MENI
Naslovna » Arhiva » Informacije o održanim sednicama - 2012

Informacije o održanim sednicama 2012. godine

30. april 2012. godine

179. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je, na sednici od 30.aprila, donela Rešenje o izmenama Rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine i izborima za predsednika Republike, raspisanim za 6.maj 2012.godine. Rešenjem je utvrđeno da će se na Kosovu i Metohiji glasati u pet upravnih okruga, na 28 lokacija i na 90 biračkih mesta.

U nastavku rada Komisija je donela rešenja o imenovanju članova biračkih odbora u proširenom sastavu, kao i Odluku o načinu obaveštavanja Republičke izborne komisije o toku glasanja na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine i izborima za predsednika Republike, raspisanim za 6.maj 2012.godine. Radna tela Republičke izborne komisije, odnosno opštinske/gradske izborne komisije i izborne komisije gradskih opština grada Beograda obaveštavaće Republičku izbornu komisiju o toku glasanja na pojedinim biračkim mestima izabranim po sistemu slučajnog izbora, a u skladu sa Uputstvom za dostavljanje podataka o izlasku birača na izabranim biračkim mestima.

Republička izborna komisija je rešavajući u ponovnom postupku zaštite izbornog prava po prigovoru Aleksandra Lišančića iz Beograda, donela Rešenje kojim se prigovor odbija kao neosnovan.

Komisija je odlučivala i o Prigovoru Opštinskog odbora Jedinstvene Srbije Mali Zvornik i Prigovoru Demokratske partije Sandžaka-Prijepolje i donela rešenja, kojima se prvi prigovor odbacuje, kao podnet od strane neovlašćenog lica, a drugi odbija kao neosnovan.

Na kraju sednice Komisija je donela rešenja o obrazovanju biračkih odbora u stalnom sastavu za koordinirano sporovođenje svih izbora raspisanih za 6. maj 2012.godine za biračka mesta u opštini Kula.

Prvim delom sednice je predsedavao predsednik Komisije Predrag Grgić, a drugim, Slavoljub Milenković, zamenik predsednika Komisije.

28. april 2012. godine

178. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je, na sednici održanoj 28. aprila, usvojila je Rešenje o izmenama rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine i izborima za predsednika Republike, raspisanim za 6. maj 2012. godine.

Komisija je usvojila i Odluku o određivanju koordinatora Republičke izborne komisije, koji će obavljati radnje vezane za organizaciju i pripremu izbora za narodne poslanike Narodne skupštine i izbora za predsednika Republike, raspisanih za 6. maj 2012. godine, na teritoriji upravnog okruga, grada Beograda, odnosno na biračkim mestima u inostranstvu.

Na ovoj sednici, RIK je većinom glasova doneo Odluku o izmeni Odluke o utvrđivanju numeričkog prikaza merila za imenovanje članova biračkog odbora u stalnom sastavu, u delu koji se odnosi na opštine Kula i Kučevo.

Povodom razmatranja uočenih nedostataka u overenim štampanim izvodima iz Jednistvenog biračkog spiska, članovima Republičke izborne komisije obratio se ministar za ljudska i manjinska prava, državnu upravu i lokalnu samoupravu Milan Marković, koji je sa saradnicima prisustvovao sednici RIK-a. Odgovarajući na primedbe koordinatora RIK-a konstatovane prilikom prijema izvoda iz JBS za predsedničke i parlamentarne izbore, ministar Marković je na sednici predložio način rešavanja uočenih problema.

Sednici je predsedavao zamenik predsednika Komisije Slavoljub Milenković.

27. april 2012. godine

177. sednica Republičke izborne komisije

Članovi Republičke izborne komisije usvojili su, na sednici od 27. aprila, Uputstvo za sprovođenje glasanja na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine i izborima za predsednika Republike, raspisanim za 6. maj 2012. godine, na teritoriji Autonomne pokrajine Kosovo i Metohija.

U nastavku sednice RIK je doneo Odluku o određivanju koordinatora Republičke izborne komisije.

Članovi Republičke izborne komisije razmatrali su prigovor Socijaldemokratske partije Srbije Opštinski odbor Mali Zvornik 02 Broj 013-380/12 od 26. aprila 2012. godine i odbacili ga, kao podnet od strne neovlašćenog lica. RIK je odbio i prigovor Gorana Kneževića 02 Broj 013-392/12 od 27. aprila 2012. godine, kao neosnovan. Prigovor Opštinskog odbora Partije ujedinjenih penzionera Srbije Obrenovac 02 Broj 013-391/12 od 27. aprila 2012. godine, članovi Republičke izborne komisije odbacili su, kao podnet od strane neovlašćenog lica.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Republičke izborne komisije i Slavoljub Milenković, zamenik predsednika RIK-a.

26. april 2012. godine

176. sednica Republičke izborne komisije

Predsednik Republičke izborne komisije Predrag Grgić sazvao je 176. sednicu RIK-a na zahtev 20 članova Republičke izborne komisije, koji su predložili jednu tačku dnevnog reda: Obaveštenje Republičke izborne komisije o aktivnostima i merama koje je preduzelo Ministarstvo za Kosovo i Metohiju za sprovođenje izbora raspisanih za 6. maj 2012. godine na teritoriji Kosova i Metohije.

Predsednik Grgić je otvorio sednicu i obavestio članove RIK-a da se sednica prekida do sutra, zbog opravdanog neprisustvovanja predstavnika Ministarsva za Kosovo i Metohiju.

U nastavku sednice, 27. aprila, pored članova RIK-a, sednici su prisustvovali predstavnici Ministarstva za Kosovo i Metohiju, savetnik u Ministarstvu i zamenik šefa pregovaračkog tima u pregovorima s Prištinom Vladimir Jovičić, šef kabineta ministra za Kosovo i Metohiju Sergej Bulajić i načelnik Odeljenja za unapređenje rada uprave i službi lokalne samouprave Zlatan Ribać.

Predstavnici Ministarstva izvestili su članove RIK-a o sastancima koji su održani sa predstavnicima OEBS-a 21, 22, 26. i 27. aprila 2012. godine na kojima se razgovaralo o mogućnostima održavanja izbora na Kosovu i Metohiji, o čemu će tokom dana članovi RIK-a dobiti i pisanu informaciju.

U nastavku sednice, članovi RIK-a su postavljali pitanja predstavnicima Ministarstva koji su im pružili odgovore iz svoje nadležnosti. Sednica RIK-a je prekinuta dok se pisana informacija ne dostavi RIK-u kako bi članovi RIK-a mogli da nastave započete konsultacije oko sprovođenja izbora na Kosovu i Metohiji. Sekretar RIK-a Veljko Odalović naglasio je da je RIK u dosadašnjem radu, pripremne radnje sprovodio jedinstveno na čitavoj teritoriji Republike Srbije i da je za održavanje izbora na Kosovu i Metohiji bitno da se obezbedi zakonitost i bezbednost birača, biračkog materijala i biračkog mesta, kao i regularnost izbornog procesa.

Nastavkom sednice predsedavao je zamenik predsednika RIK-a Slavoljub Milenković.

Sednica RIK-a nastavljena je istog dana, 27. aprila, na kojoj su se članovi RIK-a upoznali sa Informacijom o aktivnostima Ministarstva za Kosovo i Metohiju na sprovođenju parlamentarnih i predsedničkih izbora na AP Kosovo i Metohiju zakazanih za 6. maj 2012. godine, a koja se tiče komunikacije sa UMNIK-om i OEBS-om po pitanju obezbeđivanja uslova da se predstojeći parlamentarni i predsednički izbori održe na Kosovu i Metohiji.

