MENI
Naslovna » Arhiva » Informacije o održanim sednicama - 2003

Informacije o održanim sednicama 2003. godine

28. novembar 2003. godine

96. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Devedesetšestu sednicu 28. novembra u 10,30 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Izborne liste kandidata za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije "Demokratska stranka - Boris Tadić", sa Predlogom rešenja o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Predlogom rešenja o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 2. Razmatranje Izborne liste kandidata za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije "Srpski pokret obnove- Nova Srbija - Vuk Drašković - Velimir Ilić", sa Predlogom rešenja o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Predlogom rešenja o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 3. Razno.

Komisija je proglasila izborne liste "Demokratska stranka - Boris Tadić" i "Srpski pokret obnove - Nova Srbija - Vuk Drašković - Velimir Ilić" i donela rešenja o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora.

Mirjana Kaćanski postala je član a Aleksandra Gajić zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu ispred Demokratske stranke a ispred Srpskog pokreta obnove i Nove Srbije Miroslav Stanković je postao član a Željko Jurić zamenik člana.

Demokratska stranka je Komisiji je dostavila 14 169 izjava birača o podržavanju Izborne liste, od kojih je 13 917 pravno valjanih. Koalicija Srpskog pokreta obnove i Nove Srbije dostavila je 12 889 izjava od kojih je 12 750 pravno valjanih.

28. novembar 2003. godine

95. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Devedesetpetu sednicu 28. novembra u 8,30 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Izborne liste kandidata za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije "Demokratska alternativa - Nebojša Čović", sa Predlogom rešenja o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Predlogom rešenja o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 2. Donošenje odluke o određivanju štamparije za štampanje izbornog materijala;
 3. Razno.

Komisija je proglasila Izbornu listu "Demokratska alternativa - Nebojša Čović" i donela Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkh odbora.

Vasko Jančić postao je član a Slavica Puljezević zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu. Komisiji je dostavljeno 11 937 izjava birača o podržavanju Izborne liste, od kojih je 11746 pravno valjanih.

Komisija je odlučila da se izborni materijal štampa u "Službenom glasniku Republike Srbije". 

26. novembar 2003. godine

94. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Devedesetčetvrtu sednicu 26. novembra u 9,00 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Izborne liste kandidata za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije "Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica", sa Predlogom rešenja o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Predlogom rešenja o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 2. Razno.

Komisija je proglasila Izbornu listu "Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica" i donela Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkh odbora. Gradimir Nalić postao je član a Dragiša Okolišanov zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu. Komisiji je dostavljeno 18 340 izjava birača o podržavanju Izborne liste, od kojih je 18 171 pravno valjana.

Demokratska stranka Srbije je predložila 250 kandidata za narodne poslanike.

24. novembar 2003. godine

93. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Devedesettreću sednicu 24. novembra u 13,00 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Izborne liste kandidata za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije "Srpska radikalna stranka - dr Vojislav Šešelj", sa Predlogom rešenja o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Predlogom rešenja o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 2. Razno.

Komisija je proglasila Izbornu listu "Srpska radikalna stranka - dr Vojislav Šešelj" i donela Rešenje o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora. Slavoljub Milenković postao je član a Željka Radeta zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu.

Komisiji je dostavljeno 14 103 izjave birača o podržavanju Izborne liste, od kojih je 14 087 pravno valjanih.

Srpska radikalna stranka predložila je 250 kandidata za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

22. novembar 2003. godine

92. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Devedesetdrugu sednicu 22. novembra u 10,00 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Izborne liste kandidata za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije G 17 PLUS - MIROLJUB LABUS, sa Predlogom rešenja o ispunjenju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne komisije i biračkih odbora i Predlogom rešenja o utvrđivanju lica koja ulaze u prošireni sastav Republičke izborne komisije;
 2. Donošenje odluke o naknadama za rad u organima za sprovođenje izbora za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije;
 3. Dogovor u vezi sa obezbeđivanjem sredstava za troškove sprovođenja izbora za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije;
 4. Razno.

Komisija je proglasila Izbornu listu G 17 PLUS- MIROLJUB LABUS i donela Rešenje o ispunjenju uslova za određivanju uslova za određivanje predstavnika podnosioca Izborne liste u prošireni sastav Republičke izborne liste i biračkih odbora. Miodrag Petrović postao je član a Ivana Bosiljčić zamenik člana Republičke izborne komisije u proširenom sastavu. Komisiji je dostavljeno 13 537 izjava birača o podržavanju Izborne liste, od kojih je 13 470 pravno valjanih.

