MENI
Naslovna » Arhiva » Informacije o održanim sednicama - 2004

Informacije o održanim sednicama 2004. godine

18. novembar 2004. godine

59. sednica Republičke izborne komisije

Na Petoj sednici Drugog redovnog zasedanja, Narodna skupština je konstatovala da je narodnim poslanicima Emiliji Krstić i Dragiši Đokoviću prestao mandat danom podnošenja ostavke.

Na Pedeset devetoj sednici, održanoj 18. novembra, Republička izborna komisija je konstatovala da mandati za ova poslanička mesta pripadaju Demokratskoj stranci Srbije, sa čije Izborne liste su izabrani poslanici kojima je prestao mandat.

Komisija je, na predlog Demokratske stranke Srbije, dodelila mandate Radoslavu Zdravkoviću i Petru Madžareviću i utvrdila Izveštaj o izboru narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije, koji je upućen Narodnoj skupštini.

12. novembar 2004. godine

58. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 58. sednici razmatrala Predlog zakona o izboru poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore.

Sednica je održana 12. novembra, a predsedavao je zamenik predsednika Komisije Dejan Đurđević. 

3. novembar 2004. godine

57. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na sednici održanoj 3. novembra razmatrala i usvojila Izveštaj o izboru poslanika u Skupštinu Srbije i Crne Gore i Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Sednicom Komisije je predsedavao predsednik Zoran Perović.

29. oktobar 2004. godine

56. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je održala sednicu 29. oktobra. Predsedavao je Zoran Perović, predsednik Komisije.

Narodne skupština Republike Srbije konstatovala je na sednici održanoj 14. oktobra, da je Draganu Ljubojeviću, izabranom na predlog Poslaničke grupe Srpska radikalna stranka, prestao mandat poslanika u Skupštini Srbije i Crne Gore i dostavila obaveštenje Republičkoj izbornoj komisiji. Republička izborna komisija je, na predlog Poslaničke grupe Srpska radikalna stranka, predložila da se za poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore izabere Goran Jocić.

6. oktobar 2004. godine

55. sednica Republičke izborne komisije

Na Pedeset petoj sednici, održanoj 6. oktobra, Republička izborna komisija je utvrdila Izveštaj o poreklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju kandidata za izbor za predsednika Republike.

Komisija je zaključila da Izveštaj dostavi Odboru za finansije Narodne skupštine Republike Srbije na dalju nadležnost.

4. oktobar 2004. godine

54. sednica Republičke izborne komisije

Na Pedeset četvrtoj sednici, održanoj 4. oktobra, Republička izborna komisija je utvrdila da je Narodna skupština 25. avgusta konstatovala da je prestao mandat narodnom poslaniku Milku Štimcu.

Komisija je konstatovala da mandat za ovo poslaničko mesto pripada G17 plus, sa čije Izborne liste je izabran poslanik kome je prestao mandat i da je G17 plus predložio sa svoje Izborne liste Vesnu Obradović.

Komisija je dodelila mandat Vesni Obradović i utvrdila Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Na sednici je usvojen Izveštaj o izvršenim rashodima za sprovođenje izbora u 2004. godini.

Republička izborna komisija je raspravljala o obavezi kontrole prikupljenih i utrošenih sredstava učesnika na lokalnim izborima održanim 19. septembra i 3. oktobra 2004. godine, u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka.

6. oktobar 2004. godine

55. sednica Republičke izborne komisije

Na Pedeset petoj sednici, održanoj 6. oktobra, Republička izborna komisija je utvrdila Izveštaj o poreklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju kandidata za izbor za predsednika Republike.

Komisija je zaključila da Izveštaj dostavi Odboru za finansije Narodne skupštine Republike Srbije na dalju nadležnost.

23. avgust 2004. godine

53. sednica Republičke izborne komisije

Pedeset treća sednica Republičke izborne komisije održana je 23. avgusta 2004. godine.

Komisija je razmatrala izveštaje političkih stranaka o utrošenim sredstvima za izbore za predsednika Republike Srbije. Zaključeno je da se od predlagača kandidata za predsednika Republike zatraži da dostave izvode iz posebnih bankarskih računa, otvorenih u skladu sa Zakonom o finansiranju političkih stranaka, kako bi Republička izborna komisija mogla da proveri navode iz podnetih finansijskih izveštaja.

13. jul 2004. godine

52. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na Pedesetdrugoj sednici utvrdila Izveštaj o izboru narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Komisija je utvrdila da je Narodna skupština na sednici Šestog vanrednog zasedanja konstatovala da je narodnim poslanicima Milutinu Prodanoviću, Radošu Ljušiću, Branislavu Ristivojeviću, Branimiru Trajkoviću i Nenadu Lemajiću, sa liste Demokratska stranka Srbije, prestao mandat narodnih poslanika u Narodnoj skupštini danom podnošenja ostavki. Mandati su, na predlog Demokratske stranke Srbije, dodeljeni Gordani Čabrić, Branislavu Tošiću, Branislavu Nedimoviću, Zoranu Nenadoviću i Dušanu Đuroviću.

