MENI
Naslovna » Arhiva » Informacije o održanim sednicama - 2011

Informacije o održanim sednicama 2011. godine

23. decembar 2011. godine

127. sednica Republičke izborne komisije

Članovi Republičke izborne komisije su, na sednici od 23. decembra, razmatrali obaveštenja skupština opština Lipljan i Novo Brdo o prestanku odborničkih mandata. U dužoj raspravi konstatovano je da dokumentacija potrebna za potvrđivanje mandata kandidatima za upražnjena odbornička mesta nije potpuna, te su se članovi RIK-a dogovorili da obaveste sve kandidate za upražnjena odbornička mesta da dostave svoje izjave o prihvatanju mandata odbornika u SO Lipljan i SO Novo Brdo, kao i da obaveste pomenute skupštine opština da dokumentacija nije potpuna i da je potrebno da je dostave RIK-u zbog daljeg odlučivanja.

U nastavku sednice članovi RIK-a razmotrili su i usvojili izveštaj o izvršenim rashodima u periodu januar-septembar 2011. godine.

Sekretar RIK-a Veljko Odalović obavestio je članove RIK-a o stavu Ministarstva finansija po pitanju smanjenja planiranih sredstava u budžetu za 2012.godinu, a za iznos potreban za sprovođenje predsedničkih izbora.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik RIK-a.

1. decembar 2011. godine

126. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici održanoj 1. decembra, Republička izborna komisija razmatrala je Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

U postupku izbora, Republička izborna komisija utvrdila je da je Narodna skupština, na Trećoj sednici Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini, održanoj 1. decembra, 2011. godine, konstatovala da je sa Izborne liste Za evropsku Srbiju - Boris Tadić prestao mandat narodnom poslaniku Dragomiru Cimeši.

Komisija je utvrdila da mandat za ovo upražnjeno poslaničko mesto pripada Izbornoj listi Za evropsku Srbiju - Boris Tadić i na osnovu toga mandat narodnog poslanika dodelila kandidatu Stanku Jovčiću, sa te izborne liste.

Republička izborna komisija jednoglasno je utvrdila Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije i zaključila da Izveštaj dostavi Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Republičke izborne komisije.

24. novembar 2011. godine

125. sednica Republičke izborne komisije

Članovi Republičke izborne komisije su, na sednici odžanoj 24. novembra, utvrdili finansijski plan Republičke izborne komisije za redovan rad u 2012.godini, kao i finansijaki plan Republičke izborne komisije za sprovođenje izbora za narodne poslanike i predsednika Republike Srbije u 2012.godini.

Utvrđeni finansijski planovi biće uvršteni u predlog budžeta Narodne skupštine, koji se dostavlja na mišljenje Administrativnom odboru kako bi postao sastavni deo predloga zakona o budžetu Republike Srbije za 2012. godinu.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik RIK-a.

13. oktobar 2011. godine

124. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici održanoj 13. oktobra, Republička izborna komisija započela je raspravu o načinu postupanja Republičke izborne komisije u primeni odredaba Zakona o lokalnim izborima o popuni upražnjenih odborničkih mesta.

Republička izborna komisija usvojila je Izveštaj o izboru odbornika radi popune upražnjenog odborničkog mesta u Skupštini grada Prištine. U postupku popune, Republička izborna komisija utvrdila je da je da je Skupština grada Prištine, na sednici održanoj 30. avgusta 2011. godine, konstatovala da je sa Izborne liste Srpska napredna stranka-Tomislav Nikolić prestao mandat odborniku Ljubiši Karadžiću.

Polazeći od utvrđenih činjenica, Republička izborna komisija, na osnovu člana 48. stav 3. Zakona o lokalnim izborima i Zaključka Vlade 05 broj 013-1340/2008-001 od 4. septembra 2008. godine, mandat odbornika u Skupštini grada Prištine dodelila je Ljubinku Karadžiću, izabranom sa Izborne liste Srpska napredna stranka-Tomislav Nikolić.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Republičke izborne komisije.