Na bazi podataka o broju birača i biračkih mesta, izrađena je Specifikacija ukupnih troškova, na osnovu koje će Komisija uputiti Zahtev za dodelu sredstava iz Budžeta Republike Srbije za sprovođenje izbora za narodne poslanike, u ukupnom iznosu od 709 000 000,00 dinara.

Na sednici je usvojena Odluka o naknadama za rad u organima za sprovođenje izbora za narodne poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srbije.

Međunarodna misija za posmatranje izbora, koju sačinjavaju Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava pri OEBS-u i Kongres lokalnih i regionalnih vlasti Evrope pri Savetu Evrope, dostavila je Komisiji Izveštaj o preliminarnim nalazima i zaključcima o prededničkim izborima održanim 16. novembra. Izbori su, prema tom izveštaju sprovedeni u skladu sa opredeljenjima i obavezama OEBS-a i standardima Saveta Evrope, dok su glavne poteškoće vezane za zakonodavni okvir izbora. Rad izborne administracije ocenjen je efikasnim i transparentnim, uz manje probleme pri imenovanju članova biračkih odbora.

18. novembar 2003. godine

91. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Devedesetprvu sednicu 18. novembra u 12,30 časova. Predsedavao je Rade Terzić, zamenik predsednika Komisija.

Članovi Republičke izborne komisije dogovorili su se o načinu rada Komisije na sprovođenju izbora za narodne poslanike u Narodnu skupštinu republike Srbije.

Komisija će formirati radnu grupu za pripremu planiranih troškova za sprovođenje izbora za narodne poslanike u Narodnu skupštinu, nakon čega će biti upućen Zahtev za dodelu sredstava iz Budžeta Republike Srbije

Radna grupa će pripremiti i Odluku o naknadama za rad u organima za sprovođenje izbora.

Na sednici je usvojena Odluka o nakanadi materijalnih i drugih troškova za određeno biračko biračko mesto.

Za zakup prostorije za biračko mesto, tamo gde nije u državnom ili društvenom vlasništvu, predviđen je iznos od 2 000 dinara a za materijalne i druge troškove 4 000 dinara po biračkom mestu.

Republička izborna komisija odobrila je izdavanje ovlašćenja CESID-u za praćenje izbora za narodne poslanike u Narodnu skupštinu Republike Srbije.

18. novembar 2003. godine

90. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Devedesetu sednicu 18. novembra u 12,00 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Rešavanje prispelih prigovora;
 2. Utvrđivanje rezultata izbora za predsednika Republike Srbije, održanih 16. novembra 2003. godine;
 3. Razno.

Komisija je odbacila prigovor na nepravilnost izbora na biračkom mestu br. 3 u naselju Bogovina.

Utvrđeni su rezultati izbora za predsednika Republike Srbije održanih 16. novembra 2003. godine.

Na 8 577 obrađenih biračkih mesta, što je 99,95% od utvrđenog broja, glasalo je 2 523 889 ili 38,79% birača. Nevažeđih listića bilo je 86 178 ili 3,41%

Komisija je poništila glasanje na ukupno 4 biračka mesta.

Za kandidata Srpske radikalne stranke, Tomislava Nikolića glasalo je 1 166 896 birača ili 46,23%.

Za kandidata DOS-a, prof. Dr Dragoljuba Mićunovića glasalo je 893 906 ili 35,42% birača.

Glasove 229 229 birača ili 9,08% birača koji su glasali dobio je Velimir Ilić, kandidat Nove Srbije.

Marijan Rističević, kandidat Narodne seljačke stranke, dobio je 72 105 glasova ili 2,86%.

Dragan S. Tomić, kandidat Socijalističke narodne stranke, dobio je 54 703 ili 2,17% glasova a 
Radoslav Avlijaš ispred stranke Otadžbina 20 872 ili 0,83% glasova.

 •  Izveštaj o rezultatima izbora za predsednika Republike Srbije održanim 16. novembra 2003. godine

16. novembar 2003. godine

89. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Osamdesetdevetu sednicu 16. novembra u 12,00 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Predloga uputstva za sprovođenje Zakona o izboru narodnih poslanika;
 2. Razmatranje Predloga obrazaca za sprovođenje izbornih radnji u postupku izbora narodnih poslanika u Narodnu skupštinu Republike Srbije;
 3. Razmatranje Predloga pravila o radu biračkih odbora;
 4. Utvrđivanje rokova za vršenje izbornih radnji u postupku izbora narodnih poslanika u Narodnu skupštinu Republike Srbiji, koji su raspisani za 28. decembar 2003. godine;
 5. Razno.

