MENI
Naslovna » Arhiva » Informacije o održanim sednicama - 2017.

Informacije o održanim sednicama 2017. godine

14. novembar 2017. godine

53. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 53. sednici, održanoj 14. novembra 2017. godine, donela Rešenje o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu ukrajinske nacionalne manjine. Mandat člana Nacionalnog saveta ukrajinske nacionalne manjine dodelјen je Igoru Šćurku, sa Izborne liste UKRAJINCI ZAJEDNO – Stefan Semjaniv, prestankom mandata člana Nacionalnog saveta Petru Ljahoviću, usled smrti.

 Republička izborna komisija

U nastavku sednice, utvrđen je Finansijski plan Republičke izborne komisije za 2018. godinu i usvojen Izveštaj o korišćenju i raspolaganju sredstvima za rad Narodne skupštine u delu planiranih i izvršenih rashoda za finansiranje redovnog rada i izbornih aktivnosti Republičke izborne komisije u periodu januar – septembar 2017. godine.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

12. oktobar 2017. godine

52. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 52.sednici, održanoj 12. oktobra 2017. godine, donela Odluku o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.

Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević naveo je da je Narodna skupština obavestila Republičku izbornu komisiju da je na Prvoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2017. godini, održanoj 12. oktobra 2017. godine, konstatovala prestanak mandata narodnim poslanicima Ivanu Kariću, dr Branislavu Blažiću i Marku Gavriloviću, danom podnošenja ostavke.

U skladu sa članom 92. Zakona o izboru narodnih poslanika, Republička izborna komisija je donela Odluku o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini sledećim kandidatima: Mirjani Dragaš sa izborne liste IVICA DAČIĆ -„Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma“, ispred političke stranke Socijalistička partija Srbije, kao i Branku Popoviću i Bobanu Birmančeviću sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE, ispred političke stranke Srpska napredna stranka.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

21. septembar 2017. godine

51. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 51. sednici, održanoj 21. septembra 2017. godine, donela Odluku o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.

Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević je naveo da je Narodna skupština obavestila Republičku izbornu komisiju da je na sednici Petog vanrednog zasedanja u Jedanaestom sazivu, održanoj 20. septembra 2017. godine, konstatovala prestanak mandata narodnim poslanicima prof. dr Milovanu Bojiću i Aleksandri Đurović, danom podnošenja ostavke

U skladu sa članom 92. Zakona o izboru narodnoh poslanika, Republička izborna komisija je donela Odluku o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini kandidatu Aleksandru Šešelju sa izborne liste Dr VOJISLAV ŠEŠELj-SRPSKA RADIKALNA STRANKA.

Predsednik Dimitrijević je istakao da poslaničko mesto upražnjeno usled prestanka mandata narodnoj poslanici Aleksandri Đurović, izabranom sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE, ispred političke stranke Srpska napredna stranka, treba da bude popunjeno tako što će mandat narodnog poslanika biti dodeljen prvom sledećem kandidatu sa iste izborne liste kome nije dodeljen mandat-pripradniku iste političke stranke. Imajući u vidu da su prvi sledeći kandidat Milan Novaković, kao i sledeći na listi kandidata Vladica Dimitrov dostavili overenu izjavu o neprihvatanju mandata narodnog poslanika, Republička izborna komisija je donela Odluku o dodeli mandata kandidatu Ani Čarapić sa izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE, ispred polititčke stranke Srpska napredna stranka.

Takođe, članovi RIK-a doneli su Rešenje o dodeli mandata članova nacionalnog saveta radi popune upražnjenih mesta Bori Vanevskom i Ljubici Graovac, sa liste čiji je nosila SLAVE GRUEVSKI, kao i Ilu Mihajlovskom i Dragoljubu Kostovskom, sa liste čiji je nosilac BORČE VELIČKOVSKI, za članove Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine, usled prestanka mandata članova Nacionalnog saveta Slavke Stefanovski, Maje Georgievski, Srđana Ilijevskog i Vesele Đorđević.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

28. avgust 2017. godine

50. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 50. sednici, održanoj 28. avgusta 2017. godine, donela Odluku o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.

Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević naveo je da je Narodna skupština obavestila Republičku izbornu komisiju da je na sednici Četvrtog vanrednog zasedanja u Jedanaestom sazivu, održanoj 25. avgusta 2017. godine, konstatovala prestanak mandata narodnom poslaniku Mirolјubu Stankoviću danom nastupanja smrti.

U skladu sa članom 92. Zakona o izboru narodnih poslanika, Republička izborna komisija donela je Odluku o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini kandidatkinji Grozdani Banac sa izborne liste „ALEKSANDAR VUČIĆ – SRBIJA POBEĐUJE“, ispred političke stranke Partija ujedinjenih penzionera Srbije.

Takođe, članovi RIK-a doneli su Rešenje o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta Hani Emerlahu, sa izborne liste KOALICIJA UJEDINјENIH ALBANACA KOALICIONI I SHQIPTARVE TË BASHKUAR, za člana Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine, a usled prestanka mandata članu Nacionalnog saveta Agonu Ajetiju.

