуњењу услова за одређивање представника Препорода Србије у проширени састав Републичке изборне комисије, изборних комисија јединица локалне самоуправе и бирачких одбора. За члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу именован је Владимир Дрецун а за заменика члана Јелена Митић.

Комисија је размотрила Предлог којим су Народна радикална странка, Србија и дијаспора и Европски блок заједнички предложили Мирка Јовића за кандидата за председника Републике. Усвојен је Закључак којим се подносиоцу Предлога налаже да у року од 48 часова исправи уочене недостатке, односно достави још 293 правно ваљане, судски оверене изјаве бирача о подржавању кандидатуре Мирка Јовића. 

24. мај 2004. године

30. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Тридесетој седници, одржаној 24. маја, прогласила за кандидата за председника Републике Милована Дрецуна, кога је предложила Политичка партија Препород Србије.

На седници је усвојено Решење о испуњењу услова за одређивање представника Препорода Србије у проширени састав Републичке изборне комисије, изборних комисија јединица локалне самоуправе и бирачких одбора. За члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу именован је Владимир Дрецун а за заменика члана Јелена Митић.

Комисија је размотрила Предлог којим су Народна радикална странка, Србија и дијаспора и Европски блок заједнички предложили Мирка Јовића за кандидата за председника Републике. Усвојен је Закључак којим се подносиоцу Предлога налаже да у року од 48 часова исправи уочене недостатке, односно достави још 293 правно ваљане, судски оверене изјаве бирача о подржавању кандидатуре Мирка Јовића. 

23. мај 2004. године

29. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници одржаној 23. маја усвојила Предлог решења о одређивању бирачких места за изборе за председниика Републике Србије.

Комисија је разматрала приспеле предлоге кандидата за председника Републике које су поднеле Група грађана "Иницијатива за лепшу Србије" која је предложила Јелисавету Карађорђевић из Београда, "Групе грађана" која је предложила Радивоја Милутиновића из Суботице, Групе грађана која је предложила Милована Петровића из Инђије и Групе грађана "Друштво сањара о торти" која је предложила Војислава Ђоковића из Чачка и у свим поднетим предлозима наложила да се у законском року отклоне недостаци у пријавама.

21. мај 2004. године

28. седница Републичке изборне комисије

На Двадесетосмој седници, 21. маја, Републичка изборна комисија је размотрила Предлог кандидата за председника Републике који је доставила Политичка партија "Препород Србије".

Комисија је усвојила Закључак којим се подносиоцу Предлога кандидата налаже да у року од 48 часова исправи уочене недостатке, односно достави најмање 343 правно ваљане изјаве бирача о подржавању кандидатуре Милована Дрецуна.

Комисија је усвојила Решење којим се за кандидата за председника Републике проглашава Маријан Ристичевић, на Предлог Народне сељачке странке и Решење о испуњењу услова за одређивање представника Народне сељачке странке у проширени састав Републичке изборне комисије, изборних комисија јединица локалне самоуправе и бирачких одбора.

За члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу именована је Љиљана Бенаћ - Шантић а заменика члана Снежана Ракочевић.

20. мај 2004. године

27. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 20. маја, усвојила предлог одлуке о начину обавештавања бирача о времену и месту одржавања избора. Одлуком је утврђено да се за уручивање oбавештења по уписаном бирачу у извод из бирачког списка у земљи издвоји 1,50 динара, а у иностранству до 2 евра, односно до стварне висине трошкова достављања.

Комисија је усвојила Прeдлог одлуке о начину остваривања права на трошкове превоза чланова бирачких одбора у иностранству. Одлуком се члану сталног састава бирачких одбора на бирачким местима у иностранству, који преноси бирачки материјал од Београда до бирачких места у иностранству, признају трошкови авионског превоза. Поред тога, право на исплату накнаде за коришћење авионског превоза имају чланови сталног и проширеног састава бирачких одбора која су од Београда удаљена више од 700 километара, док они чије је бирачко место у иностранству удаљено од Београда мање од 700 км имају право на накнаду трошкова у висини цене превоза аутобусом или возом.

Комисија је такође усвојила захтев за доделу средстава из буџета Републике Србије за спровођење избора за председника Републике. Захтевом су затражена средства за спровођење избора у земљи и у иностранству у првом изборном кругу, а спецификација пријекције расхода у износу од 918.700 000 динара, је сачињена на бази података о броју бирача и бирачких места који су утврђени за изборе за народне посланике у Народну скупштину, који су одржани 28. децембра 2003. године и одлукама о накнадама и другим трошковима које је донела Комисија.

