MENI
Naslovna » Arhiva » Informacije o održanim sednicama - 2007

Informacije o održanim sednicama 2007. godine

30. decembar 2007. godine

19. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je 30. decembra 2007. godine Devetnaestu sednicu, kojoj je predsedavala Sonja Brkić, predsednica Komisije.

Na ovoj sednici Komisija je donela Rešenje kojim se odbija predlog kandidata Milovana Petrovića za predsednika Republike Srbije, koji je podnela Hrišćanska građanska zajednica "Sloga", jer nisu ispunjeni uslovi za proglašenje kandidata za predsednika Republike propisani Zakonom.

U obrazloženju Rešenja Republičke izborne komisije se navodi da je prilikom prijema ove kandidature konstatovano da Hrišćanska građanska zajednica "Sloga" nije registrovana kao politička stranka, da ovlašćeni predstavnik predlagača nije priložio pisani sporazum o osnivanju grupe građana, da nije dostavljen spisak birača koji podržavaju kandidaturu , niti 10.000 sudski overenih potpisa birača koji podržavaju kandidaturu.

U nastavku rada, Komisija je donela Rešenje o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za predsednika Republike, raspisanih za 20. januar 2008. godine. Prema ovom rešenju, koje će biće objavljeno u "Službenom glasniku", u Republici Srbiji ima ukupno 8.573 biračka mesta, od čega 27 u zavodima i 65 u inostranstvu.

Komisija je usvojila Predlog saopštenja za javnost, kojim Republička izborna komisija podseća na obavezu štampanih medija i emitera radio televizijskog programa da, u toku predozborne kampanje, poštuju princip ravnopravnosti, nepristrasnosti i objektivnosti u tretiranju različitih političkih subjekata.

Komisija je razmotrila i usvojila raspored dežurstava članova i zamenika članova Republičke izborne komiisje za period od 3. do 20. januara 2008. godine.

30. decembar 2007. godine

18. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na Osamnaestoj sednici održanoj 30. decembra 2007. godine donela Rešenje kojim se odbija kandidatura Hadži Andreja Milića za predsednika Republike, koga je predložila politička stanka Ujedinjeni pokret srpstva.

Rešenjem Republičke izborne komsije odbija se predlog kandidata za predsednika Republike, jer nisu ispunjeni uslovi za proglašenje kandidata za predsednika Republike propisani Zakonom. Uz predlog kandidata za predsednika Republike nisu dostavljeni: potvrda o prebivalištu kandidata za predsednika Republike, spisak birača koji svojim potpisima podržavaju predlog kandidata za predsednika Republike, kao i nijedna sudski overena izjava birača koji podržavaju predlog kandidata za predsednika Republike, što je sadržano u obrazloženju Rešenja.

Sednici je predsedavao zamenik predsednice Komisije Dejan Đurđević.

29. decembar 2007. godine

17. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Sedamnaestu sednicu 29. decembra 2007. godine, kojoj je predsedavala predsednica Komisije Sonja Brkić.

Komisija je većinom glasova donela Rešenje o proglašenju Marijana Rističevića za kandidata za predsednika Republike, koga je predložila Koalicija Narodne seljačke stranke i Ujedinjene seljačke stranke. Komisija je takođe donela i Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika predlagača kandidata za predsednika Republike u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora, kao i Rešenje kojim se utvrđuje da Danilo Vuksanović, advokat iz Obrenovca, postaje član, a Zdravko Krstić, advokat iz Beograda, zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu, kao predstavnici Koalicije Narodna seljačka stanka-Ujedinjena seljačka stranka.

U nastanku rada, Republička izborna komisija donela je Rešenje o proglašenju Velimira Ilića za kandidata za predsednika Republike, koga je predložila Nova Srbija. Komisija je donela Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika predlagača kandidata za predsednika Republike u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora, kao i Rešenje kojim se utvrđuje da Slavica Radosavljević, advokat iz Beograda, postaje član, a Jasmina Danilović-Stojković, sudija Trgovinskog suda iz Novog Sada, zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu, kao predstavnici Nove Srbije.

