MENI
Naslovna » Arhiva » Saopštenja za javnost - 2012

Saopštenja za javnost 2012. godine

Saopštenje za javnost Republičke izborne komisije
o načinu ostvarivanja izbornog prava na ponovlјenom glasanju za izbor predsednika Republike 20. maja 2012. godine

Podsećaju se građani Republike Srbije koji imaju biračko pravo i upisani su u jedinstveni birački spisak da mogu da ostvare svoje ustavno pravo i glasaju na ponovlјenom glasanju za izbor predsednika Republike 20. maja 2012. godine.

Izbori će biti održani u nedelјu 20. maja 2012. godine, u vremenu od 7,00 do 20,00 časova.

Svi birači treba da dobiju pismeno obaveštenje o danu i vremenu održavanja izbora, sa brojem i adresom biračkog mesta na kojem glasaju i rednim brojem pod kojim su upisani u izvod iz biračkog spiska. Napominjemo da birač može da glasa i bez dobijanja tog obaveštenja.

Birač može da na biračkom mestu pristupi glasanju samo uz pružanje na uvid biračkom odboru važeće lične karte, važećeg pasoša ili važeće vozačke dozvole koja sadrži jedinstveni matični broj građana.

Birač koji želi da glasa, a nije u mogućnosti da dođe na biračko mesto, o tome može da obavesti birački odbor na dan glasanja 20. maja, najkasnije do 11,00 časova.

13. maj 2012. godine

Započeto štampanje glasačkih listića za ponovlјeno glasanje na izborima za predsednika Republike

U prisustvu zamenika predsednika Komisije Slavolјuba Milenkovića, članova Komisije i predstavnika predlagača kandidata, danas je u štampariji JP "Službeni glasnik" počelo štampanje glasačkih listića za ponovlјeno glasanje na izborima za predsednika Republike.

Tom prilikom zamenik predsednika Komisije Slavolјub Milenković izjavio je da će se štampati ukupno 6.803.863 glasačkih listića. Tim brojem je obuhvačen konačan broj birača u Republici Srbiji, 6.770.013, kao i rezerva od 0.5 odsto, što iznosi 33.850 rezervnih glasačkih listića.

Komisija je radnije donela Odluku prema kojoj su glasački listići svetlo drap boje, a kontrolni list za proveru ispravnosti glasačke kutije, boje starog zlata.

Glasački listići se štampaju sa jednom, dve, tri, četiri ili pet jezičkih varijatni, u zavisnosti od toga koji su jezici u službenoj upotrebi u pojedinim jedinicama lokalne samouprave u Republici Srbiji. Listići do tri jezičke varijante štampaju se na hartiji formata A-5, a oni sa četiri ili pet jezičkih varijanti na hartiji formata A-4.

Komisija je na sednici od 10. maja utvrdila Listu kandidata za predsednika Republike na ponovlјenom glasanju 20. maja 2012.godine i za kandidate su utvrđeni:

  1. BORIS TADIĆ, koga je predložio Izbor za bolјi život, i
  2. TOMISLAV NIKOLIĆ, koga je predložila Srpska napredna stranka.


Saopštenje za javnost
Republičke izborne komisije
o načinu ostvarivanja izbornog prava na glasanju za izbor narodnih poslanika Narodne skupštine i izbor predsednika Republike 6. maja 2012. godine

Podsećaju se građani Republike Srbije koji imaju biračko pravo i upisani su u jedinstveni birački spisak da mogu da ostvare svoje ustavno pravo i glasaju na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine i izborima za predsednika Republike.

Izbori će biti održani u nedelјu 6. maja 2012. godine, u vremenu od 7,00 do 20,00 časova.

Svi birači treba da dobiju pismeno obaveštenje o danu i vremenu održavanja izbora, sa brojem i adresom biračkog mesta na kojem glasaju i rednim brojem pod kojim su upisani u izvod iz biračkog spiska. Napominjemo da birač može da glasa i bez dobijanja tog obaveštenja.

Birač može da na biračkom mestu pristupi glasanju samo uz pružanje na uvid biračkom odboru važeće lične karte, važećeg pasoša ili važeće vozačke dozvole koja sadrži jedinstveni matični broj građana.

Birač koji želi da glasa, a nije u mogućnosti da dođe na biračko mesto, o tome može da obavesti birački odbor na dan glasanja 6. maja, najkasnije do 11,00 časova.

26. april 2012. godine

Započeto štampanje glasačkih listića  za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine

Nakon što je Republička izborna komisija donela Odluku o obliku i izgledu glasačkih listića i Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 6. maj 2012. godine, danas je u štampariji JP "Službeni glasnik" počelo njihovo štampanje.

