MENI
Naslovna » Referendumi

Sprovođenje republičkog referenduma

Referendum predstavlјa način neposrednog izjašnjavanja, odnosno odlučivanja građana.

Referendumom građani odlučuju o pitanjima za koja je to Ustavom i zakonom određeno, kao i o pitanjima iz nadležnosti Narodne skupštine, odnosno skupštine autonomne pokrajine, opštine ili grada, ako nadležna skupština tako odluči.

U skladu s Ustavom, referendum radi odlučivanja svih građana Republike Srbije (republički referendum) raspisuje Narodna skupština, na zahtev većine svih narodnih poslanika ili najmanje 100.000 birača.

Kako je to propisano Ustavom, republički referendum se obavezno raspisuje radi potvrđivanja akta o promeni Ustava, ako se ta promena odnosi na preambulu Ustava, načela Ustava, lјudska i manjinska prava i slobode, uređenje vlasti, proglašavanje ratnog i vanrednog stanja, odstupanje od lјudskih i manjinskih prava u vanrednom i ratnom stanju ili postupak za promenu Ustava.

U slučaju raspisivanja referenduma radi potvrđivanja akta o promeni Ustava, referendum se održava najkasnije u roku od 60 dana od dana usvajanja akta o promeni Ustava na sednici Narodne skupštine. Promena Ustava je usvojena ako je za promenu na referendumu glasala većina izašlih birača.

Ustavom je, takođe, definisano da predmet referenduma ne mogu biti obaveze koje proizlaze iz međunarodnih ugovora, zakoni koji se odnose na lјudska i manjinska prava i slobode, poreski i drugi finansijski zakoni, budžet i završni račun, uvođenje vanrednog stanja i amnestija, kao ni pitanja koja se tiču izbornih nadležnosti Narodne skupštine.

Sprovođenje republičkog referenduma je uređeno Zakonom o referendumu i narodnoj inicijativi („Službeni glasnik RS“, br. 48/94 i 11/98).

Akt o raspisivanju referenduma obavezno sadrži pitanje o kome se građani izjašnjavaju.

Pitanje o kome se građani izjašnjavaju mora biti izraženo jasno tako da se na njega može odgovoriti rečju „za“ ili „protiv“, odnosno „da“ ili „ne“.

Od dana raspisivanja do dana sprovođenja referenduma ne može proteći manje od 15 ni više od 90 dana.

Organi za sprovođenje republičkog referenduma jesu republička komisija, opštinske i gradske komisije i glasački odbori.

Republičku komisiju obrazuje Narodna skupština, kao organ koji je raspisao referendum, dok republička komisija obrazuje opštinske i gradske komisije i glasačke odbore.

Referendum je punovažan ako je na njemu glasala većina građana koji su upisani u birački spisak.
Odluka o pitanju koje je bilo predmet izjašnjavanja na referendumu smatra se donetom ukoliko je za nju glasala većina građana koji su upisani u birački spisak, ako Ustavom ili zakonom nije za to predviđen veći broj.

Odluka doneta na referendumu je obavezujuća.

Kad su se građani referendumom prethodno izjasnili o određenom pitanju, Narodna skupština je dužna da ga donese u skladu s volјom građana izraženom na referendumu, u roku određenom aktom o raspisivanju referenduma, a najkasnije u roku od 60 dana od dana održavanja referenduma.

Ako su se građani referendumom izjasnili za potvrđivanje nekog akta, taj akt se smatra usvojenim danom održavanja referenduma, odnosno danom proglašavanja tog akta.

Ako građani referendumom nisu potvrdili akt, smatra se da taj akt nije ni donet.

Ako građani referendumom nisu potvrdili akt, odnosno nisu se izjasnili za pitanje koje je bilo predmet izjašnjavanja, o tom aktu, odnosno pitanju ne može se ponovo odlučivati na referendumu u roku kraćem od šest meseci od dana glasanja na referendumu.

Poslednji republički referendum održan je 28. i 29. oktobra 2006. godine, radi potvrđivanja novog Ustava Republike Srbije.

U skladu s Odlukom o raspisivanju referenduma („Službeni glasnik RS“, broj 83/16), građani su se izjašnjavali o pitanju: „Da li ste za potvrđivanje novog Ustava Republike Srbije“.

Navedenom odlukom bilo je propisano da će sprovođenjem republičkog referenduma rukovoditi Republička izborna komisija.

 Vrh strane