MENI
Naslovna » Arhiva » Informacije o održanim sednicama - 2008

Informacije o održanim sednicama 2008. godine

30. decembar 2008. godine

156. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici Republičke izborne komisije, koja je održana 30. decembra, usvojeni su izveštaji o izboru odbornika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Skupštini opštine Leposavić i Skupštini grada Priština.

Republička izborna komisija konstatovala je da su u Skupštini opštine Leposavić prestali mandati odbornicima sa izbornih lista Srpska radikalna stranka - Tomislav Nikolić i Demokratska stranka Srbije - dr Vojislav Koštunica, kao i sa Izborne liste Srpsko nacionalno veće Severnog Kosmeta za Leposavić - dr Milan Ivanović.

U skladu sa Zakonom o lokalnim izborima i Zaključkom Vlade od 4. septembra 2008. godine, Republička izborna komisija dodelila je mandate odbornicima Goranu Stefanoviću, sa Izborne liste SRS - Tomislav Nikolić, Despotu Iliću i Zoranu Zaharijeviću sa Izborne liste Demokratska stranka Srbije - dr Vojislav Koštunica i Petru Ćukoviću sa Izborne liste Srpsko nacionalno veće Severnog Kosmeta za Leposavić-dr Milan Ivanović.

Republička izborna komisija usvojila je, takođe, Izveštaj o popuni upražnjenih odborničkih mesta u Skupštini Grada Priština i dodelila mandate odbornicima Mileni Arsić i Predragu Đekiću sa Izborne liste Srpska radikalna stranka - Tomislav Nikolić.

Sednici je predsedavala Sonja Brkić, predsednica Komisije.

23. decembar 2008. godine

155. sednica Republičke izborne komisije

Članovi Republičke izborne komisije su se na 155. sednici, održanoj 23. decembra, upoznali sa dopisima Opštinskog javnog tužilaštva u Staroj Pazovi, Okružnog suda u Beogradu i Ministarstva unutrašnjih poslova - Policijska uprava Niš.

U okviru druge tačke dnevnog reda, Komisija je donela Odluku o naknadama za rad Republičke izborne komisije na obavljanju poslova izbornih komisija skupština opština na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija i Skupštine grada Prištine.

Sednici je predsedavala Sonja Brkić, predsednica RIK-a.

17. decembar 2008. godine

154. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 154. sednici, održanoj 17. decembra, razmatrala Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Narodna skupština Republike Srbije je, na Trećoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2008. godini, održanoj 16. decembra, konstatovala da je, sa Izborne liste Za evropsku Srbiju - Boris Tadić, prestao mandat narodnom poslaniku Jagodi Jorga.

Komisija je utvrdila da mandat za ovo upražnjeno poslaničko mesto pripada Izbornoj listi Za evropsku Srbiju - Boris Tadić i na osnovu toga dodelila mandat narodnog poslanika kandidatu Ljiljani Zdravković, izabranom sa ove Izborne liste.

Republička izborna komisija Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Na ovoj sednici Republička izborna komisija usvojila je Predlog odgovora Narodnoj skupštini Republike Srbije u vezi sa dostavljenim delom stenograma sa Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije održane 19. novembra i 5. decembra 2008. godine.

Sednici je predsedavala predsednica Komisije Sonja Brkić.

11. decembar 2008. godine

153. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 153. sednici, održanoj 11. decembra, razmatrala Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Narodna skupština Republike Srbije je, na Trećoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2008. godini, održanoj 10. decembra, konstatovala da je narodnom poslaniku Milovanu Markoviću, izabranom sa Izborne liste Za evropsku Srbiju - Boris Tadić, prestao mandat narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, danom podnošenja ostavke.

Komisija je utvrdila da mandat za ovo upražnjeno poslaničko mesto pripada Izbornoj listi Za evropsku Srbiju - Boris Tadić i na osnovu toga dodelila mandat narodnog poslanika Milanu Uroševiću, izabranom sa ove Izborne liste.

Republička izborna komisija jednogasno je usvojila Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Na ovoj sednici Republička izborna komisija usvojila je izveštaje o izboru odbornika radi popune odborničkih mesta u skupštinama opština Kosovska Mitrovica, Vitina i Leposavić.

Sednici je predsedavala predsednica Komisije Sonja Brkić.

27. novembar 2008. godine

151. sednica Republičke izborne komisije

Na 151. sednici, Republička izborna komisija odredila je članove delegacije koja će posmatrati parlamentarne izbore u Rumuniji.

Predsednik Stalnog izbornog organa Rumunije Oktavian Opris uputio je zvanični poziv članovima RIK-a da učestvuju u programu organizovanom u sklopu parlamentarnih izbora, koji se u Ruminiji održavaju 30. novembra 2008. godine.