U prisustvu zamenika predsednika Republičke izborne komisije Slavolјuba Milenkovića i članova RIK-a, započeto je štampanje glasačkih listića za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine. Glasački listići će se štampati na papiru svetlo lјubičaste boje, dok će se kontrolni list za proveru ispravnosti glasačke kutije štampati na papiru boje kajsije.

Tom prilikom zamenik predsednika RIK-a Slavolјub Milenković izjavio je da je ukupan broj birača na dan 20. aprila 2012. godine 7.026.579, dok će se štampati 7.061.712 glasačkih listića, što je zbir ukupnog broja birača i rezerve od 35.133 koja predstavlјa 0,5 procenata od ukupnog broja birača u Republici Srbiji. Štamparija je opremlјena najsavremenijom opremom i ceo postupak štampanja i pakovanja biće pod video nadzorom. Predstavnici RIK-a i političkih stranaka mogu da kontrolišu i prisustvuju u svakom trenutku štampanju listića, dodao je Milenković. 

22. april 2012. godine

Započeto štampanje glasačkih listića za izbor za predsednika Republike

Nakon što je Republička izborna komisija donela Odluku o objavlјivanju ukupnog broja birača u Republici Srbiji i Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na izborima za predsednika Republike, raspisanim za 6.maj 2012.godine, danas je štampariji JP "Službeni glasnik" počelo njihovo štampanje.

U prisustvu zamenika predsednika Komisije Slavolјuba Milenkovića, članova Komisije i predstavnika predlagača kandidata, započeto je štampanje glasačkih listića za izbore za predsednika Republike. Glasački listići su svetlo drap boje, dok je kontrolni list za proveru ispravnosti glasačke kutije boje starog zlata.

Tom prilikom zamenik predsednika Komisije Slavolјub Milenković izjavio je da je ukupan broj birača na dan 20.aprila 2012.godine 7.026.579, dok će se štampati 7.061.712 glasačkih listića, što je zbir ukupnog broja birača i rezerve od 35.133 listića. Štamparija je opremlјena najsavremenijom opremom i video nadzorom, a proces štampanja biće završen 24.aprila i koštaće 55 miliona dinara. 

19. april 2012. godine

Saopštenje za javnost

Pretposmatračka misija Parlamentarne skupštine Saveta Evope, koju predvodi šef Posmatračke misije PS SE Žan Šarl Gardeto (Jean Charles Gardetto), razgovarala je juče sa članom Republičke izborne komisije Miodragom Petrovićem i sekretarom RIK-a Velјkom Odalovićem.

Šef Posmatračke misije PS SE Žan Šarl Gardeto je objasnio da je cilј posete Beogradu priprema misije za posmatranje izbora raspisanih za 6. maj 2012. godine, kao i upoznavanje sa sprovođenjem predizbornih radnji koje sprovodi Republička izborna komisija.

Članove Pretposmatračke misije Parlamentarne skupštine Saveta Evope interesovalo je koliko je izbornih lista do sada proglašeno i da li se poštovala zakonska obaveza o zastuplјenosti žena na listama kandidata za narodne poslanike. Takođe, u središtu njihovog interesovanja bila su i pitanja u vezi sa primenom Jedinstvenog biračkog spiska, kao i kako je organizovana mogućnost glasanja van mesta prebivališta. U nastavku razgovora, bilo je reči i o kontrolnim merama koje su preuzete kako bi se sprečilo duplo glasanje, o načinu imenovanja članova RIK-a, kao i kako su organizovana biračka mesta. Članovi Misije su se interesovali i kako će biti organizovano glasanje za interno raselјena lica, za osobe sa inavaliditetom, stare i nepokretne građane, kao i na koji način i kako će se sprovesti izbori na teritoriji Kosova i Metohije.

Sekretar RIK-a, Velјko Odalović pozdravio je prisutne u ime predsednika RIK-a Predraga Grgića i upoznao ih sa dosadašnjim radom i predizbornim aktivnostima koje su u nadležnosti Republičke izborne komisije. Odalović ih je obavestio da je proglašeno 13 parlamentarnih lista i da od tog broja, dve liste su liste nacionalnih manjina. Odalović je dodao da je RIK do sada proglasio i 11 lista za kandidata za predsednika Republike. Na predstojećim izborima biće otvoreno ukupno 8. 585 biračkih mesta, istakao je Odalović i dodao da Republička izborna komisija sprovodi iste kriterijume na čitavoj teritoriji naše zemlјe. Na teritoriji Kosova i Metohije se takođe vrše sve pripreme za parlamentarne i predsedničke izbore, i biračka mesta će biti otvorena svuda gde bude garantovana bezbednost birača, izbornog mesta i izbornog materijala. Postoje izvesne poteškoće u vezi sa sprovođenjem izbora na Kosovu i Metohiji, vođeni su tehnički razgovori oko prevazilaženja spornih tačaka i očekujemo da će ti problemi biti prevaziđeni, naveo je sekretar RIK-a.