U nastavku sednice Komisija je usvojila Izveštaj o korišćenju i raspolaganju sredstvima za rad Narodne skupštine u delu planiranih i izvršenih rashoda za finansiranje redovnog rada i izbornih aktivnosti Republičke izborne komisije u periodu januar-jun 2017. godine.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

19. jul 2017. godine

49. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 49. sednici, održanoj 19. jula 2017. godine, donela je rešenja o dodeli mandata članovima nacionalnih saveta radi popune upražnjenih mesta i Odluku o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenih mesta u Narodnoj skupštini.

Republička izborna komisija donela Rešenje o dodeli mandata radi popune upražnjenog mesta Radmili Vilmi Getman, sa Izborne liste PODUNAVSKE NEMICE - DONAUSCHWÄBINEN za člana Nacionalnog saveta nemačke nacionalne manjine, usled podnošenja ostavke na mesto člana Nacionalnog saveta Magdalene Buš.

Republička izborna komisija donela je i Rešenje o dodeli mandata radi popune upražnjenog mesta Draganu Cvetanovskom i Đoku Ivanovskom, sa liste čiji je nosilac SLAVE GRUEVSKI za članove Nacionalnog saveta makedonske nacionalne manjine, usled prestanka mandata i podnošenja ostavke članova Nacionalnog saveta Jasmine Veličkovske i Steve Jaćimovskog.

Takođe, Republička izborna komisija donela je i Rešenje o dodeli mandata radi popune upražnjenog mesta Vojislavu Orčiću, sa Izborne liste BUNјEVAČKA STRANKA – SRĐAN EVETOVIĆ, za člana Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine, usled prestanka mandata člana Nacionalnog saveta Srđana Evetovića.

U nastavku sednice, Republička izborna komisija donela je Odluku o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.

Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević naveo je da je Narodna skupština obavestila Republičku izbornu komisiju da je na sednići Trećeg vanrednog zasedanja u Jedanaestom sazivu, održanoj 19. Jula 2017. godine, konstatovala prestanak mandata narodnom poslaniku Branku Ružiću, usled podnošenja ostavke i narodnom poslaniku Jovu Ostojiću, danom nastupanja smrti.

U skladu sa članom 92. Zakona o izboru narodnoh poslanika, Republička izborna komisija donela je Odluku o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini sledećim kandidatima: mr Dejanu Radenkoviću, sa Izborne liste IVICA DAČIĆ – „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma“ i Ružici Nikolić, sa Izborne liste Dr VOJISLAV ŠEŠELj - SRPSKA RADIKALNA STRANKA.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

11. maj 2017. godine

48. sednica Republičke izborne komisije

Na 48. sednici, održanoj 11. maja 2017. godine, Republička izborna komisija razmatrala je Izveštaj o sprovedenim izborima za predsednika Republike, koji su održani 2. aprila 2017. godine i ponovlјeni na osam biračkih mesta 11. aprila 2017. godine i na tri biračka mesta 17. aprila 2017. godine.

Pre prelaska na dnevni red, članovi Komisije usvojili su Zapisnike sa sednica 32, 33,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46 i 47, uz napomenu da su Zapisnici sa 34. i 35. sednice usvojeni na nekoj od prethodnih sednica , zbog potreba Upravnog suda.

Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević je u obrazloženju Izveštaja istakao da je na izborima 2. aprila 2017. godine učestvovalo 11 kandidata, da je glasanje obavlјeno na ukupno 8.396 biračkih mesta, od kojih je 53 u inostranstvu, kao i da je glasanje ponovlјeno 11. aprila na osam biračkih mesta i 17. aprila na tri biračka mesta u Republici Srbiji. Dodao je i da je sprovođenje glasanja na biračkim mestima Republička izborna komisija obrazovala biračke odbore koje je činilo 50.106 lica u stalnom i 142.202 lica u proširenom sastavu, dok su izbore posmatrala 4 domaća udruženja i 25 međunarodnih i stranih organizacija i udruženja, odnosno predstavnika stranih država.

Predsednik je naglasio da je na osnovu rezultata izbora, Republička izborna komisija na sednici od 20. aprila 2017. godine utvrdila da je za predednika Republike izabran Aleksandar Vučić sa dobijenih 2 012 788 glasova, odnosno većine glasova od 3 654 014 birača koji su glasali, te da će shodno članu 87. Zakona o izboru narodnih poslanika Aleksandru Vučiću biti izdato uverenje da je izabran za predsednika Republike.

U nastavku sednice, članovi Komisije su većinom glasova usvojili Izveštaj o sprovedenim izborima za predsednika Republike.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

23. april 2017. godine

47. sednica Republičke izborne komisije

Na 47. sednici, održanoj 23. aprila 2017. godine, Republička izborna komisija odbila je prigovor Grupe građana „Za Srbiju bez straha“ protiv Izveštaja o konačnim rezultatima izbora za predsednika Republike, kao neosnovan.