18. мај 2004. године

26. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 18. маја, утврдила Предлог кандидата за председника Републике Србије, који је поднела Патриотска странка дијаспоре и прогласила за кандидата за председника Републике Србије Зорана Милинковића из Београда.

Комисија је усвојила Предлог решења о утврђивању услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника у проширени састав РИК-а, изборних комисија локалне самоуправе и бирачких одбора, као и Предлог решења о утврђивању да Бранко Јовичић, дипломирани правник из Београда постаје члан, а Дејан Ћертић, дипломирани правник из Београда, заменик члана Комисије у проширеном саставу.

15. мај 2004. године

25. седница Републичке изборне комисије

На Двадесетпетој седници одржаној 15. маја, Републичка изборна комисија је прогласила за кандидата за председника Републике Владана Батића, кога је предложила Демохришћанска странка Србије.

На седници је усвојено Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије, изборних комисија јединица локалне самоуправе и бирачких одбора.

Комисија је утврдила да Предраг Савић, дипломирани правник из Београда постаје члан а Ивица Ежденци заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу.

14. мај 2004. године

24. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници одржаној 14. маја разматрала и усвојила Предлог одлуке о накнадама за рад у бирачким одборима на бирачким местима у иностранству и Пpедлог одлуке о накнадама материјалних и других трошкова за одређено бирачко место у иностранству.

Комисија је предложила да радна група припреми мишљење о предлозима финансијских планова Министарства правде, Републичког завода за статистику и Градског завода за статистику за предстојеће изборе за председника Републике.

7. мај 2004. године

23. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 7. маја, утврдила Извештај о избору народног посланика ради попуне упражњеног посланичког места у Народној скупштини Републике Србије и доделила мандат народног посланика Благици Костић са Изборне листе Српски покрет обнове - Нова Србија - Вук Драшковић - Велимир Илић.

Комисија је прихватила Извештај Комисије за јавну набавку - штампање и превоз изборног материјала за спровођење избора за председника Републике и усвојила Предлог одлуке о избору најповољнијег понуђача за штампање изборног материјала, према којој ће се гласачки листићи и други изборни материјал штампати у штампарији јавног предузећа "Службени гласник" из Београда.

Комисија је усвојила Предлог одлуке о одређивању боје гласачких листића и другог изборног материја за изборе за председника Републике расписаних за 13. јун 2004. године, којом се одређује да је гласачки листић светло сиве боје, контролни лист за проверу гласачке кутије розе боје, а остали изборни материјал беле боје.

Комисија је такође усвојила Предлог одлуке о премештању изборног материјала којом се изборни материјал са избора за народне послание у Народну скупштину који су одржани 28. децембра 2003. године, а чува се четири године премешта из седишта Републикчке изборне комисије у депо Управе за заједничке послове републичких органа смештеном у магацинском простору Београдског сајма.

4. мај 2004. године

22. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 4. маја, утврдила Предлог кандидата за председника Републике Србије, који је поднела Странка држављана Србије и прогласила за кандидата за председника Републике Србије проф. др Драгана Ђорђевића из Ниша.

Комисија је усвојила Предлог решења о утврђивању услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника у проширени састав РИК-а, изборних комисија локалне самоуправе и бирачких одбора, као и Предлог решења о утврђивању да Милисав Ђорђевић, адвокат из Ниша, постаје члан, а Јасмина Стојиљковић, адвокат из Ниша заменик члана Комисије у проширеном саставу.

3. мај 2004. године

21. седница Републичке изборне комисије

На Двадесет првој седници, одржаној 3. маја, Републичка изборна комисија је усвојила Решење којим се за кандидата за председника Републике проглашава Љиљана Аранђеловић, на предлог Јединствене Србије. Усвојено је и Решење о утврђивању услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата у проширени састав Републичке изборне комисије, изборних комисија јединица локалне самоуправе и бирачких одбора. Утврђено је да Петар Петровић, постаје члан а Милош Лукић, заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу.

Комисија је разматрала Предлог кандидата за председника Републике који је поднела Странка држављана Србије, којим је за кандидата предложен Драган Ђорђевић.Закључком Комисије наложено је подносиоцу Предлога кандидата да у року од 48 часова достави Комисији доказ о овлашћењу Драгана Ђорђевића за заступање Странке држављана Србије.

