MENI
Naslovna » Arhiva » Informacije o održanim sednicama - 2006

Informacije o održanim sednicama 2006. godine

31. decembar 2006. godine

116. sednica Republičke izborne komisije

Na Sto šesnaestoj sednici, održanoj 31. decembra, Republička izborna komisija donela je Rešenje kojim se proglašava Izborna lista broj 16. "DEMOKRATSKA ZAJEDNICA SRBIJE - DR OBREN JOKSIMOVIĆ". Ovu izbornu listu podnela je 30. decembra politička stranka Demokratska zajednica Srbije, a podržalo je 11.165 birača. Sednici Komisije predsedavao je Mihailo Rulić.

Republička izborna komisija je, takođe, donela Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca ove izborne liste u prošireni sastav RIK-a i biračkih odbora, kao i Rešenje kojim se utvrđuje da Slobodan Popovac postaje član, a Prvan Stamenov zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu

Komisija je na ovoj sednici donela i Rešenje o izmeni rešenja o obrazovanju radnog tela Republičke izborne komisije u opštini Kruševac.

30. decembar 2006. godine

115. sednica Republičke izborne komisije

Na Sto petnaestoj sednici, održanoj 30. decembra, Republička izborna komisija je donela Rešenje kojim se proglašava Izborna lista broj 15. "REFORMISTIČKA STRANKA - DR ALEKSANDAR VIŠNJIĆ" i Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora.

Komisija je razmotrila dva prigovora na Rešenje o proglašenju Izborne liste broj 14, "UNIJA ROMA SRBIJE - DR. RAJKO ĐURIĆ" i odbila ih kao neosnovane.

29. decembar 2006. godine

114. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici Republičke izborne komisije, koja je održana 29. decembra, usvojeno je rešenje o određivanju 8531 biračkog mesta za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, kao i rešenja o izmeni rešenja o obrazovanju radnih tela Republičke izborne komisije u opštinama Preševo, Mali Zvornik, Šabac i Babušnica.

Sednici Komisije predsedavao je predsednik Mihailo Rulić.

Komisija je, u nastavku rada, donela odluke o odobrenju Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope i Organizaciji za evropsku bezbednost i saradnju u Evropi (OEBS) praćenja rada organa za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine.

Komisija je razmatrala i odbacila, kao neblagovremen i podnet od strane neovlašćenog lica, prigovor načelnika opštinske uprave opštine Bujanovac podnet na rešenje o obrazovanju radnog tela RIK-a u opštini Bujanovac.

28. decembar 2006. godine

113. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je, na sednici održanoj 28. decembra, proglasila Izbornu listu kandidata za narodne poslanike u Narodnoj skupštini broj 13. KOALICIJA "VOJVOĐANSKE PARTIJE - MR IGOR KURJAČKI", koju je 26. decembra podnela koalicija političkih stranaka: "Vojvođanska partija", "Vojvođanski građanski pokret", "Naša Vojvodina", "Sremska stranka", "Stranka manjinskih akcionara, penzionera i nezaposlenih" i "Penzionersko-radnička stranka Srbije". Sednici Komisije predsedavao je Mihailo Rulić.

Prethodno je, postupajući po zaključku RIK-a, podnosilac Izborne liste dostavio dopunski spisak sa još 200 birača koji podržavaju Izbornu listu, čime su u celini otklonjeni nedostaci na koje je Komisija ukazala.

Republička izborna komisija je, takođe, donela Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca ove izborne liste u prošireni sastav RIK-a i biračkih odbora, kojim se utvrđuje da Branislav Jakovljević postaje član RIK-a u proširenom sastavu, a Miodrag Škundrić njegov zamenik.

Komisija je na sednici proglasila i Izbornu listu kandidata za narodne poslanike u Narodnoj skupštini broj 14. "UNIJA ROMA SRBIJE - DR RAJKO ĐURIĆ". Ovu izbornu listu istog dana podnela je Unija Roma Srbije - dr Rajko Đurić, a RIK je utvrdio da je ukupan broj izjava birača koji su podržali Izbornu listu 3.695.

Podnosilac Izborne liste broj 14, u skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika i Uputstvom RIK-a, ima položaj političke stranke nacionalne manjine.

