MENI
Naslovna » Arhiva » Saopštenja za javnost - 2008

Saopštenja za javnost 2008. godine

25. septembar 2008. godine

Saopštenje za javnost

U tekstu "Tajkuni i stranke se međusobno štite", objavlјenom u dnevnom listu "Blic" od 17. septembra 2008. godine, navodi se da je Republička izborna komisija, na inicijativu predsednika Liberalno demokratske partije Čedomira Jovanovića, donela odluku da stranke nisu u obavezi da objavlјuju imena svojih finansijera.

Republička izborna komisija saopštava da takva odluka nikada nije doneta, niti je o tome ikada raspravlјala.

11. maj 2008. godine

Saopštenje za javnost

Članovi Republičke izborne komisije u posebnom sastavu i koordinatori za Kosovo i Metohiju Velјko Odalović i Milinko Bajčeta sastali su se danas u Kosovskoj Mitrovici sa posmatračima Međuparlamentarne skupštine Zajednice nezavisnih država (ZND). Delegaciju posmatrača predvodio je Aleksandar Toršin, potpredsednik Saveta Federacije Ruske Dume.

Koordinatori RIK-a pozdravili su goste zahvalivši im na iskazanom interesovanju za izborni proces koji se sprovodi na Kosovu i Metohiji. U razgovoru je istaknuto da su ovo prvi izbori za odbornike skupština opština Kosova i Metohije, koji se sprovode nakon 1996. godine. Specifičnost ovog izbornog procesa je to što RIK paralelno sprovodi parlamentarne i lokalne izbore na Kosovu i Metohiji. Koordinatori su upoznali goste sa brojem biračkih mesta na kojima glasaju birači sa teritorije Kosova i Metohije, kao i interno raselјeni birači unutar i izvan Kosova i Metohije. Takođe su im predstavlјeni podaci o izlaznosti birača do 10 časova. Istaknuto je da su biračka mesta otvorena na vreme, kao i da nije bilo većih nepravilnosti. KFOR-a na punktovima ima raspoređene snage, koje bez mešanja posmatraju tok izbora.

Aleksandar Toršin, potpredsednik Saveta Federacije Ruske Dume rekao je da je delegacija do sada na Kosovu i Metohiji obišla neka biračka mesta u Kosovskoj Mitorovici i da će obići biračka mesta u srpskim enklavama. Delegaciju su interesovali podaci o ukupnom broju birača koji glasaju na izborima za narodne poslanike i na izborima za odbornike skupština opština na teritoriji Kosova i Metohije, podaci o biračkom spisku, broju interno raselјenih. Članovi delegacije ZND-a izrazili su zadovolјstvo načinom na koji se sprovode izbori na teritoriji Kosova i Metohije.

Nakon razgovora delegacija ZND-a i koordinatori RIK-a zajedno su obišli biračka mesta broj 1, 2 i 3 u Kosovskoj Mitrovici.

10. maj 2008. godine

Saopštenje za javnost

Republička izborna komisija podseća sredstva javnog obaveštavanja i sve učesnike na izborima koji su raspisani za 11. maj 2008. godine da je u petak, 9. maja 2008. godine u 00.00 časova počela predizborna tišina koja traje sve do zatvaranja biračkih mesta u nedelјu, 11. maja 2008. godine u 20.00 časova.

Dok traje predizborna tišina zabranjen je svaki vid izborne propagande preko sredstava javnog obaveštavanja i javnih skupova, kao i objavlјivanje procene rezultata izbora.

Radi obezbeđivanja uslova za regularno sprovođenje svih izbora raspisanih za 11. maj 2008. godine, Pepublička izborna komisija apeluje na podnosioce izbornih lista i na sredstva javnog obaveštavanja da se uzdrže od postupaka kojima se krši predizborna tišina.

10. maj 2008. godine

Saopštenje za javnost

Zamenik predsednika Republičke izborne komisije dr Dejan Đurđević primio je danas posmatrače Međuparlamentarne skupštine Zajednice nezavisnih država (MPS ZND), na njihov zahtev.

Đurđević je upoznao goste sa tokom izbornog procesa za sprovođenje vanrednih parlamentarnih izbora za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije i sa organizacijom i sprovođenjem lokalnih izbora za izbor odbornika skupština opština na teritoriji Kosova i Metohije.

Posmatrači Međuparlamentarne skupštine ZND posebno su se interesovali za to kako će proteći glasanje na Kosovu i Metohiji i gde će glasati raselјena lica iz Pokrajine, a sami će tokom sutrašnjeg dana boraviti u Kosovskoj Mitrovici.