Nastavkom sednice je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Republičke izborne komisije.

26. april 2012. godine

175. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je, na sednici održanoj 26. aprila, usvojila Odluku o obliku i izgledu glasačkih listića po kojima će birači glasati na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, koji su raspisani za 6. maj 2012. godine.

U nastavku sednice, članovi Republičke izborne komisije su doneli Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 6. maj 2012. godine.

Rešenjem je utvrđeno da će se štampati 7.061.712 glasačkih listića, i to: 7.026.579 listića, što je ukupan broj birača u Republici Srbiji na dan 20. aprila 2012. godine, i 35.133 kao rezervu glasačkih listića, što je 0,5 procenata od ukupnog broja birača u Republici Srbiji.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Republičke izborne komisije.

25. april 2012. godine

174. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je, na sednici od 25.aprila, razmatrala prigovor Nebojše Avlijaša i odlučila da isti odbaci kao neblagovremen.

Sednici je predsedavao Slavoljub Milenković, zamenik predsednika Komisije. 

25. april 2012. godine

173. sednica Republičke izborne komisije

Članovi Republičke izborne komisije usvojili su, na sednici od 25.aprila, Rešenje o utvrđivanju predstavnika podnosioca Izborne liste broj 17 KOMUNIKSTIČKA PARTIJA - JOSIP BROZ u prošireni sastav Republičke komisije. Rešenjem se utvrđuje da Olivera Čolović i Vladimir Milić, diplomirani pravnici iz Beograda, postaju član, odnosno, zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu kao predstavnici podnosioca Izborne liste broj 17.

Komisija je donela Rešenje o utvrđivanju predstavnika UJEDINjENIH REGIONA SRBIJE u posebnim sastavima Republičke izborne komisije, kojim je utvrđeno da Predrag Blagojević i Milorad Kosanović, diplomirani pravnici iz Beograda, postaju član, odnosno, zamenik člana posebnog sastava Republičke izborne komisije kao predstavnici podnosioca Izborne liste broj 3 UJEDINjENI REGIONI SRBIJE-MLAĐAN DINKIĆ, odnosno predstavnici predlagača kandidata PROF. DR ZORANA STANKOVIĆA za predsednika Republike.

Komisija je donela i Rešenje o utvrđivanju Zbirne izborne liste kandidata za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisane za 6.maj 2012.godine.

U nastavku rada, doneta je Odluka o stavljanju van snage Odluke o obrazovanju Radnog tela Republičke izborne komisije u opštini Kula od 6.aprila 2012.godine, kao i Odluka o određivanju vremena početka i završetka glasanja na biračkim mestima u inostranstvu. Na biračkim mestima u Austriji, Belgiji, Bosni i Hercegovini, Italiji, Južnoafričkoj Republici, Kipru, Libiji, Luksemburgu, Makedoniji, Rumuniji, Ruskoj Federaciji, Nemačkoj, Sloveniji, Francuskoj, Holandiji, Hrvatskoj, Crnoj Gori, Češkoj Republici i Švajcarskoj, glasaće se 6. maja 2012.godine, u vremenu od 7 do 20 časova, po lokalnom vremenu, dok će se 5.maja 2012. godine u vremenu od 7 do 20 časova, po lokalnom vremenu, glasati na biračkim mestima u Velikoj Britaniji, Kanadi i Sjedinjenim Američkim Državama.

Komisija je donela je i Odluku o određivanju kooridnatora Republičke izborne komisije. U nastavku Komisija je odbila prigovor Aleksandra Lišančića.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Komisije.

24. april 2012. godine

172. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je, na sednici održanoj 24. aprila većinom glasova donela rešenja o proglašenju tri izborne liste za za izbore za narodne poslanike u Narodnu skupštinu, koji su raspisani za 6. maj 2012. godine.

Komisija je donela Rešenje kojim se proglašava Izborna lista broj 16 CRNOGORSKA PARTIJA - NENAD STEVOVIĆ koju je, za izbore za narodne poslanike u Narodnu skupštinu, podnela Crnogorska partija 20. aprila 2012. godine, a pošto je postupila po Zaključku Republičke izborne komisije i otklonila nedostatak za proglašenje izborne liste. Dostavljeno je 1.467 pravno valjanih izjava birača koji podržavaju ovu izbornu listu. Rešenjem se utvrđuje da podnosilac ove izborne liste ima položaj političke stranke nacionalne manjine.

Komisija je donela Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste broj 16 u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora.

Komisija je donela Rešenje kojim se utvrđuje da Goran Pajović, advokat iz Beograda, postaje član, a Radoš Mrdak, diplomirani pravnik iz Vranja, postaje zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu, kao predstavnici podnosioca Izborne liste broj 16 CRNOGORSKA PARTIJA - NENAD STEVOVIĆ, na izborima za narodne poslanike u Narodnu skupštinu, raspisanim za 6. maj 2012. godine.

Republička izborna komisija je donela Rešenja o proglašenju Izborne liste broj 17 KOMUNISTIČKA PARTIJA - JOSIP BROZ, koju je, za izbor narodnih poslanika u Narodnu skupštinu, podnela KOMUNISTIČKA PARTIJA 20. aprila 2012. godine. Postupajući po Zaključku Republičke izborne komisije, ovlašćeno lice podnosioca Izborne liste dostavilo je 1.594 novopodnete izjave birača koji podržavaju ovu izbornu listu, tako da je ukupan broj pravno valjanih sudski overenih izjava 10.093.

Komisija je donela Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste broj 17 u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora.

Republička izborna komisija donela je Rešenja o proglašenju Izborne liste broj 18 NIJEDAN OD PONUĐENIH ODGOVORA koju je, za izbore za narodne poslanike u Narodnu skupštinu, podnela politička stranka Nijedan od ponuđenih odgovora, 20. aprila 2012. godine, a pošto je postupila po Zaključku Republičke izborne komisije i otklonila nedostatak za proglašenje izborne liste. Ukupan broj novopodnetih pravno valjanih izjava birača koji podržavaju ovu izbornu listu je 3.453. Rešenjem se utvrđuje da podnosilac ove izborne liste ima položaj političke stranke nacionalne manjine.

Komisija je donela Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste broj 18 NIJEDAN OD PONUĐENIH ODGOVORA u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora.

Na ovoj sednici, razmotreni su prigovori koji su pristigli Republičkoj izbornoj komisiji i donete odgovarajuće odluke.

Sednici je predsedavao zamenik predsednika Komisije Slavoljub Milenković.

22. april 2012. godine

171. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je, na sednici od 22.aprila, donela Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za glasanje na izborima za predsednika Republike, raspisanim za 6.maj 2012.godine.

Rešenjem je utvrđeno da će se štampati 7.061.712 glasačkih listića, i to: 7.026.579 listića, što je ukupan broj birača u Republici Srbiji na dan 20.aprila 2012.godine, i 35.133 listića, kao rezerva, što je 0,5 procenata od ukupnog broja birača u Republici Srbiji.

Sednici je predsedavao Slavoljub Milenković, zamenik predsednika Komisije.

22. april 2012. godine

170. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici održanoj 22.aprila, Republička izborna komisija donela je Rešenje kojim je proglašena Izborna lista broj 15 KOALICIJA ALBANACA PREŠEVSKE DOLINE -KOALICIONI I SHQIPTAREVE TE LUGINES SE PRESHEVES, koju je podnela Koalicija Albanaca preševske doline - Koalicioni I Shqiptareve te lugines s? Presheves, 18.aprila 2012.godine, a pošto je postupila po Zaključku Republičke izborne komisije i otklonila nedostatak za proglašenje izborne liste. Dostavljena je 1.171 pravno valjana izjava birača koji podržavaju izbornu listu, tako da je ukupan broj pravno valjanih izjava koji podržavaju Izbornu listu 10.280.