Komisija je donela Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca ove izborne liste u prošireni sastav RIK-a i biračkih odbora, kojim se utvrđuje da Nikola Barović postaje član RIK-a u proširenom sastavu, a Bojan Đurić njegov zamenik.

Na ovoj sednici Komisija je donela rešenja i izmeni rešenja o obrazovanju radnih tela Republičke izborne komisije u optinama Ljig, Sečanj, Gornji Milanovac, Rača, Obrenovac i Kosjerić.

U nastavku sednice, članovi Komisije upoznati su sa uporednim pregledom broja biračkih mesta po opštinama u Republici Srbiji, koja su sve opštinske uprave dostavile RIK-u. Prema tom pregledu, broj biračkih mesta u Republici Srbiji je 8.530, a u inostranstvu 57, uključujući i pet biračkih mesta u Republici Crnoj Gori. 

26. decembar 2006. godine

112. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je, na sednici održanoj 26. decembra, razmotrila Izbornu listu kandidata za narodne poslanike u Narodnoj skupštini pod nazivom KOALICIJA "VOJVOĐANSKE PARTIJE - MR IGOR KURJAČKI". Sednici Komisije predsedavao je Mihailo Rulić.

Ovu Izbornu listu podnela je 25. decembra koalicija političkih stranaka: "Vojvođanska partija", "Vojvođanski građanski pokret", "Naša Vojvodina", "Sremska stranka", "Stranka manjinskih akcionara, penzionera i nezaposlenih" i "Penzionersko-radnička stranka Srbije".

Komisija je donela Zaključak kojim se nalaže podnosiocu Izborne liste Koalicija "Vojvođanske partije -mr Igor Kurjački" da, najdocnije u roku od 48 časova od časa prijema ovog zaključka, otkloni nedostatke i Republičkoj izbornoj komisiji dostavi još najmanje 78 pravno valjanih sudski overenih izjava birača.

Komisija je obaveštena o izmenama na biračkim mestima na području opštine Vladimirci do kojih je došlo zbog udaljenosti biračkih mesta i velikog broja staračkih domaćinstava.

25. decembar 2006. godine

111. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na Sto jedanaestoj sednici, održanoj 25. decembra, donela Rešenje o obrazovanju radnih tela Republičke izborne komisije.

Radna tela predaju izborni materijal biračkim odborima pre glasanja i preuzimaju ga od biračkih odbora. Predlažu stalni sastav biračkih odbora, izuzev odbora unutar zavoda za izvršenje zavodskih sankcija i u inostranstvu.

Na sednici je usvojeno Rešenje kojim Svetlana Đorđević postaje član, a Vesna Kinđerski zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu, ispred Izborne liste broj 12 BRANKO PAVLOVIĆ "ZATO ŠTO MORA BOLJE".

22. decembar 2006. godine

110. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na Sto desetoj sednici, održanoj 22. decembra, donela Rešenje kojim se utvrđuje da Edis Arifović i Mehdija Župljanin postaju član i zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu, kao predstavnici Izborne liste broj 10. "KOALICIJA LISTA ZA SANDŽAK DR SULEJMAN UGLJANIN".

Na ovoj sednici, članovi Republičke izborne komisije doneli su Odluku o načinu obaveštavanja Republičke izborne komisije o toku glasanja na izborima za narodne poslanike koji su raspisani 21. januara 2007. godine.

Odlukom se utvrđuje da radno telo Republičke izborne komisije, na dan održavanja izbora za narodne poslanike, obaveštava RIK o izlaznosti birača na pojedinim biračkim mestima izabranim po sistemu slučajnog izbora, koji je sastavni deo ove Odluke.

Republička izborna komisija prihvatila je zahtev Opštinske uprave Pirot za obrazovanje novih biračkih mesta, odnosno za glasanje na posebnim biračkim mestima iako na njima ima manje od propisanih 100 birača, jer bi ukidanje tih mesta otežalo glasanje pošto se radi o brdsko planinskim selima, gde je starost stanovništva preko 70 godina.

Takođe, usvojen je Predlog da na teritoriji Opštine Lučani ostane biračko mesto broj 10 Gornji Dubac, iako je broj upisanih birača manji od 100.