Komisija je usvojila Uputstvo za sprovođenje Zakona o izboru narodnih poslanika i obrazce za sprovođenje izbornih radnji za parlamentarne izbore raspisane za 28. decembar. Utvrđena su Pravila o radu biračkih odbora.

U skladu sa Odlukom o raspisivanju izbora za narodne poslanike u Narodnu skupštinu Republike Srbije i Zakonom o izboru narodnih poslanika, Komisija je utvrdila rokove za izborne radnje u postupku izbora narodnih poslanika u Narodnu skupštinu.

Birači će moći da izvrše promene u biračkom spisku do 12. decembra a ukupan broj birača će Komisija utvrditi najkasnije 14. decembra i objaviti ga u "Službenom glasniku". Konačan broj birača biće utvrđen do 25. decembra.

Rok za podnošenje izbornih lista je 12. decembar, a Zbirna izborna lista se utvrđuje 17. decembra. Rezultati izbora biće poznati nakon predaje izbornog materijala Republičkoj izbornoj komisiji, najkasnije 1. januara 2004. godine. Po utvrđivanju rezultata, Komisija će podneti Izveštaj parlamentu a mandati novoizabranih poslanika biće potvrđeni do 27. januara.

15. novembar 2003. godine

88. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Osamdesosmu sednicu 15. novembra u 11,00 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Za ovu sednicu predložen je sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje Predloga uputstva za sprovođenje Zakona o izboru narodnih poslanika;
 2. Razmatranje Predloga obrazaca za sprovođenje izbornih radnji u postupku izbora narodnih poslanika u Narodnu skupštinu Republike Srbije;
 3. Razmatranje Predloga pravila o radu biračkih odbora;
 4. Utvrđivanje rokova za vršenje izbornih radnji u postupku izbora narodnih poslanika u Narodnu skupštinu Republike Srbiji, koji su raspisani za 28. decembar 2003. godine;
 5. Razno.

Predsednik Komisije sazvao je novu sednicu na kojoj će se razmatrati isti predlozi i utvrditi rokovi za obavljanje izbornih radnji, za nedelju, 16. novembar u 12,00 časova.

13. novembar 2003. godine

87. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Osamdessedmu sednicu 13. novembra u 19,00 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Donošenje Rešenja o utvrđivanju konačnog broja birača u Republici Srbiji;
 2. Razno.

Republička izborna komisija utvrdila je konačan broj birača. Pravo da bira predsednika na izborima raspisanim za 16. novembar ima 6 506 505 građana Republike Srbije.

Komisija je konstatovala da teku izborne radnje i za dopunske lokalne izbore u sledećim opštinama: Boljevac, Požega, Vračar, Čačak, Kraljevo, Pirot, Čukarica, Mionica, Aleksinac, Bajina Bašta, Stari grad, Kovačica, Bačka Palanka i Bela Palanka. Dopunski izbori u ovim opštinama održavaju se 16. novembra.

Članovima Republičke izborne komisije dostavljeno je saopštenje koje je, na zahtev Komisije i mnogobrojnih emitera, izdao Savet Republičke radiodifuzne agencije. U skladu sa Zakonom o radiodifuziji, Zakonom o izboru narodnih poslanika, Zakonom o izboru predsednika Republike i Opštim obavezujućim uputstvom Saveta Republičke radiodifuzne agencije, Agencija podseća medije da je, dok traje izborna tišina (od večeras u ponoć do 16. novembra u 20,00 časova), zabranjeno bilo kakvo direktno ili prikriveno propagiranje predsedničkih kandidata i njihovih programa.

Zabranjeno je emitovanje predizbornih spotova i reklamnih sadržaja, kao i sadržaja kojima se indirektno navode građani da glasaju za određenog kandidata. Zabranjeno je emitovanje spotova i oglasa političkih organizacija. Na dan izbora dozvoljeni su izveštaji o tome gde i kada su predsednički kandidati glasali ali ne i njihovih izjava, sve do zatvaranja biračkih mesta.

