MENI
Naslovna » Arhiva » Konferencije za medije - 2003

Konferencije za medije 2003. godine

28. decembar 2003. godine

Konferencija za štampu Republičke izborne komisije

U 23,30 časova u sedištu Republičke izborne komisije održana je konferencija za štampu. Direktor Republičkog zavoda za statistiku, Zoran Jančić saopštio je novinarima rezultate sa 41,24% obrađenih biračkih mesta.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, na obrađenim biračkim mestima glasalo je 58,04% birača.

Izborna lista "Srpska radikalna stranka - dr Vojislav Šešelј" osvojila je 27,18% glasova, "Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica" 16,61%, "Demokratska stranka - Boris Tadić" 12,65%, "G17 PLUS - Mirolјub Labus" 10,85%, "Srpski pokret obnove - Nova Srbija - Vuk Drašković - Velimir Ilić" 8,15%, "Socijalistička partija Srbije - Slobodan Milošević" 7,76% i "Zajedno za toleranciju - Čanak, Kasa, Ljajić" 5,63% glasova glasača sa obrađenih biračkih mesta. Prema obrađenim podacima Republičkog zavoda za statistiku, ostale izborne liste osvojile su manje od 5% glasova.

28. decembar 2003. godine

Konferencija za štampu Republičke izborne komisije

U 22,00 časa u zgradi Narodne skupštine održana je konferencija za štampu Republičke izborne komisije. Predsednik Komisije Radoslav Baćovićić saopštio je novinarima prve rezultate sa 9,98% obrađenih biračkih mesta.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, na biračkim mestima obrađenim do 22,00 časa glasalo je 55,46% birača.

Izborna lista "Srpska radikalna stranka - dr Vojislav Šešelј" osvojila je 26,04% glasova, "Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica" 16,32%, "Demokratska stranka - Boris Tadić" 13,04%, "G17 PLUS - Mirolјub Labus" 9,99%, "Srpski pokret obnove - Nova Srbija - Vuk Drašković - Velimir Ilić" 8,59%, "Socijalistička partija Srbije - Slobodan Milošević" 8,30% i "Zajedno za toleranciju - Čanak, Kasa, Ljajić" 6,35% glasova glasača sa obrađenih biračkih mesta. Prema obrađenim podacima Republičkog zavoda za statistiku, ostale izborne liste osvojile su manje od 5% glasova.

28. decembar 2003. godine

Konferencija za štampu Republičke izborne komisije

U 19, 00 časova u zgradi Narodne skupštine održana je konferencija za štampu Republičke izborne komisije. Sekretar Komisije Ljilјana Benać - Šantić rekla je novinarima da je Republičkoj izbornoj komisiji dostavlјeno nekoliko prigovora koji ne utiču bitno na regularnost izbora, a da je na teritoriji Kosova i Metohije nekoliko biračkih mesta zatvoreno ranije.

Republički zavod za statistiku obradio je podatke o izlaznosti birača do 18,00 časova. Prema podacima sa 291 izabranog biračkog mesta, u centralnoj Srbiji je do 18,00 časova glasalo 51,36% birača, u Vojvodini 50,73% a u Beogradu 51,37%, odnosno na nivou Republike 51,12% glasača.

Na predsedničkim izborima održanim 16. novembra, do 18,00 časova, u centralnoj Srbiji glasalo je 31,62% birača, u Vojvodini 36,09%, u Beogradu 30,32% a na nivou Republike bez Kosova i Metohije 33,83% građana Srbije upisanih u birački spisak.

28. decembar 2003. godine

Konferencija za štampu Republičke izborne komisije

U 15, 00 časova u zgradi Narodne skupštine održana je konferencija za štampu Republičke izborne komisije. Predsednik Komisije Radoslav Baćović rekao je novinarima da nema podataka o nepravilnostima.

Republički zavod za statistiku obradio je podatke o izlaznosti birača do 14,00 časova. Na biračka mesta u centralnoj Srbiji do 14,00 časova izašlo je 30,34% birača, u Vojvodini 28,45% a u Beogradu 31,31%, odnosno na nivou Republike 29,66% glasača.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, izlaznost je veća za 54,24% u odnosu na neuspele predsedničke izbore. Na predsedničkim izborima održanim 16. novembra, do 14,00 časova, u centralnoj Srbiji glasalo je 19,17% birača, u Vojvodini 19,04%, u Beogradu 19,12% a na nivou Republike bez Kosova i Metohije 19,14% građana Srbije upisanih u birački spisak.

28. decembar 2003. godine

Konferencija za štampu Republičke izborne komisije

U 11, 00 časova u zgradi Narodne skupštine održana je konferencija za štampu Republičke izborne komisije. Predsednik Komisije Radoslav Baćović rekao je novinarima da su biračka mesta otvorena i da za sada nema podataka o nepravilnostima.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, do 10,00 časova na biračka mesta u centralnoj Srbiji izašlo je 7,53% birača, u Vojvodini 9,58% a u Beogradu 8,20%, tj. na nivou Republike 8,21% glasača. Podaci su obrađeni za 272 biračka mesta, što predstavlјa 50% reprezentativnog uzorka.

Na predsedničkim izborima održanim 16. novembra, do 10,00 časova, u centralnoj Srbiji glasalo je 6,27% birača, u Vojvodini 8,12%, u Beogradu 6,46% a na nivou Republike bez Kosova i Metohije 6,95% građana Srbije upisanih u birački spisak.