Komisija je donela i Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komsije i biračkih odbora.

U nastavku sednice Komisija je donela Odluku o objavljivanju ukupnog broja birača u Republici Srbiji, koji je na dan 20.aprila 2012.godine 7.026.579.

Sednici je predsedavao Slavoljub Milenković, zamenik predsednika Komisije.

21. april 2012. godine

169. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je, na sednici održanoj 21. aprila, usvojila Odluku o obliku i izgledu glasačkih listića po kojima će birači glasati na izborima za predsednika Republike, koji su raspisani za 6. maj 2012. godine.

U nastavku sednice, članovi Republičke izborne komisije usvojili su Odluku o izboru najpovoljnije ponude u pregovaračkom postupku JN br. 6/12 za 8.500 glasačkih kutija za opremanje biračkih mesta za sprovođenje izbora za predsednika Republike, raspisanih za 6. maj 2012. godine.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik RIK-a.

21. april 2012. godine

168. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je, na sednici održanoj 21. aprila, donela Zaključak o otklanjanju nedostataka Izborne liste CRNOGORSKA PARTIJA - NENAD STEVOVIĆ, koju je za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine, podnela Crnogorska partija, 20. aprila 2012. godine. Podnosiocu ove izborne liste je naloženo da, najkasnije u roku od 48 časova od časa prijema ovog zaključka, otkloni neodstatke Izborne liste tako što će Komisiji dostaviti najmanje 824 nedostajuće pravno valjane sudski overene izjave birača koji je podržavaju, kao i spisak tih birača u pisanoj i elektronskoj formi, saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika.

U nastavku sednice, Republička izborna komisija je donela Zaključak o otklanjanju nedostataka Izborne liste Nijedan od ponuđenih odgovora, koju je za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine, podnela politička stranka Nijedan od ponuđenih odgovora, 20. aprila 2012. godine. Podnosiocu ove izborne liste je naloženo da, najkasnije u roku od 48 časova od časa prijema ovog zaključka, otkloni neodstatke Izborne liste tako što će Komisiji dostaviti najmanje 3.656 nedostajuće pravno valjane sudski overene izjave birača koji je podržavaju i spisak tih birača u pisanoj i elektronskoj formi, saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika, kao i da za kandidate Maju Radonić i Milorada Mirića dostave uverenje o državljanstvu.

Republička izborna komisija je donela Zaključak o otklanjanju nedostataka Izborne liste KOMUNISTIČKA PARTIJA - JOSIP BROZ, koju je za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine, podnela Komunistička partija, 21. aprila 2012. godine. Podnosiocu ove izborne liste je naloženo da, najkasnije u roku od 48 časova od časa prijema ovog zaključka, otkloni neodstatke Izborne liste tako što će Komisiji dostaviti najmanje 1.501 nedostajuće pravno valjane sudski overene izjave birača koji je podržavaju, kao i spisak tih birača u pisanoj i elektronskoj formi, saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika.

U nastavku sednice, RIK je usvojila Odluku o izmeni i dopuni Odluke o utvrđivanju numeričkog prikaza merila za imenovanje članova biračkog odbora u stalnom sastavu.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik RIK-a.

20. april 2012. godine

167. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je, na 167. sednici održanoj 20. aprila, utvrdila

LISTU KANDIDATA
ZA PREDSEDNIKA REPUBLIKE

I

Za kandidate za predsednika Republike, na izborima raspisanim za 6. maj 2012. godine, utvrđeni su:

 1. PROF. DR ZORAN STANKOVIĆ, koga su predložili Ujedinjeni regioni Srbije,
 2. VLADAN GLIŠIĆ, koga je predložila Grupa građana "Dveri",
 3. BORIS TADIĆ, koga je predložio Izbor za bolji život,
 4. VOJISLAV KOŠTUNICA, koga je predložila Demokratska stranka Srbije,
 5. PROF. DR ZORAN DRAGIŠIĆ, koga je predložila Grupa građana Pokret radnika i seljaka,
 6. JADRANKA ŠEŠELj, koju je predložila Srpska radikalna stranka,
 7. MUAMER ZUKORLIĆ, koga je predložila Grupa građana,
 8. DANICA GRUJIČIĆ, koju je predložio Socijaldemokratski savez,
 9. IVICA DAČIĆ, koga je predložila Socijalistička partija Srbije (SPS), Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS), Jedinstvena Srbija (JS),
 10. ČEDOMIR JOVANOVIĆ, koga je predložio Preokret Liberalno demokratska partija, Srpski pokret obnove, Socijaldemokratska unija, Bogata Srbija, Vojvođanska partija, Demokratska partija Sandžaka, Zelena ekološka partija - zeleni, Partija Bugara Srbije,
 11. IŠTVAN PASTOR - ISTVAN PASZTOR, koga je predložio Savez vojvođanskih Mađara - Vajdasagi Magyar Szovetseg,
 12. TOMISLAV NIKOLIĆ, koga je predložila Srpska napredna stranka.

II

Ova lista objavljuje se u "Službenom glasniku Republike Srbije".
Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije Predrag Grgić.

20. april 2012. godine

166. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na sednici održanoj 20. aprila žrebom utvrdila redni broj kandidata za predsednika Republike na listi kandidata za izbore za predsednika Republike, koji su raspisani za 6. maj 2012. godine.

Sednici je predsedavao predsednik Republičke izborne komisije Predrag Grgić.

Žrebu, koji je direktno prenosio Drugi kanal Javnog servisa RTS, pored članova Komisije, prisustvovali su predstavnici svih predlagača kandidata.

U žrebu su učestvovali predsednik Komisije Predrag Grgić, zamenik predsednika Slavoljub Milenković, a u žrebu su pomagali sekretar i zamenik sekretara Komisije Veljko Odalović i Bojan Pudar.

Predsednik RIK-a Predrag Grgić utvrdio je da su prisutni predstavnici svih kandidata, a zamenik predsednika Slavoljub Milenković upoznao je prisutne sa postupkom žreba i utvrdio da je materijal za njegovo sprovođenje potpun i ispravan, nakon čega se pristupilo sprovođenju žreba.

Nakon što je žrebom izvučen redosled kandidata na izbornoj listi i konstatovano da niko od prisutnih pradstavnika predlagača kandidata i članova Komisije nema primedbi, sekretar RIK-a Veljko Odalović objavio je sledeći redosled kandidata na listi kandidata za izbor predsednika Republike na izborima koji su raspisani za 6. maj 2012. godine:

 1. Zoran Stanković
 2. Vladan Glišić
 3. Boris Tadić
 4. Vojislav Koštunica
 5. Zoran Dragišić
 6. Jadranka Šešelj
 7. Muamer Zukorlić
 8. Danica Grujičić
 9. Ivica Dačić
 10. Čedomir Jovanović
 11. Ištvan Pastor
 12. Tomislav Nikolić

Po obavljenom žrebu i objavljivanju redosleda kandidata na listi kandidata, predsednik Predrag Grgić zaključio je sednicu Komisije.

