MENI
Naslovna » Arhiva » JAVNA RASPRAVA o nacrtima akata koje će doneti Republička izborna komisija i merama koje će preduzeti u cilju unapređenja izbornog procesa

JAVNA RASPRAVA
o nacrtima akata koje će doneti Republička izborna komisija
i merama koje će preduzeti u cilju unapređenja izbornog procesa

Predsednik Republičke izborne komisije poziva stručnu javnost da se upozna sa tekstom akata koje će doneti Republička izborna komisija i merama koje će preduzeti u cilju unapređenja izbornog procesa.

Predlozi, sugestije, inicijative i komentari dostavljaju se Republičkoj izbornoj komisiji, na obrascu koji se može preuzeti uz tekst nacrta akata, putem elektronske pošte na adresu: rik@parlament.rs ili poštom na adresu: Republička izborna komisija, 11000 Beograd, Kralja Milana 14.

Javna rasprava će trajati 30 dana, počev od 18. oktobra 2019. godine.

U okviru javne rasprave biće održano više okruglih stolova pod nazivom „Javna rasprava o nacrtima akata koje će doneti Republička izborna komisija i merama koje će preduzeti u cilju unapređenja izbornog procesa“.

Prvi okrugli sto biće održan 25. oktobra 2019. godine, u zgradi Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine u Novom Sadu, sa početkom u 10 časova.

Drugi okrugli sto biće održan 29. oktobra 2019. godine, u holu Gradske kuće u Nišu, sa početkom u 11 časova.

Treći okrugli sto biće održan 31. oktobra 2019. godine, u Skupštini grada Kragujevca, sa početkom u 10 časova.

Četvrti okrugli sto biće održan 6. novembra 2019. godine, u Zgradi Narodne skupštine, Kralja Milana 14, u Maloj sali sa početkom u 12 časova.

Po okončanju javne rasprave Republička izborna komisija će analizirati sve primedbe, predloge i sugestije učesnika u javnoj raspravi.


Prilozi:

 Preuzmite dokument Tekst radne verzije Nacrta zaključka o merama koje će Republička izborna komisija preduzeti u cilju unapređenja izbornog procesa

 Preuzmite dokument Tekst radne verzije Nacrta odluke o organizaciji i sprovođenju obuka vezanih za rad u biračkom odboru

 Preuzmite dokument Obrazac za komentare - Nacrt zaključka o merama koje će Republička izborna komisija preduzeti u cilju unapređenja izbornog procesa

 Preuzmite dokument Obrazac za komentare - Nacrt odluke o organizaciji i sprovođenju obuka vezanih za rad u biračkom odboru

 Vrh strane