29. septembar 2011. godine

123. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je, na sednici održanoj 29. septembra 2011. godine, razmatrala Izveštaj o izboru narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

U postupku izbora, Republička izborna komisija je utvrdila da je Narodna skupština Republike Srbije, na sednici Jedanaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini, održanoj 29. septembra 2011. godine godine, konstatovala da je sa Izborne liste Za evropsku Srbiju - Boris Tadić prestao mandat narodnim poslanicima Dragom Damnjanoviću i Nebojši Zdravkoviću.

Komisija je utvrdila da mandati za ova upražnjena poslanička mesta pripadaju Izbornoj listi Za evropsku Srbiju - Boris Tadić i na osnovu toga mandat narodnog poslanika dodelila kandidatima Jaroslavu Hrebiku i Nikoli Stojšiću.

Izabranim narodnim poslanicima izdato je uverenje o izboru narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Republička izborna komisija jednoglasno je utvrdila Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije i zaključila da Izveštaj dostavi Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Republičke izborne komisije.

26. septembar 2011. godine

122. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na sednici, održanoj 26. septembra 2011. godine, razmatrala Izveštaj o izboru narodnih poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

U postupku izbora, Republička izborna komisija je utvrdila da je Narodna skupština Republike Srbije, na sednici Četrnaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini, održanoj 26. septembra 2011. godine konstatovala da je sa Izborne liste Socijalistička partija Srbije (SPS) - Partija ujedinjenih penzionera Srbija (PUPS) - Jedinstvena Srbija (JS) prestao mandat narodnom poslaniku Draganu Markoviću - Palmi.

Komisija je utvrdila da mandat za upražnjeno poslaničko mesto pripada ovoj Izbornoj listi i na osnovu toga mandat narodnog poslanika dodelila kandidatu Zoranu Vasiću.

Izabranom narodnom poslaniku izdato je uverenje o izboru narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Republička izborna komisija jednoglasno je utvrdila Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije i zaključila da Izveštaj dostavi Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Republičke izborne komisije.

22. septembar 2011. godine

121. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na sednici, održanoj 22. septembra 2011. godine, razmatrala Izveštaj o izboru narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

U postupku izbora, Republička izborna komisija je utvrdila da je Narodna skupština Republike Srbije, na sednici Trinaestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2011. godini, održanoj 21. septembra 2011. godine konstatovala da je sa Izborne liste Za evropsku Srbiju - Boris Tadić prestao mandat narodnim poslanicima Saši Mileniću i Veroljubu Stevanoviću.

Komisija je utvrdila da mandati za ova upražnjena poslanička mesta pripadaju Izbornoj listi Za evropsku Srbiju - Boris Tadić i na osnovu toga mandat narodnog poslanika dodelila kandidatima Ljubiši Sudimcu i Jovani Fa.

Izabranim narodnim poslanicima izdato je uverenje o izboru narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Republička izborna komisija jednoglasno je utvrdila Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije i zaključila da Izveštaj dostavi Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Republičke izborne komisije.

4. jul 2011. godine

120. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici održanoj 4. jula, Republička izborna komisija usvojila je Izveštaj o izboru odbornika radi popune upražnjenih odborničkih mesta u Skupštini opštine Leposavić.

Republička izborna komisija je utvrdila da je Skupština opštine Leposavić, na sednici održanoj 14. juna 2011. godine, konstatovala da je sa Izborne liste Demokratska stranka - Boris Tadić prestao mandat odbornicima Vladimiru Leševiću i Gordani Jovanović. Sa iste Izborne liste, Republička izborna komisija dodelila je mandate odbornicima Zoranu Virijeviću i Milosavi Jovanović.

Sednici je predsedavao Slavoljub Milenković, zamenik predsednika Republičke izborne komisije.