Član RIK-a Miodrag Petrović objasnio je prisutnim gostima zakonske okvire i regulative, koji se koriste u sprovođenju predizbornih radnji. Petrović je istakao da je za razliku od prošlih izbora, sada za Jedinstveni birački spisak nadležno Ministarstvo za lјudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu. Tokom razgovora, Petrović je upoznao prisutne i sa postupkom štampanja biračkih listića i načinom pečaćenja izbornih kutija. Petrović je istakao da je obezbeđen i veliki broj biračkih mesta koja su prilagođena osobama sa invaliditetom, kao i da su svim biračkim mestima dostavlјena uputstva za vršenje izbornih radnji.


Saopštenje za javnost
Republičke izborne komisije
o glasanju državlјana Srbije koji borave u inostranstvu

Republička izborna komisija obaveštava državlјane Srbije koji imaju boravište u inostranstvu da imaju pravo da na predstojećim parlamentarnim i predsedničkim izborima u Srbiji, raspisanim za 6.maj 2012. godine, glasaju u inostranstvu, ako najkasnije do 14. aprila 2012. godine, preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije u zemlјi boravka, podnesu zahtev da se u Jedinstveni birački spisak upiše podatak da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.

Biračko mesto u diplomatsko-konzularnom predstavništvu Srbije u zemlјi boravka biće otvoreno ukoliko se za glasanje prijavi najmanje 100 birača.

Državlјani Srbije koji se ne prijave do 14. aprila 2012. godine, neće biti u mogućnosti da glasaju u inostranstvu, već će svoje biračko pravo moći da ostvare u Srbiji, u mestu prebivlišta.

Republička izborna komisija skreće pažnju da, zahtev da na predstojećim izborima glasaju u inostranstvu, mogu da podnesu samo birači koji su već upisani u Jedinstveni birački spisak.

Ukoliko državlјanin Srbije koji ima biračko pravo i želi da glasa u inostranstvu nije upisan u Jedinstveni birački spisak, potrebno je da, preko diplomatsko-konzularnog predstavništva Srbije u zemlјi boravka, najkasnije do 14. aprila 2012. godine, podnese zahtev za upis u Jedinstveni birački spisak, i istovremeno i zahtev za upis podatka da će na predstojećim izborima glasati u inostranstvu.

Ako državlјanin Srbije ne zna da li je upisan u Jedinstveni birački spisak, može, preko zvanične internet stranice Ministarstva za lјudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu,www.drzavnauprava.gov.rs, da izvrši uvid - unošenjem svog jedinstvenog matičnog broja u pretraživač "Provera upita u birački spisak".

Za sve dodatne informacije i pojašnjenja birači se mogu obratiti diplomatsko-konzularnom predstavništvu Srbije u zemlјi boravka.

30. mart 2012. godine

Saopštenje za javnost

Jednodnevna konferencija Izvršnog odbora Asocijacije izbornih zvaničnika Evrope (ACEEEO), koja je okupila dvadeset predstavnika izbornih komisija iz različitih evropskih zemalјa, održana je danas u Domu Narodne skupštine.

U uvodnom delu konferencije učesnicima se obratio sekretar Republičke izborne komisije Velјko Odalović, izražavajući zadovolјstvo što se konferencija održava u Srbiji, u vreme dok se odvijaju predizborne aktivnosti. Sekretar RIK-a je naveo da su redovni parlamentarni i lokalni izbori u Srbiji raspisani za 6. maj i da RIK uspešno odgovara svim zadacima i poslovima koji su mu povereni. Postoje izvesne poteškoće u vezi sa sprovođenjem izbora na Kosovu i Metohiji, ali očekujemo da će ti problemi biti prevaziđeni, naveo je sekretar RIK-a.

Odalović je naglasio ulogu i značaj izbornih komisija za demokratsko i transparentno vođenje izbora i poštovanje volјe birača i zahvalio se Asocijaciji na podršci koju pruža Republičkoj izbornoj komisiji.

Na konferenciji su razmotrene aktivnosti Asocijacije izbornih zvaničnika Evrope i podneti izveštaji o sprivedenim edukacijama održanim od juna 2011. godine do marta 2012. godine. Učesnici konferencije razmotrili su i tekuće projekte posmatranja izbora i saradnje sa međunarodnim partnerima, kao i predstojeće aktivnosti Asocijacije.

Konferencija Izvršnog odbora Asocijacije okupila je predstavnike izbornih komisija iz Rumunije, Bosne i Hercegovine, Litvanije, Letonije, Polјske, Ukrajine, Ruske Federacije i Srbije, a domaćin je bila Republička izborna komisija.

Asocijacija izbornih zvaničnika Evrope (ACEEEO), kao neprofitna organizacija, nezavisna od političkih partija i vlada, promoviše institucionalizaciju i profesionalizaciju demokratskih procedura u regionima.

 Vrh strane