RIK je odlučila da će delegaciju za praćenje ovih izbora činiti članovi Komisije Aleksandar Nikolić, Dejan Đokić, Dragiša Okolišanov i Slaviša Vujinović, kao i Marija Drobnjak ispred stručne službe.

Sednici je predsedavala Sonja Brkić, predsednica RIK-a.

10. novembar 2008. godine

150. sednica Republičke izborne komisije

Na 150. sednici, Republička izborna komisija razmatrala je Treću radnu verziju nacrta zakona o Državnoj izbornoj komisiji, Drugu radnu verziju nacrta zakona o lokalnim izborima i Informaciju Radne grupe obrazovane radi utvrđivanja činjenica u vezi sa okolnošću da se među overenim izjavama birača o podršci izbornim listama podnetim za izbore za narodne poslanike u Narodnu skupštinu održane 11. i 18. maja 2008. godine, nalaze i overene izjave birača koji se u evidencijama Ministarstva unutrašnjih poslova vode kao umrli.

Predsednica Brkić je podsetila da je RIK izrazila želju da učestvuje i doprinese izradi izbornih zakona, te se obratila nadležnom ministarstvu, koje je dalo mogućnost članovima RIK-a da učestvuju u tom procesu. U raspravi članovi RIK-a dali su svoje mišljenje o nacrtima zakona.

Komisija je takođe razmotrila i Informaciju Radne grupe obrazovane radi utvrđivanja činjenica u vezi sa okolnošću da se među overenim izjavama birača o podršci izbornim listama podnetim za izbore za narodne poslanike u Narodnu skupštinu održane 11. i 18. maja 2008. godine, nalaze i overene izjave birača koji se u evidencijama Ministarstva unutrašnjih poslova vode kao umrli. Komisija je jednoglasno odlučila da se podaci dostave nadležnim tužilaštvima i nadležnom ministarstvu na dalje postupanje.

Sednici je predsedavala Sonja Brkić, predsednica RIK-a.

3. novembar 2008. godine

149. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 149. sednici, održanoj 3. novembra, razmatrala Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Narodna skupština Republike Srbije je, na Drugoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2008. godini, održanoj 3. novembra, konstatovala da je podnošenjem ostavke, sa Izborne liste Za evropsku Srbiju - Boris Tadić, prestao mandat narodnom poslaniku Miodragu Miljkoviću .

Komisija je utvrdila da mandat za ovo upražnjeno poslaničko mesto pripada Izbornoj listi Za evropsku Srbiju - Boris Tadić i na osnovu toga dodelila mandat narodnog poslanika kandidatu Momčilu Spasiću sa ove Izborne liste.

Republička izborna komisija jednogasno je usvojila Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Sednici je predsedavala predsednica Komisije Sonja Brkić.

30. oktobar 2008. godine

148. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 148. sednici, održanoj 30. oktobra, razmatrala Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Narodna skupština Republike Srbije je, na Drugoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2008. godini, održanoj 30. oktobra, konstatovala da je, sa Izborne liste Za evropsku Srbiju - Boris Tadić, prestao mandat narodnom poslaniku Vidoju Petroviću.

Komisija je utvrdila da mandat za ovo upražnjeno poslaničko mesto pripada Izbornoj listi Za evropsku Srbiju - Boris Tadić i na osnovu toga dodelila mandat narodnog poslanika kandidatu Miroslavi Pejica sa ove Izborne liste.

Republička izborna komisija jednogasno je usvojila Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Sednici je predsedavala predsednica Komisije Sonja Brkić.

28. oktobar 2008. godine

147. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na 147. sednici, održanoj 28. oktobra, razmatrala Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Narodna skupština Republike Srbije je, na Drugoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2008. godini, održanoj 28. oktobra, konstatovala da je narodnom poslaniku Miloljubu Albijaniću, izabranom sa Izborne liste Za evropsku Srbiju - Boris Tadić, prestao mandat narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, danom podnošenja ostavke.

Komisija je utvrdila da mandat za ovo upražnjeno poslaničko mesto pripada Izbornoj listi Za evropsku Srbiju - Boris Tadić i na osnovu toga dodelila mandat Snežani Stojanović-Plavšić, izabranoj sa ove Izborne liste.

Republička izborna komisija jednogasno je usvojila Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Sednici je predsedavala predsednica Komisije Sonja Brkić.

22. oktobar 2008. godine

146. sednica Republičke izborne komisije

Na Stočetrdesetšestoj sednici, održanoj 22. oktobra, Republička izborna komisija usvojila je većinom glasova Izveštaj Privrednog društva ''REVIZIT'' d.o.o. o proveri podataka navedenih u izveštajima predlagača kandidata o poreklu, visini i strukturi prikupljenih i utrošenih sredstava za finansiranje troškova izborne kampanje za sprovođenje izbora za predsednika Republike, koji su održani 20. januara i 3. i 12. februara 2008. godine.

