MENI
Naslovna » Arhiva » Informacije o održanim sednicama - 2003

Informacije o održanim sednicama 2003. godine

31. oktobar 2003. godine

82. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Osamdestdrugu sednicu 31. oktobra u 14,00 časova. Predsedavao je Rade Terzić.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Prigovora Jugoslovenske levice na Rešenje Republičke izborne komisije 02 broj 013-220/03 od 29. oktobra 2003. godine, kojim je odbijen Predlog kandidata Đorđa Popovića za predsednika republike Srbije;
 2. Utvrđivanje Liste kandidata za izbor predsednika Republike Srbije na izborima 16. novembra 2003. godine;
 3. Donošenje rešenja o izmeni Rešenja o određivanju biračkih mesta na teritoriji Republike Srbije;
 4. Objavljivanje sastava Republičke izborne komisije;
 5. Razno
 • utvrđivanje jezičkih varijanti za štampanje izbornog materijala.

Komisija je odbila, kao neosnovan, Prigovor Jugoslovenske levice na Rešenje Republičke izborne komisije kojim je odbačena kandidatura Đorđa Popovića za predsednika Republike.

Utvrđena je Lista kandidata za izbor predsednika Republike Srbije zakazanih za 16. novembar. Redosled kandidata na Listi određen je po azbučnom redu, i to:

 1. Avlijaš Radoslav
 2. Ilić Velimir
 3. Mićunović Dragoljub
 4. Nikolić Tomislav
 5. Rističević Marijan
 6. Tomić S Dragan.

Komisija je donela Rešenje o izmeni Rešenja o određivanju biračkih mesta na teritoriji Republike Srbije. O promeni mesta glasanja građani će biti informisani putem Obaveštenja.

Na sednici je objavljen pun sastav Republičke izborne komisije, sa imenima po jednog člana i jednog zamenika člana koji predstavljaju svakog predlagača kandidata za predsednika Republike.

Komisija je utvrdila jezičke varijante za štampanje izbornog materijala. U skladu sa Zakonom o pravima nacionalnih manjina i statutima opština u kojima nacionalne manjine žive, glasački listići, Lista kandidata i izveštaji biračkih odbora biće izrađeni na srpskom jeziku, latiničnim i ćiriličnom pismom, kao i na jezicima manjina, i to: albanskom, bugarskom, bosanskom, mađarskom, rumunskom, rusinskom, slovačkom, hrvatskom i češkom.

9. oktobar 2003. godine

81. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Sedamdesetdevetu sednicu 27. oktobra u 11,00 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Predloga kandidature Đorđa Popovića za predsednika Republike Srbije, koji je podnela J7ugoslovenska levica, sa Prelogom Rešenja o odbijanju Kandidature;
 2. Razmatranje prigovora Milovana Petrovića iz Inđije na Rešenje Republičke izborne komisije 02 broj 013-217/03 od 27. oktobra 2003. godine, sa Predlogom Rešenja o odbijanju prigovora;
 3. Razno.

Republička izborna komisija donela je Rešenje kojim se odbija kandidatura Đorđa Popovića za predsednika Republike Srbije, čiji predlagač, Jugoslovenska levica, nije u celosti i blagovremeno postupila po nalozima iz Zaključka Komisije o ispravljanju nedostataka, tj. nije dostavila dovoljan broj izjava birača o podržavanju kandidature ni spisak birača koji podržavaju kandidaturu u pisanoj i elektronskoj formi (kompkt disk).

Komisija je, kao neosnovan, odbacila Prigovor Milovana Petrovića na Rešenje Komisije kojim mu je odbačena kandidatura za predsednika Republike.

28. oktobar 2003. godine

80. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Osamdesetu sednicu 28. oktobra u 11,00 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Komisija je razmatrala sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Predloga rešenja o utvrđivanju lica koja ulaze u prišireni sastav Republičke izborne komisije kao predstavnici Demokratske stranke Otadžbine, predlagača kandidata za predsednika Republike Srbije;
 2. Dogovor u vezi sa prijemom Rešenja o zaključenju biračkih spiskova i utvrđivanjem ukupnog broja birača;
 3. Razno.

Komisija je donela Rešenje kojim se utvrđuje da, na predlog Demokratske stranke Otadžbina, Slobodan Popovac postaje član a Vaso Cvijić zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu.