Na kraju sednice, članovi Komisije upoznati su sa inicijativom nevladine organizacije za borbu protiv korupcije Transparentnost Srbije za izmenu Poslovnika Republičke izborne komisije.

Sednici je predsedavao Mihailo Rulić, predsednik Komisije.

15. decembar 2006. godine

109. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na sednici održanoj 15. decembra proglasila dve izborne liste za izbor narodnih poslanika u Narodnu skupštinu- Izbornu listu broj 11 "SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE" i Izbornu listu broj 12 pod nazivom BRANKO PAVLOVIĆ - "ZATO ŠTO MORA BOLJE". Sednici Komisije predsedavao je Mihailo Rulić.

Izbornu listu broj 11 podnela je 15. decembra Socijalistička partija Srbije, a podržalo je 14 306 birača.

Republička izborna komisija je, takođe, donela Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca ove izborne liste u prošireni sastav RIK-a i biračkih odbora, kao i Rešenje kojim se utvrđuje da Miljko Živojinović postaje član RIK-a u proširenom sastavu, a Miljkan Karličić njegov zamenik.

Izbornu listu broj 12 pod nazivom BRANKO PAVLOVIĆ - "ZATO ŠTO MORA BOLJE" istog dana podnela je Grupa građana, a RIK je utvrdio da je ukupan broj izjava birača koji su podržali izbornu listu 10 131.

Pored toga, Republička izborna komisija je donela Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste broj 12 u prošireni sastav RIK-a i biračkih odbora i pozvala podnosioca liste da najkasnije do 15. januara 2007. godine odredi svoje predstavnike.

Republička izborna komisija donela je Uputstvo za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije na teritoriji Republike Crne Gore. Prema tom uputstvu, RIK će prikupljati prijave državljana Srbije koji žele da glasaju na predstojećim parlamentarnim izborima 21. januara, a borave u Crnoj Gori, i te podatke će dostavljati Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu Srbije. To ministarstvo ima obavezu da sačini spisak birača i dostavi ga Komisiji najkasnije do 5. januara naredne godine. Republička izborna komisija će, na predlog Ministarstva spoljnih poslova, odrediti biračka mesta u Crnoj Gori, a predlozi za određivanje biračkih mesta dostavljaju se Komisiji najkasnije do 25. decembra u 24,00.

Osim toga, Uputstvo predviđa da stalni sastav biračkog odbora u Crnoj Gori čine predsednik i dva člana, sa zamenicima, koji će biti imenovani najkasnije do 10. januara 2007. u ponoć.

Članovi Republičke izborne komisije usvojili su Mišljenje prema kojem ne postoje pravne smetnje da predsednik opštine ili gradonačelnik bude narodni poslanik. Takođe su mišljenja da prema postojećim propisima Srbije nije utvrđena nespojivost funkcije odbornika skupštine opštine ili skupštine grada i funkcije narodnog poslanika.

Utvrđeni su i obrasci o obrazovanju radnog tela RIK-a u opštinama i gradovima, o obrazovanju biračkih odbora za biračka mesta, kao i biračkih mesta unutar zavoda za izvršavanje zavodskih sankcija, kao i u inostranstvu.

Komisija je prihvatila zahtev iz opštine Trstenik da odobri glasanje na biračkom mestu Gornji Dubič, iako je tu registrovano 99 birača.

Članovi RIK-a obavešteni su i o presudi Vrhovnog suda Srbije kojom je odbijena žalba koalicije stranaka okupljenih oko Liberalno-demokratske partije. Ova koalicija je, naime, u prigovoru upućenom RIK-u, tvrdila da je povređen Zakon o izboru narodnih poslanika jer nije Zaključen sporazum o predstavljanju političkih programa o kandidata podnosilaca izbornih lista i nije imenovan nadzorni odbor.

13. decembar 2006. godine

108. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je održala 108. sednicu 13. decembra, a sednici je predsedavao predsednik Mihailo Rulić.