U nastavku sednice, članovi Komisije odbili su prigovor grupe grđana „MORAMO BOLjE“ protiv Izveštaja o konačnim rezultatima izbora za predsednika Republike, kao neosnovan.

Takođe, članovi Komisije odbili su i prigovor Srđana Noga iz Beograda protiv Izveštaja o konačnim rezultatima izbora za predsednika Republike, kao neosnovan.

Sedni protiv Izveštaja o konačnim rezultatima izbora za predsednika Republike, kao neosnovan protiv Izveštaja o konačnim rezultatima izbora za predsednika Republike, kao neosnovan ci je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.

21. april 2017. godine

46. sednica Republičke izborne komisije

U skladu sa članom 92. Zakona o izboru narodnoh poslanika, Republička izborna komisija je donela Odluku o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini kandidatu Veri Jovanović, sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE, usled dostavlјanja saglasnosti o prihvatanju mandata za narodnog poslanika.

U nastavku sednice, članovi Republičke izborne komisije, većinom glasova doneli su Odluku o naknadama za rad na sprovođenju glasanja na izborima za predsednika Republike, održanim 2. aprila 2017. godine, na teritoriji Autonomne pokrajine Kosova i Metohije.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

20. april 2017. godine

45. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 45. sednici, održanoj 21. aprila 2017. godine, donela Odluku o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.

Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević je naveo da je Narodna skupština obavestila Republičku izbornu komisiju da je na Prvoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2017. godini, održanoj 19. aprila 2017. godine, konstatovala prestanak mandata narodnom poslaniku Konstantinu Arsenoviću danom nastupanja smrti. Takođe, Narodna skupština je na Prvoj sednici Prvog redovnog zasedanja u 2017. godini, održanoj 19. aprila 2017. godine, konstatovala prestanak mandata danom podnošenja ostavke narodnim poslanicima Bojanu Pajtiću, Marku Milenkoviću i Marku Blagojeviću.

U skladu sa članom 92. Zakona o izboru narodnoh poslanika, Republička izborna komisija je donela Odluku o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini sledećim kandidatima: Jelisaveti Veljković, sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE, Dušanu Milisavljeviću, sa Izborne liste ZA PRAVEDNU SRBIJU-DEMOKRATSKA STRANKA (NOVA, DSHV, ZZS) i Filipu Stojanoviću, sa Izborne liste Dr VOJISLAV ŠEŠELj-SRPSKA RADIKALNA STRANKA.

Predsednik Dimitrijević je istakao da poslaničko mesto upražnjeno usled prestanka mandata narodnom poslaniku Marku Blagojeviću, izabranom sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ-SRBIJA POBEĐUJE, ispred političke stranke Srpska napredna stranka, treba da bude popunjeno tako što će mandat narodnog poslanika biti dodeljen Veri Jovanović, prvom sledećem kandidatu sa iste izborne liste kome nije dodeljen mandat-pripradniku iste političke stranke. Imajući u vidu da kandidat nije do donošenja ove odluke dostavio saglasnost da prihvata mandat narodnog poslanika, upražnjeno poslaničko mesto biće popunjeno nakon dobijanja saglasnosti o prihvatanju mandata kandidata.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

20. april 2017. godine

44. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 44.sednici, održanoj 20.aprila 2017.godine, utvrdila Izveštaj o konačnim rezultatima izbora za predsednika Republike.

Prema konačnim rezultatima izbora za predsednika Republike, održanih 2.aprila 2017.godine i ponovljenih 11.aprila 2017.godine na osam biračkih mesta, odnosno, 17.aprila 2017.godine na tri biračka mesta, broj glasova koje su dobili kandidati je sledeći:

 1. Saša Janković – 597.728 glasova ili 16,36 odsto
 2. Vuk Jeremić – 206.676 glasova ili 5,66 odsto
 3. Miroslav Parović – 11.540 glasova ili 0,32 odsto
 4. Saša Radulović – 51.651 glas ili 1,41 odsto
 5. Luka Maksimović – 344.498 glasova ili 9,43 odsto
 6. Aleksandar Vučić – 2.012.788 glasova ili 55,08 odsto
 7. Boško Obradović – 83.523 glasa ili 2,29 odsto
 8. dr Vojislav Šešelj – 163.802 glasa ili 4,48 odsto
 9. dr Aleksandar Popović – 38.167 glasova ili 1,04 odsto
 10. Milan Stamatović – 42.193 glasa ili 1,15 odsto
 11. Nenad Čanak - 41.070 glasova ili 1,12 odsto

Na izborima za predsednika Republike glasalo je 3.654.014 birača ili 54,34 odsto.

Na osnovu konačnih rezultata, Republička izborna komisija utvrdila je da je, u skladu sa članom 18. Zakona o izboru predsednika Republike, za predsednika Republike izabran Aleksandar Vučić, koji je dobio većinu glasova birača koji su glasali.

Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević čestitao je u svoje lično ime i u ime Republičke izborne komisije predsedniku Republike i poželeo mu uspeh u radu.

Takođe, predsednik Dimitijević zahvalio se na saradnji svim članovima Republičke izborne komisije, u stalnom i proširenom sastavu, na sprovođenju izbora za predsednika Republike.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

13. april 2017. godine

43. sednica Republičke izborne komisije

Na 43.sednici, koju je Republička izborna komisija održala 13.aprila 2017.godine, doneto je Rešenje o obrazovanju biračkih odbora za sprovođenje ponovlјenog glasanja na izborima za predsednika Republike 17.aprila 2017.godine i imenovanju predsednika i članova biračkih podbora i njihovih zamenika u stalnom sastavu.

Takođe, Komisija je donela i Rešenje o imenovanju članova i zamenika članova biračkih odbora u proširenom sastavu za sprovođenje ponovlјenog glasanja na izborima za predsednika Republike 17.aprila 2017.godine.

U nastavku rada, Komisija je donela Rešenje o izmenama Rešenja o utvrđivanju predstavnika predlagača Milana Stamatovića za predsednika Republike u prošireni sastav Republičke izborne komisije, te je Borislav Mitrović, diplomirani pravnik iz Beograda, postao član, a Slobodan Popovac, diplomirani pravnik iz Beograda, zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sasatavu, kao predstavnici Grupe građana „ZA ZDRAVU SRBIJU-MILAN STAMATOVIĆ“, predlagača kandidata Milana Stamatovića za predsednika Republike na izborima održanim 2.aprila 2017.godine.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

12. april 2017. godine

42. sednica Republičke izborne komisije

Na 42. sednici, održanoj 12. aprila 2017. godine, Republička izborna komisija donela je Rešenje o ponavlјanju glasanja na biračkim mestima na kojima su ponošteni izbori za predsednika Republike održanim 2. aprila 2017. godine , i to na biračkom mestu 178 na teritoriji garda Novog Sada, biračkom mestu 62, na teritoriji opštine Trstenik i biračkom mestu broj 75, na teritoriji grada Leskovca. Ponovno glasanje biće održano u ponedelјak, 17. aprila 2017. godine, u vremenu od 7 do 20 časova.

U nastavku sednice, članovi Komisije doneli su Odluku o određivanju oblika, izgleda, boje i sadržine glasačkog listića i kontrolnog lista za ponovlјeno glasanje na izborima za predsednika Republike 17. aprila 2017. godine, tako da će se glasački listić štampati na hartiji bele boje, u dve jezičke varijante i u dva formata, dok će se kontrolini list za proveru ispravnosti glasačke kutije štampati na hartiji kajsija boje (Pantone 712 U).

Republička izborna komisija doneli je Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za ponovlјeno glasanje na izborima za predsednika Republike 17. aprila 2017. godine. Rešenjem je utvrđeno da će se štampati 3.164 glasačka listića, i to 3.148, što je konačan broj birača na biračkim mestima na kojima se ponavlјa glasanje, na dan 30. marta 2017. godine, i broj 16, kao rezervu glasačkih listića od 0,5 procenata od konačnog broja birača na biračkim mestima na kojima se ponavlјa glasanje.

Na sednici Komisije doneta je i Odluka o naknadi troškova sprovođenja ponovlјenog glasanja na izborima za predsednika Republike 17. aprila 2017. godine.

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.

12. april 2017. godine

41. sednica Republičke izborne komisije

Na 41. sednici, održanoj 12. aprila 2017. godine, Republička izborna komisija je postupajući po presudi Upravnog suda, donela Rešenje kojim se prigovor Ane Drinčić iz Novog Sada usvaja, poništavaju se izbori za predsednika Republike, održani 2. aprila 2017. godine, na biračkom mestu broj 178. u gradu Novom Sadu, raspušta se birački odbor koji je sproveo glasanje, a ponovlјeno glasanje održaće se 17. aprila 2017. godine.

U nastavku sednice, članovi Komisije doneli su Odluku kojom ovlašćuju sekretara Republičke izborne komisije Srđana Smilјanića da sve prigovore o nepravilnostima na biračkim mestima, u kojima podnosilac prigovora izražava sumnju o postojanju krivičnog dela, prosledi nadležnim organima i informaciju dostavi članovima Komisije.

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.

11. april 2017. godine

40. sednica Republičke izborne komisije

Na 40. sednici, održanoj 11. aprila 2017. godine, Republička izborna komisija je donela Rešenje kojim se odbacuje kao neblagovremen prigovor Grupe građana „Dosta je bilo“, predlagača kandidata za predsednika Republike, podnetog zbog nepravilnosti u postupku sprovođenja glasanja na biračkim mestima broj 57, 65. i 68. u opštini Sjenica i biračkom mestu broj 70. u gradu Novom Pazaru.

