MENI
Naslovna » Arhiva » Informacije o održanim sednicama - 2016

Informacije o održanim sednicama 2016. godine

28. decembar 2016. godine

Peta sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na Petoj sednici, održanoj 28. decembra 2016. godine, razmotrila obaveštenje predsednika Narodne skupštine od 23. decembra 2016. godine, da je narodnom poslaniku Ivici Tončevu prestao mandat narodnog poslanika, usled podnošenja ostavke.

U skladu sa navedenim obaveštenjem, Republička izborna komisija donela je Odluku o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini. Mandat je dodelјen narodnom poslaniku sa Izborne liste „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) - Dragan Marković Palma“, Ivani Dinić.

U nastavku sednice, Republička izborna komisija donela je Rešenje o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu makedonske nacionalne manjine, usled podnošenja ostavke člana Saveta Venčeta Jovanovskog, Jasmini Veličkovski.

Takođe, doneta je Odluka o obrazovanju četiri Radne grupe Republičke izborne komisije i to: Radna grupa za normativne poslove, Radna grupa za finansijske poslove, Radna grupa za unapređenje izbornog procesa za osobe sa invaliditetom i Radna grupa za informisanje.

Pod tačkom razno, konstatovana je Odluka Ustavnog suda kojom se pojedine odredbe Uputstva za sprovođenje glasanja na izborima za narodne poslanike 2014. godine, na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija, u vreme važenja, nisu bile u saglasnosti sa zakonom.

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.

9. decembar 2016. godine

Četvrta sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na Četvrtoj sednici, održanoj 9. decembra 2016. godine, razmotrila obaveštenje predsednika Narodne skupštine od 9. decembra 2016. godine, da je narodnom poslaniku Velimiru Stanojeviću prestao mandat narodnog poslanika, usled podnošenja ostavke.

U skladu sa navedenim obaveštenjem, Republička izborna komisija donela je Odluku o dodeli mandata narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini. Mandat je dodelјen narodnom poslaniku sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE Goranu Pekarskom.

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.

10. novembar 2016. godine

Treća sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na Trećoj sednici, održanoj 10. novembra 2016. godine, utvrdila finansijski plan Republičke izborne komisije za 2017. godinu i usvojila Izveštaj o korišćenju i raspolaganju sredstvima za rad Narodne skupštine u delu planiranih i izvršenih rashoda za finansiranje redovnog rada i izbornih aktivnosti Republičke izborne komisije u periodu januar-septembar 2016. godine.

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.

5. oktobar 2016. godine

Druga sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na Drugoj sednici, održanoj 5. oktobra 2016. godine, razmotrila obaveštenja predsednika Narodne skupštine od 10. avgusta i 4. oktobra 2016. godine, da su narodnim poslanicima Srđanu Kruževiću, Ivici Dačiću, Aleksandru Antiću, prof. dr Slavici Đukić Dejanović, Milanu Krkobabiću, Goranu Kneževiću, Živku Vrcelјu, Gordani Predić i Andreji Mladenoviću prestali mandati narodnih poslanika, usled podnošenja ostavki.

U skladu sa navedenim obaveštenjima, Republička izborna komisija donela je Odluku o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.
Mandati su dodelјeni sledećim narodnim poslanicima:

 • sa Izborne liste IVICA DAČIĆ – „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma“ Vesni Ivković, Neđu Jovanoviću, Jeleni Vujić Obradović i Milisavu Petronijeviću;
 • sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE Studenki Kovačević, Radoslavu Joviću, Mladenu Lukiću, Veri Paunović i dr Predragu Jelenkoviću.

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.

30. septembar 2016. godine

Prva sednica Republičke izborne komisije

Na prvoj sednici, održanoj 30. septembra, članovi Republičke izborne komisije doneli su Rešenje o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popunjavanja upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu makedonske nacionalne manjine. Mandat je dodelјen Hristu Dimitrovskom, kandidatu sa Liste kandidata čiji je nosilac SLAVE GRUEVSKI.

U nastavku sednice članovi RIK-a doneli su Rešenje o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popunjavanja upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu bugarske nacionalne manjine, a mandat je dodelјen Dragolјubu Notevu sa izborne liste „Budućnost u koju verujemo“- dr Vladica Dimitrov „Bъdeщe v koeto vяrvame“ – d-r Vladica Dimitrov.