Na ovoj sednici Komisija je, u ponovnom postupku, odlučivala i donela Rešenje po prigovoru podnosioca Izborne liste broj 3. LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA-GRAĐANSKI SAVEZ SRBIJE -SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA-LIGA SOCIJALDEMOKRATA VOJVODINE-ČEDOMIR JOVANOVIĆ, od 6. decembra 2006. godine. Komisija je prigovor razmotrila nakon što je Vrhovni sud uvažio žalbu podnosioca ove Izborne liste i poništio Rešenje Republičke izborne komisije, od 7. decembra 2006. godine.

U ponovnom postupku, Komisija je donela Rešenje kojim se odbija, kao neosnovan, prigovor podnosioca ove Izborne liste. U obrazloženju se navodi da je nesporno da postoji problem na koji ukazuje podnosilac prigovora, a koji se sastoji u propuštanju nadležnih organa, ustanova i drugih subjekata da zaključe sporazum iz člana 51. Zakona o izboru narodnih poslanika, odnosno da obrazuju nadzorni odbor predviđen članom 99. tog Zakona. Međutim, ne postoji pravni osnov po kojem bi Republička izborna komisija uputila javni poziv nadležnim ordganima, ustanovama i drugim subjektima da bez odlaganja izvrše ove zakonske obaveze, kao i da, ukoliko to oni ne učine, Komisija svma utvrdi broj i trajanje emisija za ravnopravno predstavljanje podnosilaca izbornih lista.

U obrazloženju se podseća da je Republička izborna komisija još 21. novembra, po vlastitoj inicijativi, uputila Vladi Republike Srbije zahtev da se preduzmu mere u cilju obrazovanja nadzornog odbora. Što se tiče zahteva da Komisija utvrdi broj i trajanje emisija za ravnopravno predstavljanje podnosilaca izbornih lista, navodi se da je on bez pravnog osnova, jer Zakon nije predvideo mogućnost takvog oblika supstitucije nadležnosti, pa bi uvažavanje zahteva predstavljalo protivpravni akt Republičke izborne komisije.

Komisija je za narednu sednicu odložila donošenje uputstva kojim će se bliže odrediti tehnički i formalni uslovi za omogućavanje prava na glasanje državljana Republike Srbije sa boravištem u Republici Crnoj Gori na izborima za narodne poslanike 21. januara 2007. godine.

11. decembar 2006. godine

107. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je održala 107. sednicu 11. decembra, a sednicom je predsedavao predsednik Mihailo Rulić.

Pre utvrđivanja teksta Javnog oglasa za birače sa područja Crne Gore, Republička izborna komisija je razmatrala i prihvatila izveštaje o poseti delegacije Republičke izborne komisije Republici Crnoj Gori od 7. i 8. decembra i o razgovorijma sa predstavnicima udruženja prognanih i raseljenih lica sa Kosova i Metohije. Tokom boravka u Republici Crnoj Gori članovi RIK-a su razgovarali sa predstavnicima nadležnih organa Crne Gore o mogućnostima za nesmetano održavanje glasanja državljana Srbije na predstojećim parlamentarnim izborima i dobili uveravanja da će državni organi Crne Gore učiniti sve što je u njihovoj nadležnosti kako bi se uspešno realizovali izbori. Članovi RIK-a su, tokom svoje posete, razgovarali i sa predstavnicima jednog broja udruženja prognanih i raseljenih lica sa Kosova i Metohije, koji su podržali aktivnosti koje se preduzimaju i istakli spremnost da se direktno angažuju na prikupljanju potrebnih podataka, radu u biračkim odborima i svim drugim aktivnostima koje su neophodne za što kvalitetnije sprovođenje izbora.

Komisija je razmotrila i Izveštaj sa sastanka održanog u Bujanovcu 2. decembra ove godine, koji su podneli članovi Komisije koji su prisustvovali sastanku.Sastanak je organizovala Misija OEBS-a u Srbiji za predstavnike političkih stranaka Albanaca sa juga Srbije i nevladinih organizacija u cilju stvaranja uslova za uspešno sprovođenje izbora.