Do kraja rada, članovi Republičke izborne komisije diskutovali su o ravnomernoj zastupljenosti predsedničkih kandidata u medijima i predložili da, za narednu sednicu, stručna služba pripremi Predlog dopisa kojim će se Republička izborna komisija obratiti predsedniku Narodne skupštine i predsedniku Vlade Republike Srbije i zatražiti informaciju o preduzetim aktivnostima iz njihove nadležnosti povodom formiranja Nadzornog odbora.

28. decembar 2007. godine

16. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici Republičke izborne komisije, koja je održana 28. decembra, proglašena je kandidatura Jugoslava Dobričanina za predsednika Republike, na predlog Reformističke stranke.

Istovremeno je doneto i Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika predlagača kandidata za predsednika Republike u proširenom sastavu Republičke izborne komisije i biračkih odbora. U ime predlagača, Reformističke stranke, član RIK-a u proširenom sastavu postao je Todor Krstić, a njegov zamenik je Zora Dobričanin-Nikodinović.

28. decembar 2007. godine

15. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici Republičke izborne komisije, koja je održana 28. decembra, proglašena je kandidatura Ištvana Pastora za predsednika Republike, na predlog Mađarske koalicije.

Istovremeno je doneto i Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika predlagača kandidata za predsednika Republike u proširenom sastavu Republičke izborne komisije i biračkih odbora. U ime predlagača, Mađarske koalicije, član RIK-a u proširenom sastavu postao je Janoš Dobai, a njegov zamenik je Snežana Batinić.

Komisija je jednoglasno usvojila Pravila za utvrđivanje rednog broja kandidata za predsednika Republike na listi kandidata.

U nastavku rada, Komisija je većinom glasova usvojila odluke o premeštanju izbornog materijala sa izbora za predsednika Republike koji su održani 27. juna 2004. godine i sa izbora za narodne poslanike u Narodnu skupštinu Republike Srbije koji su održani 21. januara 2007. godine. Izborni materijal, premešta se iz sedišta Republičke izborne komisije Beograd, Kralja Milana broj 14 u magacinski prostor Fabrike kartona ''UMKA'' A. D. Umka, ulica 13. oktobra broj 1.

27. decembar 2007. godine

14. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici Republičke izborne komisije, koja je održana 27. decembra, proglašena je kandidatura Milanke Karić za predsednika Republike, na predlog Pokreta SNAGA SRBIJE - Bogoljub Karić.

Istovremeno je doneto i Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika predlagača kandidata za predsednika Republike u proširenom sastavu Republičke izborne komisije i biračkih odbora. U ime predlagača, Pokreta SNAGA SRBIJE-Bogoljub Karić, član RIK-a u proširenom sastavu postala je Zlata Lončar Ćetković, a njen zamenik je Brankica Jović.

Na ovoj sednici Republička izborna komisija donela je Odluku o načinu obaveštavanja birača o vremenu i mestu održavanja izbora. Na osnovu ove odluke, RIK će na izdvojene račune opštinske uprave izvršiti prenos sredstava potrebnih za uručivanje obaveštenja biračima u iznosu od 3,90 dinara po upisanom biraču u izvod iz biračkog spiska.

Većinom glasova, Republička izborna komisija prihvatila je Predlog troškovnika Uprave za izvršenje zavodskih sankcija za sprovođenje izbora za predsednika Republike, na biračkim mestima u zavodima za izvršenje zavodskih sankcija

Doneta su i rešenja o izmenama rešenja o obrazovanju radnih tela Republičke izborne komisije za obavljanje pojedinih izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za predsednika Republike, koji su raspisani za 20. januar 2008. godine i to u opštinama Gadžin Han i Kovin.

Republička izborna komisija je razmotrila zahtev Gradske uprave Grada Beograda da se Zavodu za informatiku i statistiku odobre sredstva za štampanje izvoda iz biračkog spiska i obaveštenja biračima o vremenu i mestu glasanja na izborima za predsednika Republike i odlučila da taj zahtev prihvati.