19. april 2012. godine

165. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je, na sednici održanoj 19. aprila, donela Zaključak kojim se nalaže KOALICIJI ALBANACA PREŠEVSKE DOLINE - KOALICIONI I SHQIPTAREVE TE LUGINES SE PRESHEVES, podnosiocu izborne liste KOALICIJA ALBANACA PREŠEVSKE DOLINE - KOALICIONI I SHQIPTAREVE TE LUGINES SE PRESHEVES, za izbor narodnih poslanika Narodne skupštine raspisanih za 6. maj 2012. godine, da najdocnije u roku od 48 časova od časa dostavljanja ovog zaključka, otkloni nedostatke Izborne liste, i to tako što će Republičkoj izbornoj komisiji dostaviti najmanje 891 nedostajuću pravno valjanu sudski overenu izjavu birača koji podržavaju izbornu listu, sa spiskom tih birača u pisanoj i elektronskoj formi.

Republička izborna komisija je na ovoj sednici donela Rešenje o proglašenju Izborne liste broj 14 SVE ZAJEDNO: BDZ, GSM, DZH, DZVM, Slovačka stranka - Emir Elfić koju je, za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine, podnela koalicija stranaka SVE ZAJEDNO: BDZ, GSM, DZH, DZVM, Slovačka stranka, 17. aprila 2012. godine. Rešenjem se utvrđuje da podnosilac ove izborne liste ima položaj koalicije političkih stranaka nacionalnih manjina.

RIK je doneo Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste SVE ZAJEDNO: BDZ, GSM, DZH, DZVM, Slovačka stranka - Emir Elfić u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora.

RIK je doneo Rešenje kojim se utvrđuje da Ferid Bulić, diplomirani pravnik iz Novog Pazara postaje član, a Hedija Škrijelj, diplomirani pravnik iz Novog Pazara postaje zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu, kao predstavnici podnosioca Izborne liste broj 14 SVE ZAJEDNO: BDZ, GSM, DZH, DZVM, Slovačka stranka - Emir Elfić.

Na ovoj sednici Republička izborna komisija donela je Rešenje kojim se utvrđuje da Andreja Milosavljević, diplomirani pravnik iz Beograda postaje član, a Aleklsandar Majkić, diplomirani pravnik iz Beograda postaje zamenik člana posebnog sastava Republičke izborne komisije u proširenom sastavu za sprovođenje izbore za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 6. maj 2012. godine, kao predstavnici podnosioca Izborne liste broj 13 SOCIJALDEMOKRATSKI SAVEZ - NEBOJŠA LEKOVIĆ i posebnog sastava Republičke izborne komisije u proširenom sastavu za sprovođenje izbora za predsednika Republike, raspisanih za 6. maj 2012. godine, kao predstavnici Socijaldemokratskog saveza, predlagača kandidata Danice Grujičić za predsednika Republike.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik RIK-a.

19. april 2012. godine

164. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici održanoj 19. aprila, Republička izborna komisija donela je Rešenje kojim se proglašava za kandidata za predsednika Republike Danica Grujičić, neurohirurg iz Beograda, koju je predložio Socijaldemokratki savez, 15 aprila 2012. godine. RIK je utvrdio da je ovlašćeno lice u ime Socijaldemokratkog saveza, kao predlagača ovog kandidata, u skladu sa zakonom i Zaključkom Republičke izborne komisije od 16. aprila 2012. godine, podnelo potpun predlog kandidata za predsednika Republike i svu propisanu dokumentaciju. Utvrđeno je da je ukupan broj novopodnetih pravno valjanih izjava birača koji podržavaju Predlohg kandidata 4.582.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik RIK-a.

19. april 2012. godine

165. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je, na sednici održanoj 19. aprila, donela Zaključak kojim se nalaže KOALICIJI ALBANACA PREŠEVSKE DOLINE - KOALICIONI I SHQIPTAREVE TE LUGINES SE PRESHEVES, podnosiocu izborne liste KOALICIJA ALBANACA PREŠEVSKE DOLINE - KOALICIONI I SHQIPTAREVE TE LUGINES SE PRESHEVES, za izbor narodnih poslanika Narodne skupštine raspisanih za 6. maj 2012. godine, da najdocnije u roku od 48 časova od časa dostavljanja ovog zaključka, otkloni nedostatke Izborne liste, i to tako što će Republičkoj izbornoj komisiji dostaviti najmanje 891 nedostajuću pravno valjanu sudski overenu izjavu birača koji podržavaju izbornu listu, sa spiskom tih birača u pisanoj i elektronskoj formi.

Republička izborna komisija je na ovoj sednici donela Rešenje o proglašenju Izborne liste broj 14 SVE ZAJEDNO: BDZ, GSM, DZH, DZVM, Slovačka stranka - Emir Elfić koju je, za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine, podnela koalicija stranaka SVE ZAJEDNO: BDZ, GSM, DZH, DZVM, Slovačka stranka, 17. aprila 2012. godine. Rešenjem se utvrđuje da podnosilac ove izborne liste ima položaj koalicije političkih stranaka nacionalnih manjina.

RIK je doneo Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste SVE ZAJEDNO: BDZ, GSM, DZH, DZVM, Slovačka stranka - Emir Elfić u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora.

RIK je doneo Rešenje kojim se utvrđuje da Ferid Bulić, diplomirani pravnik iz Novog Pazara postaje član, a Hedija Škrijelj, diplomirani pravnik iz Novog Pazara postaje zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu, kao predstavnici podnosioca Izborne liste broj 14 SVE ZAJEDNO: BDZ, GSM, DZH, DZVM, Slovačka stranka - Emir Elfić.

Na ovoj sednici Republička izborna komisija donela je Rešenje kojim se utvrđuje da Andreja Milosavljević, diplomirani pravnik iz Beograda postaje član, a Aleklsandar Majkić, diplomirani pravnik iz Beograda postaje zamenik člana posebnog sastava Republičke izborne komisije u proširenom sastavu za sprovođenje izbore za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 6. maj 2012. godine, kao predstavnici podnosioca Izborne liste broj 13 SOCIJALDEMOKRATSKI SAVEZ - NEBOJŠA LEKOVIĆ i posebnog sastava Republičke izborne komisije u proširenom sastavu za sprovođenje izbora za predsednika Republike, raspisanih za 6. maj 2012. godine, kao predstavnici Socijaldemokratskog saveza, predlagača kandidata Danice Grujičić za predsednika Republike.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik RIK-a.

18. april 2012. godine

163. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici održanoj 18. aprila, Republička izborna komisija donela je Rešenje kojim se proglašava Izborna lista .broj 13 SOCIJALDEMOKRATSKI SAVEZ - NEBOJŠA LEKOVIĆ, koju je podneo SOCIJALDEMOKRATSKI SAVEZ za izbor narodnih poslanika u Narodnu skupštinu, 18. aprila 2012. godine.Ukupan broj pravno valjanih izjava birača koji podržavaju Izbornu listu je 10 298.

Republička izborna komisija donela je Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste SOCIJALDEMOKRATSKI SAVEZ - NEBOJŠA LEKOVIĆ u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora.

Sednici je predsedavao Slavoljub Milenković, zamenik predsednika RIK-a.

18. april 2012. godine

162. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici održanoj održanoj 18. aprila, Republička izborna komisija razmatrala je Predlog rešenja o proglašenju Izborne liste SVE ZAJEDNO: BDZ, GSM, DZH, DZVM, Slovačka stranka - Emir Elfić za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisane za 6. maj 2012.godine. Ovu izbornu listu podnela je koalicija stranaka SVE ZAJEDNO: BDZ, GSM, DZH, DZVM, Slovačka stranka, 17. aprila 2012. godine.

Komisija je donela zaključak kojim je obavezala predlagača liste da u roku od 48 sati uskladi naziv liste sa koalicionim sporazumom.