Posle rasprave Komisija je usvojila Odluku o utvrđivanju teksta javnog oglasa o obaveštavanju državljana republike Srbije koji žive u Crnoj Gori o raspisivanju izbora za narodne poslanike. Javni oglas će biti objavljen u dnevnim listovima "Vijesti", "Dan", "Pobjeda", i izdanju za Crnu Goru "Novosti" i "Politike", kao i na internet prezentaciji Komisije. Sastavni deo oglasa čini i propisani obrazac prijave ličnih podataka radi ostvarivanja biračkog prava na biračkim mestima u Crnoj Gori.

Republička izborna komisija je prihvatila zahteve nekoliko opštinskih uprava koje su tražile da se odobri glasanje na biračkim mestima sa manje od 100 birača u seoskim i planinskim mestima sa pretežno staračkim domaćinstvima.

9. decembar 2006. godine

106. sednica Republičke izborne komisije

Koalicija koju čine Stranka demokratske akcije Sandžaka, Bošnjačka demokratska stranka Sandžaka i Socijalno liberalna partija Sandžaka, podnela je Republičkoj izbornoj komisiji izbornu listu 8.decembra.

Republička izborna komisija je na Sto šestoj sednici, održanoj 9. decembra, donela Rešenje kojim se proglašava Izborna lista broj 10. "KOALICIJA LISTA ZA SANDŽAK DR SULEJMAN UGLJANIN" i Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora.

Izborna lista broj 10, u skladu sa Zakonom o izboru narodnih poslanika, ima položaj koalicije koja zastupa interese nacionalnih manjina.

7. decembar 2006. godine

105. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija, na sednici održanoj 7. decembra, donela je Rešenje o proglašenju Izborne liste broj 9 PARTIJA UJEDINJENIH PENZIONERA SRBIJE (PUPS) - DR JOVAN KRKOBABIĆ I SOCIJALDEMOKRATSKA PARTIJA (SDP) - DR NEBOJŠA ČOVIĆ, koju je 6. decembra podnela koalicija stranaka Partija ujedinjenih penzionera Srbije i Socijaldemokratska stranka. Ovu izbornu listu podržalo je 12 381 birača.

Komisija je donela Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste broj 9 u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Rešenje kojim je Mirko Dimić postaje član RIK-a u proširenom sastavu, a Vasko Jančić, njegov zamenik.

Na ovoj sednici, članovi Republičke izborne komisije doneli su rešenje kojim se utvrđuje da su Janoš Oros i Đula Ladocki član, odnosno zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu, kao predstavnici Izborne liste broj 8 "SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA - JOŽEF KASA".

Članovi Republičke izborne komisije razmotrili su i odbacili kao neosnovan prigovor ovlašćenog lica podnosioca Izborne liste broj 3 "LIBERALNO DEMOKRATSKA PARTIJA, GRAĐANSKI SAVEZ SRBIJE, SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA, LIGA SOCIJALDEMOKRATA VOJVODINE-ČEDOMIR JOVANOVIĆ" . U prigovoru se navodi da je sporazum o broju i trajanju emisija za predstavljanje izbornih lista morao biti usvojen do 15. novembra, odnosno pet dana od raspisivanja izbora, a da to nije učinjeno ni do danas.Navedeno je da Narodna skupština nije imenovala nadzorni odbor koji bi se starao o primeni zakona o zaključenju tog sporazuma, pa je od RIK-a zatraženo da pozove preduzeće, koje emituje radio-televizijski program, čiji je osnovač Srbija, da u roku od pet dana zaključi sporazum.Time je, kako je rečeno, povređen Zakon o izboru narodnih poslanika.

U obrazloženju RIK-a je ocenjeno da ovaj prigovor ne ukazuje na povredu ijednog prava iz okvira "izbornog prava", već se odnosi na postupanje subjekata koji nisu organi za sprovođenje izbora, niti učesnici u izbornom procesu.

Republička izborna komisija prihvatila je zahteve nekoliko opštinskih komisija koje su tražile da se odobri glasanje na više biračkih mesta iako na njima ima manje od propisanih 100 birača, jer bi ukidanje tih mesta otežalo glasanje pošto se radi o seoskim sredinama. To su mesta u opštinama Nova Varoš, Rekovac, Zaječar, Knjaževac, Ćićevac i Babušnica.