19. april 2011. godine

119. sednica Republičke izborne komisije

Članovi Republičke izborne komisije su, na sednici odžanoj 19. aprila, usvojili Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije. U postupku izbora, RIK je utvrdila da je Narodna skupština, 12.aprila 2011.godine, na Trećoj sednici Prvog redovnog zasedanja, konstatovala da je, sa Izborne liste Za evropsku Srbiuju - Boris Tadić, prestao mandat narodnom poslaniku Vesni Marjanović. Takođe je utvrđeno da mandat za ovo upražnjeno poslaničko mesto pripada Izbornoj listi Za evropsku Srbiju - Boris Tadić i da se mandat narodnog poslanika dodeljuje Ljiljani Lučić.

U nastavku rada RIK je razmotrila i usvojila Rešenje o formiranju radnih grupa Republičke izborne komisije, kojom se formiraju radne grupe za normativne, finansijske i za međunarodne poslove.

Članovi RIK-a prihvatili su poziv Odbora za pravosuđe i upravu Narodne skupštine za učešće na javnom slušanju o Radnoj verziji predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o izboru narodnih poslanika, koje se održava u četvrtak, 21.aprila 2011.godine.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik RIK-a.

7. april 2011. godine

118. sednica Republičke izborne komisije

Članovi Republičke izborne komisije su, na sednici odžanoj 7. aprila utvrdili tekst odgovora Ustavnom sudu, povodom inicijative Udruženja građana Fond za razvoj demokratije iz Beograda, za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredbe člana 24. stav 2. Poslovnika Republičke izborne komisije. Komisija je ocenila da odredba Poslovnika nije u suprotnosti sa postojećim pravnim poretkom i predložila da Ustavni sud ne prihvati Inicijativu.

U nastavku rada članovi RIK-a su se upoznali sa Predlogom za formiranje radnih grupa za normativne, finansijske i za međunarodne poslove. Dogovoreno je da se razmatranje ove tačke, kao i konkretnih predloga za popunu sastava radnih grupa, obavi na narednoj sednici.

Sednici je predsedavao Slavoljub Milenković, zamenik predsednika RIK-a.

4. april 2011. godine

117. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija, na sednici koja je održana 4. aprila, donela je Odluku o premeštanju izbornog materijala sa izbora za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije i izbora za odbornike skupština jedinica lokalne samouprave na teritoriji Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija, održanih 11. i 18. maja 2008. godine.

Republička izborna komisija razmatrala je Inicijativu za pokretanje postupka za ocenu ustavnosti odredbe člana 24. stav 2. Poslovnika Republičke izborne komisije. Ovu inicijativu podneo je Ustavnom sudu Srbije Fond za razvoj demokratije, a Ustavni sud je dostavio Republičkoj izbornoj komisji radi davanja odgovora na razloge osporavanja.

Republička izborna komisija zadužila je svoju stručnu radnu grupu da, povodom ove inicijative, za narednu sednicu pripremi predlog odgovora Ustavnom sudu Srbije.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Komisije.

22. mart 2011. godine

116. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na sednici, održanoj 22. marta 2011. godine, razmatrala Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

U postupku izbora, Republička izborna komisija je utvrdila da je Narodna skupština Republike Srbije 22. marta 2011. godine na Prvoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2011. godini konstatovala da je sa Izborne liste Za evropsku Srbiju - Boris Tadić prestao mandat narodnom poslaniku Elizabet Paunović.

Komisija je utvrdila da mandat za ovo upražnjeno poslaničko mesto pripada Izbornoj listi Za evropsku Srbiju - Boris Tadić i na osnovu toga mandat narodnog poslanika dodelila kandidatu Slaviši Zlatanoviću.

Izabranom narodnom poslaniku izdato je uverenje o izboru narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Republička izborna komisija jednoglasno je utvrdila Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije i zaključila da Izveštaj dostavi Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Republičke izborne komisije.

11. mart 2011. godine

115. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na sednici, održanoj 11. marta 2011. godine, razmatrala Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

U postupku izbora, Republička izborna komisija je utvrdila da je Narodna skupština Republike Srbije 21. februara 2011. godine, na sednici Prvog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije, konstatovala da je sa Izborne liste Liberalno demokratska partija - Čedomir Jovanović, prestao mandat narodnom poslaniku dr Vladanu Batiću.