Republička izborna komisija donela je Rešenje kojim se utvrđuje da Fahrudin Đekić, diplomirani pravnik iz Novog Pazara i Bešir Hot, diplomirani pravnik iz Tutina, postaju član, odnosno zamenik člana Komisije u proširenom sastavu, kao predstavnici podnosioca Izborne liste broj 11 STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SANDžAKA - DR SULEJMAN UGLjANIN, STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SANDZAKA-DR. SULEJMAN UGLJANIN, na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanim za 6. maj 2012. godine.

Sednici Komisije predsedavao je Slavoljub Milenković, zamenik predsednika RIK-a.

17. april 2012. godine

161. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici održanoj 17. aprila, Republička izborna komisija donela je Odluku o utvrđivanju numeričkog prikaza merila za imenovanje članova biračkih odbora u stalnom sastavu.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Republičke izborne komisije.

16. april 2012. godine

160. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija, na sednici održanoj 16. aprila, usvojila je Zaključak o otklanjanju nedostataka Predloga kandidata za predsednika Republike, koji je za izbore za predsednika Republike, raspisane za 6. maj 2012. godine, podneo Socijaldemokratski savez.

Republička izborna komisija naložila je predlagaču kandidata za predsednika Republike da, najdocnije u roku od 48 časova od časa dostavljanja ovog zaključka, otkloni neodstatke predloga kandidata, i to tako što će Komisiji dostaviti najmanje 3.281 nedostajuću pravno valjanu sudski overenu izjavu birača koji podržavaju predlog kandidata, sa spiskom tih birača u pisanoj i elektronskoj formi.

Sednici je predsedavao Slavoljub Milenković, zamenik predsednika Republičke izborne komisije.

15. april 2012. godine

159. sednica Republičke izborne komisije

Članovi Republičke izborne komisije su na sednici održanoj 15. aprila, doneli Rešenje o dopuni Rešenja o određivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine i izborima za predsednika Republike, raspisanim za 6. maj 2012. godine.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Republičke izborne komisije.

15. april 2012. godine

158. sednica Republičke izborne komisije

Članovi Republičke izborne komisije su na sednici održanoj 15. aprila, doneli Rešenje kojim se proglašava za kandidata za predsednika Republike prof. dr Zoran Dragišić, profesor univerziteta iz Beograda, koga je predložila Grupa građana Pokret radnika i seljaka 13. aprila 2012. godine. Rešenje o proglašenju za kandidata za predsednika Republike doneto je nakon postupanja podnocioca izborne liste po Zaključku Republičke izborne komisije od 14. aprila i dostavljanja nedostajuće dokumentacije. Ukupan broj pravno valjanih izjava birača koji podržavaju Predlog kandidata je 11.464.

Članovi Komisije doneli su i Rešenje o dopuni Rešenja o utvrđivanju proširenog sastava Republičke izborne komisije kojim se konstatuje da imenovani predstavnici podnosioca Izborne liste broj 12 POKRET RADNIKA I SELjAKA za izbor narodnih poslanika Narodne skupštine, Ljiljana Benać-Šantić, kao član i Snežana Rakočević, kao zamenik člana Republičke izborne komsije u proširenom sastavu, postaju i predstavnici podnosioca predloga kandidata za izbor predsednika Republike, koji je podnela Grupa građana Pokret radnika i seljaka.

Republička izborna komisija donela je Rešenje kojim se proglašava za kandidata za predsednika Republike Muamer Zukorlić, verski službenik iz Novog Pazara, koga je predložila Grupa građana 14. aprila 2012. godine. Prilikom prijema Predloga kandidata za izbor predsednika Republike, RIK je konstatovao da je ukupan broj pravno valjanih izjava birača koji podržavaju Predlog kandidata 10.468. RIK je doneo Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika predlagača kandidata za predsednika Republike u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora. Na sednici je doneto i Rešenje kojim se utvrđuje da Aleksandar Ivanović, diplomirani pravnik iz Novog Pazara, postaje član, a Sead Trtovac, diplomirani pravnik iz Novog Pazara, postaje zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu, kao predstavnici Grupe građana, predlagača kandidata Muamera Zukorlića za predsednika Republike.

U nastavku sednice, članovi Republičke izborne komisije doneli su Rešenje kojim se proglašava za kandidata za predsednika Republike Ištvan Pastor - Istvan Pasztor, pravnik iz Hajdukova, koga je predložio Savez vojvođanskih Mađara - Vajdasagi Magyar Szovetseg, 15. aprila 2012. godine. Prilikom prijema Predloga kandidata za izbor predsednika Republike, RIK je konstatovao da je ukupan broj pravno valjanih izjava birača koji podržavaju Predlog kandidata 12.552. Članovi Komisije doneli su i Rešenje o dopuni Rešenja o utvrđivanju proširenog sastava Republičke izborne komisije kojim se konstatuje da imenovani predstavnici podnosioca Izborne liste broj 9 VAJDASAGI MAGYAR SZOVETSEG - PASZTOR ISTVAN - SAVEZ VOJVOĐANSKIH MAĐARA-IŠTVAN PASTOR za izbor narodnih poslanika Narodne skupštine, Janoš Dobai, kao član i Obren Dragutinović, kao zamenik člana Republičke izborne komsije u proširenom sastavu, postaju i predstavnici podnosioca predloga kandidata za izbor predsednika Republike, koji je podneo Savez vojvođanskih Mađara - Vajdasagi Magyar Szovetseg.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Republičke izborne komisije.

14. april 2012. godine

157. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je, na sednici održanoj 14.aprila, donela Rešenje o utvrđivanju biračkih mesta za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine i izborima za predsednika Republike, raspisanim za 6.maj 2012.godine.

Ukupan broj biračkih mesta je 8.585. Od ovog broja, 8.519 biračkih mesta je u gradovima i opštinama u Srbiji, 37 u inostranstvu, a 29 u ustanovama za izvršenje krivičnih sankcija. Ukupan broj biračkih mesta je za 43 biračka mesta manji u poređenju sa izborima iz 2008.godine.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Komisije.

14. april 2012. godine

156. sednica Republičke izborne komisije

Članovi Republičke izborne komisije su na sednici održanoj 14.aprila, doneli Rešenje kojim se proglašava za kandidata za predsednika Republike Vladan Glišić, diplomirani pravnik iz Beograda, koga je predložila GRUPA GRAĐANA "DVERI", 14.aprila 2012.godine, sa 12.733 pravno valjane izjave birača koji podržavaju Predlog kandidata.

U nastavku sednice, članovi Komisije doneli su i Rešenje o dopuni Rešenja o utvrđivanju proširenog sastava Republičke izborne komisije kojim se konstatuje da imenovani predstavnici podnosioca Izborne liste broj 8 DVERI ZA ŽIVOT SRBIJE za izbor narodnih poslanika Narodne skupštine Marko Z. Pušica, kao član i Ognjen O. Đurić, kao zamenik člana Republičke izborne komsije u proširenom sastavu, postaju i predstavnici podnosioca predloga kandidata za izbor predsednika Republike, koji je podnela GRUPA GRAĐANA "DVERI".

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Komisije.

14. april 2012. godine

155. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici održanoj 14.aprila, Republička izborna komisija donela je Zaključak kojim se nalaže Grupi građana Pokret radnika i seljaka, predlagaču kandidata za predsednika Republike za izbore raspisane za 6.maj 2012.godine, da u roku od 48 časova, od časa dostavljanja Zaključka, otkloni nedostatke predloga kandidata dostavljanjem 1.044 nedostajućih pravno valjanih sudski overenih izjava birača, koji podržavaju predlog kadidata, kao i obrasca za davanje ovlašćenja za podnošenje preloga kandidata PR-5/12, potpisanog od strane svih osnivača Grupe građana.