Sednicom je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević.

10. avgust 2016. godine

130. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 130. sednici, održanoj 10. avgusta 2016. godine razmotrila Obaveštenje predsednice Narodne skupštine od 10. avgusta 2016. godine, da su narodnim poslanicima Aleksandru Vučiću, Rasimu Ljajiću, Ljilјani Đurović, Svetlani Kozić, Bilјani Rubaković i dr Sulejmanu Uglјaninu prestali mandati narodnih poslanika, usled podnošenja ostavki.

U skladu sa navedenim obaveštenjem, Republička izborna komisija donela je Odluku o dodeli mandata narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini.

Mandati su dodelјeni sledećim narodnim poslanicima:

 • sa Izborne liste ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE Stanislavi Janošević, Nenadu Mitroviću i dr Ivanu Baueru;
 • sa Izborne liste DOSTA JE BILO – SAŠA RADULOVIĆ Jovanu Jovanoviću;
 • sa Izborne liste DVERI – DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE – SANDA RAŠKOVIĆ IVIĆ – BOŠKO OBRADOVIĆ Draganu Vesoviću i
 • sa Izborne liste SDA Sandžaka – Dr. Sulejman Ugljanin SDA Sandžaka – Dr Sulejman Uglјanin Bajru Gegiću.

Članovi Republičke izborne komisije su razmotrili i Obaveštenje predsednika Nacionalnog saveta albanske nacionalne manjine da je prestao mandat članu Nacionalnog saveta Ljulјzimu Sahitiju. U skladu sa navedenim obaveštenjem, Republička izborna komisija donela je Rešenje o dodeli mandata člana Nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu albanske nacionalne manjine kojim je mandat dodelјen Emini Sinani sa Izborne liste „KOALICIONI PËR TË DREJTAT E SHQIPTARËVE – KOALICIJA ZA PRAVA ALBANACA".

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije prof. dr Dejan Đurđević.

24. jun 2016. godine

129. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 129. sednici, održanoj 24. juna 2016. godine donela Rešenje o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu ukrajinske nacionalne manjine. Mandat člana Nacionalnog saveta ukrajinske nacionalne manjine dodelјen je Filipu Proneku sa Izborne liste SENјUK – Mihajlo Letvenčuk.

RIK je doneo Rešenje o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu slovenačke nacionalne manjine. Mandat člana Nacionalnog saveta slovenačke nacionalne manjine dodelјen je Zoranu Mandelcu sa Izborne liste SVI ZAJEDNO ZORAN JOVIČIĆ.

RIK je doneo Rešenje o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu hrvatske nacionalne manjine. Mandat člana Nacionalnog saveta hrvatske nacionalne manjine dodelјen je Mirku Pauliću kandidatu sa Liste kandidata čiji je nosilac TOMISLAV STANTIĆ.

U nastavku sednice, članovi Republičke izborne komisije doneli su Rešenje o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu bunjevačke nacionalne manjine. Mandat člana Nacionalnog saveta bunjevačke nacionalne manjine dodelјen je Miroslavu Vojnić Hajduk sa Izborne liste BUNјEVAČKI KULTURNI CENTAR – BUNјEVAČKI GLAS ZA SVE NAS – PROF. DR ETELA JERINKIĆ.

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije prof. dr Dejan Đurđević.

19. maj 2016. godine

128. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 128. sednici, održanoj 19. maja usvojila Izveštaj o sprovedenim izborima za narodne poslanike Narodne skupštine.

U nastavku sednice, Republička izbora komisija odlučila je da usvoji aneks Ugovora o štampanju izbornog materijala za sprovođnje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, koji će se održati u 2016. godini.

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije prof. dr Dejan Đurđević.

12. maj 2016. godine

127. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na sednici održanoj 12. maja 2016. godine donela jednoglasnu Odluku o dodeli madata narodnih poslanika Narodne skupštine, u skladu sa Izveštajem o ukupnim rezultatima izbora za narodne poslanike Narodne skupštine.

U nastavku sednice, članovi RIK-a doneli su Rešenje o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu romske nacionalne manjine. Mandat člana Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine dodelјen je Milošu Paunkoviću sa Izborne liste Romi za Srbiju – Srbija za Rome.