Komisija je donela odluku o davanju saglasnosti opštinskoj upravi Gornjeg Milanovca za određivanje dva biračka mesta i to biračkog mesta broj 21 Dom Donji Branetići i biračkog mesta broj 66 Dom cerova, sa manje od 100 upisanih glasača.

25. decembar 2007. godine

13. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici koju je održala 25. decembra, Republička izborna komisija je proglasila Milutina Mrkonjića za kandidata za predsednika Republike, koga je predložila Siocijalistička partija Srbije.

Komisija je utvrdila da je ovlašćeno lice Ivica Dačić u ime Socijalističke partije Srbije, kao predlagača kandidata za predsednika Republike, podnelo blagovremen i potpun predlog kandidata za predsednika Republike i svu propisanu dokumentaciju i donela Rešenje o proglašenju Milutina Mrkonjića za kandidata za predsednika Republike.

Komisija je donela Rešenje o ispunjavanju uslova za određivanje predstavnika predlagača kandidata za predsednika Republike u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Rešenje kojim je utvrdila da je Dobrivoje Glavonić, diplomirani pravnik iz Beograda, postao član Republičke izborne komisije u proširenom sastavu, a Miljkan Karličić, diplomirani pravnik iz Beograda, zamenik člana, kao predstavnici Socijalističkie partije Srbije.

U nastavku rada, Komisija je usvojila konkretna merila za određivanje stalnog sastava biračkih odbora, koja je po nalogu Republičke izborne komisije, izradio Republički zavod za statistiku.

Komisija je donela i odluke o davanju saglasnosti opštinskim upravama za određivanje jednog broja biračkih mesta sa manje od 100 glasača u Mačvanskom, Nišavskom i Raškom okrugu.

24. decembar 2007. godine

12. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Dvanaestu sednicu 24. decembra 2007. godine, kojoj je predsedavala predsednica Sonja Brkić.

Na početku rada Komisija je jednoglasno donela Rešenje o obrazovanju radnih tela Republičke izborne komisije za obavljanje pojedinih izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za predsednika Republike, koji su raspisani za 20. januar 2008. godine.

Komisija je odobrila i otvaranje biračkih mesta u naseljima u kojima ima manje od 100 glasača i to u Kolubarskom, Jablaničkom i Borskom okrugu biće otvoreno po jedno biračko mesto, u Moravičkom okrugu tri, a u Zlatiborskom okrugu šest biračkih mesta.

U nastavku rada, RIK je doneo odluku o otvaranju biračkih mesta u okružnim zatvorima u Negotinu, Kruševcu, Prokuplju, Kraljevu, Čačku, Užicu i Novom Pazaru, sa manje od 100 glasača po biračkom mestu.

21. decembar 2007. godine

11. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Jedanaestu sednicu 21. decembra 2007. godine, kojoj je predsedavao zamenik predsednice Komisije Dejan Đurđević.

Na početku rada članovi RIK-a su dopunili dnevni red sednice tačkom pod nazivom Objašnjenje merila za imenovanje članova stalnog sastava biračkih odbora.

Komisija je većinom glasova donela Rešenje o proglašenju kandidature Borisa Tadića za predsednika Republike.

U nastavku rada, Komisija je donela i Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika predlagača kandidata za predsednika Republike u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora, kao i Rešenje kojim se utvrđuje da, kao predstavnici Demokratske stranke, Aleksandar Todorović i Vladimir Cvijan postaju član, odnosno zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu.

Komisija je usvojila Odluku o priznavanju materijalnih i drugih troškova Republičkom zavodu za statistiku i Odluku o naknadi materijalnih i drugih troškova Ministarstva spoljnih poslova Republike Srbije. RIK je takođe usvojio objašnjenje merila za imenovanje članova stalnog sastava biračkih odbora, a nakon iscrpne rasprave više odluka o davanju saglasnosti opštinskim upravama za predlaganje određivanja biračkih mesta sa manje od 100 birača, sa izuzetkom Opštine Sjenica, o čemu će se raspravljati i odlučivati na sledećoj sednici RIK-a.