Na sednici je razgovarano o prijemu biračkih spiskova i utvrđivanju ukupnog broja birača. Opštine će, po zaključenju, biračke spiskove dostaviti Komisiji, sa rešenjima o zaključenju biračkog spiska. Na osnovu biračkih spiskova opština na teritoriji Republike Srbije, Komisija će utvrditi ukupan broj birača.

27. oktobar 2003. godine

79. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Sedamdesetdevetu sednicu 27. oktobra u 11,00 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Razmatanje Predloga kandidata za predsednika Republike koji je podnela Demokratska stranka Otadžbina, sa Predlogom rešenja o utvrđivanju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije, izbornih komisija jedinica lokalne samouprave i biračkih odbora;
 2. Razmatranje Predloga kandidata za predsednika Republike koji je podnela Jugoslovenska levica, sa Predlogom zaključka;
 3. Razmatranje Predloga kandidata Milovana Petrovića za predsednika Republike koji je podnela grupa građana, sa Predlogom zaključka;
 4. Razmatranje predstavke - otvorenog pisma za javnost Radivoja Milutinovića;
 5. Razno.

Komisija je potvrdila kandidaturu Radoslava Avlijaša, koju je podnela Demokratska stranka Otadžbina. Usvojeno je i Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije, izbornih komisija jedinica lokalne samouprave i biračkih odbora.

Razmotren je predlog kandidata za predsednika koji je podnela Jugoslovenska levica. S obzirom na to da je Jugoslovenska levica dostavila svega 1 078 izjava birača o podržavanju kandidature Đorđa Popovića i nije dostavila sređen spisak tih birača, kao ni ovlašćenje lica za podnošenje kandidature, Zaključkom Republičke izborne komisije naloženo je da se ovi nedostaci isprave u roku od 48 časova.

Komisija je odbacila kandidaturu Milovana Petrovića koju je podnela grupa građana, s obzirom na to da je podneta od neovlašćenog predlagača, bez overenih izjava birača i zakonom propisane dokumentacije.

25. oktobar 2003. godine

78. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Sedamdesetosmu sednicu 25. oktobra u 11,00 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Komisija je razmatrala sledeći dnevni red:

 1. Donošenje Rešenja o određivanju biračkih mesta na teritoriji Republike Srbije;
 2. Razno.

Komisija je usvojila Rešenje o određivanju biračkih mesta na teritoriji Republike Srbije, kojom je određeno 8 578 biračkih mesta za izbore za predsednika Republike Srbije zakazanih za 16. novembar 2003. godine.

23. oktobar 2003. godine

77. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Sedamdesetsedmu sednicu 23. oktobra u 14,00 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Komisija je razmatrala sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje prigovora Mlađana Ivanovića na Rešenje Republičke izborne komisije o odbijanju kandidature Milisava Ž. Markovića za predsednika Republike Srbije, po presudi Vrhovnog suda Srbije Už. 82/03;
 2. Informacija o načinu obaveštavanja birača o danu glasanja i ažuriranju biračkih spiskova;
 3. Razno.

Na sednici je razmatran prigovor Mlađana Ivanovića na Rešenje Republičke izborne komisije o odbijanju kandidature Milisava Ž. Markovića za predsednika Republike Srbije, po presudi Vrhovnog suda Srbije. Usvojeno je Rešenje kojim je prigovor odbijen kao neosnovan.

Komisija je usvojila Odluku o naknadi materijalnih i drugih troškova za određeno biračko mesto, kojom je određena naknada za zakup prostorije određene za biračko mesto u iznosu od 2 000,00 dinara ako prostorija nije u državnom ili društvenom vlasništvu.Za materijalne i druge troškove po određenom biračkom mestu određena je naknada od 4 000,00 dinara.

Članovi Republičke izborne komisije odobrili su izdavanje ovlašćenja predstavnicima OEBS-a za praćenje rada izbornih komisija u postupku izbora za predsednika Republike Srbije.