Članovi RIK-a jednoglasno su usvojili Finansijski plan Republičke izborne komisije za period septembar-decembar 2008. godine za obavljanje poslova opštinskih izbornih komisija za skupštine opština sa Kosova i Metohije i Finansijski plan Republičke izborne komisije za 2009. godinu.

U nastavku sednice, članovi RIK-a su odredili svoje predstavnike za rad u radnim grupama, koje su osnovane u Ministarstvu za državnu upravu i lokalnu samoupravu, za izradu teksta Nacrta zakona o državnoj izbornoj komisiji i Nacrta zakona o lokalnim izborima.

Na ovoj sednici Republička izborna komisija usvojila je Izveštaj o izboru odbornika radi popune upražnjenih odborničkih mesta u Skupštini opštine Orahovac.

Komisija je utvrdila da je Skupština opštine Orahovac, na sednici održanoj 24. septembra 2008. godine konstatovala da je prestao mandat odbornicima Miloradu Šoriću i Zoranu Šaveliću sa Izborne liste Socijalistička partija Srbije.

Komisija je utvrdila da mandati za ova upražnjena odbornička mesta pripadaju Izbornoj listi Socijalistička partija Srbije i dodelila mandate odbornicima Ivani Antić i Sunčici Stanković.

Izabranim odbornicima izdata su uverenja o izboru za odbornika u Skupštini opštine Orahovac, a Komisija je zaključila da ovaj Izveštaj dostavi Skupštini opštine Orahovac.

Republička izborna komisija usvojila je i Izveštaj o izboru odbornika radi popune upražnjenih odborničkih mesta u Skupštini opštine Vitina.

Komisija je utvrdila da je Skupština opštine Vitina na sednici održanoj 10. septembra 2008. godine konstatovala da je prestao mandat odbornicima Nenadu Kojiću, Milošu Stojkoviću i Milanki Kojić sa Izborne liste Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica i odbornicima Nikoli Stoliću i Srđanu Vasiću sa Izborne liste ''Grupa građana Vidovdan - Srećko Spasić''.

Komisija je utvrdila da mandati za ova upražnjena odbornička mesta pripadaju navedenim izbornim listama i dodelila mandate odbornicima Ivici Vesiću, Radovanu Đuriću i Zoranu Paviću sa Izborne liste Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica i odbornicima Miroslavu Stojkoviću i Zoranu Spasiću sa Izborne liste ''Grupa građana Vidovdan - Srećko Spasić''.

Izabranim odbornicima izdata su uverenja o izboru za odbornika u Skupštini opštine Vitina, a Komisija je zaključila da ovaj Izveštaj dostavi Skupštini opštine Vitina.

Članovi RIK-a jednoglasno su usvojili i Izveštaj o izboru odbornika radi popune upražnjenih odborničkih mesta u Skupštini opštine Klina.

Komisija je utvrdila da je Skupština opštine Klina, na sednici održanoj 11. septembra 2008. godine konstatovala da je prestao mandat odbornicima Svetu Dabižljeviću i Dragomiru Pavloviću sa Izborne liste Demokratska stranka Srbije.

Komisija je utvrdila da mandati za ova upražnjena odbornička mesta pripadaju Izbornoj listi Demokratska stranka Srbije i dodelila mandate odbornicima Goranu Aleksiću i Đorđu Rajčiću.
Izabranim odbornicima izdata su uverenja o izboru za odbornika u Skupštini opštine Klina, a Komisija je zaključila da ovaj Izveštaj dostavi Skupštini opštine Klina.

U nastavku sednice, Republička izborna komisija jednoglasno je usvojila Izveštaj o izboru odbornika radi popune upražnjenih odborničkih mesta u Skupštini Grada Priština.

Komisija je utvrdila da je Skupština Grada Priština, na sednici održanoj 3. septembra 2008. godine konstatovala da je prestao mandat odborniku Zlatanu Ribaću sa Izborne liste Demokratska stranka Srbije - Nova Srbija - Vojislav Koštunica.

Komisija je utvrdila da mandat za ovo upražnjeno odborničko mesto pripada Izbornoj listi Demokratska stranka Srbije - Nova Srbija - Vojislav Koštunica i dodelila mandat odborniku Marijani Dimitrijević.

Izabranom odborniku izdato je uverenje o izboru za odbornika u Skupštini Grada Priština, a Komisija je zaključila da ovaj Izveštaj dostavi Skupštini Grada Priština.

Sednici je predsedavala predsednica Republičke izborne komisije Sonja Brkić.