На седници је усвојено Решење којим је као неоснован одбијен Приговор Млађана Ивановића на Решење Комисије о одбијању кандидатуре Милисава Марковића.

1. мај 2004. године

20. седница Републичке изборне комисије

На Двадесетој седници, одржаној 1. маја, Републичка изборна комисија је разматрала Предлог кандидата за председника Републике који су заједнички поднели Демократска странка Србије, Политичка странка Г17 Плус, Српски покрет обнове и Нова Србија.

Комисија је усвојила Решење којим се за кандидата за председника Републике Србије проглашава Драган Маршићанин на заједнички предлог Демократске странке Србије, Политичке странке Г17 Плус, Српског покрета обнове и Нове Србијe. Усвојено је и Решење о испуњењу услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав Републичке изборне комисије, изборних комисија јединица локалне самоуправе и бирачких одбора. Комисија је утврдила да Србољуб Панић, адвокат из Београда, постаје члан а Бранислав Ристивојевић, магистар правних наука из Новог Сада, заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу.

Републичка изборна комисија размотрила је Предлог Јединствене Србије, којим се за за канидата за председника Републике предлаже Љиљана Аранђеловић. Комисија је донела Закључак којим се налаже подносиоцу да у року од 48 часова отклони утврђене недостатке.

Комисија је донела решења којима се одбија проглашење Милисава Марковића и Душана Мандића за кандидате за председника Републике, због неиспуњења Законом прописаних услова.

30. април 2004. године

19. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници одржаној 30. априла утврдила Предлог кандидата за председника Републике Србије који је поднела Група грађана и прогласила за кандидата за председника Републике Србије Богољуба Карића.

Комисија је усвојила Предлог решења о утврђивању услова за одређивање представниика подносиоца Предлога кандидата за председника у проширени састав РИК-а, изборних комисија локалне самоуправе и бирачких одбора, као и Предлог решења о утврђивању да Вера Чабаркапа, адвокат из Београда, постаје члан, а Душан Делевић, адвокат из Београда, заменик члана Комисије у проширеном саставу.

Комисија је усвојила Пријаву за праћење тока избора за председника Републике Србије који су расписани за 13. јун 2004. године, коју је поднео Центар за слободне изборе и демократију.

Седницом је председавао председник Зоран Перовић.

29. април 2004. године

18. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 29. априла, утврдила Предлог кандидата за председника Републике Србије, који је поднела Странка српског јединства и прогласила за кандидата за председника Републике Србије Борислава Пелевића.

Комисија је усвојила Предлог решења о утврђивању услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника у проширени састав РИК-а, изборних комисија локалне самоуправе и бирачких одбора, као и Предлог решења о утврђивању да Даница Митровић, дипломирани правник из Београда, постаје члан, а Небојша Кисин, дипломирани правник из Београда заменик члана Комисије у проширеном саставу.

Републичка изборна комисија је упутила кандидате за председника Милисава Марковића, привредника из Јагодине и Душана Мандића, пензионера из Београда да у року од 48 часова отклоне недостатке у пријавама за кандидате за председника и Комисији доставе доказ и постојању групе грађана који их кандидују и оверене потписе најмање 10 000 бирача који подржавају предлог на прописаним обрасцима.

Комисија је констатовала да су седнице отворене за јавност, јавности се достављају саопштења са седница и на сајту РИК-а се свакодневно ажурирају седнице. Поред тога, Комисија је одредили члана Комисије Миодрага Петровића за контакте са јавношћу у вези са питањима везаним за гласање у иностранству.

28. април 2004. године

17. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Седамнаестој седници, одржаној 28. априла утврдила Предлог кандидата за председника Републике Србије који је поднела Социјалистичка народна странка и прогласила за кандидата за председника Републике Србије проф. Др Бранислав Бане Ивковић.

Комисија је усвојила Предлог решења о утврђивању услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председниика у проширени састав РИК-а, изборних комисија локалне самоуправе и бирачких одбора, као и Предлог решења о утврђивању да Зоран Д. Николић, дипломирани правник из Ковина, постаје члан, а Милан Нешковић, адвокат из Београда, заменик члана РИК-а у проширеном саставу.

Седницом Комисије је председавао председник Зоран Перовић.