RIK je doneo i Rešenje o dodeli mandata člana nacionalnog saveta radi popune upražnjenog mesta u Nacionalnom savetu slovačke nacionalne manjine. Mandat člana Nacionalnog saveta slovačke nacionalne manjine dodelјen je Valentinu – Mihajlu Grnja sa Izborne liste „Slovački identitet“ – Ana Tomanova Makanova, Slovenská identita - Ana Tomanová Makanová.

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije prof. dr Dejan Đurđević.

8. maj 2016. godine

126. sednica Republičke izborne komisije

Na 126. sednici, održanoj 8. maja 2016. godine, članovi Republičke izborne komisije odlučivali su o pristiglim prigovorima. Kako su prigovori Grupe građana „Levica Srbije – Borko Stefanović“ i Save Pilipovića iz Zemuna na Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za narodne poslanike Narodne skupštine u potpunosti istovetne sadržine, članovi RIK-a doneli su Zaklјučak o spajanju stvari u jedan postupak i doneli Rešenje kojim se prigovori odbijaju kao neosnovani.

U nastavku sednice, članovi Republičke izborne komisije odlučivali su o prigovoru Republikanske stranke na Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za narodne poslanike Narodne skupštine i doneli Rešenje kojim se prigovor odbija, kao neosnovan.

RIK je odlučivao i o prigovoru Grupe građana GENERAL MOMIR STOJANOVIĆ – ADVOKAT SRĐAN ALEKSIĆ ISKRENO ZA NIŠ, zbog nepravilnosti u postupku sprovođenja glasanja na biračkom mestu broj 18. u gradskoj opštini Crveni krst u gradu Nišu i doneli Rešenje kojim se prigovor odbacuje, kao neblagovremen.

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije prof. dr Dejan Đurđević.

5. maj 2016. godine

125. sednica Republičke izborne komisije

Na 125. sednici, održanoj 5. maja 2016. godine, članovi Republičke izborne komisije odlučivali su o prigovoru birača Dragana Obradovića iz Novog Beograda, zbog nepravilnosti u sprovođenju ponovlјenog glasanja na biračkom mestu broj 22, u gradskoj opštini Novi Beograd u gradu Beogradu i doneli Rešenje kojim se prigovor odbija, kao neosnovan.

U nastavku sednice, članovi Republičke izborne komisije usvojili su većinom glasova Izveštaj o ukupnim rezultatima izbora za narodne poslanike narodne skupštine. Ukupni rezultati izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, održanih 24. aprila 2016. godine i ponovlјenih na 15 biračkih mesta 4. maja 2016. godine, su sledeći:

 1. Broj birača upisanih u birački spisak - 6.739.441
 2. Ukupan broj birača koji su glasali - 3.778.923
 3. Broj primlјenih glasačkih listića - 6.721.084
 4. Broj neupotreblјenih glasačkih listića - 2.939.249
 5. Broj upotreblјenih glasačkih listića - 3.775.821
 6. Broj nevažećih glasačkih listića - 107.906
 7. Broj važećih glasačkih listića - 3.667.915
 8. Broj glasova i broj mandata koje su dobile pojedine izborne liste:

Red. broj

Naziv izborne liste

Broj glasova koje je dobila izborna lista

Broj mandata koje je dobila izborna lista

1.

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

1.823.147

131

2.

IVICA DAČIĆ – „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma“

413.770

29

3.

Dr VOJISLAV ŠEŠELj - SRPSKA RADIKALNA STRANKA

306.052

22

4.

DOSTA JE BILO – SAŠA RADULOVIĆ

227.626

16

5.

ZA PRAVEDNU SRBIJU – DEMOKRATSKA STRANKA (NOVA, DSHV, ZZS)

227.589

16

6.

DVERI - DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE - SANDA RAŠKOVIĆ IVIĆ - BOŠKO OBRADOVIĆ

190.530

13

7.

BORIS TADIĆ, ČEDOMIR JOVANOVIĆ - SAVEZ ZA BOLjU SRBIJU – Liberalno demokratska partija, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Socijaldemokratska stranka

189.564

13

8.

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István - Savez vojvođanskih Mađara - Ištvan Pastor

56.620

4

9.

MUAMER ZUKORLIĆ / MUAMER ZUKORLIĆ - BOŠNјAČKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA SANDžAKA / BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA SANDŽAKA

32.526

2

10.

SDA Sandžaka – Dr. Sulejman Ugljanin
SDA Sandžaka – Dr Sulejman Uglјanin

30.092

2

11.