21. oktobar 2003. godine

76. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Sedamdesetšestu sednicu 21. oktobra u 11,00 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Komisija je razmatrala sledeći dnevni red:

 1. Razmatanje Predloga kandidata za predsednika Republike koji je podnela Demokratska opozicija Srbije, sa Predlogom rešenja o utvrđivanju uslova za o određivanje predstavnika podnosioca Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije, izbornih komisija jedinica lokalne samouprave i biračkih odbora i Predlogom rešenja o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 2. Razmatranje Predloga odluke o načinu uvida u skup biračkih spiskova opština na teritoriji Republike Srbije;
 3. Razmatranje Predloga odluke o načinu uvida u kompakt disk sa skupom biračkih spiskova opština na teritoriji Republike Srbije;
 4. Razmatranje zahteva CESID-a za izdavanje ovlašćenja predstavnicima CESID-a za praćenje rada izbornih komisija jedinica lokalne samouprave, biračkih odbora i Republičkog zavoda za statistiku u postupku izbora predsednika Republike Srbije;
 5. Razno.

Komisija je konstatovala da je Nebojša Mandić ispred Demokratske opozicije Srbije, kao ovlašćeno lice za podnošenje Predloga kandidata dostavio Potvrdu o biračkom pravu, Potvrdu o prebivalištvu, Uverenje o državljanstvu, spisak birača koji podržavaju Predlog kandidata sa 19 639 sudski overenih izjava birača, od kojih 19 497 validnih, i ovlašćenje lica da podnese Predlog kandidata, kao i da je prof. dr Dragoljub Mićunović potpisao Izjavu o prihvatanju kandidature. Doneto je Rešenje kojim se proglašava za kandidata za predsednika Republike Srbije prof. dr Dragoljub Mićunović i Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije, izbornih komisija jedinica lokalne samouprave i biračkih odbora.

Komisija je donela rešenje kojim se utvrđuje da na predlog Demokratske opozicije Srbije Lejla Ruždić-Trifunović postaje član a Slobodan Vučković zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu.

Republička izborna komisija ponovo je raspravljala o predstavljanju skupa biračkih spiskova na internetu. Usvojena je Odluka da se o načinu uvida u skup biračkih spiskova opština na teritoriji Republike Srbije putem interneta uputi obaveštenje o tome da svaki građanin putem interneta može izvršiti uvid u jedinstveni birački spisak sa stanjem do 1. avgusta, odnosno 1. novembra 2003. godine, radi provere upisa i obaveštenja o broju i adresi biračkog mesta.

Na sednici je usvojena i Odluka o načinu uvida u kompakt disk sa skupom biračkih spiskova opština na teritoriji Republike Srbije. Prema Odluci, članovi Republičke izborne komisije i ovlašćeni predstavnici predlagača kandidata za predsednika Republike imaju pravo uvida u kompakt diskove sa skupom biračkih spiskova opština na teritoriji Republike Srbije od 1. avgusta i 1. novembra ove godine, koje dostavlja Ministarstvo za državnu upravu i lokalnu samoupravu.

Članovi Republičke izborne komisije odobrili su izdavanje ovlašćenja predstavnicima CESID-a za praćenje rada izbornih komisija jedinica lokalne samouprave, biračkih odbora i Republičkog zavoda za statistiku u postupku izbora za predsednika Republike Srbije.

20. oktobar 2003. godine

75. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Sedamdesetpetu sednicu 20. oktobra u 11,00 časova. Predsedavao je Rade Terzić, zamenik predsednika Komisije.

Komisija je razmatrala sledeći dnevni red:

 1. Razmatanje Predloga kandidata za predsednika Republike koji je podnela Socijalistička narodna stranka, sa Predlogom rešenja o utvrđivanju uslova za određivanju uslova za određivanju predstavnika podnosioca Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije, izbornih komisija jedinica lokalne samouprave i biračkih odbora i Predlogom rešenja o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 2. Razno.

Komisija je konstatovala da je Prof dr Branislav Ivković ispred Socijalističke narodne stranke, kao ovlašćeno lice za podnošenje Predloga kandidata dostavio Potvrdu o biračkom pravu, Potvrdu o prebivalištvu, Uverenje o državljanstvu, spisak birača koji podržavaju Predlog kandidata sa 10 675 sudski overenih izjava birača, od kojih 10 583 validne, i ovlašćenje lica da podnese Predlog kandidata, kao i da je Dragan Tomić potpisao Izjavu o prihvatanju kandidature. Doneto je Rešenje kojim se proglašava za kandidata za predsednika Republike Srbije Dragan Tomić Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije, izbornih komisija jedinica lokalne samouprave i biračkih odbora.