Prilikom prijema Predloga kandidata za izbor predsednika Republike, koji je podnela Grupa građana Pokret radnika i seljaka, 13.aprila 2012.godine, proverom dostavljenog Spiska birača utvrđeno je da 1.417 lica nije upisano u jedinstveni birački spisak; da je 176 lica dva puta upisano u Spisak; da je 120 lica podržalo nekog od prethodnih kandidata; da za 80 lica nije bilo moguće izvršiti proveru, zbog neispravno upisanog jedinstvenog matičnog broja građana i da je od 49 lica čije su izjave vraćene ovlašćenom licu, u spisak upisano 48 lica. Utvrđeno je da je ukupan broj pravno valjanih izjava birača koji podržavaju predlog kandidata 8.956, što je manje od Zakonom propisanog broja.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Komisije.

13. april 2012. godine

154. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija donela je na sednici održanoj 13.aprila Rešenje o proglašenju izborne liste POKRET RADNIKA I SELjAKA za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine raspisane za 6.maj 2012.godine, kojim se proglašava Izborna lista broj 12 POKRET RADNIKA I SELjAKA, koju je podnela 10. aprila 2012.godine GRUPA GRAĐANA POKRET RADNIKA I SELjAKA za izbor narodnih poslanika. Rešenje o proglašenju izborne liste doneto je nakon postupanja podnocioca izborne liste po Zaključku Republičke izborne komisije od 11.aprila i dostavljanja nedostajuće dokumentacije. Ukupan broj pravno valjanih izjava birača koji podržavaju Izbornu listu je 10.746.

Komisija je donela Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i Rešenje kojim se utvrđuje da Ljiljana Benać Šantić, diplomirani pravnik iz Beograda i Snežana Rakočević, diplomirani pravnik iz Beograda postaju član, odnosno zamenik člana Komisije u proširenom sastavu, kao predstavnici podnosioca Izborne liste broj 12 POKRET RADNIKA I SELjAKA.

U nastavku sednice Komsija je donela je Odluku o pokretanju postupka javne nabavke JN broj 6/12 za nabavku i isporuku u sedište Republičke izborne komsije 8.500 glasačkih kutija za opremanje biračkih mesta za sprovođenje izbora za predsednika Republike, procenjene vrednosti 47 miliona dinara bez PDV-a.

Komisija je donela i Rešenje o obrazovanju sedmočlane Komsije za javnu nabavku broj 6/12, koja ima zadatak da pripremi konkursnu dokumentaciju; otvori, pregleda i oceni ponude; vodi pregovarački postupak; sastavi pisani izveštaj o stručnoj oceni ponuda i pripremi predlog odluke o izboru najpovoljnije ponude.

Uprava za izvršenje krivičnih sankacija Ministarstva pravde obratila se Komsiji sa predlogom biračkih mesta za glasanje na izborima za narodne poslanike i predsednika Republike. Nakon upoznavanja sa dopisom članovi Komisije odlučili su da obaveste Upravu za izvršenje krivičnih sankcija da će svih 29 ustanova za izvršenje krivičnih sankcija odrediti kao biračka mesta, bez obzira na broj birača u njima.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Komisije.

12. april 2012. godine

153. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je na sednici od 12. aprila donela Rešenje kojim se proglašava Izborna lista broj 11 STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SANDžAKA - DR SULEJMAN UGLjANIN, STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE SANDZAK - DR SULEJMAN UGLJANIN, koju je za izbore za narodne poslanike U Narodnu skupštinu podnela Stranka demokratske akcije Sandžaka - Stranka demokratske akcije Sandzaka, 11. aprila 2012. godine. Rešenjem se utvrđuje da podnosilac Izborne liste 11 ima položaj političke stranke nacionalne manjine. Komisija je utvrdila da je ukupan broj pravno valjanih izjava birača koji podržavaju Izbornu listu 10.649.

RIK je doneo Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste broj 11 u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora. Podnosilac ove izborne liste treba da, najkasnije do 30. aprila 2012. godine, odredi svoje predstavnike.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik RIK-a.

12. april 2012. godine

152. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici održanoj 12. aprila Republička izborna komisija donela je Rešenje kojim se za kandidata za predsednika Republike proglašava Tomislav Nikolić, diplomirani menadžer iz Beograda, koga je predložila Srpska napredna stranka 11 . aprila 2012.godine. Prilikom prijema Predloga kandidata za izbor predsednika Republike, RIK je konstatovao da je ukupan broj pravno valjanih izjava birača koji podržavaju Predlog kandidata 18.743.

U nastavku sednice, RIK je doneo Rešenje o dopuni Rešenja o utvrđivanju proširenog sastava Republičke izborne komisije kojim se konstatuje da imenovani predstavnici podnosioca Izborne liste broj 5 POKRENIMO SRBIJU - TOMISLAV NIKOLIĆ (SRPSKA NAPREDNA STRANKA, NOVA SRBIJA, ASOCIJACIJA MALIH I SREDNjIH PREDUZEĆA I PREDUZETNIKA SRBIJE, KOALICIJA UDRUŽENjA IZBJEGLICA U REPUBLICI SRBIJI, POKRET SNAGA SRBIJE-BK, NARODNA SELjAČKA STRANKA, BOŠNjAČKA NARODNA STRANKA, DEMOKRATSKA PARTIJA MAKEDONACA, ROMSKA PARTIJA, POKRET VLAŠKOG UJEDINjENjA, POKRET SOCIJALISTA, POKRET PRIVREDNI PREPOROD SRBIJE) za izbor narodnih poslanika Narodne skupštine Dejan Đurđević, kao član i Miladin Pantelić, kao zamenik člana RIK-a u proširenom sastavu, postaju i predstavnici podnosioca predloga kandidata za izbor predsednika Republike koji je podnela Srpska napredna stranka.

Republička izborna komisija jednoglasno je podržala predlog Finansijskog plana za sprovođenje izbora za predsednika Republike raspisanih za 6. maj 2012. godine, koji je obrazložio sekretar RIK-a Veljko Odalović.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik RIK-a.

11. april 2012. godine

151. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici od 11. aprila, Republička izborna komisija u stalnom sastavu utvrdila je Izveštaj o popuni upražnjenog odborničkog mesta u Skupštini grada Priština.

U postupku popune, Republička izborna komisija utvrdila je da je Skupština grada Priština, na sednici 21. marta ove godine, konstatovala da je sa Izborne liste Socijalistička partija Srbije-PUPS-JS-Grupa građana "Vidovdan"-Ivica Dačić prestao mandat odborniku Bogdanu Saviću, zbog preuzimanja funkcije gradonačelnika grada Priština.

U Izveštaju se navodi da je Republička izborna komisija 4. septembra 2009. godine, nakon izbora za odbornike Skupštine grada Priština, sa iste izborne liste dodelila mandat odbornika Dušanu Iviću, koji je u međuvremenu razrešen sa funkcije zamenika gradonačelnika grada Priština. Polazeći od tih činjenica, RIK je, na osnovu člana 48. stav 3 Zakona o lokalnim izborima i Zaključka Vlade 05 broj 013-1340/2008-001 od 4. septembra 2008. godine, mandat odbornika u Skupštini grada Priština dodelio Dušanu Iviću.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Republičke izborne komisije.