ZELENA STRANKA

23.890

1

12.

PARTIJA ZA DEMOKRATSKO DELOVANјE – ARDITA SINANI
PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – ARDITA SINANI

16.262

1

13.

Borko Stefanović – Srbija za sve nas

35.710

0

14.

Za slobodnu Srbiju – ZAVETNICI – Milica Đurđević

27.690

0

15.

U INAT – SLOŽNO ZA SRBIJU – NARODNI SAVEZ

17.528

0

16.

RUSKA STRANKA – SLOBODAN NIKOLIĆ

13.777

0

17.

Grupa građana ZA PREPOROD SRBIJE – PROF. DR SLOBODAN KOMAZEC

13.260

0

18.

SRPSKO RUSKI POKRET – SLOBODAN DIMITRIJEVIĆ

10.016

0

19.

DIJALOG – MLADI SA STAVOM – STANKO DEBELjAKOVIĆ

7.744

0

20.

Republikanska stranka – Republikánus párt – Nikola Sandulović

4.522

0

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije prof. dr Dejan Đurđević, koji je čestitao svima na osvojenim rezultatima i zahvalio se članovima RIK-a, posebno članovima RIK-a u proširenom sastavu, na saradnji i njihovom angažovanju u izbornom procesu.

2. maj 2016. godine

124. sednica Republičke izborne komisije

Na 124. sednici, održanoj 2. maja, članovi Republičke izborne komisije jednoglasno su doneli Rešenje o obrazovanju biračkih odbora i imenovanju predsednika i članova biračkih odbora i njihovih zamenika u stalnom sastavu za sprovođenje ponovlјenog glasanja na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine 4. maja 2016. godine.

Takođe, Republička izborna komisija donela je Rešenje o imenovanju članova i zamenika članova biračkih odbora u proširenom sastavu za sprovođenje ponovlјenog glasanja na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine 4. maja 2016. godine.

U nastavku sednice, RIK je usvojila Odluku o izmeni Odluke o imenovanju koordinatora Republičke izborne komisije.

Predsednik Komisije obavestio je članove RIK-a da je Radna grupa za posmatrače razmotrila i usvojila prijavu Udruženja CRTA i Udruženja Građani na straži, za praćenje rada organa za sprovođenje ponovlјenog glasanja na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine 4. maja 2016. godine.

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije prof. dr Dejan Đurđević.

30. april 2016. godine

123. sednica Republičke izborne komisije

Na 123.sednici, koja je održana 30.aprila, članovi Republičke izborne komisije odlučivali su o prigovorima podnetim zbog nepravilnosti u postupku sprovođenja glasanja na biračkim mestima i zbog povrede izbornog prava.

Prigovor Novice Đokića iz Sikole, podnet zbog nepravilonosti u postupku sprovođenja glasanja na biračkom mestu broj 60 u Negotinu, RIK je odbila kao neosnovan.

Prigovor Koalicije „Jedinstvena srpska lista – Srbija pobeđuje“ iz Preševa, podnet zbog nepravilonosti u postupku sprovođenja glasanja na biračkom mestu broj 11 u Preševu, RIK je odbila kao neosnovan.

RIK je odbacila kao neblagovoremen prigovor Vladimira Kostadinova iz Niša zbog povrede izbornog prava, a prigovor Predraga Jankovića iz Smedereva, koji je podnet zbog nepravilonosti u postupku sprovođenja glasanja na biračkom mestu broj 68 u Smederevu, odbila kao neosnovan.

RIK je odbacila kao neblagovoremen i prigovor podnosioca Izborne liste Dveri za Sremsku Mitrovicu dr Milan Maslać zbog nepravilonosti u postupku sprovođenja izbora na biračkim mestima broj 45 i broj 52 u Sremskoj Mitrovici, a odbila kao neosnovan prigovor Dejana Arsića iz Donje Trnave, koji je podnet zbog nepravilonosti u postupku sprovođenja izbora na šest biračkih mesta, u gradskoj opštini Crveni krst, u Nišu.

Takođe kao neosnovane, RIK je odbila i dva prigovora Vukomira Mitrovića iz Kralјeva, podneta zbog nepravilonosti u postupku sprovođenja glasanja na biračkom mestu broj 67 i broj 83 u Kralјevu.

