MENI
Naslovna » Arhiva » Saopštenja za javnost - 2016

Saopštenja za javnost 2016. godine

15. april 2016. godine

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Nepostojeća organizacija, koja se potpisuje kao „Centar za monitorng i istraživanje Republike Srbije“ i pri tome neovlašćeno koristi grb Republike Srbije, uznemirila je veći broj građana time što im je slala pismena obaveštenja da će prekršajno odgovarati ako 24. aprila 2016. godine ne izađu na izbore.

Republička izborna komisija najoštrije osuđuje ovakvo ponašanje i ukazuje da Ustav Republike Srbije predviđa da su izbori slobodni. To znači da svaki birač sam odlučuje da li će izaći na glasanje, a ako izađe na glasanje, birač je vlastan da sam izabere da li će glasati za neku izbornu listu ili će napraviti nevažeći glasački listić. Niko ne može primoravati građane da izađu na izbore niti ih može pozivati na odgovornost zbog toga što nisu izašli na izbore.

S tim u vezi, Republička izborna komisija ukazuje da član 106. Zakona o izboru narodnih poslanika predviđa krivičnu odgovornost za svakog ko posle obavljenih izbora pozove birača da kaže kako je glasao ili zašto nije glasao. Takođe član 155. Krivičnog zakonika zabranjuje da se birači primoravaju da izlaze na glasanje.

U Beogradu, 15. aprila 2016. godine

REPUBLIČKA IZBORNA KOMISIJA

6. april 2016. godine

SAOPŠTENјE ZA JAVNOST

Republičke izborne komisije
o načinu ostvarivanja izbornog prava na glasanju za izbor narodnih poslanika Narodne skupštine 24. aprila 2016. godine


Poštovani građani,

Podsećamo vas da će se u nedelјu 24. aprila održati izbori za narodne poslanike Narodne skupštine, na kojima će moći da glasaju sva lica upisana u birački spisak.

Glasanje će trajati od 7 do 20 časova.

Birač može da glasa samo pod uslovom da na biračko mesto ponese važeću ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu na čijem obrascu je naveden jedinstveni matični broj građana.

Svi birači bi trebalo da dobiju obaveštenje sa adresom biračkog mesta na kojem će moći da glasaju, pri čemu nisu dužni da to obaveštenje ponesu na biračko mesto.

Napominjemo da birači koji nisu u mogućnosti da dođu na biračko mesto, mogu da glasaju ukoliko do 11 časova na dan izbora o tome obaveste birački odbor. Birači sa invaliditetom mogu da na biračko mesto dođu uz pomoć psa vodiča, kao i da umesto ličnog potpisivanja, koriste pečat sa potpisom, odnosno ličnim podacima.

10. mart 2016. godine

SAOPŠTENјE ZA JAVNOST

Povodom informacije Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave o trenutnom broju birača u biračkom spisku, Republička izborna komisija na sednici od 10. marta, ukazala je na to da taj broj ne odgovara broju birača sa pravom glasa na izborima.

Naime, mora se imati u vidu činjenica da se od NATO agresije 1999. godine, na teritoriji Autonmne pokrajine Kosovo i Metohija izbori ne sprovode u opštinama u kojima za to ne postoje osnovni bezbednosni uslovi (npr. Đakovica, Kačanik, Glogovac, Dečane, Štimlјe, Suva Reka i dr), zbog čega birači iz tih opština ne ulaze u ukupan broj birača, kako je to propisano uputstvima Republičke izborne komisije i za izbore iz 2014. godine i za izbore koji će se održati 24. aprila ove godine, što znači da broj birača na predstojećim izborima neće bitno odstupati od broja birača iz 2014. godine.

Republička izborna komisija podseća da, u skladu sa Uputstvom za sprovođenje izbora raspisanih za 24. april 2016. godine, ukupan broj birača objavlјuje Republička izborna komisija najkasnije 10. aprila 2016. godine.

 Vrh strane