20. decembar 2007. godine

10. sednica Republičke izborne komisije

Na Desetoj sednici održanoj 20. decembra, Republička izborna komisija jednoglasno je donela tri odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki male vrednosti za nabavku glasačkih kutija, kartonskih paravana i vreća za transport, potrebnih za sprovođenje izbora za predsednika Republike Srbije, koji su raspisani za 20. januar 2008. godine.

Komisija je započela razmatranje Predloga troškovnika Republičkog zavoda za statistiku za sprovođenje izbora za predsednika Republike Srbije, koji su raspisani za 20. januar 2008. godine i Predloga troškovnika Ministarstva spoljnih poslova za sprovođenje izbora za predsednika Republike Srbije, koji su raspisani za 20. januar 2008. godine, na biračkim mestima u inostranstvu. Usvojen je predlog da se odluka o predloženim troškovnicima donese na narednoj sednici Komisije.

Republička izborna komisija je na ovoj sednici donela Odluku kojom se odobrava posmatračima Centra za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) da prate rad Republičke izborne komisije u postupku sprovođenja izbora za predsednika Republike Srbije, koji su raspisani za 20. januar 2008. godine.

Sednici Komisije predsedavala je Sonja Brkić.

18. decembar 2007. godine

9. sednica Republičke izborne komisije

Na Devetoj sednici, održanoj 18. decembra, Republička izborna komisija donela je Rešenje kojim se Čedomir Jovanović proglašava za kandidata za predsednika Republike. Predlog je podnela Liberalno demokratska partija 18. decembra, a podržan je sa 10 619 izjava birača. Komisija je donela i Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika predlagača kandidata za predsednika Republike u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora. Za predstavnika Liberalno demokratske partije u Republičkoj izbornoj komisiji određena je Milka Marinković, a za njenog zamenika Novak Filipović.

Na ovoj sednici, Komisija je donela rešenje o određivanju predstavnika Srpske radikalne stranke u prošireni sastav Republičke izborne komisije. Utvrđeno je da Nemanja Šarović postaje član Republičke izborne komisije u proširenom sastavu, a Nikola Dobrijević njegov zamenik.

Republička izborna komisija usvojila je na sednici numerički prikaz objašnjenja merila za imenovanje članova radnih tela, a na osnovu proračuna Republičkog zavoda za statistiku.

Sednici Komisije predsedavala je Sonja Brkić.

18. decembar 2007. godine

8. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici koja je održana 18. decembra, Republička izborna komisija donela je Rešenje kojim se Tomislav Nikolić proglašava za kandidata za predsednika Republike. Ovaj predlog podnela je Srpska radikalna stranka 17. decembra, a podržan je sa 13 083 izjave birača. Komisija je donela i Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika predlagača kandidata za predsednika Republike u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora.

Na ovoj sednici Republička izborna komisija donela je Uputstvo za štampanje glasačkih listića.

Republička izborna komisija razmotrila je Izveštaj Komisije za sprovođenje postupka javnih nabavki i donela Odluku o dodeli ugovora o javnoj nabavci UV lampi i sprejova za obeležavanje prsta birača JN broj 1/07.

Sednici Komisije predsedavala je predsednica Sonja Brkić.

16. decembar 2007. godine

7. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Sedmu sednicu 16. decembra 2007. godine.

Sednici je predsedavala predsednica Komisije Sonja Brkić.

Komisija je jednoglasno usvojila Odluku o određivanju boje glasačkog listića i drugog izbornog materijala za glasanje na izborima za predsednika Republike Srbije koji su raspisani za 20. januar 2008. godine. Odlučeno je da glasački listić bude bele boje (obrazac IPR-5) a kontrolni list za proveru ispravnosti glasačke kutije da bude tamne kajsija boje (obrazac IPR-6).

Komisija je nakon obavljene rasprave usvojila odluke o naknadama za rad u organima za sprovođenje izbora za predsednika Republike raspisanih za 20. januar 2008. godine; o naknadama materijalnih i drugih troškova za određeno biračko mesto; o naknadama materijalnih i drugih troškova za određeno biračko mesto u inostranstvu; o naknadama za rad u biračkim odborima na biračkim mestima u inostranstvu i Odluku o načinu ostvarivanja prava na putne troškove, troškove smeštaja i dnevnice članova biračkih odbora u inostranstvu.