Komisija je donela rešenja kojima se utvrđuje da na predlog Socijalističke narodne stranke Zoran D. Nikolić postaje član a Milan Nešković zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu.

Komisiji je dostavljeno Opšte obavezujuće uputstvo u predizbornoj kampanji za izbor predsednika Republike Srbije, kojim se obavezuju radiodifuzni servisi i komercijalne televizijske i radio stanice da primenjuju uputstva i odluke Republičke radiodifuzne agencije u vezi sa ravnomernim i besplatnim predstavljanjem predsedničkih kandidata kao i plaćenim predizbornim oglasima, prilozima i spotovima predsedničkih kandidata.

19. oktobar 2003. godine

74. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Sedamdesetčetvrtu sednicu 19. oktobra u 10,00 časova. Predsedavao je Rade Terzić, zamenik predsednika Komisije.

Komisija je razmatrala sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje prigovora Mlađana Ivanovića na Rešenje Republičke izborne komisije o odbijanju kandidature Milisava Ž. Markovića za predsednika Republike Srbije, po presudi Vrhovnog suda Srbije Už. 80/03.

Komisija je odbacila, kao neosnovan, prigovor Mlađana Ivanovića na Rešenje kojim se odbija proglašenje za kandidata za predsednika Republike.

17. oktobar 2003. godine

73. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Sedamdesettreću sednicu 17. oktobra u 10,30 časova. Predsedavao je Rade Terzić, zamenik predsednika Komisije.

Komisija je razmatrala sledeći dnevni red:

 1. Razmatanje Predloga kandidata za predsednika Republike koji je podnela Politička organizacija za demokratske promene "Nova Srbija", sa Predlogom rešenja o utvrđivanju uslova za o određivanje predstavnika podnosioca Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije, izbornih komisija jedinica lokalne samouprave i biračkih odbora i Predlogom rešenja o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 2. Razmatranje predloga Narodne seljačke stranke o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 3. Razno.

Komisija je konstatovala da je Dragan Jovanović ispred Političke organizacije za demokratske promene "Nova Srbija", kao ovlašćeno lice za podnošenje Predloga kandidata dostavio Potvrdu o biračkom pravu, Potvrdu o prebivalištvu, Uverenje o državljanstvu, spisak birača koji podržavaju Predlog kandidata sa 11373 sudski overene izjave birača, od kojih 11 193 validne, i ovlašćenje lica da podnese Predlog kandidata, kao i da je Velimir Ilić potpisao Izjavu o prihvatanju kandidature.

Usvojeno je Rešenje kojim se proglašava za kandidata za predsednika Republike Srbije Velimir Ilić i Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije, izbornih komisija jedinica lokalne samouprave i biračkih odbora.

Komisija je donela rešenja kojima se utvrđuje da na predlog Narodne seljačke stranke Danilo Vuksanović postaje član a Mileva Dimitrijević zamenik člana a na predlog "Nove Srbije" Željko Jurić postaje član a Ljiljana Berić zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu.

16. oktobar 2003. godine

72. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Sedamdesetdrugu sednicu 16. oktobra u 10,30 časova. Predsedavao je Rade Terzić, zamenik predsednika Komisije.

Komisija je razmatrala sledeći dnevni red:

1. Razmatanje Predloga kandidata za predsednika Republike koji je podnela Narodna seljačka stranka, sa Predlogom rešenja o utvrđivanju uslova za određivanju uslova za određivanju predstavnika podnosioca Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije, izbornih komisija jedinica lokalne samouprave i biračkih odbora i Predlogom rešenja o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;

2. Razno.

Komisija je konstatovala da je podnosilac Predloga kandidata dostavio Potvrdu o biračkom pravu, Potvrdu o prebivalištvu, Uverenje o državljanstvu, spisak birača koji podržavaju Predlog kandidata sa 10 749 sudski overenih izjava birača, od kojih 10 247 validnih i ovlašćenje lica da podnese Predlog kandidata i da je Marijan Rističević potpisao Izjavu o prihvatanju kandidature.

Doneto je Rešenje kojim se proglašava za kandidata za predsednika Republike Srbije Marijan Rističević i Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije, izbornih komisija jedinica lokalne samouprave i biračkih odbora.

Republička izborna komisija uputila je apel opštinskim izbornim komisijama na teritoriji Republike Srbije da obezbede uslove osobama sa invaliditetom za ispunjavanje njihove građanske dužnosti .