Obaveštenja i spotovi nadležnih organa i nevladinih organizacija kojima se birači obaveštavaju gde i kako mogu da glasaju, ne podležu ograničenjima.

11. novembar 2003. godine

86. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Osamdesšestu sednicu 11. novembra u 18,00 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Izveštaj Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu o ažuriranju biračkih spiskova;
 2. Pravni stavovi u vezi sa postupkom rešavanja prigovora;
 3. Razno.

Zamenik ministra za državnu upravu i lokalnu samoupravu, Ivica Eždenci, informisao je članove Republičke izborne komisije o aktivnostima Ministarstva na ažuriranju biračkih spiskova od decembra prošle godine.

Opštinske uprave u prvoj polovini 2003. godine izvršile su ispravke podataka za ukupno 306 185 birača, pre svega greške u prebivalištu i jedinstvenom matičnom broju građana. U septembru je izvršena provera za još 195 000 birača.

Upravni inspektori Ministarstva izvršili su u 2003. godini 645 redovnih nadzora nad ažuriranjem biračkog spiska i naložili izvršenje 1 028 mera u cilju otklanjanja nedostataka.

Po zaključenju biračkog spiska, utvrđeno je da kod 119 625 birača postoji greška u matičnom broju koji je upisan u birački spisak. Po završetku izbornog procesa nastaviće se sa otklanjanjem nedostataka, u saradnji sa opštinskim upravama.

Ministarstvo je na osnovu podataka iz opština na teritoriji Republike Srbije sačinilo jedinstven spisak birača i učinilo ga dostupnim građanima preko internet adrese www.birackispisak.sr.gov.yu. Po zaključenju biračkog spiska podaci su ažurirani i građani i dalje mogu da prate promene na isti način.

Komisiji je dostavljen kompakt disk sa biračkim spiskom, koji predstavlja skup biračkih spiskova po opštinama u Republici Srbiji. Ovlašćena lica predlagača kandidata mogu da u prostorijama Republičke izborne komisije izvrše uvid u birački spisak na kompakt disku, u prisustvu lica koje obezbeđuje Komisija, a koje raspolaže potrebnim hardverskim i softverskim alatom.

Republička izborna komisija je postigla dogovor o postupku rešavanja prigovora.

U skladu sa zakonom, pravo podnošenja prigovora ima svaki birač, kandidat i, preko ovlašćenog lica predlagač kandidata za predsednika Republike. Član biračkog odbora čija primedba nije razmatrana ili nije prihvaćena od strane biračkog odbora ima pravo da o toku glasanja ili utvrđivanja rezultata podnese prigovor. Prigovor se podnosi u roku od 24 časa od donošenja odluke odnosno izvršena radnja koja se smatra povredom izbornog prava a ukoliko vreme nije tačno navedeno, rok se računa od zatvaranja biračkog mesta.

Prigovori se podnose Republičkoj izbornoj komisiji, a rok za rešavanje o prigovoru počinje od trenutka dostavljanja.

Pismena Republičke izborne komisije predlagaču kandidata za predsednika Republike dostavljaju se preko ovlašćenog lica. Lice ovlašćeno da u ime grupe građana ili političke partije podnese predlog kandidata može se smatrati ovlašćenim u tom smislu. Moguće je da se, u skladu sa Zakonom o opštem upravnom postupku, naloži predlagačima kandidata da odrede punomoćnika za prijem pismena, da se pismena dostavljaju u prostorijama stranke ili pribijanjem rešenja na vrata sedišta predlagača kandidata.

Na sednici je raspravljano o utvrđivanju konačnog broja birača 13. novembra, do kada je rok za upis birača u birački spisak po odluci nadležnog suda. Dogovoreno je da se na ukupan broj birača, utvrđen na osnovu izvoda iz biračkih spiskova iz opština na teritoriji Republike, doda ili oduzme onaj broj birača za koje sudska rešenja stignu do 18,00 časova, odnosno do početka sednice 13. novembra. 

8. novembar 2003. godine

85. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Osamdestpetu sednicu 8. novembra u 13,30 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje prispelih prigovora;
 2. Donošenje Rešenja o izmenama o dopunama Rešenja o određivanju biračkih mesta na teritoriji Republike Srbije;
 3. Razmatranje zahteva Opštinskog odbora SPS Smederevo za izdavanje ovlašćenja za praćenje rada Opštinske izborne komisije Smedereva;
 4. Razmatranje predloga Centra za slobodne izbore i demokratiju o postavljanju edukativnog plakata na biračka mesta;
 5. Razno.