Predsednik Komisije konstatovao je da su podnosioci predloga kandidata za predsednika Republike Srbije dostavili izveštaje o poreklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za izbornu kampanju za predsedničke izbore. Komisija će na nekoj od narednih sednica razmotriti ove izveštaje i vršiti proveru u skladu sa odredbama Zakona o finansiranju političkih stranaka.

Dogovoreno je da Republička izborna komisija uputi dopis Opštinskim izbornim komisijama, radi informisanja o merama preduzetim u cilju obezbeđivanja potrebnih sredstava za isplatu troškova ponovljenog glasanja za izbor predsednika Republike Srbije.

8. jul 2004. godine

51. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na Pedesetprvoj sednici utvrdila Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Komisija je utvrdila da je Narodna skupština na Šestom vanrednom zasedanju konstatovala da je narodnom poslaniku Borisu Tadiću, sa liste Demokratska stranka - Boris Tadić, prestao mandat. Mandat je, na predlog Demokratske stranke, dodeljen Zoranu Alimpiću.

29. jun 2004. godine

49. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na Četrdesetdevetoj sednici usvojila Izveštaj o rezultatima ponovljenog glasanja za izbor predsednika Republike Srbije na izborima održanim 27. juna 2004. godine.

Republička izborna komisija se upoznala i sa Izveštajem Međunarodne misije za posmatranje izbora OEBS-a o preliminarnim nalazima i zaključcima koji se odnose na ponovljeno glasanje za predsednika Republike Srbije.

Po završetku sednice održana je konferencija za novinare na kojoj je predstavljen Izveštaj Komisije.

24. jun 2004. godine

48. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija donela je Odluku o utvrđivanju konačnog broja birača u Republici Srbiji. Pravo da glasa na biračkim mestima u Republici Srbiji ima 6.532.940 građana Srbije.

Na sednici je usvojeno Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju biračkih mesta za izbore za predsednika Republike Srbije.

19. jun 2004. godine

47. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na sednici održanoj 19. juna usvojila finansijski plan za ponovljeno glasanje za izbor predsednika Republike Srbije.

Komisija je usvojila prijavu za praćenje ponovljenog glasanja za izbor predsednika koju je podneo Centar za slobodne izbore i demokratiju. Nije prihvaćena prijava za praćenje toka izbora koju je podnelo Udruženje građana "Osmeh Srbije", jer ovo udruženje nije registrovano kao organizacija za praćenje izbora. 

17. jun 2004. godine

46. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na Četrdesetšestoj sednici, održanoj 17. juna, utvrdila rokove za obavljanje izbornih radnji u postupku ponovljenog glasanja i usvojila Predlog liste kandidata za ponovljeno glasanje za izbor predsednika Republike Srbije koje će se održati 27. juna 2004. godine.

Komisija je donela Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića i Odluku o vremenu održavanja ponovljenih izbora za predsednika Republike za biračka mesta u inostranstvu.

Rešenjima Republičke izborne komisije izmenjeno je Rešenje o određivanju biračkih mesta i odbačena jedna prispela žalba, kao nedozvoljena.

Na sednici je razmotren Izveštaj Međunarodne misije za posmatranje izbora, o preliminarnim nalazima i zaključcima u vezi sa predsedničkim izborima održanim 13. juna.

16. jun 2004. godine

45. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na sednici održanoj 16. juna usvojila Predlog odluke o određivanju štamparije za štampanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za ponavljanje glasanja za izbor predsednika Republike koje će se održati 27. juna 2004. godine i Predlog obaveštenja opštinama o načinu sprovođenja ponovljenog glasanja za izbor predsednika Republike Srbije.

15. jun 2004. godine

44. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na sednici održanoj 16. juna usvojila Predlog odluke o određivanju štamparije za štampanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za ponavljanje glasanja za izbor predsednika Republike koje će se održati 27. juna 2004. godine i Predlog obaveštenja opštinama o načinu sprovođenja ponovljenog glasanja za izbor predsednika Republike Srbije.

15. jun 2004. godine

43. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na svojoj Četrdesettrećoj sednici održanoj 15. juna 2004. godine, razmotrila više prigovora o nepravilnostima na proteklim izborima prispelih u Komisiju.

Komisija je donela Rešenje o poništavanju glasanja na biračkom mestu broj 36 "Majdan 2" u opštini Novi Kneževac, bez ponavljanja glasanja na ovom biračkom mestu.