14. oktobar 2003. godine

71. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Sedamdesetprvu sednicu 14. oktobra u 10,30 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Komisija je razmatrala sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje prigovora Mlađana Ivanovića na Rešenje Republičke izborne komisije o odbijanju kandidature Milisava Ž. Markovića za predsednika Republike Srbije;
 2. Razmatranje prigovora Mlađana Ivanovića na Zaključak Republičke izborne komisije kojim je podnosiocu Predloga kandidata Milisava Ž. Markovića za predsednika Republike Srbije naloženo otklanjanje nedostataka u kandidaturi;
 3. Donošenje odluke o načinu uvida u skup biračkih spiskova opština na teritoriji Republike Srbije;
 4. Razno.

Komisija je odbacila zbog neblagovremenosti prigovor Mlađana Ivanovića, predstavnika podnosioca Predloga kandidata za predsednika Republike, na rešenje Republičke izborne komisije kojim se odbija proglašenje za kandidata za predsednika Republike Milisava Ž. Markovića i prigovor Mlađana Ivanovića na Zaključak Komisije kojim je naloženo da podnosilac kandidature za Marković Milisava u zakonskom roku otkoloni nedostatke sadržane u Predlogu kandidata.

Republička izborna komisija raspravljala je o mogućnosti uvida u birački spisak preko interneta.

Predviđeno je da članovi Republičke izborne komisije i ovlašćeni predstavnici predlagača kandidata za predsednika Republike uvid u kompakt disk sa skupom biračkih spiskova mogu izvršiti u sedištu Komisije u prisustvu stručnog lica koje obezbeđuje Komisija.

Biračima bi bio omogućen uvid u birački spisak na internetu, radi provere upisa i obaveštenja o broju i adresi biračkog mesta jednostavnim unosom matičnog broja birača na određenu internet adresu. 

O predstavljanju biračkog spiska na internetu govorio je Ivica Eždenci, zamenik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, koji je Komisiji predao kompakt disk sa skupom biračkih spiskova.

11. oktobar 2003. godine

70. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Sedamdesetu sednicu 11. oktobra u 11,00 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Komisija je razmatrala sledeći dnevni red:

 1. Razmatanje Predloga kandidature Milisava Ž. Markovića za predsednika Republike Srbije;
 2. Razno.

Komisija je razmatrala Predlog kandidature Milisava Ž. Markovića za predsednika Republike Srbije i donela Rešenje kojim se odbija proglašenje Markovića za kandidata zbog toga što podnosilac nije u predviđenom roku postupio po nalozima iz Zaključka Komisije od 8. oktobra u smislu otklanjanja nedostataka.

Na sednici je razgovarano i o mogućnosti prezentacije biračkog spiska na internetu u cilju lakšeg uvida birača u spisak.

8. oktobar 2003. godine

69. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Šezdesetdevetu sednicu 8. oktobra u 15,00 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Razmatanje predloga kandidature Milisava Ž. Markovića za predsednika Republike Srbije;
 2. Donošenje odluke o određivanju štamparije za štamparije za štampanje glasačkih listića;
 3. Razno.

Komisija je razmotrila predlog kandidature Milisava Ž. Markovića i donela Zaključak kojim se utvrđuje da predlog sadrži nedostatke i nalaže podnosiocu da ih otkloni u roku od 48 sati od dostavljanja Zaključka.

Članovi Komisije većinom glasova podržali su predlog da se glasački listići za izbor predsednika Republike štampaju u štampariji "Službenog glasnika Republike Srbije".

30. septembar 2003. godine

68. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Šezdesetosmu sednicu 30. septembra u 9,00 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Razmatanje Predloga kandidata za predsednika Republike koji je podnela Srpska radikalna stranka, sa Predlogom rešenja o utvrđivanju uslova za određivanju uslova za određivanju predstavnika podnosioca Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije, izbornih komisija jedinica lokalne samouprave i biračkih odbora i Predlogom rešenja o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 2. Razno:
 • dogovor o štampanju izbornog materijala
 • informacija o zahtevima Socijaldemokratije
 • obaveštenje predlagačima kandidata.