Komisija je razmotrila Prigovor Opštinskog odbora Srpske radikalne stranke iz Bora na sastav biračkih odbora u stalnom sastavu i konstatovala da je Prigovor podnet 7. novembra a odnosi se na Rešenje Opštinske izborne komisije od 4. novembra. S obzirom na to da je Zakonom o izboru narodnih poslanika predviđen rok od 24 časa za prigovore na akte i radnje koji se smatraju povredom izbornog prava, Komisija je Prigovor odbacila kao neblagovremen. Iz istih razloga odbačen je i Prigovor Opštinskog odbora Srpske radikalne stranke iz Loznice čiji je zahtev za imenovanje članova biračkih odbora u stalnom sastavu odbijen Rešenjem Opštinske izborne komisije.

Opštinski odbor Srpske radikalne stranke iz Niša podneo je Prigovor jer u stalnom sastavu biračkih odbora u toj opštini nema nijednog predstavnika te stranke. Zakonom o izboru narodnih poslanika predviđeno je da predlagači kandidata za predsednika određuju svoje predstavnike u prošireni a ne u stalni sastav biračkih odbora, te je Komisija ovaj prigovor odbila kao neosnovan. Kao neosnovan je odbijen i Prigovor Opštinskog odbora Srpske radikalne stranke iz Leskovca na stalni sastav biračkih odbora u kome nisu navedena konkretna imena ni birački odbori na koje se Prigovor odnosi.

Prigovor Opštinskog odbora Demokratske stranke Srbije iz Boljevca odbačen je kao podnet od neovlašćenog lica, jer pravo podnošenja prigovora imaju birač, kandidat i podnosilac predloga kandidata.

Komisija je donela Rešenje o izmenama i dopunama Rešenja o određivanju biračkih mesta na teritoriji Republike Srbije, kojim su uglavnom promenjene adrese pojedinih biračkih mesta.

Na sednici je odlučeno je da se ne izdaju ovlašćenja licima za praćenje izbora na zahtev Opštinskog odbora Socijalističke partije Srbije. Po zakonu, političke stranke imaju pravo da učestvuju na izborima. Stranke mogu da predlažu članove biračkih odbora i izbornih komisija u proširenom sastavu ako imaju kandidate na izborima, ali ne i da budu posmatrači.

Komisija je usvojila Obrazac za dostavljanje podataka faksom za izradu privremenih rezultata o izboru predsednika i Izveštaj o toku izlaska na izbore na izabranim biračkim mestima u opštini.

6. novembar 2003. godine

84. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Osamdestčetvrtu sednicu 6. novembra u 11,00 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Razmatranje prigovora Opštinskog odbora Srpske radikalne stranke iz Stare Pazove na sastav Opštinske izborne komisije;
 2. Dogovor oko početka štampanja izbornog materijala;
 3. Obrazovanje radnih tela Republičke izborne komisije za obavljanje izbornih radnji u opštinama na području Autonomne Pokrajine Kosovo i Metohija;
 4. Donošenje odluke o dopuni Odluke o naknadama za rad u organima za sprovođenje izbora za predsednika Republike Srbije;
 5. Razno.

Komisija je razmotrila prigovor Opštinskog odbora Srpske radikalne stranke iz Stare Pazove koja se odnosi na Odluku Opštinske izborne komisije o formiranju stalnog sastava biračkih odbora. Opštinska izborna komisija je 2. oktobra jednoglasno donela Odluku kojom je taj sastav ostao isti kao za prošlogodišnje predsedničke izbore. Opštinski odbor Srpske radikalne stranke podneo je prigovor 4. novembra na ovu Odluku. Republička izborna komisija odbacila je prigovor kao neblagovremen, jer nije podnet u roku od 24 časa od donošenja odluke odnosno izvršenja radnje koja se smatra povredom izbornog prava.

Kao neblagovremen je odbačen i prigovor radikala koji se odnosi na Obaveštenje o glasanju. 

Prigovor radikala na ovlašćenje Milana Beševića da preda Opštinskoj izboroj komisiji u Staroj Pazovi predlog za sastav biračkih odbora odbijen je kao neosnovan jer je ovlašćenje preneto od strane ovlašćenog lica, Nebojše Mandića, a Bešević i nije učestvovao u radu OIK. Kao neosnovan je odbijen i prigovor istog podnosioca na ovlašćenje Miomira Đuričića, kao i na ovlašćenje Branislava Surdučkog, preneto na Živana Pekića, koje je ovlastila Narodna seljačka stranka za podnošenje proširenog sastava biračkih odbora.