Komisija je utvrdila da mandat za ovo upražnjeno poslaničko mesto pripada Izbornoj listi Liberalno demokratska partija - Čedomir Jovanović i na osnovu toga mandat narodnog poslanika dodelila kandidatu Mariji Bugarčić.

Izabranom narodnom poslaniku izdato je uverenje o izboru narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Republička izborna komisija jednoglasno je utvrdila Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije i zaključila da Izveštaj dostavi Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Sednici je predsedavao Slavoljub Milenković, zamenik predsednika Republičke izborne komisije.

7. mart 2011. godine

114. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na sednici, održanoj 7. marta 2011. godine, razmatrala Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

U postupku izbora, Republička izborna komisija je utvrdila da je Narodna skupština Republike Srbije 7. marta 2011. godine na Prvoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2011. godini konstatovala da je sa Izborne liste Za evropsku Srbiju - Boris Tadić prestao mandat narodnom poslaniku Savi Čojčiću.

Komisija je utvrdila da mandat za ovo upražnjeno poslaničko mesto pripada Izbornoj listi Za evropsku Srbiju - Boris Tadić i na osnovu toga mandat narodnog poslanika dodelila kandidatu Mlađanu Dinkiću.

Izabranom narodnom poslaniku izdato je uverenje o izboru narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Republička izborna komisija jednoglasno je utvrdila Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije i zaključila da Izveštaj dostavi Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Republička izborna komisija je na ovoj sednici usvojila Izveštaj o izvršenim rashodima RIK-a u 2010. godini.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Republičke izborne komisije.

24. februar 2011. godine

113. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na sednici, održanoj 24. februara 2011. godine, usvojila je izveštaje o izboru odbornika radi popune upražnjenih odborničkih mesta u skupštinama opština Kosovska Mitrovica, Štrpce, Gnjilane, Lipljan i Peć i Skupštini grada Prištine.

U postupku izbora, Republička izborna komisija je utvrdila da je Skupština opštine Kosovska Mitrovica, na sednici održanoj 9. decembra 2010. godine, konstatovala da je sa Izborne liste Socijalistička partija Srbije (SPS) - Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) - Jedinstvena Srbija (JS) - Ivica Dačić prestao mandat odborniku Zoranu Bratiću. Komisija je utvrdila da sa Izborne liste Socijalistička partija Srbije (SPS) - Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) - Jedinstvena Srbija (JS) - Ivica Dačić mandat odbornika treba da bude dodeljen kandidatu Miroslavu Aritonoviću. Polazeći od utvrđenih činjenica, Komisija je, na osnovu člana 48. Zakona o lokalnim izborima i zaključka Vlade od 4. septembra 2008. godine dodelila mandat odborniku Miroslavu Aritonoviću.

U postupku izbora, Republička izborna komisija je utvrdila da je Skupština opštine Štrpce, na sednici održanoj 15. decembra 2010. godine, konstatovala da je sa Izborne liste Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica prestao mandat odborniku Momiru Mihajloviću. Komisija je utvrdila da sa Izborne liste Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica mandat odbornika treba da bude dodeljen kandidatu Vlastimiru Đoriću. Polazeći od utvrđenih činjenica, Komisija je, na osnovu člana 48. Zakona o lokalnim izborima i zaključka Vlade od 4. septembra 2008. godine dodelila mandat odborniku Vlastimiru Đoriću.

U postupku izbora, Republička izborna komisija je utvrdila da je Skupština opštine Gnjilane, na sednici održanoj 18. januara 2011. godine, konstatovala da je sa Izborne liste Demokratska stranka - Boris Tadić prestao mandat odborniku Milijani Jovanović i da je sa Izborne liste Srpska radikalna stranka - Tomislav Nikolić prestao mandat odborniku Vlastimiru Stajiću. Komisija je utvrdila da sa Izborne liste Demokratska stranka - Boris Tadić mandat odbornika treba da bude dodeljen kandidatu Novici Đorđeviću i da sa Izborne liste Srpska radikalna stranka - Tomislav Nikolić mandat odbornika treba da bude dodeljen kandidatu Vlastimiru Kovačeviću. Polazeći od utvrđenih činjenica, Komisija je, na osnovu člana 48. Zakona o lokalnim izborima i zaključka Vlade od 4. septembra 2008. godine dodelila mandate odbornicima Novici Đorđeviću i Vlastimiru Kovačeviću.

