MENI
Naslovna » Arhiva » Informacije o održanim sednicama - 2019.

Informacije o održanim sednicama - 2019. godine

20. decembar 2019. godine

109. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici Republičke izborne komisije, održanoj 20. decembra 2019. godine, doneta je Odluka o organizaciji i sprovođenju obuka za rad u stalnom sastavu biračkih odbora. Obuke u skladu sa odredbama ove Odluke biće sprovedene tokom 2020. godine.

 109.  sednica Republičke izborne komisije

Tokom sednice doneta je i Odluka o naknadi članovima Radnog tela za obuke Republičke izborne komisije za rad na sprovođenju obuka instruktora za rad u stalnom sastavu biračkih odbora. U nastavku sednice, RIK je doneo Odluku o proceni pristupačnosti biračkih mesta u Republici Srbiji.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

2. decembar 2019. godine

108. sednica Republičke izborne komisije

Usvojen Zaključak o merama koje će RIK preduzeti u cilju unapređenja izbornog procesa

Na sednici Republičke izborne komisije, održanoj 2. decembra, donet je Zaključak o merama koje će RIK preduzeti u cilju unapređenja izbornog procesa. Predsednik RIK Vladimir Dimitrijević podsetio je da je u cilju unapređenja izbornog procesa održano više okruglih stolova širom Srbije, u kojima je stručna javnost uzela aktivno učešće, što je rezultiralo usvojenim Zaključkom. Planirane mere, između ostalog, predviđaju da domaći i strani posmatrači mogu da prate rad organa za sprovođenje izbornog postupka, od primopredaje izbornog materijala, do utvrđivanja rezultata glasanja. Takođe, ovim Zaključkom predviđeno je i skeniranje zapisnika biračkog odbora, kao i pravo birača da od RIK-a zahteva informaciju o tome da li je u izvodu iz biračkog spiska evidentiran da je glasao ili ne.

Tokom sednice doneta je i Odluka o organizaciji i sprovođenju obuke za oko 500 instruktora za rad u stalnom sastavu biračkih odbora, kao i Odluka o imenovanju članova Radnog tela RIK za obuke.

Cilj obuka instruktora je da se kroz teorijsko i praktično obučavanje unapredi nivo znanja i veština neophodnih za rad u biračkom odboru, čime će se podići kvalitet rada organizacija za sprovođenje izbora.

Sekretar RIK-a Srđan Smiljanić naglasio je da obuka počinje 9. decembra i da su plan, program, kao i potrebni priručnici kompletirani.

RIK je doneo Odluku o utvrđivanju godišnjeg plana javnih nabavki za 2019. godinu, kao i odluke o pokretanju postupaka javnih nabavki radi obezbeđivanja materijalno-tehničkih sredstava neophodnih za kvalitetno organizovanje izbornog procesa.

28. oktobar 2019. godine

107. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 107. sednici, održanoj 28. oktobra 2019. godine, utvrdila finansijski plan Republičke izborne komisije za 2020. godinu. Predlog finansijskog plana je članovima RIK predstavio sekretar RIK Srđan Smiljanić, koji je obrazložio troškove redovnog rada Republičke izborne komisije i planirane troškove redovnih izbora za narodne poslanike za koje je planirano 1,171,300,000 dinara od kojih će biti izdvojeno 37,000,000 dinara za troškove obuka članova organa za sprovođenje izbora u cilju realizacije mera za unapređenje izbornog procesa.

 107.  sednica Republičke izborne komisije

U nastavku sednice RIK je usvojio Izveštaj o korišćenju i raspolaganju sredstvima za rad Narodne skupštine u delu planiranih i izvršenih rashoda za finansiranje redovnog rada i izbornih aktivnosti Republičke izborne komisije u periodu januar-decembar 2018. godine i izveštaje o korišćenju i raspolaganju sredstvima za rad Narodne skupštine u delu planiranih i izvršenih rashoda za finansiranje redovnog rada i izbornih aktivnosti Republičke izborne komisije u periodima januar-jun i januar-septembar 2019. godine, koje je obrazložio sekretar RIK Srđan Smiljanić.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

7. oktobar 2019. godine

106. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 106. sednici, održanoj 7. oktobra 2019. godine, donela Odluku o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.

Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević je naveo da je Narodna skupština obavestila Republičku izbornu komisiju da je na Prvoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2019. godini, održanoj 1. oktobra 2019. godine, konstatovala prestanak mandata narodnom poslaniku Miroslavu Lazanskom, danom podnošenja ostavke.

U skladu sa članom 92. Zakona o izboru narodnih poslanika, Republička izborna komisija je donela Odluku o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini kandidatu Nevenki Kostadinovoj, sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

12. februar 2019. godine

105. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 105. sednici, održanoj 12. februara 2019. godine, donela Odluku o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.

Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević je naveo da je Narodna skupština obavestila Republičku izbornu komisiju da je na Jedanaestom vanrednom zasedanju Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu, održanom 11. februara 2019. godine, konstatovala prestanak mandata narodnim poslanicima Ivani Stojiljković i Ljibuški Lakatoš, danom podnošenja ostavke.

U skladu sa članom 92. Zakona o izboru narodnih poslanika, Republička izborna komisija je donela Odluku o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini sledećim kandidatima: Violeti Lutovac i Milanu Ljubiću, sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE.

U nastavku sednice, Republika izborna komisija donela je Rešenje o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu češke nacionalne manjine.