Komisija je donela Rešenje kojim se kao neosnovan odbija prigovor Vladimira Gvozdenovića iz Šapca, zbog nepravilnosti u postupku utvrđivanja rezultata izbora za predsednika Republike održanih 2. aprila 2017. godine.

Postupajući po presudi Upravnog suda, Komisija je donela Rešenje kojim se odbija prigovor Miloša Markovića iz Beograda, podnetog zbog nepravilnosti u postupku sprovođenja izbora i utvrđivanja rezultata izbora na biračkom mestu broj 27. u opštini Ćuprija.

Komisija je u nastavku sednice, postupajući po presudi Upravnog suda, donela Rešenje kojim se prigovor Miloša Markovića iz Beograda usvaja i poništava Rešenje Komisije od 5.aprila 2017.godine, te se izbori za predsednika Republike na biračkom mestu broj 75. u gradu Leskovcu poništavaju, raspušta se birački odbor, a ponovlјeno glasanje održaće se 17.aprila 2017.godine.

Predsednik Komisije Vladimir Dimitrijević obavestio je ostale članove da je doneta odluka Upravnog suda o poništavanju izbora za predsednika Republike na biračkom mestu broj 62. u opštini Trstenik i da će Komisija na narednoj sednici doneti rešenje postupajući po odluci suda. Ponovlјeni izbori na ovom biračkom mestu održaće se 17.aprila 2017.godine.

Komisija je, postupajući u ponovnom postupku po presudi Upravnog suda izvršila uvid u izborni materijal sa biračkog mesta broj 85. u gradskoj opštini Zemun, u gradu Beogradu, odbila prigovor Raše Nedelјkova iz Beograda.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

9. april 2017. godine

39. sednica Republičke izborne komisije

Na 39. sednici, održanoj 9. aprila 2017. godine, Republička izborna komisija donela je Odluku o vršenju uvida u izborni materijal sa biračkih mesta 27 i 85 u gradu Novom Pazaru, u Raškom upravnom okrugu, kojom prilikom je konstatovana ispravnost materijala.

U nastavku sednice, članovi Komisije doneli su Rešenje o obrazovanju biračkih odbora za sprovođenje ponovlјenog glasanja na izborima za predsednika Republike 11. aprila 2017. godine, i imenovanju predsednika i članova biračkih odbora i njihovih zamenika u stalnom sastavu.

Takođe, Komisija je donela Rešenje o imenovanju članova i zamenika članova biračkih odobora u proširenom sastavu za sprovođenje ponovlјenog glasanja na izborima za predsednika Republike 11. aprila 2017. godine.

Pod četvrtom tačkom dnevnovg reda sednice, članovi Republičke izborne komisije doneli su Odluku o naknadi troškova sprovođenja ponovlјenog glasanja na izborima za predsednika Republike.

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.

7. april 2017. godine

38. sednica Republičke izborne komisije

Na 38. sednici, od 7. aprila 2017. godine, Republička izborna komisija je odlučivala o zahtevima Srpskog pokreta Dveri, Grupe građana „Za Srbiju bez straha“ i Grupe građana „Dosta je bilo“, predlagača kandidata za predsednika Republike, za uvid u izborni materijal.

Članovi Komisije su jednoglasno odlučili da se, u skladu sa Zakonom utvrđenim rokom, podnosiocima zahteva omogući uvid u izborni materijal.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

7. april 2017. godine

Nastavak 37. sednice Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je nastavila 37. sednicu, 7. aprila 2017. godine u popodnevnim satima, nakon pauze u kojoj je ostvaren uvid u izborni materijal sa sedam biračkih mesta u opštini Vlasotince i podržala predlog koordinatora za Jablanički upravni okrug utvrdivši rezultate izbora u ovoj opštini.

Predsednik komisije Vladimir Dimitrijević obavestio je druge članove Komisije da je izborni materijal za ponovlјeno glasanje na izborima za predsednika Republike, koji će se održati 11.aprila 2017.godine, odštampan.

Republička izborna komisija će objaviti konačne rezultate najkasnije 96 sati od zatvaranja birališta, odnosno, u subotu, 15.aprila 2017.godine, u 20 časova.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije. .

7. april 2017. godine

Nastavak 37. sednice Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija nastavila je 37.sednicu 7.aprila 2017.godine, na kojoj je odlučivala o načinu statističke obrade zapisnika sa biračkih mesta, iz kojih nije bilo moguće utvrditi volјu birača.

Predsednik Komisije Vladimir Dimitrijević naveo je da je nakon uvida u izborni materijal sa 70 biračkih mesta, za 56 zapisnika bilo moguće utvrditi volјu birača, dok za 14 to nije bilo moguće. Koordinatori Komisije podneli su izveštaj za svako od tih biračkih mesta, te je Komisija odlučila da se na tri biračka mesta rezultati prihvate, a da se rezultati na 11 biračkih mesta anuliraju.