Delegaciju je predvodio Vasilij Lukačev, zamenik predsednika Odbora za međunarodna pitanja Federalnog saveta Federalne skupštine Ruske Federacije.

Sekretar Republičke izborne komisije Marko Danilović primio je danas predstavnike Centralne izborne komisije Ruske Federacije kojima je odobreno praćenje rada organa za sprovođenje izbora za poslanike Narodne skupštine Republike Srbije.

Danilović je upoznao goste sa načinom rada Komisije i njenim najvažnijim odlukama, kao i sa načinom rada biračkih odbora. On je posebno govorio o pojedinostima vezanim za sprovođenje lokalnih izbora na Kosovu i Metohiji, što je ruske posmatrače najviše i interesovalo.

Predstavnici Centralne izborne komisije Ruske Federacije izrazili su uverenje da će izbori proteći u najbolјem redu i u demokratskoj atmosferi.

11. april 2008. godine

Saopštenje za javnost

Zamenik predsednika Republičke izborne komisije dr Dejan Đurđević razgovarao je danas sa predstavnicima Državne Dume Ruske Federacije Aleksandrom Toršinom, zamenikom predsednika Saveta Federacije i Igorom Matveevom savetnikom zamenika predsednika Saveta Federacije.

Na početku sastanka Aleksanadar Tošin preneo je pozdrave čelnika gornjeg doma Državne Dume Ruske Federacije i Međuparlamentarne skupštine Zajednice Nezavisnih Država (MPS ZND) članovima Republičke izborne komisije. On je istakao, da su posmatrači MPS ZND-a, nakon održanih predsedničkih izbora u Srbiji, zaklјučili u svom izveštaju, da je izborna kultura u Srbiji na visokom nivou, što je predstavlјeno na nedavno održanom sastanku MPS ZND-a. On je izrazio očekivanje da će izborni proces na republičkom, pokrajinskom i lokalnom nivou, raspisan za 11. maj 2008. godine, proteći u najbolјem redu i najavio da će Državna Duma Ruske Federacije uputiti zahtev za akreditaciju posmatrača na predstojećim izborima.

Zamenik predsednika RIK-a dr Dejan Đurđević upoznao je goste sa aktivnostima koje sprovodi Republička izborna komisija sa cilјem sprovođenja predstojećih parlamentarnih izbora, kao i sa Odlukom i Uputstvom RIK-a o sprovođenju lokalnih izbora na teritoriji AP Kosovo i Metohija. On je istakao da su ovo najkompleksniji izbori koji se sprovode u poslednjih deset godina u Srbiji i upoznao sagovornike sa načinom funkcionisanja RIK-a i biračkih odbora u izbornom procesu. Zamenik predsednika RIK-a takođe je upoznao goste i sa rokovima za predaju izbornih lista za parlamentarne izbore, kao i sa Odlukom RIK-a o koordiniranom sprovođenju svih izbora raspisanih za 11. maj 2008. godine.

9. april 2008. godine

Saopštenje za javnost

Predsednica Republičke izborne komisije Sonja Brkić i zamenik sekretara Republičke izborne komisije Tamara Stojčević primile su danas delegaciju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope koju predvodi Žan Šarl Gardeto (Jean-Charles S. Gardetto), šef delegacije Monaka u PSSE.

Predsednica Republičke izborne komisije upoznala je goste sa načinom sprovođenja izbora koji su raspisani za 11. maj 2008. godine. Ona je ukazala na aktivnosti koje sprovodi Republička izborna komisija sa cilјem sprovođenja svih raspisanih izbora u skladu sa važećim propisima. Predsednica je upoznala goste i sa načinom izbora članova Komisije kao i sa nadležnostima i ovlašćenjima koje Komisija ima.

Četvoročlana delegacija PSSE, koju pored šefa delegacije Monaka, Žan Šarl Gardeta čine i poslanici u PSSE Andrej Zarnevski, Vladimir Dronov i Farida Džamali, boravi u trodnevnoj poseti Beogradu.

7. april 2008. godine

Saopštenje za javnost

Predsednica Republičke izborne komisije Sonja Brkić primila je 7. aprila u Domu Narodne skupštine delegaciju Parlamentarne skupštine OEBS-a, koju je predvodio njen predsednik Joran Lenmarker (Goran Lennmarker). U delegaciji su bili i specijalni predstavnik za Jugoistočnu Evropu u PS OEBS-a Roberto Bateli (Roberto Batteli) i ambasador Andreas Notel (Andreas Nothelle).

Predsednik Lenmarker, koji je bio šef posmatračke delegacije OEBS-a na izborima za predsednika Republike Srbije 20. januara, istakao je da je OEBS zadovolјan tokom izbornog procesa i da su bili ispunjeni visoki evropski standardi.