14. oktobar 2008. godine

145. sednica Republičke izborne komisije

Na 145. sednici, Republička izborna komisija razmatrala je Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Sednici je predsedavala Sonja Brkić, predsednica RIK-a.

Narodna skupština Republike Srbije je, na Prvoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2008. godini, održanoj 14. oktobra, konstatovala da je narodnom poslaniku Ferzu Ćeloviću, izabranom sa Izborne liste Za evropsku Srbiju- Boris Tadić, prestao mandat narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije, danom podnošenja ostavke.

Komisija je utvrdila da mandat za ovo upražnjeno poslaničko mesto pripada Izbornoj listi Za evropsku Srbiju - Boris Tadić i na osnovu toga dodelila mandat Bajramu Šehoviću, izabranom sa Izborne liste Za evropsku Srbiju - Boris Tadić.

Republička izborna komisija jednogasno je usvojila Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

9. oktobar 2008. godine

144. sednica Republičke izborne komisije

Na Stočetrdesetčetvrtoj sednici, održanoj 9. oktobra, Republička izborna komisija usvojila je Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

U postupku izbora, Komisija je utvrdila da je, na Prvoj sednici Drugog redovnog zasedanja u 2008. godini, održanoj 8. oktobra 2008. godine, Narodna skupština konstatovala da je narodnom poslaniku Veranu Paniću, izabranom sa Izborne liste Srpska radikalna stranka - dr Vojislav Šešelj, prestao mandat.

Pošto mandat za upražnjeno poslaničko mesto pripada ovoj izbornoj listi, Komisija je utvrdila da se sa Izborne liste Srpska radikalna stranka - dr Vojislav Šešelj mandat narodnog poslanika dodeli kandidatu Zoranu Popoviću.

Komisija je dodelila mandat narodnog poslanika Zoranu Popoviću i izabranom narodnom poslaniku izdala uverenja o izboru narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Komisija je zaključila da ovaj Izveštaj dostavi Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Sednici je predsedavala predsednica Republičke izborne komisije Sonja Brkić.

7. oktobar 2008. godine

143. sednica Republičke izborne komisije

Na Stočetrdesettrećoj sednici, održanoj 7. oktobra, Republička izborna komisija usvojila je Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

U postupku izbora, Komisija je utvrdila da je, na sednici Petog vanrednog zasedanja u 2008. godini, održanoj 7. oktobra 2008. godine, Narodna skupština konstatovala da je narodnom poslaniku Radivoju Milanoviću, izabranom sa Izborne liste Za evropsku Srbiju - Boris Tadić, prestao mandat.

Pošto mandat za upražnjeno poslaničko mesto pripada ovoj izbornoj listi, Komisija je utvrdila da se sa Izborne liste Za evropsku Srbiju - Boris Tadić mandat narodnog poslanika dodeli kandidatu Miroslavu Marinkoviću.

Komisija je dodelila mandat narodnog poslanika Miroslavu Marinkoviću i izabranom narodnom poslaniku izdala uverenja o izboru narodnog poslanika u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Komisija je zaključila da ovaj Izveštaj dostavi Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Na ovoj sednici Republička izborna komisija usvojila je Izveštaj o izboru odbornika radi popune upražnjenih odborničkih mesta u Skupštini opštine Istok.

Komisija je utvrdila da je Skupština opštine Istok na sednici održanoj 2. septembra 2008. godine konstatovala da je prestao mandat odbornicima Ivanu Miljkoviću, Dragoljubu Repanoviću i Draganu Repanoviću sa Izborne liste Srpska radikalna stranka - Tomislav Nikolić, odborniku Dejanu Bogićeviću sa Izborne liste Demokratska stranka Srbije - Gojko Đurić i odbornicima Borivoju Matanoviću i Vukomiru Đuriću sa Izborne liste Socijalistička partija Srbije - Vukomir Ćurić.

Komisija je utvrdila da mandati za ova upražnjena odbornička mesta pripadaju navedenim izbornim listama i dodelila mandate odbornicima Sretenu Đuriću, Mihajlu Dubiću i Momiru Vuliću sa Izborne liste Srpska radikalna stranka - Tomislav Nikolić, odborniku Igoru Uljareviću sa Izborne liste Demokratska stranka Srbije - Gojko Đurić i odbornicima Nenadu M. Sedlareviću i Nenadu B. Sedlareviću sa Izborne liste Socijalistička partija Srbije - Vukomir Ćurić.

Izabranim odbornicima izdata se uverenja o izboru odbornika u Skupštini opštine Istok, a Komisija je zaključila da ovaj Izveštaj dostavi Skupštini opštine Istok.

Sednici je predsedavala predsednica Republičke izborne komisije Sonja Brkić.

Strana 8 7 6 5 4 3 2 1

 Vrh strane