Na ovoj sednici razmotren je i dopis Ministarstva za inostrane poslove upućen konzulatu Srbije u Trstu da ispita da li postoje uslovi da izbori budu sprovedeni u Vićenci, u Italiji.Ako budu ispunjeni zakonski uslovi, ambasada Republike Srbije u Rimu tražiće saglasnost Ministarstva inostranih poslova, a RIK će doneti odluku o otvaranju tog biračkog mesta.

Sednici Komisije predsedavao je predsednik Mihailo Rulić.

6. decembar 2006. godine

104. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na Sto četvrtoj sednici, održanoj 6. decembra, donela Rešenje kojim se proglašava Izborna lista broj 8. "SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA - JOŽEF KASA". Izbornu listu je 5. decembra Republičkoj izbornoj komisiji podneo Savez vojvođanskih Mađara.

Rešenjem se utvrđuje da podnosilac ove Izborne liste, u skladu sa članom 81. stav 4. Zakona o izboru narodnih poslanika ima položaj političke stranke nacionalne manjine.

Republička izborna komisija je donela i Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i pozvala podnosioca Izborne liste broj 8. da, najkasnije do 15. januara 2007. godine, odredi predstavnike u Republičku izbornu komisiju.

Komisija je usvojila Predračun potrebnih finansijskih sredstava za sprovođenje izbora u inostranstvu za narodne poslanike Narodne skupštine Republike Srbije, koji je dostavilo Ministarstvo inostranih poslova.

Na sednici je ocenjeno da će, tek posle razgovora koje će 7. decembra predstavnici Republičke izborne komisije i Ministarstva inostranih poslova obaviti sa državnim organima Crne Gore o načinima na koje državljani Srbije tamo mogu da glasaju na izborima 21. januara, biti moguće projektovati troškove za sprovođenje izbornih radnji u Crnoj Gori.

Komisija je razmotrila dopis Ministarstva za dijasporu u kojem se traži blagovremeno rešenje pitanja ažuriranja posebne evidencije birača u inostranstvu, kao i eventualnog otvaranja novih biračkih mesta u inostranstvu, van diplomatsko-konzularnih predstavništava.

Povodom zahteva Opštinske Izborne komisije Opštine Krupanj da Republička izborna Komisija oceni da li ima zakonskih smetnji za istovremeno održavanje izbora za izbor narodnih poslanika Republike Srbije i glasanja za opoziv predsednika Opštine Krupanj, Komisija je ocenila da je moguće njihovo istovremeno održavanje.

5. decembar 2006. godine

103. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na Sto trećoj sednici, održanoj 5. decembra, donela rešenje kojim se proglašava Izborna lista broj 7. "SRPSKI POKRET OBNOVE - VUK DRAŠKOVIĆ". Izbornu listu je 4. decembra Republičkoj izbornoj komisiji podneo Srpski pokret obnove.

Na sednici je usvojeno Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Rešenje kojim Nataša Rosić postaje član, a Gordana Lukić zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu, kao predstavnice Izborne liste broj 7.

Komisija je usvojila Odluku o primeni člana 30. stav 2. Zakona o izboru narodnih poslanika, kojim je propisano da u biračkim odborima ne mogu biti srodnici po pravoj liniji, u pobočnoj do trećeg, a u tazbinskom srodstvu zaključno sa drugim stepenom, bračni drugovi i lica koja su u odnosu usvojioca i usvojenika, odnosno staraoca i štićenika. Odlukom su određena merila za određivanje lica koje ne može biti u sastavu biračkog odbora, u slučaju da se ustanovi da postoji odnos koji nije u skladu sa odredbama Zakona o izboru narodnih poslanika. Podnosioci izbornih lista i koordinatori Republičke izborne komisije mogu da predlože zamenu, odnosno izostave iz biračkog odbora lice koje ne može da bude u sastavu biračkog odbora prilikom imenovanja sastava biračkog odbora i nakon toga, sve do 21. januara u 8 časova.

Gradskom zavodu za statistiku odobrena su sredstva u iznosu od 740.000 dinara za troškove štampanja izvoda iz biračkog spiska i obaveštenja biračima o vremenu i mestu glasanja za izbor narodnih poslanika.