Predsednica Sonja Brkić upoznala je članove delegacije sa načinom sprovođenja izbora koji su raspisani za 11. maj i ukazala na aktivnosti RIK-a preduzete sa cilјem da ti izbori budu sprovedeni u skladu sa važećim propisima.

3. februar 2008. godine

Saopštenje za javnost

Predsednica Republičke izborne komisije Sonja Brkić razgovarala je danas sa direktorom Kancelarije za demokratske institucije i lјudska prava (ODIHR) OEBS-a Kristijanom Strohalom (Christian Strohal) i šefom prosmatračke misije ODHIR/OEBS na predsedničkim izborima u Srbiji Nikolajem Vulčanovim.

Direktor Strohal zahvalio se Republičkoj izbornoj komisiji na saradnji i izrazio zadovolјstvo što su bili u prilici da prate organizovanje i sprovođenje izbornog procesa. On je najavio da će ODIHR pripremiti izveštaj i preporuke koje će biti prezentovane nakon završetka izbornog procesa.

2. februar 2008. godine

Saopštenje za javnost

Predsednica Republičke izborne komisije Sonja Brkić primila je danas delegaciju Parlamentarne skupštine Saveta Evrope koja će pratiti drugi krug izbora za predsednika Republike, 3. februara. Višestranačku delegaciju predvodio je švajcarski poslanik Andreas Gros.

Posmatrači PS Saveta Evrope, koji su akreditovani za drugi krug izbora, interesovali su se za iskustva iz rada Republičke izborne komisije u proteklom periodu i način njenog rada.

2. februar 2008. godine

Saopštenje za javnost

Zamenik predsednika Republičke izborne komisije dr Dejan Đurđević održao je 2. februara 2008. godine sastanak sa delegacijom Međuparlamentarne skupštine Zajednice Nezavisnih Država (MPS ZND), na njihov zahtev.

Zamenik predsednika RIK-a dr Dejan Đurđević upoznao je članove delegacije sa tokom izbornog procesa za sprovođenje ponovlјenog glasanja za izbor predsednika Republike Srbije, kao i sa radom i sastavom Republičke izborne komisije. Takođe, gospodin Đurđević upoznao je predstavnike MPS ZND sa procedurom formiranja radnih tela i biračkih odbora u stalnom sastavu, odnosno sa metodologijom po kojoj je postignuta proporcionalna zastuplјenost parlamentarnih stranaka u njihovom sastavu.

U nastavku sastanka, razmenjena su iskustva i nedostaci sa kojima se susreću izborne komisije obe države. U razgovoru je ukazano i na neke nedostatke izbornog procesa u Srbiji, kao što je nepostojanje jedinstvenog biračkog spiska i nedostatak adekvatnih pravnih mehanizama za sankcionisanje kršenja predizborne tišine.

Sagovornici su se saglasili da su i Srbija i Ruska Federacija jake pravne države koje teže da ostvare najviše demokratske standarde.

Predstavnici MPS ZND su istakli da će pažlјivo pratiti sprovođenje izbora u Srbiji i kako je na sastanku rečeno, to će biti prilika da dobiju korisne informacije i savete, koji će im biti od velikog značaja za pripremu predstojećih predsedničkih izbora u Ruskoj Federaciji. Gospodin Đurđević je ponudio punu saradnju Republičke izborne komisije koja im je na raspolaganju za razmenu iskustava.

U delegaciji Međuparlamentarne skupštine bili su Vasili Likačev, zamenik predsednika Odbora za međunarodna pitanja Federalnog saveta Federalne skupštine Ruske Federacije, Dmitri Sambuk, sekretar Stalne Komisije MPS ZND za politička pitanja i međunarodnu saradnju iz Sekretarijata Saveta MPS ZND, kao i predstavnici Ambasade Ruske Federacije u Beogradu, Aleksej A. Sokolov i Sergej Gušin.

16. januar 2008. godine

Saopštenje za javnost

Na sednici Republičke izborne komisije održanoj 16. januara 2008. godine, izraženo je nezadovolјstvo ponašanjem pojedinih sredstava javnog informisanja u toku izbornog postupka.

Naime, uprkos dosadašnjim obraćanjima javnosti Republičke izborne komisije, postoje indicije da pojedina sredstva javnog informisanja i dalјe krše principe ravnopravnosti, jednake zastuplјenosti, nepristrasnosti i objektivnosti u predstavlјanju predlagača kandidata i kandidata za predsednika Republike.

Republička izborna komisija još jednom podseća i upozorava na zakonsku obavezu svih sredstava javnog informisanja da su dužni da poštuju ove principe.

 Vrh strane