16. novembar 2003. godine

Konferencija za štampu Republičke izborne komisije

U 23,30 časova u zgradi Narodne skupštine Republičke izborne komisije održana je konferenciju za štampu u vezi sa predsedničkim izborima.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, na obrađenih 5 424 ili 63,21% biračkih mesta u Srbiji glasalo je 38,59% birača. Za predsedničkog kandidata Srpske radikalne stranke, Tomislava Nikolića na obrađenim biračkim mestima glasalo je 46,37% birača, za kandidata DOS-a, Dragolјuba Mićunovića 35,43%. Velimir Ilić, kandidat "Nove Srbije" dobio je 8,76% glasova, Marijan Rističević, kandidat Narodne selјačke stranke 3,00%, Dragan S. Tomić koga je predložila Socijalistička narodna stranka 2,23% a Radoslav Avlijaš, kandidat Demokratske stranke Otadžbina dobio je 0,84% glasova.

16. novembar 2003. godine

Konferencija za štampu Republičke izborne komisije

U 21,30 časova u zgradi Narodne skupštine Republičke izborne komisije Ljilјana Benać-Šantić održala je konferenciju za štampu.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, na obrađenih 742 ili 8,6% biračkih mesta u Srbiji glasalo je 36,20% birača. Za predsedničkog kandidata Srpske radikalne stranke, Tomislava Nikolića na obrađenim biračkim mestima glasalo je 43,55% birača, za kandidata DOS-a, Dragolјuba Mićunovića 37,9%. Velimir Ilić, kandidat "Nove Srbije" dobio je 2,79% glasova, Dragan S. Tomić koga je predložila Socijalistička narodna stranka 2,00% a Radoslav Avlijaš, kandidat Demokratske stranke Otadžbina dobio je 0,80% glasova.

16. novembar 2003. godine

Konferencija za štampu Republičke izborne komisije

U 19,00 časova u zgradi Narodne skupštine sekretar Republičke izborne komisije Ljilјana Benać-Šantić održala je konferenciju za štampu. Sekretar Komisije rekla je novinarima da izbori teku bez nepravilnosti i da, za sada, nema prigovora.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, do 18,00 časova, na biračka mesta u centralnoj Srbiji izašlo je 31,62% birača, u Vojvodini 36,09% a u Beogradu 30,32%, tj. na nivou Republike bez Kosova i Metohije 33,83% glasača. Podaci se odnose na reprezentativni uzorak od 400 biračkih mesta.

16. novembar 2003. godine

Konferencija za štampu Republičke izborne komisije

U 15, 00 časova u zgradi Narodne skupštine predsednik Republičke izborne komisije održao je konferencija za štampu. Radoslav Baćović rekao je novinarima da izbori teku bez većih nepravilnosti.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, do 14,00 časova, na biračka mesta u centralnoj Srbiji izašlo je 19,17% birača, u Vojvodini 19,04% a u Beogradu 19,12%, tj. na nivou Republike bez Kosova i Metohije 19,14% glasača.

16. novembar 2003. godine

Konferencija za štampu Republičke izborne komisije

U 11, 00 časova u zgradi Narodne skupštine održana je konferencija za štampu Republičke izborne komisije. Predsednik Komisije Radoslav Baćović rekao je novinarima da su sva biračka mesta otvorena i da za sada nije bilo većih nepravilnosti.

Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, do 10,00 časova, na biračka mesta u centralnoj Srbiji izašlo je 6,27% birača, u Vojvodini 8,12% a u Beogradu 6,46%, tj. na nivou Republike bez Kosova i Metohije 6,95% glasača, što je 0,4% više nego u isto vreme na decembarskim izborima 2002. godine.

Radoslav Baćović pozvao je građane da izađu na svoja biračka mesta. Republička izborna komisija učinila je sve što je bilo u njenoj nadležnosti i sada je sve na biračima, rekao je Baćović.

11. novembar 2003. godine

Konferencija za štampu predsednika i sekretara Republičke izborne komisije

Predsednik Republičke izborne komisija Radoslav Baćović i sekretar Komisije, Ljilјana Benać-Šantić održali su danas konferenciju za štampu.

Radoslav Baćović obavestio je novinare o dosadašnjim aktivnostima Republičke izborne komisije na sprovođenju izbora za predsednika Republike Srbije, raspisanim za 16. novembar. Određeno je 8 581 biračko mesto u 180 opština na teritoriji Republike, od toga 248 u 19 opština na Kosovu i Metohiji. Utvrđen je ukupan broj od 6 506 147 birača i odštampano isto toliko glasačkih listića, uz 0,5% rezervnih. Distribucija izbornog materijala po okruzima započela je jutros.

Sekretar Komisije je objasnila na koji način se štiti izborni proces od eventualnih zlupotreba. Sve glasačke kutije su izrađene od providnog materijala a uz pomoć UV lampi i bezbojnog spreja može se utvrditi da li je birač prethodno glasao.

Podnosiocima predloga kandidata omogućeno je da prisustvuju svim fazama štampanja, pakovanja i distribuciji izbornog materijala.

Ljilјana Benać-Šantić je naglasila da predstavnici svih podnosilaca predloga kandidata po zakonu imaju pravo da u prošireni sastav Republičke izborne komisije, opštinskih izbornih komisija i biračkih odbora, predlože po jednog člana i zamenika člana, koji će u njihovo ime brinuti o regularnosti izbornog procesa. Ukoliko svi predlagači iskoriste to pravo na svakom od 8 581 mesta, predsedničke izbore na glasačkim mestima bi pratilo ukupno 154 458 lica, od kojih 102 972 predstavnika političkih partija i grupa građana koje su predložile kandidata za predsednika.

Pored članova organa za sprovođenje izbora, izbore će i ove godine pratiti ovlašćeni posmatrači iz OEBS-a i CESID-a.

 Vrh strane