MENI
Naslovna » Arhiva » Saopštenja za javnost - 2007

Saopštenja za javnost 2007. godine

30. decembar 2007. godine

Saopštenje za javnost

Republička izborna komisija podseća na obavezu štampanih medija i emitera radio i televizijskog programa da poštuju princip ravnopravnosti, nepristrasnosti i objektivnosti u tretiranju različitih političkih subjekata.

U skladu sa Zakonom o radiodifuziji, shodno Zakonu o izboru narodnih poslanika, u toku predizborne kampanje za izbor predsednika Republike, registrovanim političkim strankama, koalicijama, grupama građana (predlagačima kandidata) i kandidatima za predsednika Republike omogućava se načelo jednake zastuplјenosti u informativnim emisijama. Predlagači kandidata imaju pravo da u javnim glasilima obaveštavaju građane o programima i aktivnostima, kao i o predloženim kandidatima.

Organizacije koje emituju radio i televizijski program, čiji je osnivač Republika Srbija, obavezne su da od dana raspisivanja izbora, u okviru političko - informativnog programa, obezbede predstavlјanje predlagača kandidata i kandidata, kao i obrazlaganje njihovog izbornog programa.

Komercijalne radiodifuzne stanice mogu objavlјivati plaćene političke oglase i reklame, ali bez diskriminacije političkih stranaka, koalicija, grupa građana i kandidata i pod jednakim finansijskim uslovima.

Emiteri su dužni da se u svemu pridržavaju Opšte obavezujućeg uputstva za ponašanje emitera u predizbornoj kampanji, koje je doneo Savet Republičke radiodifuzne agencije 21. decembra 2007. godine.

 Vrh strane