Komisija je u nastavku rada usvojila i tekst dopisa opštinskim upravama u vezi sa određivanjem biračkih mesta.

15. decembar 2007. godine

6. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je, na Šestoj sednici koja je održana 15. decembra 2007. godine, razmotrila i donela više pravila i odluka potrebnih za sprovođenje izbora za predsednika Republike Srbije.

Sednici je predsedavala predsednica Komisije Sonja Brkić.

Komisija je nakon obavljene rasprave po svim tačkama dnevnog reda donela objašnjenje merila za formiranje radnih tela, Uputstvo za sprovođenje izbora za predsednika Republike Srbije na teritoriji Crne Gore i Pravila o radu biračkih odbora.

Na ovoj sednici, Komisija je utvrdila i tekst javnog oglasa o obaveštavanju birača u inostranstvu i birača u Crnoj Gori o raspisivanju izbora za predsednika Republike Srbije, kao i Odluku o određivanju štamparije za štampanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za sprovođenje izbora za predsednika Republike Srbije koji su raspisani za 20. januar 2008. godine.

Članovi Komisije su se složili da Radna grupa RIK-a do naredne sednice sačini Predlog odluke o naknadama za rad u organima za sprovođenje izbora i dopis opštinskim upravama u vezi sa određivanjem biračkih mesta.

14. decembar 2007. godine

5. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je, na sednici održanoj 14. decembra, kojoj je predsedavala predsednica Sonja Brkić, pokrenula inicijativu za izbor Nadzornog odbora. Imajući u vidu činjenicu da već izvesno vreme ne postoji Nadzorni odbor, čija je uloga u izbornom postupku vrlo značajna, Komisija je donela odluku da se obrati Vladi Republike Srbije i predsedniku Narodne skupštine da preduzmu aktivnosti iz svoje nadležnosti za formiranje Nadzornog odbora.

Komisija je, u nastavku rada, donela odluku da se obrati predsednici Vrhovnog suda Srbije Vidi Petrović-Škero sa predlogom da se u okviru svojih zakonskih ovlašćenja zauzme kod predsednika svih opštinskih sudova u Republici, kako bi se omogućio najširi pristup sudovima radi overe potpisa birača o podržavanju kandidature na izborima za predsednika Republike Srbije, kao i da se sudovi striktno pridržavaju Pravilnika o naknadi za overu potpisa birača koji podrži izbornu listu na izbor narodnih poslanika.

Republička izborna komisija je razmotrikla Informaciju o nedostajućem izbornom materijalu, koju je pripremila služba i donela Odluku o pokretanju postupka javne nabavke UV lampi i sprejeva za obeležavanje prsta birača i Rešenje o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupaka javnih nabavki.

13. decembar 2007. godine

4. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je, na Četvrtoj sednici koja je održana 13. decembra 2007. godine, razmotrila i donela Uputstvo za sprovođenje Zakona o izboru predsednika Republike.

Sednici je predsedavala predsednica Komisije Sonja Brkić

Komisija je jednoglasno donela i Odluku o obrascima za podnošenje predloga kandidata za predsednika Republike, kao i obrasce za sprovođenje izbornih radnji u postupku izbora za predsednika Republike.

Na ovoj sednici, Komisija je utvrdila Rokovnik za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za predsednika Republike

12. decembar 2007. godine

3. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je 12. decembra 2007. godine Treću sednicu kojoj je predsedavala predsednica Komisije Sonja Brkić.

Na ovoj, prvoj sednici Komisije po raspisivanju izbora za predsednika Republike Srbije za 20. januar 2008. godine, obavljen je dogovor o predstojećem radu Republičke izborne komisije, pri čemu se posebno imalo u vidu da su rokovi za obavljanje izbornih radnji izuzetno kratki.

Dogovoreno je da se za narednu sednicu pripremi predlog uputstva za sprovođenje Zakona o izboru predsednika Republike, sa pratećim obrascima.

6. decembar 2007. godine

2. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je 06. decembra 2007. godine Drugu sednicu kojoj je predsedavala predsednica Komisije Sonja Brkić.