 Republička izborna komisija

Verifikovani su rezultati na biračkim mestima broj 7. u opštini Medijana, u gradu Nišu, broj 15. i broj 22. u opštini Bojnik, dok su anulirani rezultati na biračkim mestima broj 36.Smederevo, broj 42.Priboj, broj 19. i broj 66. Aleksinac, broj 2, broj 24. i broj 30. u opštini Medijana, u gradu Nišu, broj 26. u opštini Palilula, u gradu Nišu, broj 10. i broj 22. u opštini Crveni Krst, u gradu Nišu i broj 79.Vranje.

Na predlog oba koordinatora za Jablanički upravni okrug Komisija je donela odluku da se otvre vreće i izvrši uvid u izborni materijal sa sedam biračkih mesta u opštini Vlasotince, i to broj 4, 11, 25, 31, 33, 39. i 52.

Do podnošenja izveštaja koordinatora, predsednik Komisije odredio je pauzu u radu.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

6. april 2017. godine

37. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 37.sednici, održanoj 6.aprila 2017.godine, odlučivala o logičko-računskim greškama u zapisnicima o radu biračkih odbora na sprovođenju glasanja i utvrđivanju rezultata glasanja za izbor predsednika Republike.

Pre prelaska na rad po utvrđenom dnevnom redu predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević predstavio je privremene rezultate izbora za predsednika Republike na obrađenih 99 odsto biračkih mesta, odnosno 98,79 odsto biračkog tela i podsetio da je preostalo da se obradi još 76 zapisnika biračkih odbora ili nešto više od 1 odsto biračkog tela.

Na ovom procentu obrađenog biračkog tela glasalo je 3.621.353 birača, a izlaznost iznosi 54,51 odsto. Procenat glasova koje su osvojili kandidati je sledeći:

 1. Saša Janković – 592.591 glas ili 16,36 odsto
 2. Vuk Jeremić – 204.884 glasova ili 5,66 odsto
 3. Miroslav Parović – 11.439 glasova ili 0,32 odsto
 4. Saša Radulović – 51.235 glasova ili 1.41 odsto
 5. Luka Maksimović –341.268 glasova ili 9,42 odsto
 6. Aleksandar Vučić – 1.994.210 glasova ili 55,07 odsto
 7. Boško Obradović – 82.790 glasova ili 2,29 odsto
 8. dr Vojislav Šešelј – 162.480 glasova ili 4,49 odsto
 9. dr Aleksandar Popović – 37.783 glasa ili 1,04 odsto
 10. Milan Stamatović – 41.981 glas ili 1,16 odsto
 11. Nenad Čanak - 40.824 glasova ili 1,13 odsto

Republička izborna komsija je odlučila da se za 70, od ukupno 76 biračkih mesta, otvore džakovi i izvrši uvid u izborni materijal, na osnovu čega će koordinatori podneti izveštaj Komisiji o utvrđenom stanju, a Komisija odlučivati o statističkoj obradi svakog biračkog mesta. Do podnošenja izveštaja, predsednik Komisije odredio je pauzu u radu.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

5. april 2017. godine

36. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 36. sednici, održanoj 5. aprila 2017. godine, donela Rešenje o ponavlјanju glasanja na biračkim mestima na kojima su poništeni izbori za predsednika Republike, i to:

 1. na biračkom mestu broj 77. MZ „MIRJEVO“, ŠKOLSKI TRG BR. 2, na teritoriji gradske opštine Zvezdara u gradu Beogradu,
 2. na biračkom mestu broj 11. DOM KULTURE, KLEK, SAVE KOVAČEVIĆA BR. 32, na teritoriji grada Zrenjanina,
 3. na biračkom mestu broj 48. OŠ „BRANKO RADIČEVIĆ“, ULjMA, TRG OSLOBOĐENјA BR. 3, na teritoriji grada Vršca,
 4. na biračkom mestu broj 11. KLUB PENZIONERA, GLOGONј, BEOGRADSKA BR. 13, na teritoriji grada Pančeva,
 5. na biračkom mestu broj 11. OŠ „SVETI SAVA“, BAČKA PALANKA, TRG BRATSTVA JEDINSTVA BR. 22, na teritoriji opštine Bačka Palanka,
 6. na biračkom mestu broj 5. ZGRADA PRVE MESNE ZAJEDNICE VRBAS, SVETOZARA MARKOVIĆA BR. 29, na teritoriji opštine Vrbas,
 7. na biračkom mestu broj 18. OSNOVNA ŠKOLA, JELENAC, na teritoriji opštine Topola,
 8. na biračkom mestu broj 10. OSNOVNI SUD, KRALjEVO, PLjAKINA BR. 4 na teritoriji grada Kralјeva.

Ponovno glasanje održaće se u utorak 11. aprila 2017. godine, u vremenu od 7 do 20 časova. Glasanje će se sprovesti po Listi kandidata koja je utvrđena za izbore za predsednika Republike, održane 2. aprila 2017. godine.