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije prof.dr Dejan Đurđević.

29. april 2016. godine

122. sednica Republičke izborne komisije

Članovi Republičke izborne komisije su na 122.sednici, od 29.aprila, doneli Rešenje o ponavlјanju glasanja na biračkim mestima na kojima su poništeni izbori za narodne poslanike Narodne skupštine.

Ponovno glasanje održaće se u sredu, 4.maja 2016.godine, na 15 biračkih mesta, i to: na biračkom mestu broj 22, na teritoriji gradske opštine Novi Beograd, u gradu Beogradu; na biračkom mestu broj 48, na teritoriji gradske opštine Palilula, u gradu Beogradu; na biračkom mestu broj 9, na teritoriji opštine Bačka Topola; na biračkom mestu broj 5, na teritoriji opštine Sremski Karlovci; na biračkom mestu broj 29, na teritoriji grada Jagodine; na biračkom mestu broj 57, na teritoriji grada Jagodine; na biračkom mestu broj 24, na teritoriji opštine Kladovo; na biračkom mestu broj 86, na teritoriji grada Užica; na biračkom mestu broj 4, na teritoriji gradske opštine Medijana, u gradu Nišu; na biračkom mestu broj 28, na teritoriji gradske opštine Palilula, u gradu Nišu; na biračkom mestu broj 13, na teritoriji gradske opštine Pantelej, u gradu Nišu; na biračkom mestu broj 16, na teritoriji gradske opštine Pantelej, u gradu Nišu; na biračkom mestu broj 23, na teritoriji gradske opštine Pantelej, u gradu Nišu; na biračkom mestu broj 24, na teritoriji grada Vranja i na biračkom mestu broj 65, na teritoriji grada Vranja.

RIK je donela Odluku o određivanju oblika, izgleda, boje i sadržine glasačkog listića i kontrolnog lista za ponovlјeno glasanje. Glasački listići će se štampati u dve jezičke varijante i u dva formata, i to: na srpskom (ćirilica), na hartiji formata A-4 i na srpskom (ćirilica i latinica), mađarskom, rusinskom i slovačkom, na hartiji formata A-2. Glasački listići će se štampati na hartiji bele boje, a kontrolni list za proveru ispravnosti glasačke kutije na hartiji svetlo lјubičaste boje.

RIK je donela i Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za ponovlјeno glasanje. Utvrđen je broj od 19.729 glasačkih listića, što obuhvata konačni broj birača na biračkim mestima na kojima se glasanje ponavlјa i rezervu glasačkih listića od 0.5 odsto od konačnog broja birača na tim biračkim mestima.

RIK je donela Odluku o naknadi troškova sprovođenja ponovlјenog glasanja, prema kojoj članovima i koordinatorima radnih tela Republičke izborne komisije u gradovima i opštinama gde se izbori ponavlјaju, pripada jednokratna naknada u iznosu od po 2.500,00 dinara.

U nastavku sednice Republička izborna komisija saopštila je privremene rezultate glasanja na parlamentarnim izborima, sa obrađenih 99.82 odsto biračkih mesta ili 99.45 odsto obrađenog biračkog tela.

Direktor Republičkog zavoda za statistiku prof.dr Miladin Kovačević saopštio je da su izborne liste osvojile sledeći procenat glasova birača:

1

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

48.24

2

ZA PRAVEDNU SRBIJU – DEMOKRATSKA STRANKA (NOVA, DSHV, ZZS)

6.03

3

IVICA DAČIĆ – „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma“

10.96

4

Dr VOJISLAV ŠEŠELj - SRPSKA RADIKALNA STRANKA

8.11

5

DVERI - DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE - SANDA RAŠKOVIĆ IVIĆ - BOŠKO OBRADOVIĆ

4.99

6

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István - Savez vojvođanskih Mađara-Ištvan Pastor

1.50

7

BORIS TADIĆ, ČEDOMIR JOVANOVIĆ - SAVEZ ZA BOLjU SRBIJU – Liberalno demokratska partija, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Socijaldemokratska stranka

5.02

8

MUAMER ZUKORLIĆ / MUAMER ZUKORLIĆ - BOŠNјAČKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA SANDžAKA / BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA SANDŽAKA