Komisija je jednoglasno usvojila Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

U postupku izbora, Republička izborna komisija je utvrdila da je Narodna skupština Republike Srbije, na Petoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2007. godini, održanoj 05. decembra 2007. godine, konstatovala da je sa Izborne liste G 17 PLUS - Mlađan Dinkić, prestao mandat narodnom poslaniku Ivanu Živadinoviću.

Pošto mandat za ovo upražnjeno poslaničko mesto pripada G 17 PLUS sa čije Izborne liste je izabran narodni poslanik kome je prestao mandat, stranka G 17 PLUS sa svoje Izborne liste predložila da se mandat narodnog poslanika dodeli kandidatu Momčilu Spasiću.

Polazeći od toga, Komisija je na ovoj sednici dodelila mandat narodnom poslaniku Momčilu Spasiću.

14. novembar 2007. godine

1. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je 14. novembra 2007. godine prvu sednicu u novom sastavu kojoj je predsedavala predsednica Komisije Sonja Brkić.

Komisija je jednoglasno usvojila Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

U Izveštaju se navodi da je Komisija 14. novembra obavila izbor novog narodnog poslanika i da je u postupku izbora utvrdila da je Narodna skupština na Trećoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2007. godini, održanoj 14. novembra 2007. godine, konstatovala da je sa Izborne liste Demokratska stranka - Boris Tadić, prestao mandat narodnom poslaniku Slobodanu Gavriloviću.

Pošto mandat za ovo upražnjeno radno mesto pripada Demokratskoj stranci sa čije izborne liste je izabran narodni poslanik kome je prestao mandat, Demokratska stranka je predložila da se mandat narodnog poslanika dodeli kandidatu Nenadu Milenkoviću.

Polazeći od toga, Komisija je na ovoj sednici dodelila mandat narodnom poslaniku Nenadu Milenkoviću.

25. oktobar 2007. godine

156. sednica Republičke izborne komisije

Na Sto pedeset šestoj sednici, održanoj 25. oktobra, Republička izborna komisija je utvrdila Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Narodna skupština je 25. oktobra, na Prvoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2007. godini, konstatovala da je narodnom poslaniku Miki Vlaoviću, sa Izborne liste "Demokratska stranka Srbije-Nova Srbija-dr Vojislav Koštunica", prestao mandat danom smrti. Na predlog Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije, kojoj pripada mandat za ovo poslaničko mesto, mandat je dodeljen Dejanu Stojiljkoviću.

10. oktobar 2007. godine

155. sednica Republičke izborne komisije

Na Sto pedeset petoj sednici, održanoj 10. oktobra, Republička izborna komisija je utvrdila Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Narodna skupština je 10. oktobra, na Prvoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine u 2007. godini, konstatovala da je narodnom poslaniku mr Nenadu Bogdanoviću prestao mandat danom smrti. Na predlog Demokratske stranke, kojoj pripada mandat za ovo poslaničko mesto, mandat je dodeljen dr Vesni Parezanović.

18. jul 2007. godine

153. sednica Republičke izborne komisije

Na Sto pedeset trećoj sednici, održanoj 18. jula, Republička izborna komisija je utvrdila Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Narodna skupština je 16. jula, na sednici Šestog vanrednog zasedanja, konstatovala da je danom podnošenja ostavke prestao mandat narodnom poslaniku Andrei Galgo - Ferenci. Na predlog Saveza vojvođanskih Mađara, kome pripada mandat za ovo poslaničko mesto, mandat je dodeljen Elviri Kovač.

18. jul 2007. godine

153. sednica Republičke izborne komisije

Na Sto pedeset trećoj sednici, održanoj 18. jula, Republička izborna komisija je utvrdila Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Narodna skupština je 16. jula, na sednici Šestog vanrednog zasedanja, konstatovala da je danom podnošenja ostavke prestao mandat narodnom poslaniku Andrei Galgo - Ferenci. Na predlog Saveza vojvođanskih Mađara, kome pripada mandat za ovo poslaničko mesto, mandat je dodeljen Elviri Kovač.

Strana 32 1

 Vrh strane