Ostali prigovori su odbijeni ili odbačeni kao neosnovani ili podneti od strane neovlašćenih lica.

11. jun 2004. godine

42. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na sednici održanoj 11. juna usvojila Predlog o izmeni Odluke o utvrđivanju konačnog broja birača u Republici Srbiji, tako što je konačan broj birača povećan za dvadeset birača, na osnovu blagovremeno dostavljenih odluka nadležnih sudova, i sada iznosi 6.532.263 birača.

Komisija je usvojila dva i odbacila tri prigovora dospela u Republičku izbornu komisiju.

10. jun 2004. godine

41. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je 10. juna, na Četrdesetprvoj sednici usvojila Predlog rešenja o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju biračkih mesta za izbore za predsednika Republike Srbije i utvrdila konačan broj birača u Republici Srbiji. Po Odluci Komisije, pravo da glasa na predsedničkim izborima sazvanim za 13. jun 2004. godine ima 6.532.243 birača.

Komisija je odlučila da da saglasnost da predstavnici Saveta Evrope - Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti Evrope mogu da prate izbore za predsednika Republike 13. juna.

7. jun 2004. godine

40. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na sednici održanoj 7. juna, usvojila Predlog rešenja o dopuni rešenja o obrazovanju biračkih odbora u proširenom sastavu u inostranstvu i Predlog rešenja o obrazovanju biračkih odbora u proširenom sastavu u Zavodu za izvršenje zavodskih sankcija.

Komisija je usvojila Predlog uputstva o primeni člana 30. stav 2. Zakona o izboru narodnih poslanika, kao i Predlog uputstva u vezi načina isplate naknada za rad u organima za sprovođenje izbora.

Takođe, Republička izborna komisija je usvojila Predlog odluke o izmeni obrasca PRS-5a, a otklonjena su i neka sporna pitanja u primeni propisa koji regulišu izbor predsednika Republike Srbije.

6. jun 2004. godine

39. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na sednici održanoj 6. juna, usvojila Predlog rešenja o izmenama i dopunama rešenja o određivanju biračkih mesta za izbore za predsednika Republike Srbije i Predlog odluke o izmeni i dopuni Odluke o načinu ostvarivanju prava na troškove prevoza članova biračkih odbora u inostranstvu.

Republička izborna komisija je dala saglasnost za praćenje izbora predstavnicima posmatračke misije Evropske unije, Saveza Rusije i Belorusije i Slovačke Republike.

Republička izborna komisija je razmotrila i odbacila prigovor Opštinskog odbora Demokratske stranke iz Grocke, na protivzakonit sastav Opštinske izborne komisije Opštine Grocka, jer je podnet od strane neovlašćenog lica.

3. jun 2004. godine

38. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je 3. juna, na Tridesetosmoj sednici, donela Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju biračkih mesta za izbore za predsednika Republike Srbije.

Van snage su stavljena rešenja o obrazovanju biračkog odbora u stalnom i proširenom sastavu, u inostranstvu, za biračko mesto broj 1 -Ambasada SCG Skoplje, koje je izbrisano iz Rešenja Komisije zbog nedovoljnog broja birača.

Na sednici je dogovoreno da se 8. juna izvrši primopredaja materijala i obuka članova biračkih odbora za biračka mesta u inostranstvu. 

2. jun 2004. godine

37. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na sednici održanoj 2. juna usvojila Predlog rešenja o izmenama i dopunama rešenja o određivanju biračkih mesta za izbore za predsednika Republike Srbije, Predlog odluke o izmeni Uputstva za sprovođenje Zakona o izboru predsednika Republike i Predlog rešenja o izmeni rešenja o utvrđivanju broja glasačkih listića za izbore za predsednika Republike Srbije.

Komisija je usvojila Predlog rešenja o obrazovanju biračkih odbora, u stalnom sastavu, u Zavodu za izvršenje zavodskih sankcija i imenovanju predsednika i članova biračkog odbora i njihovih zamenika. Usvojen je i Predlog rešenja o obrazovanju biračkih odbora, u proširenom sastavu, u inostranstvu i imenovanju članova biračkog odbora i njihovih zamenika.

Komisija je usvojila i Predlog odluke o objavljivanju sastava RIK- a za sprovođenje izbora za predsednika Republike.

2. jun 2004. godine

36. sednica Republičke izborne komisije

Na Tridesetšestoj sednici, Republička izborna komisija je donela Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju biračkih mesta za izbore za predsednika Republike Srbije i Rešenje o obrazovanju biračkog odbora u stalnom sastavu u inostranstvu i imenovanju predsednika i članova biračkog odbora i njihovih zamenika.

Strana 2 1

 Vrh strane