11. april 2012. godine

150. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija, na sednici održanoj 11. aprila, usvojila je Zaključak o otklanjanju nedostataka Izborne liste POKRET RADNIKA I SELjAKA, koju je za izbore za narodne poslanike Narodne skupštine, podnela GRUPA GRAĐANA POKRET RADNIKA I SELjAKA, 10. aprila 2012. godine.

Republička izborna komisija naložila je podnosiocu ove izborne liste da, najkasnije u roku od 48 časova od časa prijema ovog zaključka, otkloni neodstatke Izborne liste tako što će Komisiji dostaviti najmanje 593 nedostajuće pravno valjane sudski overene izjave birača koji je podržavaju, kao i spisak birača u pisanoj i elektronskoj formi, saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika.

Komisija je prihvatila i dopunu zaključka kojom se traži da se za sva lica koja podržavaju ovu listu, umesto overenih kopija, podnesu originalni dokumenti.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Republičke izborne komisije.

11. april 2012. godine

149. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici održanoj 11. aprila, Republička izborna komisija donela je dva rešenja kojima se proglašavaju kandidati za predsednika Republike, na izborima raspisanim za 6. maj 2012. godine.

Republička izborna komisija donela je Rešenje kojim se proglašava za kandidata za predsednika Republike Jadranka Šešelj, pedagog iz Batajnice, koju je predložila Srpska radikalna stranka 10. aprila ove godine. Prilikom prijema Predloga kandidata za izbor predsednika Republike, RIK je konstatovala da je ukupan broj pravno valjanih izjava birača koji podržavaju ovaj predlog kandidata 15 312.

RIK je doneo i Rešenje kojim se proglašava za kandidata za predsednika Republike Čedomir Jovanović, diplomirani dramaturg iz Beograda, koga je predložila Koalicija Preokret Liberalno demokratska partija, Srpski pokret obnove, Socijaldemokratska unija, Bogata Srbija, Vojvođanska partija, Demokratska partija Sandžaka, Zelena ekološka partija-zeleni i Partija Bugara Srbije, 10. aprila, sa potpisom podrške 11 006 građana.

U nastavku sednice, RIK doneo je dva rešenja o dopuni rešenja o utvrđivanju proširenog sastava Republičke izborne komisije.

Prvim Rešenjem konstatuje se da su imenovani predstavnici Izborne liste broj 2 SRPSKA RADIKALNA STRANKA-DR VOJISLAV ŠEŠELj za izbor narodnih poslanika Narodne skupštine Branka Čolović, kao član i Živojin Đukić, kao zamenik člana RIK-a u proširenom sastavu, postali i predstavnici podnosioca predloga kandidata za izbor predsednika Republike koji je podnela SRPSKA RADIKALNA STRANKA.

Drugim Rešenjem se konstatuje da imenovani predstavnici Izborne liste broj 4 ČEDOMIR JOVANOVIĆ-PREOKRET Liberalno demokratska partija, Srpski pokret obnove, Socijaldemokratska unija, Bogata Srbija, Vojvođanska partija, Demokratska partija Sandžaka, Zelena ekološka partija-zeleni i Partija Bugara Srbije za izbor narodnih poslanika Narodne skupštine Milka Marinković, član i Miloš Joksimović, zamenik člana RIK-a u proširenom sastavu, postaju predstavnici podnosioca predloga kandidata za izbor predsednika Republike koji je podnela ova koalicija.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik RIK-a.

9. april 2012. godine

148. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici od 9. aprila Republička izborna komisija donela je Rešenje kojim se proglašava za kandidata za predsednika Republike prof.dr Zoran Stanković, doktor medicinskih nauka iz Beograda, koga je predložila koalicija Ujedinjeni regioni Srbije, 8. aprila 2012.godine. Prilikom prijema Predloga kandidata za izbor predsednika Republike, RIK je konstatovala da je ukupan broj pravno valjanih izjava birača koji podržavaju Predlog kandidata 12.332.

RIK je donela i Rešenje kojim se proglašava za kandidata za predsednika Republike Vojislav Koštunica, doktor pravnih nauka iz Beograda, koga je predložila Demokratska stranka Srbije, 8. aprila 2012.godine. RIK je prilikom prijema Predloga kandidata za izbor predsednika Republike konstatovala da je ukupan broj pravno valjanih izjava birača koji podržavaju Predlog kandidata 12.771.

U nastavku sednice RIK je donela tri rešenja o dopuni rešenja o utvrđivanju proširenog sastava Republičke izborne komisije.

Prvim Rešenjem se konstatuje da imenovani predstavnici Izborne liste broj 7 IVICA DAČIĆ-"SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS), PARTIJA UJEDINjENIH PENZIONERA SRBIJE (PUPS), JEDINSTVENA SRBIJA (JS)" za izbor narodnih poslanika Narodne skupštine Dobrivoje Glavonić, kao član i Vladimir Jastratijević, kao zamenik člana RIK-a u proširenom sastavu, postaju predstavnici podnosioca predloga kandidata za izbor predsednika Republike koji je podnela koalicija "SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS), PARTIJA UJEDINjENIH PENZIONERA SRBIJE (PUPS), JEDINSTVENA SRBIJA (JS)".

Drugim Rešenjem se konstatuje da imenovani predstavnici Izborne liste broj 1 IZBOR ZA BOLjI ŽIVOT-BORIS TADIĆ za izbor narodnih poslanika Narodne skupštine Dragan Radulović, kao član i Igor Jovičić, kao zamenik člana RIK-a u proširenom sastavu, postaju predstavnici podnosioca predloga kandidata za izbor predsednika Republike koji je podnela koalicija "IZBOR ZA BOLjI ŽIVOT".

Trećim Rešenjem se konstatuje da imenovani predstavnici Izborne liste broj 6 DEMOKRATSKA STRANKA SRBIJE-VOJISLAV KOŠTUNICA za izbor narodnih poslanika Narodne skupštine Zoran Lončar, kao član i Srboljub Panić, kao zamenik člana RIK-a u proširenom sastavu, postaju predstavnici podnosioca predloga kandidata za izbor predsednika Republike koji je podnela Demokratska stranka Srbije.

Na kraju sednice, predsednik RIK-a konstatovao je da je Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju ispunila uslove za praćenje sprovođenja izbora za narodne poslanike i za predsednika Republike.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik RIK-a

7. april 2012. godine

147. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je, na sednici održanoj 7. aprila, donela Rešenje kojim se proglašava za kandidata za predsednika Republike Ivica Dačić, diplomirani politikolog iz Beograda, koga je predložila koalicija Socijalistička partija Srbije (SPS), Partija ujedinjenih penzionera Srbije (PUPS), Jedinstvena Srbija (JS), 7. aprila 2012. godine. Prilikom prijema Predloga kandidata za izbor predsednika Republike, Komisija je konstatovala da je ukupan broj pravno valjanih izjava birača koji podržavaju Predlog kandidata 15.112.

U nastavku sednice, Republička izborna komisija je donela Rešenje kojim se proglašava za kandidata za predsednika Republike Boris Tadić, diplomirani psiholog iz Beograda, koga je predložila koalicija IZBOR ZA BOLjI ŽIVOT, 7. aprila 2012. godine. Prilikom prijema Predloga kandidata za izbor predsednika Republike, Komisija je konstatovala da je ukupan broj pravno valjanih izjava birača koji podržavaju Predlog kandidata 26.798.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Republičke izborne komisije.