Na zahtev opštinskih uprava Trgovišta, Vladičinog Hana, Aleksandrovca i Sjenice odobreno je formiranje nekoliko biračkih mesta sa brojem birača manjim od sto. 

4. decembar 2006. godine

102. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici održanoj 4. decembra, Republička izborna komisija je usvojila rešenje kojim je proglasila Izbornu listu broj 6 POKRET SNAGA SRBIJE-BOGOLJUB KARIĆ, koju je, 3. decembra, podnela politička organizacija Pokret Snaga Srbije- Bogoljub Karić.

Komisija je usvojila rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste u prošireni sastav Republičke izuborne komisije i biračkih odbora, i odmah u nastavku, rešenje kojim je Zlata Lončar Ćetković postala član RIK-a u proširenom sastavu, a Brankica Jović zamenik člana, kao predstavnici ove Izborne liste.

Komisija je, u nastavku rada, donela Objašnjenje za primenu člana 19. Uputstva za sprovođenje Zakona o izboru narodnih poslanika. Objašnjenjem je precizirano da za člana radnog tela Komisije može biti predložen i sekretar izborne komisije opštine, izbornih komisija gradskih opština u gradu Beogradu i izbornih komisija gradova Kragujevca, Niša i Novog Sada. Prilikom predlaganja članova radnog tela, koordinator Komisije je dužan da vodi računa da svi predloženi članovi radnog tela budu iz redova različitih političkih stranaka, odnosno lica koja nisu članovi političkih stranaka.

Komisija je usvojila i Objašnjenje o primeni članova 83. i 84, a u vezi s članom 40a Zakona o izboru narodnih poslanika. Ovim odredbama koje regulišu način dodele poslaničkih mandata kandidatima sa izborne liste, nije predviđeno da se prilikom dodele mandata kandidatima sa izborne liste shodno mora primeniti princip iz člana 40a Zakona, to jest da među svaka četiri dodeljena mandata narodnim poslanicim po jedan mandat bude dodeljen pripadniku onog pola koji je manje zastupljen na izbornoj listi, s tim da najmanje 30 odsto mandata bude dodeljeno pripadnicima manje zastupljenog pola na listi. Polazeći od toga, navedeno je u Objašnjenju, podnosioci izbornih lista imaju pravo da mandate koje su dobili na izborima za narodne poslanike dodele kandidatima sa izborne liste prema kriterijumima koje sami odrede.

Sednicom Komisije je predsedavao predsednik Mihailo Rulić.

1. decembar 2006. godine

101. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je, na sednici održanoj 1. decembra, proglasila Izbornu listu broj 5 "DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE -NOVA SRBIJA - DR VOJISLAV KOŠTUNICA", koju je, 30 novembra, podnela koalicija političkih stranaka Demokratska stranka Srbije i Nova Srbija za izbor narodnih poslanika u Narodnu skupštinu.

Istovremeno, Komisija je utvrdila da podnosilac ove Izborne liste ispunjava uslove da odredi svoje predstavnike u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora. Tako je rešenjem Komisije utvrđeno da Srboljub Panić postaje član, a Jova Popović zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu.

Republičkoj izbornoj komisiji dostavljen je spisak sa 27 559 pravno valjanih potpisa birača koji podržavaju Izbornu listu "DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE -NOVA SRBIJA - DR VOJISLAV KOŠTUNICA."

Na ovoj sednici razmotren je dopis Ministarstva inostranih poslova u kome obaveštava članove Komisije da je postupilo u skladu sa njihovim zahtevom, a u vezi sa predstojećim parlamentarnim izborima u Srbiji 21. januara 2007. godine. Ministarstvo inostranih poslova Srbije je, naime, uputio diplomatsku notu Ministarstvu inostranih poslova Crne Gore i najavilo odlazak delegacije Republičke izborne komisije i MIP-a u Podgoricu, 7. decembra, radi dogovora o mogućnosti glasanja u toj Republici.

Članovi Republičke izborne komisije odlučili su da se, na zahtev opštinskih uprava Čačka, Niša, Vlasotinca i Boljevca, omogući formiranje biračkih mesta sa brojem birača manjim od sto.

Sednici Republičke izborne komisije predsedavao je Mihailo Rulić.

Strana 32 1

 Vrh strane