Nacionalni savet češke nacionalne manjine obavestio je Komisiju da je na Prvoj redovnoj sednici, održanoj 18. januara 2019. godine, konstatovao da je članu Nacionalnog saveta Dragani Radović prestao mandat pre isteka vremena na koje je izabrana, podnošenjem ostavke 17. januara 2019. godine. Članovi RIK su u skladu sa članom 41. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, doneli Rešenje o dodeli mandata člana Nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu češke nacionalne manjine Jozefu Iroviću, sa Izborne liste „ZAJEDNICA ČEHA U SRBIJI“ / „ČESKA KOMUNITA V SRBSKU“.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

22. januar 2019. godine

104. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 104. sednici, održanoj 22. januara 2019. godine, donela Odluku o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.

Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević je naveo da je Narodna skupština obavestila Republičku izbornu komisiju da je na Četvrtoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2018. godini, održanoj 27. novembra 2018. godine, konstatovala prestanak mandata narodnim poslanicima Dušanu Pavloviću, mr Jasmini Nikolić i dr Ratku Jankovu, danom podnošenja ostavke.

U skladu sa članom 92. Zakona o izboru narodnih poslanika, Republička izborna komisija je donela Odluku o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini sledećim kandidatima: Nemanji Radojeviću, Vojinu Biljiću i Andrijani Avramov, sa Izborne liste DOSTA JE BILO – SAŠA RADULOVIĆ.

U nastavku sednice Republika izborna komisija donela je rešenja o dodeli mandata članovima nacionalnih saveta ruske, bošnjačke, rusinske, ukrajinske i albanske nacionalne manjine, radi popune upražnjenih mesta u ovim nacionalnim savetima.

Nacionalni savet ruske nacionalne manjine obavestio je Komisiju 17. decembra 2018. godine da je na svojoj sednici konstatovao ostavku člana Nacionalnog saveta Dragice Jović iz Šapca, izabrane sa Liste kandidata čiji je nosilac IGOR PETROV. Komisija je, u skladu sa članom 41. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, donela Rešenje o dodeli mandata člana Nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu ruske nacionalne manjine Goranu Mešanoviću, sa Liste kandidata čiji je nosilac IGOR PETROV.

Nacionalni savet bošnjačke nacionalne manjine obavestio je 8. decembra 2018. godine Komisiju da je na svojoj sednici konstatovao ostavke članova Nacionalnog saveta Hazba Mujovića iz Sjenice i Kenana Hota iz Tutina, izabranih sa Izborne liste SAMOOPREDELjENjE – dr Sulejman Ugljanin/SAMOOPREDELJENJE - dr. Sulejman Ugljanin. Komisija je, u skladu sa članom 41. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, donela Rešenje o dodeli mandata članovima Nacionalnog saveta radi popune upražnjenih mesta u Nacionalnom savetu bošnjačke nacionalne manjine Behiji Hadžić i Eldinu Jejni, izabranima sa Izborne liste SAMOOPREDELjENjE – dr Sulejman Ugljanin/ SAMOOPREDELJENJE - dr. Sulejman Ugljanin.

Nacionalni savet rusinske nacionalne manjine obavestio je 27. decembra 2018. godine Komisiju da je na svojoj sednici konstatovao ostavku člana Nacionalnog saveta Marine Džudžar iz Ruskog Krstuta izabrane sa Izborne liste RUSINI ZAJEDNO / RUSNACI VЄDNO. Komisija je, u skladu sa članom 41. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, donela Rešenje o dodeli mandata članu Nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu rusinske nacionalne manjine Mihajlu Pašu, izabranom sa Izborne liste RUSINI ZAJEDNO / RUSNACI VЄDNO.

Nacionalni savet ukrajinske nacionalne manjine obavestio je 20. decembra 2018. godine Komisiju da je na svojoj sednici konstatovao ostavku člana Nacionalnog saveta Angeli Fajsi iz Veternika, izabrane sa Izborne liste „TVOJ NAROD, TVOJ GLAS – ZAJEDNO ZA UKRAJINCE – MIROSLAV HOČAK“. Komisija je, u skladu sa članom 41. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, donela Rešenje o dodeli mandata članu Nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu ukrajinske nacionalne manjine Ivici Morozu, izabranom sa Izborne liste „TVOJ NAROD, TVOJ GLAS – ZAJEDNO ZA UKRAJINCE – MIROSLAV HOČAK“.

Nacionalni savet albanske nacionalne manjine obavestio je 8. decembra 2018. godine Komisiju da je na svojoj sednici konstatovao ostavke članova Nacionalnog saveta Albione Ibrahimi - Redžepi iz Preševa, izabrane sa Izborne liste DEMOKRATSKA PARTIJA ALBANACA – DR SCI. RAGMI MUSTAFA PARTIA DEMOKRATIKE SHQIPTARE – DR.SC. RAGMI MUSTAFA i Remzije Redžepi iz Preševa, izabrane sa Izborne liste PARTIJA ZA DEMOKRATSKO DELOVANjE – ŠAIP KAMBERI PARTIA PȄR VEPRIM DEMOKRATIK – SHAIP KAMBERI. Komisija je, u skladu sa članom 41. Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, donela Rešenje o dodeli mandata članovima Nacionalnog saveta radi popune upražnjenih mesta u Nacionalnom savetu albanske nacionalne manjine sledećim kandidatima: Amiru Latifiju, izabranom sa Izborne liste DEMOKRATSKA PARTIJA ALBANACA – DR SCI. RAGMI MUSTAFA PARTIA DEMOKRATIKE SHQIPTARE – DR.SC. RAGMI MUSTAFA i Memetu Dalipiju, izabranom sa Izborne liste PARTIJA ZA DEMOKRATSKO DELOVANjE – ŠAIP KAMBERI PARTIA PȄR VEPRIM DEMOKRATIK – SHAIP KAMBERI.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije. .

 Vrh strane