U postupku izbora, Republička izborna komisija je utvrdila da je Skupština opštine Lipljan, na sednici održanoj 29. decembra 2010. godine, konstatovala da je sa Izborne liste Socijalistička partija Srbije - Slavko Janićijević prestao mandat odborniku Saši Morači. Komisija je utvrdila da sa Izborne liste Socijalistička partija Srbije - Slavko Janićijević mandat odbornika treba da bude dodeljen kandidatu Milanu Dendi. Polazeći od utvrđenih činjenica, Komisija je, na osnovu člana 48. Zakona o lokalnim izborima i zaključka Vlade od 4. septembra 2008. godine dodelila mandat odborniku Milanu Dendi.

U postupku izbora, Republička izborna komisija je utvrdila da je Skupština opštine Peć, na sednici održanoj 26. decembra 2010. godine, konstatovala da je sa Izborne liste Socijalistička partija Srbije (SPS) - Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) - Jedinstvena Srbija (JS) - Ivica Dačić prestao mandat odbornicima Snežani Paunović i Jeleni Milošević. Komisija je utvrdila da sa Izborne liste Socijalistička partija Srbije (SPS) - Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS) - Jedinstvena Srbija (JS) - Ivica Dačić mandat odbornika treba da bude dodeljen kandidatima Dušanu Portiću i Milanu Dašiću. Polazeći od utvrđenih činjenica, Komisija je, na osnovu člana 48. Zakona o lokalnim izborima i zaključka Vlade od 4. septembra 2008. godine dodelila mandat odbornicima Dušanu Portiću i Milanu Dašiću.

U postupku izbora, Republička izborna komisija je utvrdila da je Skupština grada Prištine, na sednici održanoj 07. februara 2011. godine, konstatovala da je sa Izborne liste Srpska radikalna stranka - dr Vojislav Šešelj prestao mandat odborniku Danilu Kostiću. Komisija je utvrdila da sa Izborne liste Srpska radikalna stranka - dr Vojislav Šešelj mandat odbornika treba da bude dodeljen kandidatu Dejanu Iliću. Polazeći od utvrđenih činjenica, Komisija je, na osnovu člana 48. Zakona o lokalnim izborima i zaključka Vlade od 4. septembra 2008. godine dodelila mandat odborniku Dejanu Iliću.

U postupku izbora Komisija je utvrdila: da je Skupština Opštine Lipljan, 2.7.2010. godine za predsednika Opštine izabrala Slavišu Simića, odbornika sa liste Srpska radikalna stranka - dr Vojislav Šešelj, kome je izborom na funkciju predsednika Opštine prestao mandat odbornika; da je Skupština Opštine 6.12.2010. godine konstatovala da je Slaviši Simiću prestao mandat predsednika Opštine; da je podnosilac Izborne liste Srpska radikalna stranka - dr Vojislav Šešelj predložio da bivši odbornik Slaviša Simić ponovo stekne odbornički mandat i tako popuni upražnjeno odborničko mesto u Skupštini opštine Lipljan. Komisija je imala u vidu Mišljenje Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu o primeni odredaba Zakona o lokalnoj samoupravi i Zakona o lokalnim izborima koje se odnose na mogućnost da razrešeni predsednik i zamenik predsednika opštine ponovo budu izabrani za odbornike. Polazeći od utvrđenih činjenica, Komisija je, na osnovu člana 48. Zakona o lokalnim izborima i Zaključka Vlade od 4. septembra 2008. godine dodelila mandat odborniku Slaviši Simiću.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Republičke izborne komisije.

 Vrh strane