23. април 2004. године

16. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на седници одржаној 23. априла утврдила Предлог кандидата за председника Републике Србије који је поднела Социјалистичка партија Србије и прогласила за кандидата за председника Републике Србије Ивицу Дачића.

Комисија је усвојила Предлог решења о утврђивању услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника у проширени састав РИК-а, изборних комисија локалне самоуправе и бирачких одбора, као и Предлог решења о утврђивању да Љубомир Илкић, дипомирани правник из Вршца, постаје члан а Владан Заграђанин, дипломирани правник из Новог Београда, постаје заменик члана Репобличке изборне комисије у проширеном саставу.

Седницом Комисије је председавао председник Зоран Перовић.

21. април 2004. године

15. седница Републичке изборне комисије

Чланови Републичке изборне комисије су, на седници одржаној 15. априла, разменили мишљења о начину и трошковима оглашавања позива бирачима који имају боравиште у иностранству и o доношењу одлуке о премештању изборног материјала.

Седницом је председавао Зоран Перовић, председник Комисије.

16. април 2004. године

14. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на седници одржаној 16. априла са почетком у 20 часова разматрала Предлог који је поднела Српска радикална странка и прогласила Томислава Николића за кандидата за председника Републике. Комисија je усвојила Предлог решења о утврђивању услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав РИК-а, изборних комисија јединица локалне самоуправе и бирачких одбора и Предлог решења о утврђивању да Немања Шаровић, дипломирани правник из Београда, постаје члан а Снежана Кокир, дипломирани правник из Београда, постаје заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу.

Комисија је разматрала Предлог који је поднела Демократска странка и прогласила за кандидата за председника Републике Бориса Тадића. Такође је усвојила Предлог решења о утврђивању услова за одређивање представника подносиоца Предлога кандидата за председника Републике Србије у проширени састав РИК-а , изборних комисија јединица локалне самоуправе и бирачких одбора и Предлог решења о утврђивању да Александра Гајић, дипломирани правник из Београда, постаје члан а Мирјана Каћански, дипломирани правник из Београда, постаје заменик члана Републичке изборне комисије у проширеном саставу.

У наставку рада Комисија је разматрала и усвојила Предлог упутства о спровођењу логичко-рачунске контроле података у записнику бирачког одбора у обрасцу ПРС-17.

Комисија је усвојила Предлог одлуке о накнадама материјалних и других трошкова за одређено бирачко место.

14. април 2004. године

13. седница Републичке изборне комисије

На Тринаестој седници, одржаној 14. априла, Републичка изборна комисија усвојила је Правила о раду бирачких одбора.

Опуномоћени министар у Министарству Србије и Црне Горе, Бранко Радошевић, информисао је Комисију о досадашњим активностима Министарства на обавештавању бирача у иностранству о одржавању председничких избора.

У раду Комисије је учествовала помоћник министра финансија, Бранислава Лукач.

13. април 2004. године

12. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Дванаестој седници, одржаној 13. априла, разматрала Правила о раду бирачких одбора за спровођење избора за председника Републике. Посебно је било речи о одређивању времена за гласање бирача на бирачким местима у иностранству.

На седници је усвојена Одлука о накнадама за рад у органима за спровођење избора за председника Републике.

8. април 2004. године

11. седница Републичке изборне комисије

На Једанаестој седници, која је одржана 8. априла, Републичка изборна комисија је усвојила Предлог упутства за обављање појединих изборних радњи у поступку спровођења избора за председника Републике Србије расписаних за 13. јун 2004. године на подручју Аутономне покрајине Косово и Метохија.

Републичка изборна комисија је усвојила Предлог упутства о начину подношења предлога кандидата од стране групе грађана, као Предлог одлуке о утврђивању текста јавног огласа о обавештавању бирача у иностранству о расписивању избора за председника Републике.

Седници је председавао Зоран Перовић, председник Комисије.

7. април 2004. године

10. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је, на Десетој седници, усвојила Предлог упутства за спровођење Закона о избору председника Републике, са обрасцима за спровођење изборних радњи.

Чланови Комисије су изнели примедбе и сугестије на Предлог одлуке о утврђивању текста јавног огласа о обавештавању бирача у иностранству о расписивању избора за председника Републике.

Седница је одржана 7. априла , а председавао је Зоран Перовић, председник Комисије.

6. април 2004. године

9. седница Републичке изборне комисије

На Деветој седници Републичке изборне комисије разматран је Предлог упутства за спровођење Закона о избору председника Републике. Чланови Комисије су изнели примедбе и сугестије на поједине предлоге, нарочито оне везане за остваривање бирачког права бирача који имају боравиште у иностранству.

