MENI
Naslovna » Pravna shvatanja i izvodi iz presuda Vrhovnog i Upravnog suda

Pravna shvatanja i izvodi iz presuda Vrhovnog i Upravnog suda

Pravna shvatanja

Izvodi iz presuda Vrhovnog i Upravnog suda

 1. Potreban broj potpisa birača kao uslov za podnošenje izborne liste
 2. Potreban broj potpisa birača kao uslov za podnošenje izborne liste – U slučaju koalicione izborne liste, potpisima se podržava koalicija, a ne pojedinačna politička stranka koja je ušla u njen sastav
 3. Konstituisanje (nastanak) grupe građana
 4. Naziv izborne liste grupe građana
 5. Rok za podnošenje prigovora protiv odluke organa za sprovođenje izbora – Razlozi osporavanja “zbirne” liste kandidata
 6. Razlozi za osporavanje liste kandidata (Zbirne izborne liste)
 7. U izbornom postupku nema vanrednih pravnih sredstava, pa ni ponavlјanja postupka
 8. Zbirna izborna lista mora se proglasiti u zakonskom roku
 9. Rok za podnošenje prigovora na radnju proglašenja zbirne izborne liste
 10. Aktivna legitimacija lica koje podnosi kandidaturu
 11. Procesni, a ne materijalnopravni smisao odredbe člana 96. Zakona o izboru narodnih poslanika – Ovlašćenje lica podnosioca predloga kandidata za predsednika Republike
 12. Utvrđivanje položaja političke stranke nacionalne manjine
 13. Mogućnost odbijanja neurednog predloga kandidata za predsednika Republike – Obavezujući karakter pravnog shvatanja Vrhovnog suda Srbije iznetog u presudi
 14. Mogućnost provere zakonitosti rada sudskog overivača potpisa birača
 15. Jedinstveni birački spisak
 16. Nadležnost Republičke izborne komisije da odlučuje o prigovoru koji se odnosi na birački spisak
 17. Upotreba pisma u izvodima iz biračkog spiska
 18. Način vođenja biračkih spiskova – Nadležnost Nadzornog odbora – Unošenje prigovora u zapisnik o radu biračkog odbora – Organ za sprovođenje ponovlјenog glasanja
 19. Rok rada proširenog sastava izborne komisije – Način i nadležnost vođenja biračkih spiskova – Promena broja birača između dva kruga glasanja
 20. Utvrđivanje konačnog spiska birača – Republička izborna komisija ne može da menja broj birača zbog netačnih podataka u biračkim spiskovima
 21. Broj birača upisanih u birački spisak
 22. Ocenjivanje kvaliteta izvoda iz biračkog spiska
 23. Politička partija, članica koalicije, predlaže svog kandidata za člana biračkog odbora u okviru koalicije
 24. Nepropisno sastavlјen birački odbor
 25. Provera da li je birač već glasao
 26. Nepravilnosti u sprovođenju izbora na koje nije ukazano u zapisnicima o radu biračkih odbora
 27. Nepravilnosti u sprovođenju izbora za koje nisu propisane pravne posledice
 28. Nepropisan sastav biračkog odbora nije posledica radnji ili propuštanja biračkog odbora
 29. Nepropisan sastav biračkog odbora ne može se osporavati u fazi glasanja na biračkom mestu na dan održavanja izbora
 30. Prošireni sastav izborne komisije – kada prestaje nadležnost? – momenat završetka izbora
 31. Donošenje odluka u Republičkoj izbornoj komisiji
 32. Ko je ovlašćen da podnese prigovor u ime podnosioca izborne liste
 33. Rok za podnošenje prigovora
 34. Rešenje izborne komisije donosi se u pismenoj formi
 35. Pravo podnošenja prigovora na odluku ili radnju izborne komisije
 36. Računanje rokova za podnošenje prigovora
 37. Od kada teče rok za izjavlјivanje prigovora
 38. Nedozvolјenost prigovora (posebne žalbe) protiv zaklјučka o otklanjanju nedostataka izborne liste
 39. Pravna priroda prigovora na nepravilnosti u postupanju sredstava javnog informisanja u toku izbornog postupka
 40. Pravni interes za podnošenje prigovora
 41. Granice ovlašćenja Republičke izborne komisije
 42. Primena načela oficijelnosti u izbornom postupku
 43. Dozvolјenost žalbe Vrhovnom sudu Srbije, odnosno Upravnom sudu
 44. Utvrđivanje i objavlјivanje rezultata izbora – Kad se smatra da je prigovor odbijen
 45. Razlozi za osporavanje izveštaja o rezultatima izbora
 46. Propuštanje drugih organa da izvrše zakonske obaveze
 47. Potreban broj glasova da bi se predlog smatrao odbijenim – Izdavanje ovlašćenja posmatračima izbora
 48. Posledice nepostupanja po pravnom shvatanju Vrhovnog suda Srbije
 49. Rešavanje po prigovoru i u slučaju nenadležnosti za meritorno odlučivanje - Odnos Republičke izborne komisije prema drugim organima
 50. Posledice činjenice da je Republička izborna komisija odbila prigovor kao neosnovan, umesto da ga odbaci kao neblagovremen ili nedopušten
 Vrh strane