MENI
Naslovna » Arhiva » Saopštenja za javnost - 2017

Saopštenja za javnost 2017. godine

16. mart 2017. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Republičke izborne komisije
o načinu ostvarivanja izbornog prava na glasanju
na izborima predsednika Republike 2. aprila 2017. godine

Poštovani građani,

Podsećamo vas da će se u nedelju 2. aprila održati izbori za predsednika Republike, na kojima će moći da glasaju sva lica upisana u birački spisak.

Glasanje će trajati od 7 do 20 časova.

Birač može da glasa samo pod uslovom da na biračko mesto ponese važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu na čijem obrascu je naveden jedinstveni matični broj građana.

Birači kojima je istekla lična karta moći će da glasaju pod uslovom da biračkom odboru, uz nju, prilože i potvrdu Ministarstva unutrašnjih poslova o podnetom zahtevu za izdavanje nove lične karte

Svi birači bi trebalo da dobiju obaveštenje sa adresom biračkog mesta na kojem će moći da glasaju, pri čemu nisu dužni da to obaveštenje ponesu na glasanje.

Napominjemo da birači koji su iz zdravstvenih razloga sprečeni da dođu na biračko mesto, kao i osobe sa invaliditetom i nemoćna stara lica, mogu da glasaju ukoliko do 11 časova na dan izbora o tome obaveste birački odbor.

Birači sa invaliditetom mogu da na biračko mesto dođu uz pomoć psa vodiča, kao i da umesto ličnog potpisivanja, koriste pečat sa potpisom, odnosno ličnim podacima.

 Vrh strane