U nastavku sednice, članovi Republičke izborne komisije doneli su Odluku o određivanju oblika, izgleda, boje i sadržine glasačkog listića i kontrolnog lista za ponovlјeno glasanje na izborima za predsednika Republike 11. aprila 2017. godine, tako da će se glasački listić štampati na hartiji led sive boje (Pantone 5315 U), dok će se kontrolini list za proveru ispravnosti glasačke kutije štampati na hartiji rezedo boje (Pantone 317 U).

Članovi Republičke izborne komisije doneli su Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za ponovlјeno glasanje na izborima za predsednika Republike 11. aprila 2017. godine. Rešenjem je utvrđeno da će se štampati 9.900 glasačka listića, i to: 9.851, što je konačan broj birača na biračkim mestima na kojima se ponavlјa glasanje, na dan 30. marta 2017. godine, i broj 49, kao rezervu glasačkih listića od 0,5 procenata od konačnog broja birača na biračkim mestima na kojima se ponavlјa glasanje.

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.

5. april 2017. godine

35. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 35. sednici, održanoj 5. aprila 2017. godine, odlučivala o prigovorima, koji su podneti Republičkoj izbornoj komisiji zbog nepravilnosti u postupku sprovođenja izbora za predsednika Republike. Od ukupno 44 razmatrana prigovora, usvojeno je šest, te se izbori za predsednika Republike na tim biračkim mestima poništavaju, a birački odbori raspuštaju i imenuju novi. Na ovim biračkim mestima ponovlјeno glasanje će se održati 11. aprila 2017. godine; 37 prigovora je odbijeno, kao neosnovano i jedan prigovor je odbačen, kao neblagovremen.

Predsednik Republičke izborne komisije i predsedavajući sednici Vladimir Dimitrijević je na kraju sednice konstatovao da je završena rasprava o svim podnetim prigovorima.

4. april 2017. godine

34. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 34.sednici, održanoj 4.aprila 2017.godine, odlučivala o pet prigovora, koji su podneti zbog nepravilnosti u postupku sprovođenja izbora za predsednika Republike i utvrđivanja rezultata.

 Republička izborna komisija

Prigovori Miloša Markovića iz Beograda zbog nepravilnosti u postupku sprovođenja izbora i utvrđivanja rezultata na biračkom mestu broj 16. u opštini Knić i na biračkom mestu broj 27. u opštini Ćuprija su odbijeni.

Prigovor Miloša Markovića iz Beograda zbog nepravilnosti u postupku sprovođenja izbora i utvrđivanja rezultata na biračkom mestu broj 29. u gradu Jagodini je odbačen kao neblagovremen.

Prigovori Miloša Markovića iz Beograda zbog nepravilnosti u postupku sprovođenja izbora i utvrđivanja rezultata na biračkom mestu broj 11. u opštini Bačka Palanka i na biračkom mestu broj 11. u gradu Zrenjaninu su usvojeni, te se izbori za predsednika Republike na tim biračkim mestima poništavaju, a birački odbori raspuštaju i imenuju novi. Na ovim biračkim mestima ponovlјeno glasanje će se održati 11.aprila 2017.godine.

Republička izborna komisija je odlučivanje o prigovoru Raše Nedelјkova iz Beograda zbog nepravilnosti u postupku sprovođenja izbora i utvrđivanja rezultata na biračkom mestu broj 10. u gradu Kralјevu odložila za narednu sednicu.

Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević je podsetio da je u Komisiju do sada pristiglo 45 prigovora, kao i da je rok za njihovo podnošenje istekao 3.aprila u 20 časova.

Dimitrijević je predstavio privremene rezultate izbora za predsednika Republike na obrađenih 96,7 odsto biračkih mesta, odnosno 96,6 odsto biračkog tela i podsetio da je preostalo da se obradi još 3,30 odsto biračkog tela ili 277 zapisnika biračkih odbora.

Na ovom procentu obrađenog biračkog tela izlaznost iznosi 54,55 odsto, dok je procenat glasova koje su osvojili kandidati sledeći:

 1. Saša Janković – 576.600 glasova ili 16,36 odsto
 2. Vuk Jeremić – 199.271 glas ili 5,65 odsto
 3. Miroslav Parović – 11.173 glasa ili 0,32 odsto
 4. Saša Radulović – 49.886 glasova ili 1.42 odsto
 5. Luka Maksimović –332.231 glas ili 9,43 odsto
 6. Aleksandar Vučić – 1.938.854 glasova ili 55,02 odsto
 7. Boško Obradović – 80.784 glasova ili 2,29 odsto
 8. dr Vojislav Šešelј – 158,904 glasova ili 4,51 odsto
 9. dr Aleksandar Popović – 36.881 glas ili 1,05 odsto
 10. Milan Stamatović – 41.462 glasa ili 1,18 odsto
 11. Nenad Čanak - 39.670 glasova ili 1,13 odsto

Direktor Republičkog zavoda za statistiku dr Miladin Kovačević rekao je da prema statističkoj proceni odluke Republičke izborne komisije po prigovorima neće doneti statistički bitne promene u procentu osvojenih glasova na izborima za predsednika Republike.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

31. mart 2017. godine

33. sednica Republičke izborne komisije

Na 33. sednici, održanoj 31. marta 2017. godine, Republička izborna komisija nije usvojila prigovor Miroslave Milenović iz Beograda zbog nepravilnosti u postupku obrazovanja radnih tela Republičke izborne komisije za upravne okruge na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

U nastavku sednice, članovi Komisije razmatrali su prigovore Miroslave Milenović iz Beograda, na odluke o izmenama odluka o obrazovanju radnih tela Republičke izborne komisije u opštini Inđija i opštini Rakovac. Oba ova prigovora Komisija nije usvojila.