Republička izborna komisija donela je Rešenje kojim se proglašava za kandidata za predsednika Republike Srbije Tomislav Nikolić, Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Predloga kandidata za predsednika Republike Srbije u prošireni sastav Republičke izborne komisije, izbornih komisija jedinica lokalne samouprave i biračkih odbora iRešenje kojim se utvrđuje da Zoran Krasić postaje član a Vjerica Radeta zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu.

Zamenik predsednika Komisije, Rade Terzić obavestio je prisutne članove o razgovoru sa načelnicima okruga sa Kosova i Metohije i problemima u vezi sa sprovođenjem izbora za predsednika Republike na teritoriji te Pokrajine, koji se odnose na određivanje biračkih mesta, birački spisak i troškove izbora. Komisija je usvojila Odluku o sprovođenju izbornih radnji za izbor predsednika Republike na području Autonomne pokrajine Kosova i Metohije.

Republička izborna komisija uputiće Socijaldemokratiji Zaključke sa prethodne sednice u vezi sa zahtevom za vraćanje mandata a Vuku Obradoviću mandat narodnog poslanika ne može biti vraćen jer mu nikada nije ni dodeljen.

19. septembar 2003. godine

67. sednica Republičke izborne komisije

Šezdesetsedma sednica Republičke izborne komisije održana je 19. septembra u 14,00 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović. Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1.  Dogovor o sprovođenju izbornih radnji za izbor predsednika Republike (utvrđivanje rokova );
 2. Utvrđivanje teksta obrazaca za sprovođenje izbornih radnji u postupku izbora predsednika Republike;
 3. Dogovor u vezi sa obezbeđivanjem sredstava za troškove sprovođenja izbora;
 4. Razmatranje zaključaka Administrativnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije povodom primene Odluke Ustavnog suda Republike Srbije broj IU - 197/ 02 od 27. maja 2003. godine;
 5. Davanje mišljenja o primeni člana 6. Zakona o lokalnim izborima, po zahtevu Opštinske izborne komisije Bujanovac;
 6. Razmatranje zahteva Zavoda za informatiku i statistiku Grada Beograda za nadoknadu sredstava na ime obrade podataka iz biračkih spiskova za opštine sa područja Republike Srbije koje ručno vode biračke spiskove;
 7. Razno ( određivanje koordinatora, podela zaduženja i obrazovanje Komisije za uništavanje izbornog materijala sa prethodnih predsedničkih izbora).

Komisija je utvrdila rokove za obavljanje izbornih radnji u postupku izbora za predsednika Republike Srbije koji je raspisan za 16. novembar 2003. godine. Usvojena je Odluka o obrascima za sprovođenje izbornih radnji u postupku izbora predsednika Republike, Odluka o naknadama za rad u organima za sprovođenje izbora za predsednika Republike i Odluka o obrazovanju Komisije za uništavanje izbornog materijala.

Po razmatranju Zaključaka Administrativnog odbora Narodne skupštine Republike Srbije, Republička izborna komisija usvojila je Zaključke u vezi sa sprovođenjem Odluke Ustavnog suda.

8. jul 2003. godine

66. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je šezdesetšestu sednicu 8. jula 2003. godine. Predsedavao je Radoslav Baćović, predsednik Komisije.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije;
 2. Donošenje Odluke o naknadama za rad u Republičkoj izbornoj komisiji;
 3. Razno.

Komisija je utvrdila:

 • Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije, i donela:

  - Odluku o naknadama za rad u Republičkoj izbornoj komisiji.

31. mart 2003. godine

65. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je šezdesetpetu sednicu 31. marta 2003. godine. Predsedavao je Radoslav Baćović, predsednik Komisije.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Izveštaj o utrošenim sredstvima za sprovođenje izbora za predsednika Republike Srbije, koji su održani 29. septembra, 13. oktobra i 8. decembra 2002. godine;
 2. Razno.

Republička izborna komisija usvojila je:

 • Izveštaj o utrošenim sredstvima za sprovođenje izbora za predsednika Republike Srbije, koji su održani 29. septembra, 13. oktobra i 8. decembra 2002. godine;

24. mart 2003. godine

64. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je šezdesetčetvrtu sednicu 24. marta 2003. godine. Predsedavao je Radoslav Baćović, predsednik Komisije.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Izveštaj o izboru narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije;
 2. Razno.