Комисија ће, на наредној седници, наставити рад на Предлогу упутства.

Договорено је да члан Комисије Владимир Ивић, буде привремено задужен за контакте са јавношћу.

Седница је одржана 6. априла, а председавао је Зоран Перовић, председник Комисије.

5. април 2004. године

8. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Oсмој седници разматрала Нацрт упутства за спровођење Закона о избору председника Републике, са обрасцима за спровођење изборних радњи.

Комисија је примедбе и сугестије доставила радној групи која ће припремити текст предлога упуства за наредну седницу. На нацрт образаца за спровођење избора чланови Комисије нису имали примедби.

Републичка изборна комисија је утврдила рокове за обављање изборних радњи у поступку избора председника Републике Србије који су расписани за 13. јун 2004. године.

Предложено је да се на следећој седници изабере члан Комисије који ће бити задужен за контакте са јавношћу.

2. април 2004. године

7. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија је на Седмој седници, одржаној 2. априла разматрала Нацрт упутства за спровођење Закона о избору председника Републике , са обрасцима за спровођење изборних радњи и упознала се са Информацијом Министарства спољних послова за спровођење избора за председника Републике Србије у иностранству.

Чланови Комисије су упознати са чињењицама и околностима битним за припремање услова везаних за могућност гласања бирача који имају пребивалиште Републике Србије и налазе се у бирачком списку, али имају боравиште у иностранству.

У расправи су изнета различита мишљења поводом могућности одржавања избора за ову групу бирача.

На наредним седницима Комисије дефинисаће се под којим условима ће ови бирачи моћи да остваре своје бирачко право.

Седници Комисије је председавао Зоран Перовић , председник Комисије а у раду су учетвовали и Бојан Цветковић помоћник генералног секретара Министарства за иностране послове, Бранко Радошевић опуномоћени министар и Владимир Ћургуз, начелник службе безбедности Министарства за иностране послове, Mилош Јанковић, директор Управе за извршење заводских санкција Министарства правде и Драган Ануцојић, начелник Управе за информатику Министарствa унутрашњих послова.

23. март 2004. године

6. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Шесту седницу 23. марта. Седници је председавао Зоран Перовић.

Комисија је усвојила Извештај о спроведеном гласању за избор посланика Скупштине Србије и Црне Горе у Народној скупштини Републике Србије

22. март 2004. године

5. седница Републичке изборне комисије

На седници која је одржана 22. марта 2004. године, Републичка изборна комисија је сачинила Листу кандидата посланика Скупштине Србије и Црне Горе, која се доставља народним посланицима.

Седницом је председавао Зоран Перовић, председник Комисије.

Комисија је донела одлуку да чланови Комисије који су у сталном радном односу издвоје једномесечну накнаду за рад у РИК-у за пострадале са Косова и Метохије, а они чланови који нису у сталном радном односу издвојиће половину те своте.

16. март 2004. године

4. седница Републичке изборне комисије

На седници Републичке изборне комисије, која је одржана 16. марта, утврђен је Извештај о избору народних посланика ради попуне упражњених посланичких места у Народној скупштини Републике Србије.

Седницом је председавао Зоран Перовић, председник Комисије.

11. март 2004. године

3. седница Републичке изборне комисије

Републичка изборна комисија одржала је Трећу седницу 11. марта. Седницом је председавао Зоран Перовић, председник Комисије.

На седници је усвојен Предлог пословника Републичке изборне комисије и образована радна група за израду текста предлога упутства за спровођење Закона о избору председника Републике.

4. март 2004. године

2. седница Републичке изборне комисије

На седници Републичке изборне комисије, која је одржана 4. марта, усвојен је Предлог одлуке о накнадама и другим трошковима везаним за рад Републичке изборне комисије и разматран је Предлог пословника Републичке изборне комисије.

Седницом је председавао Зоран Петровић, председник комисије.

1. март 2004. године

1. седница Републичке изборне комисије

ДОГОВОР О РАДУ

На Првој седници Републичке изборне комисије, која је одржана 1. марта, чланови Комисије су се договорили о начину рада у предстојећем периоду и нацртима аката који ће се разматрати на наредној седници.

Седници је председавао Зоран Перовић, председник Комисије.

Страна 2 1

 Врх стране