7. april 2012. godine

146. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici održanoj 7. aprila, članovi Republičke izborne komisije usvojili su Odluku o izmenama i dopunama Uputstva za sprovođenje izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 6. maj 2012. godine i Odluku o izmenama i dopunama Pravila o radu biračkih odbora za koordinirano sprovođenje svih izbora raspisanih za 6. maj 2012. godine.

RIK je usvojila i Odluku o izmenama i dopunama Rokovnika za vršenje izbornih radnji u postupku sprovođenja izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 6. maj 2012. godine.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Republičke izborne komisije.

7. april 2012. godine

145. sednica Republičke izborne komisije

Na sednici Republičke izborne komisije, koja je održana 7. aprila, Republička izborna komisija donela je Odluku o određivanju štamparije za štampanje glasačkih listića i drugog izbornog materijala za sprovođenje izbora za predsednika Republike, raspisanih za 6. maj 2012. godine. Glasački listići i drugi izborni materijal za sprovođenje izbora za predsednika Republike, raspisanih za 6. maj 2012. godine štampaće se u štampariji Javnog preduzeća ''Službeni glasnik'' u Beogradu.

U nastavku sednice, Republička izborna komisija donela je Odluku o određivanju boje glasačkog listića i boje kontrolnog lista za proveru ispravnosti glasačke kutije, za glasanje na izborima za predsednika Republike, raspisanim za 6. maj 2012. godine. Komisija je odlučila da će se glasački listićištampati na hartiji svetlo drap boje (PANTONE 7506), dok će se kontrolni list za proveru ispravnosti glasačke kutije štampati na hartiji boje starog zlata (PANTONE 117).

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Republičke izborne komisije.

6. april 2012. godine

144. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je, na sednici održanoj 6.aprila, donela 33 odluke o obrazovanju radnih tela Republičke izborne komisije za rad na sprovođenju izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 6. maj 2012. godine i to: u gradu Prištini, u opštini Voždovac, u opštini Zemun, u opštini Kula, u opštini Odžaci, u opštini Kovin, u opštini Vrbas, u opštini Aranđelovac, u opštini Bor, u opštini Negotin, u opštini Kosjerić, u opštini Kosovo Polje, u opštini Lipljan, u opštini Obilić, u opštini Podujevo, u opštini Uroševac, u opštini Štrpce, u opštini Vučitrn, u opštini Zvečan, u opštini Zubin Potok, u opštini Leposavić, u opštini Kosovska Mitrovica, u opštini Srbica, u opštini Vitina, u opštini Gnjilane, u opštini Kosovska Kamenica, u opštini Novo Brdo, u opštini Istok, u opštini Klina, u opštini Peć, u opštini Gora, u opštini Orahovac i u opštini Prizren.

Republička izborna komisija jednoglasno je donela je 14 odluka o davanju prethodne saglasnosti za određivanje biračkih mesta sa manje od 100 birača za glasanje na izborima za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 6. maj 2012. godine i to: jednog biračkog mesta na teritoriji grada Niša, četiri biračka mesta na teritoriji opštine Medveđa, tri biračka mesta na teritoriji opštine Bojnik, šest biračkih mesta na teritoriji opštine Bela Palanka, jednog biračkog mesta na teritoriji opštine Beočin, četiri biračka mesta na teritoriji opštine Gornji Milanovac, dva biračka mesta na teritoriji grada Čačka, pet biračkih mesta na teritoriji opštine Ivanjica, jedno biračko mesto na teritoriji opštine Lučani, deset biračkih tela na teritoriji opštine Pirot, jedno biračko mesto na teritoriji opštine Gadžin Han, pet biračkih mesta na teritoriji opštine Babušnica, četiri biračka mesta na teritoriji opštine Aleksinac i jedno biračko mesto na teritoriji opštine Kladovo.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik RIK-a.

5. april 2012. godine

143. sednica Republičke izborne komisije

Pošto je predsednica Narodne skupštine Republike Srbije prof. dr Slavica Đukić Dejanović 5. aprila 2012. godine donela Odluku o raspisivanju izbora za predsednika Republike za 6. maj 2012. godine, Republička izborna komisija je na sednici istog dana počela pripreme za sprovođenje izbornih radnji.

Republička izborna komisija donela je Odluku o obrascima za podnošenje predloga kandidata za predsednika Republike. Ovom odlukom se propisuju naziv i izgled obrazaca koje zakonom ovlašćeni predlagači kandidata za predsednika Republike podnose Republičkoj izbornoj komisiji prilikom podnošenja predloga kandidata za predsednika Republike.

Komisija je utvrdila i tekst saopštenja za javnost o glasanju državljana Republike Srbije koji borave u inostranstvu.

Tekst saopštenja biće objavljen u rubrici SAOPŠTENjA.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik RIK-a.

4. april 2012. godine

142. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija je, na sednici održanoj 4. aprila, donela Rešenje kojim se proglašava Izborna lista broj 10 REFORMISTIČKA STRANKA - PROF. DR MILAN VIŠNjIĆ, koju je podnela Reformistička stranka. Prilikom prijema Izborne liste, Komisija je konstatovala da je ukupan broj primljenih pravno valjanih izjava birača 11.413. Komisija je donela Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste broj 10 u prošireni sastav RIK-a i biračkih odbora.

Republička izborna komisija je na ovoj sednici donela Rešenje kojim se utvrđuje da Todor Krstić, diplomirani pravnik iz Niša, postaje član RIK-a u proširenom sastavu, a Vladimir Perić, diplomirani pravnik iz Beograda, postaje zamenik člana RIK-a u proširenom sastavu, kao predstavnici podnosioca Izborne liste broj 10.

RIK je donela Rešenje kojim Ani Šupici, diplomiranom pravniku iz Beograda, zameniku člana RIK-a u proširenom sastavu, kao predstavniku podnosioca Izborne liste broj 7 IVICA DAČIĆ - "SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS), PARTIJA UJEDINjENIH PENZIONERA SRBIJE (PUPS), JEDINASTVENA SRBIJA (JS)", na izborima za narodne poslanike u Narodnoj skupštini, raspisanim za 6. maj 2012. godine, prestaje članstvo u Republičkoj izbornoj komisiji i utvrdila da Vladimir Jestratijević, diplomirani pravnik iz Beograda, postaje zamenik člana RIK-a u proširenom sastavu, kao predstavnik podnosioca Izborne liste broj 7 IVICA DAČIĆ - "SOCIJALISTIČKA PARTIJA SRBIJE (SPS), PARTIJA UJEDINjENIH PENZIONERA SRBIJE (PUPS), JEDINASTVENA SRBIJA (JS)", na izborima za narodne poslanike u Narodnoj skupštini, raspisanim za 6. maj 2012. godine.

Republička izborna komisija donela je Odluku o izmeni i dopuni Odluke o naknadama za rad na sprovođenju izbora za narodne poslanike Narodne skupštine, raspisanih za 6. maj 2012. godine i Odluku o naknadi troškova dostave obaveštenja biračima o danu i vremenu održavanja izbora.

U nastavku sednice, članovi RIK-a razmatrali su zahteve opštinskih/gradskih uprava za određivanje biračkih mesta sa manje od 100 birača.

Republička izborna komisija razmatrala je i dopis Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije o preporukama u vezi sa postupanjem izbornih komisija u cilju ostvarivanja prava na neometano glasanje različitih kategorija osoba sa invaliditetom, kao i pitanje obaveštavanja birača koji imaju boravište u inostranstvu.

Sednici je predsedavao Predrag Grgić, predsednik Republičke izborne komisije i Slavoljub Milenković, zamenik predsednika RIK-a.

Strana 4 3 2 1

 Vrh strane