Na sednici je usvojen:

 • Izveštaj o izboru narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije;

21. mart 2003. godine

63. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je šezdesettreću sednicu 21. marta 2003. godine. Predsedavao je Radoslav Baćović, predsednik Komisije.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Izveštaj o izboru narodnih poslanika radi popune upražnjenih poslaničkih mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije;
 2. Razno.

6. mart 2003. godine

62. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je šezdesetdrugu sednicu 6. marta 2003. godine. Predsedavao je Radoslav Baćović, predsednik Komisije.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije;
 2. Razno.

Na sednici je usvojen:

 • Izveštaj o izboru narodnog poslanika radi popune upražnjenog poslaničog mesta u Narodnoj skupštini Republike Srbije;

25. februar 2003. godine

61. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je šezdesetprvu sednicu 25. februara 2003. godine. Predsedavao je Radoslav Baćović, predsednik Komisije.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Izveštaj o sprovedenom glasanju za izbor poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore u Narodnoj skupštini Republike Srbije;
 2. Razno.

Na sednici je usvojen:

 • Izveštaj o sprovedenom glasanju za izbor poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore u Narodnoj skupštini Republike Srbije;

21. februar 2003. godine

60. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je šezdesetu sednicu 21. februara 2003. godine. Predsedavao je Radoslav Baćović, predsednik Komisije.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Donošenje Rešenja o odbacivanju Predloga Socijaldemokratije za izbor poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore;
 2. Razmatranje Predloga zbirne liste kandidata za izbor poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore;
 3. Razno.

Na sednici su usvojeni sledeći dokumenti:

 • Rešenje o odbacivanju Predloga Socijaldemokratije za izbor poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore,
 • Zbirna lista kandidata za izbor poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore.

19. februar 2003. godine

59. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je pedesetdevetu sednicu 19. februara 2003. godine. Predsedavao je Radoslav Baćović, predsednik Komisije.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Predloga kandidata za izbor poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore;
 2. Razno.

Na sednici su usvojeni sledeći dokumenti:

 • Rešenje kojim se utvrđuje da je Predlog poslaničke grupe Stranke srpskog jedinstva sačinjen i podnet u skladu sa Zakonom o izboru poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore;
 • Rešenje kojim se utvrđuje da je Predlog poslaničke grupe Srpske radikalne stranke sačinjen i podnet u skladu sa Zakonom o izboru poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore;
 • Rešenje kojim se utvrđuje da Predlog koji je podneo predsednik Socijaldemokratije nije podnet od strane ovlašćenog predlagača, kao i da se dva predložena lica ne mogu smatrati kandidatima;
 • Rešenje kojim se utvrđuje da je Predlog poslaničke grupe "Srbija"-Nova Srbija, Seljačka stranka Srbije sačinjen i podnet u skladu sa Zakonom o izboru poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore;
 • Rešenje kojim se utvrđuje da je Predlog poslaničke grupe DOS - Demokratska alternativa sačinjen i podnet u skladu sa Zakonom o izboru poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore;
 • Rešenje kojim se utvrđuje da je Predlog poslaničke grupe DOS - Socijaldemokratska partija sačinjen i podnet u skladu sa Zakonom o izboru poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore;
 • Rešenje kojim se utvrđuje da je Predlog poslaničke grupe DHSS - Samostalna Srbija sačinjen i podnet u skladu sa Zakonom o izboru poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore;
 • Rešenje kojim se utvrđuje da je Predlog poslaničke grupe DOS - dr Vojislav Koštunica - Demokratska stranka Srbije sačinjen i podnet u skladu sa Zakonom o izboru poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore;
 • Rešenje kojim se utvrđuje da je Predlog poslaničke grupe DOS - Nova Srbija sačinjen i podnet u skladu sa Zakonom o izboru poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore;
 • Rešenje kojim se utvrđuje da je Predlog poslaničke grupe DOS - Reforma Srbije sačinjen i podnet u skladu sa Zakonom o izboru poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore;
 • Rešenje kojim se utvrđuje da je Predlog poslaničke grupe Narodni socijalisti sačinjen i podnet u skladu sa Zakonom o izboru poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore;
 • Rešenje kojim se utvrđuje da je Predlog poslaničke grupe Socijalistička partija Srbije sačinjen i podnet u skladu sa Zakonom o izboru poslanika Skupštine Srbije i Crne Gore;

Strana 32 1

 Vrh strane