Na sednici, članovi Republičke izborne komisije doneli su i Rešenje o izmenama Dopunskog rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za predsednika Republike.

Pod petom tačkom dnevnovg reda, članovi Republičke izborne komisije doneli su Odluku o utvrđivanju i objavlјivanju konačnog broja birača u Republici Srbiji. Konačan broj birača u Republici Srbiji, za sve jedinice lokalne samouprave i na svim biračkim mestima, na dan 30. marta 2017. godine, je 6 724 949.

Takođe, Komisija je donela Odluku o izmenama Odluke o obrazovanju Radnog tela Republičke izborne komisije u gradskoj opštini Lazarevac, u gradu Beogradu.

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.

28. mart 2017. godine

32. sednica Republičke izborne komisije

Na 32. sednici, koju je Republička izborna komisija održala 28. marta 2017. godine, doneto je Rešenje o imenovanju članova i zamenika članova biračkih odbora u proširenom sastavu za sprovođenje izbora za predsednika Republike raspisanih za 2. april 2017. godine.

Republička izborna komisija donela je i odluke o obrazovanju radnih tela Republičke izborne komisije za sprovođenje izbora za predsednika Republike raspisanih za 2. april 2017. godine, na teritoriji AP Kosovo i Metohija i imenovanju članova biračkih odbora i to za Kosovski upravni okrug, Kosovsko-mitrovački upravni okrug, Pećki upravni okrug, Prizrenski upravni okrug i Kosovsko-pomoravski okrug.

Takođe, članovi Republičke izborne komisije doneli su i Rešenje o obrazovanju biračkih odbora za sprovođenje izbora za predsednika Republike, raspisanih za 2. april 2017. godine, na teritoriji AP Kosovo i Metohija, kao i odluke o izmeni odluka o obrazovanju radnih tela Republičke izborne komsije u opštini Inđija, u gradskoj opštini Mladenovac u gradu Beogradu i u opštini Rekovac.

Na kraju sednice, predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević obavestio je članove da je Radna grupa za posmatrače dala ovlašćenja za praćenje rada organa za sprovođenje izbora za sedam stranih posmatrača i to: Delegaciji EU u Srbiji, Interparlamentanoj skupštini Zajednice nezavisnih država, Ambasadi Francuske u Beogradu, Ambasadi Holandije u Beogradu, Ambasadi Rumunije u Beogradu, Ambasadi Švedske u Beogradu i Ambasadi Austrije u Beogradu, kao i da se razmatraju prijave Državne izborne komisije Makedonije i dodatne prijave udruženja Građani na straži, CRTA, CESID i JUKOM.

Predsednik Dimitrijević je istakao da su koordinatori Republičke izborne komisije izvršili uspešno obuku radnih tela, ukupno njih 161, sa preko 1.000 ljudi, i pozvao kooridinatore da o tome dostave izveštaje Republičkoj izbornoj komisiji.

Takođe, predsednik Dimitrijević podsetio je da preuzimanje izbornog materijala iz štamparije JP „Službeni glasnik“ i njegovo dostavljanje radnim telima u upravnim okruzima počinje sutra, 29. marta 2017. godine.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

24. mart 2017. godine

31. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je 24. marta 2017. godine, 31. sednicu.

Na početku sednice, članovi Republičke izborne komisije odali su minutom ćutanja počast žrtvama NATO bombardovanja 1999. godine.

Predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević sazvao je ovu sednicu u skladu sa zahtevom devet članova i zamenika članova Republičke izborne komisije, koji su predložili razmatranje Predloga odluke za izmenu člana 1. stav 2. Uputstva za sprovođenje izbora za predsednika Republike, raspisanih za 2. april 2017. godine; Predloga odluke za izmenu člana 90. Uputstva za sprovođenje izbora za predsednika Republike, raspisanih za 2. april 2017. godine i Predloga za izmenu člana 91. Uputstva za sprovođenje izbora za predsednika Republike, raspisanih za 2. april 2017. godine.

S obzirom da je za predloženi dnevni red glasalo osam od ukupno 28 članova Republičke izborne komisije, predsednik Vladimir Dimitrijević konstatovao je da dnevni red nije utvrđen i zaključio 31. sednicu.

Sednici je predsedavao Vladimir Dimitrijević, predsednik Republičke izborne komisije.

Strana 2 1

 Vrh strane