0.86

9

SDA Sandžaka – Dr. Sulejman Ugljanin SDA Sandžaka – Dr Sulejman Uglјanin

0.80

10

Za slobodnu Srbiju – ZAVETNICI – Milica Đurđević

0.73

11

Grupa građana ZA PREPOROD SRBIJE – PROF. DR SLOBODAN KOMAZEC

0.35

12

RUSKA STRANKA – SLOBODAN NIKOLIĆ

0.36

13

Republikanska stranka – Republikánus párt – Nikola Sandulović

0.12

14

SRPSKO RUSKI POKRET – SLOBODAN DIMITRIJEVIĆ

0.27

15

Borko Stefanović – Srbija za sve nas

0.95

16

DIJALOG – MLADI SA STAVOM – STANKO DEBELjAKOVIĆ

0.21

17

DOSTA JE BILO – SAŠA RADULOVIĆ

6.03

18

PARTIJA ZA DEMOKRATSKO DELOVANјE – ARDITA SINANI PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – ARDITA SINANI

0.43

19

ZELENA STRANKA

0.63

20

U INAT – SLOŽNO ZA SRBIJU – NARODNI SAVEZ

0.46

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije prof.dr Dejan Đurđević.

28. april 2016. godine

121. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 121.sednici, održanoj 28.aprila, saopštila privremene rezultate glasanja na parlamentarnim izborima, sa obrađenih 98.64 odsto biračkih mesta ili 98.48 odsto obrađenog biračkog tela.

Izborne liste osvojile su sledeći procenat glasova birača:

1

ALEKSANDAR VUČIĆ - SRBIJA POBEĐUJE

48.24

2

ZA PRAVEDNU SRBIJU – DEMOKRATSKA STRANKA (NOVA, DSHV, ZZS)

6.04

3

IVICA DAČIĆ – „Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS) – Dragan Marković Palma“

10.95

4

Dr VOJISLAV ŠEŠELj - SRPSKA RADIKALNA STRANKA

8.11

5

DVERI - DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE - SANDA RAŠKOVIĆ IVIĆ - BOŠKO OBRADOVIĆ

5.01

6

Vajdasági Magyar Szövetség-Pásztor István - Savez vojvođanskih Mađara-Ištvan Pastor

1.51

7

BORIS TADIĆ, ČEDOMIR JOVANOVIĆ - SAVEZ ZA BOLjU SRBIJU – Liberalno demokratska partija, Liga socijaldemokrata Vojvodine, Socijaldemokratska stranka

5.03

8

MUAMER ZUKORLIĆ / MUAMER ZUKORLIĆ - BOŠNјAČKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA SANDžAKA / BOŠNJAČKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA SANDŽAKA

0.84

9

SDA Sandžaka – Dr. Sulejman Ugljanin SDA Sandžaka – Dr Sulejman Uglјanin

0.76

10

Za slobodnu Srbiju – ZAVETNICI – Milica Đurđević

0.74

11

Grupa građana ZA PREPOROD SRBIJE – PROF. DR SLOBODAN KOMAZEC

0.35

12

RUSKA STRANKA – SLOBODAN NIKOLIĆ

0.36

13

Republikanska stranka – Republikánus párt – Nikola Sandulović

0.12

14

SRPSKO RUSKI POKRET – SLOBODAN DIMITRIJEVIĆ

0.27

15

Borko Stefanović – Srbija za sve nas

0.95

16

DIJALOG – MLADI SA STAVOM – STANKO DEBELjAKOVIĆ

0.21

17

DOSTA JE BILO – SAŠA RADULOVIĆ

6.04

18

PARTIJA ZA DEMOKRATSKO DELOVANјE – ARDITA SINANI PARTIA PËR VEPRIM DEMOKRATIK – ARDITA SINANI

0.43

19

ZELENA STRANKA

0.64

20

U INAT – SLOŽNO ZA SRBIJU – NARODNI SAVEZ

0.47

U nastavku sednice, članovi RIK-a odlučivali su o teškim logičko-računskim greškama u zapisnicima o radu biračkih odbora na sprovođenju glasanja i utvrđivanju rezultata glasanja za izbor narodnih poslanika.

RIK je odlučivala o svakom biračkom mestu pojedinačno, ukupno 99, i odlučila da verifikuje podatke iz zapisnika sa 88 biračkih mesta i da anulira podatke iz zapisnika sa 11 biračkih mesta.

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije prof.dr Dejan Đurđević.

Strana 3 2 1

 Vrh strane