Prigovor SRS-a na sastav biračkih odbora u Nišavskom okrugu odbačen je kao podnet od neovlašćenog lica, jer je Gordana Pop Lazić svoje ovlašćenje prenela na predsednike Opštinskih odbora SRS.

Prigovori koji se odnose na sastav biračkih odbora u Aleksincu, podneti od Srpske radikalne stranke i Socijalističke narodne stranke odbijeni su kao neosnovani, na osnovu navoda Opštinske izborne komisije.

Na sednici je postignut dogovor o početku štampanja izbornog materijala u štampariji "Službenog glasnika Republike Srbije". Štampanje glasačkih listića počinje danas, 6. novembra u 14,00 časova, u prisustvu predstavnika podnosilaca Predloga kandidata.

Za opštine na Kosovu i Metohiji Komisija poslove opštinskih izbornih komisija vezane za primopredaju izbornog materijala obavljaće radne grupe .

Komisija je usvojila Odluku o dopuni Odluke o nakanadama za rad u organima za sprovođenje izbora za predsednika Republike, po kojoj članovima radnih tela obrazovanih u opštinama na području AP Kosovo i Metohija i sekretarima opština, odnosno licima koja obavljaju ovu funkciju, pripada naknada u iznosu od 18 000 dinara.

2. novembar 2003. godine

83. sednica Republičke izborne komisije

Republička izborna komisija održala je Osamdesttreću sednicu 2. novembra u 18,00 časova. Predsedavao je Radoslav Baćović.

Na sednici je razmatran sledeći dnevni red:

 1. Informacija Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu;
 2. Donošenje rešenja o utvrđivanju ukupnog broja birača u Republici Srbiji;
 3. Donošenje rešenja o utvrđivanju broja glasačkih listića za izbor predsednika Republike Srbije;
 4. Utvrđivanje izgleda glasačkog listića;
 5. Razno.

Republičkoj izbornoj komisiji dostavljena je Informacija o aktivnostima Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu u vršenju nadzora nad ažurnošću biračkih spiskova u opštinskim upravama na teritoriji Republike Srbije.

Ministarstvo je obavestilo Komisiju da je u toku izbora za predsednika Republike 2002. godine uočen niz nepravilnosti upisanih podataka u biračke spiskove i, po okončanju izbornog postupka, zatražilo od Ministarstva unutrašnjih poslova konkretne podatke za birače kod kojih su uočeni nedostaci. U saradnji sa opštinskim upravama izvršena je provera za ukupno 469 543 birača i u prvoj polovini 2003. godine iz biračkog spiska izbrisano je 31 369 , upisano 46 641 a izmene izvršene za 306 185 birača. U septembru je izvršena provera za još 195 000 birača.

Upravni inspektori Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu izvršili su u ovoj godini 645 redovnih nadzora biračkih spiskova i naložili izvršenje 1 028 mera u cilju otklanjanja nedostataka. Kroz redovan postupak ažuriranja u prvoj polovini godine izvršeno je 86 135 promena i to 37 652 upisa i 48 483 brisanja.

Ministarstvo je sačinilo jedinstven spisak birača u elektronskoj formi sa stanjem na dan 1. avgust 2003. godine i učinilo ga dostupnim građanima preko internet adrese www.birackispisak.sr.gov.yu na kojoj je birački spisak od 22. do 31. oktobra proverilo 108 610 građana.

Republička izborna komisija donela je, na osnovu biračkih spiskova i rešenja o zaključenju biračkog spiska juče dostavljenih iz svih opština na teritoriji Republike, Rešenje o utvrđivanju ukupnog broja birača u Republici Srbiji. Konačan broj birača biće utvrđen po isteku roka za upis u birački spisak po odluci nadležnih sudova, 13. novembra.

Komisija je donela i Rešenje o utvrđivanju broja glasačkih listića za izbor predsednika Republike Srbije. Za predsedničke izbore zakazane za 16. novembar štampaće se 6 506 147 a rezervni broj glasačkih listića utvrđen je u iznosu od 0,5% od utvrđenog broja glasačkih listića. Utvrđen je i oblik i izgled glasačkih listića.

Strana 32 1

 Vrh strane